Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


https://hpancratius.nl/wp-content/uploads/2020/05/Historie-Wat-mensenhanden-bouwdenA4.pdf

PASTORAATSGROEP VASSE.

WERKGROEPEN GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE.Heeft U vragen  over het kerkhof?

Kerkhofadministratie:
Centrale administratie  Email: administratie@hpancratius.nl

Aanspreekpunt kerkhof:
Hennie Engbers (tuinwerkgroep) 0541-680721 of Jan Lansink (beheercommissie) 06-13 15 05 13

 

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE

Jos Olde Loohuis; voorzitter
j.oldeloohuis@canisius.nl  tel. 06-13 26 37 77

Veronic Lummen; secretaris
veroniclummen@outlook.com  tel. 06-21856620

Bernadette Weersink; budgethouder
bimweersink@gmail.com  tel. 06-22 56 33 52

Jan Lansink; gebouwenbeheer
jjs.lansink@gmail.com  tel. 06-13 15 05 13

Elise Booijink; algemeen lid
booij365@planet.nl  tel. 06-23 64 43 47

Annet Lansink; algemeen lid
familielansink@outlook.com  tel. 06-30911607