Pancratiusdag 2019 in teken van “Geloof, hoop en liefde”

Met het thema “Geloof, hoop en liefde” opent de Pancratius parochie het nieuwe pastorale werkseizoen op zondag 1 september bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema houdt verband met het evenement ‘Samenloop voor Hoop” dat enkele weken later in Tubbergen plaats zal vinden.

In een eucharistieviering, waarin het pastoraal team zal voorgaan, wordt stilgestaan bij de betekenis van dit evenement voor het leven van zieke en gezonde mensen. Dit gebeurt onder anderen door Henny Oude Geerdink en Marietje Kuiphuis. Miriam Wesselink zal een lied laten horen dat ze zelf geschreven heeft.  Kinderkoor “Unique” uit Albergen zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met leden van andere kinderkoren uit de parochie.

Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en ranja en zelfgebakken cake. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op deze Pancratiusdag. De viering begint om 10.00 uur.

Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen.

 

 

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd. Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019. De intentie van de bedevaart is: ”HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, pastoor Reerink en diaken Kerkhof Jonkman.

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur.
Naast de genoemde tweedaagse bedevaart sluit een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 24 augustus vanuit Ootmarsum.

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek. ’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer
Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten. Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep gaat nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Voor inlichtingen over de bedevaart en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie. Voor een overzicht van de broedermeesters – klik hier

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

In maart van dit jaar was de laatste ‘Anders Vieren’ viering.  Hiermee doorgaan was een veel gehoorde reactie. Het Anders Vieren staat telkens in het teken van een actueel thema, met de preek van de leek, actuele voorbeden en liederen die een gelovige betekenis hebben.

In oktober staat de volgende viering gepland, dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Ieder mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het Anders Vieren willen wij daar bij stilstaan.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de zang verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen. De gastspreker zal vertellen over een belangrijke keuze in zijn leven.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere viering te gaan worden.

Namens de werkgroep Anders Vieren,

Diaken B. Huitink

 

 

In oktober gaan we in Langeveen aandacht schenken aan de Mariamaand.

Wat eerst in de meimaand plaats vond in de vorm van een Mariaprocessie is verplaatst naar de maand oktober. De werkgroep wil nieuw leven blazen in de Mariaprocessie door meer aansluiting te zoeken bij veranderingen in de maatschappij en dus ook in de beleving van de kerkgang. Vandaar deze nieuwe datum en nieuwe naam. Dit jaar willen wij samen met Maria aandacht schenken aan “DANKBAARHEID”.

Het leven bestaat niet uit vanzelfsprekendheden. Voor het goede dat wij in ons leven ontvangen mogen wij dankbaar zijn. Kijk naar de schepping om ons heen, de natuur, de verschillende jaargetijden, mensen die ons op de weg door het leven nabij zijn, geloof dat ons leven verrijkt en kracht geeft. Niet alleen onze zorgen en vragen bij Maria neerleggen, maar haar ook danken voor het goede  dat wij ontvangen in ons leven.

De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding en het belooft een fijn samenzijn te gaan worden waar ook plaats is voor de kinderen. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met de Mariaschool op.

De werkgroep hoopt dat vele parochianen met hun kinderen zich bij ons zullen aansluiten.

‘Onderweg met Maria’ op 27 oktober a.s. om 14.30 uur vanuit de H. Pancratiuskerk  in Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Namens de werkgroep Onderweg met Maria

Diaken Bert Huitink