De werkgroep Geloven Nu verzorgt een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 december 2019. Ilse Bonke, geestelijk verzorger bij de zorggroep St. Maarten, is hiervoor uitgenodigd. Ze wil die ochtend iets vertellen over het vak van de geestelijk verzorger. Waar komt het vak vandaan? Wat komt je tegen op de werkvloer? Waar wordt je voor ingeschakeld? De verdiepingsslag van die ochtend ligt rondom het onderwerp kerkelijke rituelen. Ze is aangenomen als algemeen geestelijk verzorger en is dus geestelijk verzorger voor iedereen. Ze is niet verbonden aan een kerkelijke gemeenschap in haar werk als geestelijk verzorger. De vraag rondom het uitvoeren van kerkelijke rituelen wordt wel bij haar en haar collega’s neergelegd. Dat levert interessante vraagstukken op. Wat is de betekenis van het sacrament der zieken? Hoe maken we een ziekenzegening toegankelijk? Wat is daarin het verschil tussen protestantse bewoners en katholieke bewoners? Wat willen bewoners die niet met een kerk verbonden zijn?

Het begin van de ochtend zal dus gaan over het vak van de geestelijk verzorger. In de verdieping wil ze een casus vanaf de werkvloer met de aanwezigen delen rondom rituelen. Vervolgens wil ze de mensen meenemen in de ethische kwesties die je daarbinnen ook kunt tegenkomen. Ze wil de aanwezigen uitnodigen om samen mee te denken rondom deze kwesties. Wat is de betekenis van een ritueel? Wat zegt de kerk? Maar ook: hoe kan ze als geestelijk verzorger meebewegen met de bewoners, de kerk en de veranderende samenleving?

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag 12-12-2019
Thema:                  Jongerenproject ‘verandering van rituelen in de kerk’
Verzorgd door:       Ilse Bonke, geestelijk verzorger zorggroep St. Maarten
Tijd:                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten:                  € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie:            mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798  mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

 

Na het succes vorig jaar met “The Taste of Christmas”, organiseren de gezamenlijke kerken van Tubbergen dit jaar de kerstproeverij onder de titel “The Sound of Christmas” op zaterdagavond 14 december, om 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Tubbergen.

In een inspirerende ambiance, zal er stil gestaan worden bij het verhaal van Kerstmis, te midden van alle drukte, beslommeringen en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie sprekers zullen de kerstgedachte verbinden met datgene waar zij voor staan; op dit moment kunnen deze nog niet bekend worden gemaakt. Onder het samenzijn, zal er een inzameling worden gehouden, die bestemd is voor Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in een project om kwetsbare gezinnen voor de maand januari in hun eerste levensbehoefte te helpen voorzien. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door “’t Koortje” uit Albergen onder leiding van Miriam Wesselink. Dit ensemble bestaat inmiddels zo’n 33 jaar en heeft besloten eind dit jaar het slotakkoord te laten klinken. Dus alvorens zij afscheid nemen, kan er met “The Sound of Christmas” nog van hun genoten worden.

Met deze bijeenkomst hoopt de organisatie de actualiteit van Kerstmis te ontvouwen en ons sfeervol voor te bereiden op dit laatste grote feest van het jaar.

Gulden Mis in Basiliek

Naar aloude gewoonte zal in de St. Pancratius Basiliek de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur, m.m.v. Multiple Voices en de voorganger is dan pastoor Pikkemaat.
Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent.

Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.
De basiliek zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht.
Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld.

Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.
U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht.
Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend. 

“Welkom in ons midden”

Zaterdag 21 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn.  Dit jaar is het thema: “Welkom in ons midden”. Iedereen is dan ook welkom in deze viering in de Pancratius Basiliek in Tubbergen.

Het koor Nouveau uit Reutum zal bekende kerstliederen zingen voor en tijdens de viering. Na afloop van de viering worden er cakes en andere producten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn Esther Scheer-Weijenberg van de protestantse gemeente Tubbergen en Christianne Saris, pastoraal werker van de H. Pancratius Parochie.

De bewoners van Aveleijn, kijken uit naar uw komst!

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 22 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen het Kerstverhaal beleven. Kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Fleringen verzorgt de zang en zal het kerstverhaal vertellen. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Overige vieringen:

Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag  – “Kindje wiegen”, in de Basiliek te Tubbergen, aanvang 12.30 uur. Wees van harte welkom.

De vieringen in 2020 staan gepland op:
zondag 1 maart (Vasten), 12 april (Pasen) en 31 mei (Pinksteren).
Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel

Diaken Bert Huitink (06-20432661)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de werkgroep, kinderkerk@hpancratius.nl