Aartsbisdom Officiele site van Aartsbisdom Utrecht

 • ‘Welkom thuis’: Katholieke Jongerendag op 4 november
  by rolandenthoven on 7 juni 2023 at 12:12

  Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Bisschoppenconferentie. “Vanuit heel het land Het bericht ‘Welkom thuis’: Katholieke Jongerendag op 4 november verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Tabernakel van gerestaureerd altaar begraafplaats gezegend
  by carolinewenting on 6 juni 2023 at 11:47

  Tijdens de maandelijkse Eucharistieviering in de kapel van de R.-K. Begraafplaats St. Barbara (Prinsesselaan 2 te Utrecht) heeft mgr. Hoogenboom op 5 juni het tabernakel van het gerestaureerde hoogaltaar gezegend. Dit altaar werd in 1876 vervaardigd door Friedrich Wilhelm Mengelberg en bevindt zich sinds 1995 in de kapel op de begraafplaats. Van juli 2022 tot Het bericht Tabernakel van gerestaureerd altaar begraafplaats gezegend verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Aartsbisdom Utrecht: jaarverslag 2022 verspreid
  by rolandenthoven on 6 juni 2023 at 08:41

  De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2022 onder de parochies verspreid. De tekst is thematisch ingedeeld in 16 hoofdstukken (met onder meer ‘Pastorale organisatie’, ‘Caritas en diaconie’, ‘Liturgie en kerkelijk jaar’, ‘Jeugd/Jongeren en Catechese’, ‘Huwelijks- en Gezinspastoraat’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariënsinstituut’. Het zeventiende hoofdstuk is een korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in Het bericht Aartsbisdom Utrecht: jaarverslag 2022 verspreid verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Cantor centraal op studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia
  by rolandenthoven on 2 juni 2023 at 15:01

  De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 7 oktober in Apeldoorn de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het Het bericht Cantor centraal op studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
  by rolandenthoven on 2 juni 2023 at 11:18

  Op 1 juni is mw. Ineke Meulendijk-Giese MSc gestart als meldpuntfunctionaris op het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag voor de Rooms-Katholieke Kerk. In haar vorige baan was mevrouw Meulendijk beleidsadviseur van verschillende gemeentes op het gebied van onder meer onderwijs, jeugd, veiligheid, gezondheid en welzijn. Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie Het bericht Nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Dag 3 bedevaart Echternach: via Trier en Thorn naar huis
  by rolandenthoven on 1 juni 2023 at 14:32

  De derde dag van de bedevaart naar Echternach brachten de Utrechtse pelgrims door in Trier (samen met Worms de oudste stad van Duitsland) en het ‘witte stadje’ Thorn (Limburg). In Thorn vierden de pelgrims de Eucharistie in de Abdijkerk, waarna ze terugreisden naar de opstap- (en dus ook uitstap-)plaatsen Utrecht en Deventer. De organisatie noemt Het bericht Dag 3 bedevaart Echternach: via Trier en Thorn naar huis verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Utrechtse pelgrims springen mee in Echternach
  by rolandenthoven on 31 mei 2023 at 10:19

  Op de tweede dag (30 mei) van de driedaagse bedevaart naar Echternach stond voor de Utrechtse pelgrims deelname aan de Springprocessie op het programma. Deze Springprocessie wordt elk jaar op de dinsdag na Pinksteren gehouden. Eerst vierden ze de Eucharistie in de basiliek van de Echternach om vervolgens aan te sluiten bij de vele groepen Het bericht Utrechtse pelgrims springen mee in Echternach verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Driedaagse bedevaart naar Echternach: dag 1
  by rolandenthoven on 30 mei 2023 at 14:06

  Van 29 (Tweede Pinksterdag) t/m 31 mei organiseert het Aartsbisdom Utrecht een busbedevaart naar Echternach. Vicaris Cornelissen is hoofdaalmoezenier, mgr. Woorts en mgr. Hoogenboom nemen ook deel. In Echternach wordt bij het graf van Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van de bisschopszetel te Utrecht en de apostel van Nederland, de ‘Springprocessie’ gehouden waaraan de Utrechtse Het bericht Driedaagse bedevaart naar Echternach: dag 1 verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Hoofdrol voor Lourdes in meinummer ‘Op Tocht’
  by rolandenthoven on 30 mei 2023 at 09:48

  Het meinummer van ‘Op Tocht’ besteedt veel aandacht aan de grote bisdombedevaart naar Lourdes eerder deze maand. Ruim 1.300 pelgrims namen deel aan deze lustrumbedevaart, in ‘Op Tocht’ een uitgebreide terugblik in woord en beeld. Kardinaal Eijk staat in zijn column (getiteld ‘Een wondertje in Lourdes?’) ook stil bij deze bedevaart en vooral bij het Het bericht Hoofdrol voor Lourdes in meinummer ‘Op Tocht’ verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Aanmelden WJD Lissabon kan nog tot 31 mei
  by rolandenthoven on 26 mei 2023 at 13:17

  De Wereldjongerendagen (WJD) van 2023 komen langzaam maar zeker dichterbij. Vele jongeren hebben zich al aangemeld voor dit grootste jongerenevenement ter wereld, van 1 t/m 6 augustus in Lissabon. Aanmelden kan nog steeds, maar moet wel voor 31 mei. De voorbereidingen zijn in volle gang: in het weekend van 12 t/m 14 mei verzamelden ruim Het bericht Aanmelden WJD Lissabon kan nog tot 31 mei verscheen eerst op Aartsbisdom.