Messias en Koning

Aanstaande zondag/weekend vieren wij het feest van Christus Koning. Het is een feest, dat te maken heeft met onze toekomst, een toekomst waarin wij voor altijd met en bij Jezus samen zullen zijn. Zoals Jezus tegen een van de misdadigers heeft gezegd, die aan het kruis hingen: “Ik zeg u : vandaag nog zult u bij mij zijn in het paradijs”(Lc 23,43). Boven het kruis van Jezus was een opschrift aangebracht met de tekst “Jezus van Nazareth, koning der Joden”. Het gaf de reden aan van Zijn kruisdood, namelijk dat Hij zich koning genoemd had. Maar Christus is een hele andere koning dan wij hier op aarde kennen. Hij is koning omdat Hij door Zijn lijden en dood de hele mensheid van de ondergang en haar zwakheid gered heeft, en aan allen nieuwe vooruitzichten geboden heeft. En juist daarom, omdat Hij knecht van alle mensen wilde zijn maakten wij Hem tot onze koning. Eigenlijk wilde Hij dienaar zijn! Deze dienstbare koning bevrijdt Abrahams kinderen van hun afgoden, Zijn volk Israël van de slavernij in Egypte en ons allen van het kwade. Met één voorwaarde: ontvankelijk en gelovig zijn zoals één van de misdadigers aan het kruis. Door geloof en ontvankelijkheid mogen we Gods kracht en genade ontvangen voor onze roeping en zending onder het koningschap van Jezus. Dankzij zijn begeleiding en voorbeeld kunnen wij het doel van ons leven behalen en bereiken. Samen met Hem durven wij ons dagelijkse kruis op te nemen en te dragen want enkel deze smalle weg van dienstbaarheid leidt ons naar de geestelijke overwinning ten opzichte van het egoïsme, de hoogmoed en onmacht in onszelf. Daarom zijn wij blij en gelukkig met de Messias, wij zijn trots op onze leidsman, en wij zijn Christus dankbaar door Hem ter erkennen als koning van het heelal!

Pastor Linh.

Zaterdag 23 november (Feest H. St. Cecilia) 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: leden en overl.leden van het Dames- en Herenkoor, Jan Hulskotte.

 Woensdag 27 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 1 december 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink.

 Woensdag 4 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 7 december 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Henk Wessels, Jan Schulten, Harrie Groothuis.

Int.: Hein Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Jan en Jos Weersink.

Zondag 8 december 10.00 uur Vormselviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorgangers: Rector Kuipers en Diaken Huitink.

Jaarg.: Henk Wessels, Jan Schulten, Harrie Groothuis.
Int.:
Manny Sanderink-Weernink, Jan en Jos Weersink, Opa Wessels, opa en oma Droste-Hannink.

KOREN

Zo. 1 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

Za. 7 dec. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 8 dec. 10.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Zo. 1 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.

Za. 7 dec. 19.00 uur: Ronnie Booijink

Zo. 8 dec. 10.00 uur: Marieke Hansté.

 ACOLIET

Zo. 1 dec. 09.00 uur: geen.

Za. 7 dec. 19.00 uur: geen.

Zo. 8 dec. 10.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Zo. 1 dec. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

Za. 7 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 8 dec. 10.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer. Harrie Kemna.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Zo. 1 dec. 09.00 uur: Gerard Weusthof.

Za. 7 dec. 19.00 uur: Gerard Weusthof.

Zo. 8 dec. 10.00 uur: Jan Veldhuis/Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 10 nov.  €         41,00    Eigen kerk 10 nov.     €      41,70

Plaatsengeld 16 nov.  €         70,35    Eigen kerk 16 nov.     €      43,90

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 december zal vanaf 18.00 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Denekamperweg/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bos tel. nr. 680780.

Nieuws van de Commissie van Beheer Vasse (voorheen Locatieraad):

Kerk-TV:

De Sinterklaas- en Kersttijd nadert weer en velen van u zullen hun naasten verrassen met een leuk cadeau. Misschien is dan een abonnement op Kerk-Tv  een goed idee! Voor 60 euro kunt u op tablet of computer alle kerkdiensten in de kerk te Vasse of soms ook elders volgen. Vooral voor diegenen die niet meer zo mobiel zijn, is dat wellicht een leuk idee. Voor verdere informatie: zie de website van de parochie: www.hpancratius.nl  of bij Bernadette Weersink (06-22563352).

