Activiteiten Rock Solid en Rock Solid Junior t.b.v. van de Jongerenbedevaart naar Lourdes:

30 januari 2022: Sponsorwandeling voor alle jongeren en begeleiding
3 april 2022: Startzondag voor jongeren en begeleiders
30 april 2022: Vertrek Lourdes

Lees hieronder de nieuwsbrief van Rock Solid en Rock Solid Junior over de Jongerenbedevaart naar Lourdes die dit jaar hopelijk door mag gaan.

CST-Nieuwsbrief 1 RS RSJ Jongerenbedevaart Lourdes

 

De aartsdiocesane inspiratiebijeenkomst voor de Dag van het Jodendom op zondag 23 januari a.s. in de H. Apostel Pauluskerk te Utrecht zal helaas moeten worden verplaatst vanwege de huidige omstandigheden rond de coronaviruspandemie.

In overleg met de twee inleiders dr. Leo Mock en prof. dr. Bart Koet is hiertoe besloten. Voor deze inspiratiebijeenkomst is het immers belangrijk dat de aanwezigen met elkaar kunnen uitwisselen en niet al te ver uit elkaar hoeven te zitten.

Vanwege de onzekerheid hoe lang de pandemie gaat duren en hoe deze zich zal ontwikkelen, is er nog geen nieuwe datum gepland.

Degenen die zich bij de receptie van het aartsbisdom hebben aangemeld, zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht als er een nieuwe datum gepland is.

Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling.

Namens de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom,

Mgr. drs. H.W. Woorts, voorzitter

 

Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen,  te vervallen. De middag zal verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!

De Pancratius Commissie