Tubbergen, januari 2023

Beste ouders, parochianen en belangstellenden,

Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar.

Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld.

In onze kerk zijn wij het gewend dat de Eerste Heilige Communie wordt aangeboden in groep 4 van het basis en bijzonder onderwijs. In de coronatijd ging het anders. Vieringen van de Eerste Heilige Communie werden uitgesteld, kinderen zaten inmiddels in groep 5 of 6. We hebben ervaren dat kinderen uit groep 5 of 6 meer open staan voor de betekenis van de Eerste Heilige Communie. Ook hebben de kinderen uit groep 5 of 6 de vieringen minder spannend gevonden en waren ze meer betrokken.

Dit heeft het pastoraal team afgelopen jaar aan het nadenken gezet en dit is besproken met de werkgroepen Eerste Heilige Communie.   De meeste vrijwilligers delen de ervaringen met het pastoraal team, enkele vrijwilligers vinden dat het bij groep 4 hoort omdat kinderen nog onbevangen zijn. Ook hier hebben we binnen het pastoraal team over gesproken. Waar mogelijk wil het team gaandeweg de stap zetten richting groep vijf.

Daarnaast zijn er locaties in onze parochie die graag om de twee jaar de Eerste Communie willen aanbieden, in Vasse is dit traject ingezet, daar heeft de stap naar groep 5 inmiddels plaats gevonden.

Programma Eerste Heilige Communie 2023:

In 2023 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Geesteren, Vriezenveen, Reutum en Fleringen, dit zijn kinderen die in groep 4 zitten.

In 2024 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Tubbergen, Langeveen, Vasse, Albergen en Mariaparochie, dat zijn de kinderen dan in groep 5 zitten.

Vanwege het feit dat de kerk in Albergen aan de eredienst onttrokken is, sluiten de kinderen uit Albergen zich aan bij Mariaparochie. Daarnaast zijn er locaties die hebben samengewerkt en de voorbereiding en viering samen hebben gedaan, deze samenwerking gaan wij voortzetten waar dit noodzakelijk is. Wij ervaren dat het aantal communicantjes afneemt en zo ook de vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Heilige Communie, wij willen de samenwerking stimuleren.

De werkgroepen zullen de komende tijd aan de slag gaan met de planning en voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2023. Via de scholen zullen ouders geïnformeerd gaan worden over aanmelding en voorbereiding. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zullen de voorbereidingen gaan begeleiden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten

Het pastoraal team van de H. Pancratius Parochie

“Kerk TV” H. Pancratius parochie

Welkom! Klik op een van onderstaande knoppen om verbinding te maken met “Kerk TV”!

Kerk TV zal met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen. Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd. Parochianen die nog geen abonnement hebben kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl De kosten voor een abonnement voor Kerk TV bedragen per halfjaar € 30,00

                     

INFORMATIE “KERK TV” FLERINGEN, GEESTEREN, LANGEVEEN, MARIAPAROCHIE, REUTUM, TUBBERGEN, VASSE EN, VRIEZENVEEN.

De kerkdiensten van Fleringen, Geesteren, Mariaparochie, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen zijn live te volgen via onze directe link https://hpancratius.nl/kerk-tv Hier kunnen uitzendingen van vieringen gekeken en op een later tijdstip teruggekeken worden.
Vieringen kunt u volgen via computer, laptop, iPad, tablet en Smart TV met internet aansluiting!
Kerk TV- uitzendingen zijn ook te volgen via uw gewone TV, mits er internet in huis aanwezigen is en uw TV is voorzien van een HDMI-aansluiting! Er kan dan gekeken worden met behulp van een Google Chromecast. Of via een zogenaamde “Marcus video-ontvanger”, hiermee kan alleen gekeken worden tijdens een uitzending. De kosten van een Marcus video-ontvanger incl. aansluitkosten zijn € 249,- (dit zijn eenmalige kosten). Voor meer technische informatie bel 06-53230467.