Tuinploeg:

Elke vrijdagmorgen wordt de begraafplaats en de kerktuin door een groepje enthousiaste vrijwilligers weer netjes gemaakt. Na afloop wordt er gezellig koffie gedronken met elkaar. Omdat iedereen natuurlijk steeds een dagje ouder wordt, is er behoefte aan versterking/verjonging van de ploeg. Dus heeft u wat tijd over: u bent van harte welkom! Melden kan bij de Commissie van beheer.

Epafras:

De Stichting Epfras biedt hulp aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Geestelijke verzorgers of andere vrijwilligers bezoeken deze mensen in de gevangenis daar. Daardoor kunnen ze een grote steun zijn voor deze mensen.

Een verzoek tot financiële ondersteuning willen we dan ook hierbij onder uw aandacht brengen. Voor meer informatie zie: www.epafras.nl.   IBANnr. NL38INGB0005676067.

KBO  

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor hebben kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237). Locatie: Tante Sien. /   Aanvang: 20.00 uur

Kerstmiddag op 19 december a.s. bij Café Bolscher

Op donderdag 19 december a.s. organiseert de KBO Vasse voor haar leden bij Café Bolscher een Kerstmiddag.

Als afsluiting van de middag is er een uitgebreide broodmaaltijd.

Kosten:             € 16,00 per persoon

Aanvang:             14.00 uur

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis,

Tel. 0541 850 758  of (06) 37 28 62 37

“Samen geloven” in de H. Pancratius Parochie

Eindelijk is het dan zover; de levensbeschouwelijke kalender

“Samen geloven” is klaar! Sinds juni 2018 zijn vier jonge moeders: Wendy Haarhuis, Moniek Peulken, Dorien Nijkamp, Colinda Stolp en pastoraal werker Christianne Saris bij elkaar gekomen om deze kalender samen te stellen voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/ verzorgers. Het is een leuke kleurrijke kalender geworden met prachtige tekeningen en plaatjes, bijbel verhalen, liedjes, gebedjes en doe tips. Iedere maand heeft een thema, bij dat thema is door een illustrator Lies Kuipers een bijpassende tekening gemaakt. Thema’s zijn : een nieuw begin, iedereen hoort erbij, zorg voor elkaar, nieuw leven, liefde, kracht , groeien en bloeien, vrije tijd, samenwerken, dankbaarheid, thuis is meer dan een huis, donker en licht. Bij ieder thema is een passend bijbel verhaal, gebedje, gedichtje, liedje of activiteit gezocht. De kalender heeft een handzaam formaat en is op tafel neer te zetten. Zo hebben kinderen en hun ouders, grootouders, of verzorgers iedere week een leuke handreiking om even stil te staan bij het leven en het op een gelovige manier te bekijken. Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis. De kalender is te bekijken op de parochieavond van 20 november bij Morshuis in Albergen. Vanaf 1 december is de kalender voor 3 euro te koop bij de secretariaten van onze parochie. Bij het parochiecentrum Tubbergen kunt u de kalender kopen op dinsdag, woensdag en donderdag.  Daarnaast is de kalender te verkrijgen op de kerstmarkt in Geesteren op 8 december 2019 en vanaf 22 december bij de kinderkerk. Maar ook via de leden van de werkgroep kan een kalender gekocht worden. Van harte welkom!

