De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 30 september om 10.00 uur met een viering op locatie.
Dit jaar hebben wij een nieuwe locatie, nl. de Wateregge, Bolkhoeksweg 1 in Almelo. Een bijzonder locatie waar wij te gast zijn en we staan stil bij Werelddierendag en de H. Franciscus, onze dierenvriend bij uitstek. Vanwege het thema zouden we het leuk vinden als jullie je knuffels meenemen.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral

dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen. Makkelijk om thuis op te hangen.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink (06-20432661)
Manon Frieling
Joke Pegge
Moniek Degen
Susanne Burghout

 

Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames-en-herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er in de kerk een sacramentsprocessie met vaandels gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.

 

Gospelkoor Vision

Anders vieren met een gospelkoor

Een tweetal jaren geleden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het anders vieren, zij zijn toen begonnen met actieve Thomasvieringen. De vieringen  sloegen aan; een viering waar beweging in zat met actieve workshops. De opkomst was helaas minimaal. De werkgroep kwam tot de conclusie dat de mensen wegbleven en niet structureel naar deze Thomasvieringen kwamen. Er is toen besloten om het anders vieren in de ijskast te zetten, de werkgroep werd niet opgeheven. Een drietal mensen bleef nog zitten in de werkgroep. Begin februari kwamen we nog eenmaal bij elkaar om het af te ronden en de werkgroep op te heffen. Toch kwamen wij die avond aan het brainstormen met elkaar en zeiden: jammer om dit op te heffen. Het idee van een Gospelviering kwam bovendrijven, dit was al eens eerder ter sprake gekomen. Van het een kwam het ander, een gospelkoor vinden dat voor ons en met ons een gospelviering wil gaan invullen. Dat gospelkoor werd snel gevonden, zo ook een thema en een geschikte datum. Het gospelkoor Vision uit Vriezenveen komt in september een gospelviering verzorgen. Als werkgroep gaan wij een thema-gebedsviering van maken. Wij hebben gekozen voor het thema: ont-moeten. Een gospelviering met liederen die ons eigen geloof mogen raken, die ons aan het nadenken mag zetten, maar vooral een viering om te ont-moeten.

Na de vakantie zullen we u informeren over de inhoud van de viering.

 

Deze gospelviering gaat plaatsvinden op zaterdag 22 september om 19.00 uur in de kerk van Langeveen, een datum om in uw agenda te noteren.

 

Namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink