Vanuit onze parochie is er weer een bedevaart per bus naar Lourdes georganiseerd van zondag 17 september tot en met maandag 25 september, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes- een plek waar de hemel de aarde raakt!

Tijdens het verblijf worden de heiligdommen bezocht en wordt deelgenomen aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie, de viering aan de grot en de kruisweg. Uiteraard is er ruim de tijd voor ontmoeting met elkaar, een kop koffie op één van de vele terrassen of voor een bezoek aan de vele winkeltjes. Ook wordt er een een excursie gemaakt naar de Pyreneeën.

Met de nachtbus vertrekt de groep op zondagavond 17 september om 19.00 uur. De volgende dag rond 12.00 uur is de aankomst in Lourdes.

Zondag 24 september gaat men voor de terugweg in de bus naar Nevers, waar een overnachting is om 25 september weer naar Tubbergen terug te keren.

In Nevers wordt het klooster bezocht waar Bernadette is ingetreden en de kapel waar ze ligt opgebaard.

Vanuit het pastores team gaat pastoraal werker Saris mee.

 

‘Thuis in je geloof’

Op zondag 24 september organiseert het Aartsbisdom Utrecht een diocesane Gezinsdag in Nijverdal. Het thema voor deze dag is ‘Thuis in geloof’. Lees hieronder meer over deze Gezinsdag.

Op zondag 1 oktober 2023 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de parochies H. Pancratius, Tubbergen en Lumen Christi, Denekamp. Het dames- en herenkoor van de locatie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

Elk jaar op zondag 16 oktober of de zondag daarna als deze datum niet op een zondag valt, vieren we in Overdinkel in het gelijknamige Gerardus Majellapark, de jaarlijkse Gerardus Majellabedevaart. Al meer dan 100 jaar inmiddels!
In 2022 werd de bedevaart gehouden op zondag 16 oktober. Het thema was: Vrede geef ik u. U vindt een verslag en foto’s in ons foto-album: Gerardus Majellabedevaart 2022

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2023 – “Ik Geloof”

Op zondag 22 oktober 2023 zal voor de 111e keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Ik Geloof”.

Op zondag 22 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorgangers zijn: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majellakerk.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Programma 111e Gerardus Majella Bedevaart 2023

Donderdag 19 Oktober 2023: 19.00 uur: Eucharistieviering t.g.v. Opening Triduum m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel.

Vrijdag 20 Oktober 2023: Kerk open voor stil gebed en het ontsteken van een kaars (tussen 10.00-18.00 uur). Geen viering!
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zaterdag 21 Oktober 2023: 19.00 uur: Gebedsviering Oktoberfest met koor Dynamique 
Voorgangers: leden Dynamique.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 22 Oktober 2023: 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorgangers: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee
Plaats: Gerardus Majellapark achter de Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Zondag 22 oktober 2023: 15.00 uur Plechtig Sluitingslof 
Voorganger: Parochievicaris Willy Rekveld.
Plaats: Gerardus Majellakerk Overdinkel.

Intenties, kaarsen, missie collecte

Devotionalia
Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober, van 10.00-15.00 uur.

Opgeven Misintenties
U kunt net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar rekening nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum Overdinkel mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Kaars aansteken
Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Giften om deze bedevaart te kunnen blijven organiseren
Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Gerarduskalender 
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2024 te koop voor € 9,75.

Meer informatie:

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur, telefoon 053-538 13 04, adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV te Overdinkel.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaartgroep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H. Gerardus Majella geloofsgemeenschap

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratius parochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:                mevrouw R. Rosenberg     telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:              de heer J. Paus                   telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel             telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen   mevrouw M. Nijhuis            telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen                mevrouw B. Olthof              telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                        mevrouw R. Kemna            telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge           telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).