Hartelijke groeten, Mede namens de werkgroep,

Pastoraal werker Christianne Saris

INFORMATIE AVOND JONGEREN BEDEVAART LOURDES

Inmiddels is bekend dat er in 2020 een jongerenbedevaart naar Lourdes gaat plaats vinden. De financiën zijn binnen en wij gaan ons nu voorbereiden op de bedevaart. Velen denken dat dit een bedevaart voor de jongeren van Rock Solid is, jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid  kunnen zich aansluiten bij deze bedevaart. Wij willen met een groep van 30 jongeren naar Lourdes, deze groep zal door 10 personen begeleid worden. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld. Er zijn nog jongeren die nadenken of ze mee kunnen i.v.m. het examenjaar waarin ze zitten. Er is nog ruimte voor jongeren die mee willen. Als er jongeren zijn die nieuwsgierig zijn naar Lourdes,  een week met elkaar willen optrekken, hun eigen geloof willen beleven, plezier met elkaar willen maken, pak de kans om met ons mee te gaan naar Lourdes. Voor wie meegaan en mogelijk mee willen is er een infoavond op vrijdag 29 November, deze avond zal om 19.00 uur beginnen in de dagkapel van Geesteren. Daar zal de nodige info worden gegeven en zullen wij het programma zover  bekend gaan presenteren. Deze avond is voor jongeren en ouders en verzorgers. De bedevaart zal gaan plaats vinden van vrijdag 24 april t/m vrijdag 30 april 2020. Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink

 Samenzijn Wereldlichtjesdag op 8 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht. Voor de 1ste keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit op initiatief van een werkgroep die privé of op het werk, met een verlies van een te vroeg geboren baby, een volwassen kind jong of oud, te maken hebben gehad. Volgens de werkgroep maakt het niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten! De bijeenkomst waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, vrienden, buren en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. De leden van de werkgroep willen nadrukkelijk aangeven dat het een bijeenkomst waarbij alle belangstellenden welkom zijn. Tijdens de bijeenkomst worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het lezen van troostende gedichten, het samen luisteren naar liederen, gezongen door het koor Cantare uit de geloofsgemeenschap van Geesteren.

De inloop voor deze bijeenkomst begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur begint de bijeenkomst.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Er is gelegenheid om u aan te melden via de website.www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl

of via y.kroeze@hpancratius.nl

Wees welkom! Werkgroep Wereldlichtjesdag

Terugblik diaconaal weekend; ‘Hart voor boeren.’

Wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden en met name de afgelopen weken maar ook in het weekend van 16 en 17 november jongstleden. Ik heb het over het diaconaal weekend met als thema: ‘Hart voor boeren.’ Vorig jaar heeft het diaconaal beraad van onze parochie besloten dat aandacht voor boeren dit jaar centraal zou staan in het diaconaal weekend. Niemand kon toen vermoeden dat het thema op dit moment zo actueel zou zijn. Afgelopen donderdag tijdens de bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ werd er volop aandacht besteedt aan de huidige situatie in de agrarische sector en problematiek waarmee zij kampt. Ook werd gesproken over de liefde voor het vak, de roeping en het rentmeesterschap. De kinderkerk vierde in september jongstleden op locatie bij een loonbedrijf, de jeugdkerk bezocht afgelopen zaterdag een melkveehouderij. De jongeren van Rock Solid bezochten diverse boerenbedrijven in de parochie. Ze schreven een verslag en deelden hun ervaringen in de vieringen met de aanwezig gelovigen. Er werd een kaars ontstoken voor iedereen die werkt in de agrarische sector. Kinderen van alle basisscholen uit de parochie schilderden doeken om de boeren een hart onder de riem te steken en samen met LTO en de versiergroepen werd zichtbaar hoe rijk de vruchten zijn van het land. Na elke viering was er koffie, thee met een proeverij. Dit werd de parochianen aangeboden door verschillende bedrijven en organisaties van binnen en buiten onze parochie. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Mensen gingen met elkaar in gesprek, verhalen werden uitgewisseld, geloof werd gedeeld. Beeldvorming werd bevestigd of bijgesteld. Kortom men werd gezien en gehoord. Graag wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om dit weekend te doen slagen. Dank aan alle boeren,  de LTO,  ervencoaches, alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen, scholen en allen die een bijdrage hebben geleverd dit weekend vorm en inhoud te geven. Een jonge boer zei afgelopen weekend: ‘Als we door deze crisis heen komen, dan komen we overal doorheen. Maar dan moeten we wel gezien en gehoord worden. Dan moeten we wel het gevoel krijgen, door met name de politiek, dat we gewenst zijn, dat we er toe doen, en dat we de mogelijkheid behouden om te kunnen blijven boeren.’ Laten ook wij proberen om daar waar wij kunnen ons steentje hieraan bij te dragen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Op de Centrale Parochieavond 20 november j.l. is het nieuwe logo voor onze H. Pancratius parochie gepresenteerd. Dit beeldmerk is gecreëerd door Coen Droste van Visual Marketing in Geesteren en zal in de loop van de komende weken en maanden steeds meer zichtbaar in onze parochie.

Het was al tijden een nadrukkelijke wens van het pastorale team om een huisstijl te hebben, die gemakkelijk gebruikt kan worden op briefpapier, enveloppen, folders en andere uitgaves. Al snel bleek dat het oude vertrouwde logo moeilijk bruikbaar was voor een eigentijdse huisstijl, waarop de ontwerper een volledig nieuw logo voorstelde – dit tot blijde verrassing van zowel het parochiebestuur, pastorale team als de medewerkers van het centrale secretariaat.

In het nieuwe logo herkennen we de kleuren paars, wit en goud. Daarnaast herkennen we de “P” van Pancratius en het witte kruis, in wiens Naam wij samen kerk-zijn. De paarse kleur wordt in het kerkelijke jaar gebruikt in de Advents- en Veertigdagentijd, alsmede bij vieringen rondom afscheid; zij staat voor bezinning, inkeer en ook voor voorbereiding en verwachting. De witte kleur gebruiken we op hoogfeesten van Kerstmis en Pasen; zij staat voor zuiverheid en reinheid. De gouden kleur verwijst naar God en het goddelijke.

Mantelzorg: compassie voor je naaste

Tien november 2019 is de dag van de mantelzorg. Er is dan landelijke aandacht en waardering voor alle mantelzorgers en er worden vele activiteiten georganiseerd. En dat is niet voor niets, het betreft een hele grote groep mensen. In 2016 verleenden één op de drie Nederlanders boven de zestien jaar mantelzorg. Dat betekent dat we in onze parochie ook heel veel mantelzorgers hebben! Wanneer verleen je mantelzorg? Wanneer je langdurig zorgt voor iemand in je omgeving die hulp nodig heeft. Het kan gaan om een partner, een kind, vader, moeder, broer of zus. Het kan gaan om intensieve hulp ( acht uur of meer per dag)  maar ook om minder intensieve hulp , bijvoorbeeld aan bewoners in instellingen.

Mantelzorg moeten we niet onderschatten. Het komt op je pad. Je kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt je omdat er een emotionele band is met degene die zorg nodig heeft. Het vraagt een langdurige inspanning en het kan behoorlijke beperkingen opleggen. Het grote verschil met vrijwillige zorg is dat vrijwilligers ervoor kiezen om te zorgen, op een moment dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Mantelzorg gaat altijd door, daar heb je geen keuze in.

We hebben het niet zo vaak over mantelzorg met elkaar. Want het is toch vanzelfsprekend dat we er voor elkaar zijn? Jawel. Maar soms kan de zorg teveel worden. Dat zou jammer zijn. Het is goed om compassie te hebben voor je medemens te hebben, maar het is ook belangrijk om te zien wat je zelf nodig hebt, praat er dus gerust over met elkaar. En wijs elkaar de weg naar ondersteuning. Mantelzorgers verdienen respect en waardering. Het zijn mensen die, ook als het hen niet uitkomt, er toch zijn. Ze laten Gods liefde zien in onze samenleving. Dat ze kracht mogen krijgen bij hun werk en toch mogen blijven genieten van het leven en van de kleine dingen met elkaar.                       Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 10 november Zondag voor de Oecumene (collecte)

Zondag 10 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

 Woensdag 13 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 16 november 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: overl.fam.leden, Hein Meijer, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink, overl.leden van C.V. de Spekscheeters.

 Woensdag 20 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 23 november (Feest H. St. Cecilia) 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Gert Mulstege, Bernhard Veer, Jan en Annie Blankkenvoort-Eppink.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Groothuis.

KOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Herenkoor.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

 LECTOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

ACOLIET

Za. 16 nov. 19.00 uur: geen.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 16 nov. 19.00 uur: Johan Steggink.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 27 okt.   €         59,00    Eigen kerk 27 okt.      €      30,60

Plaatsengeld 2 nov.    €       234,10    Eigen kerk 2 nov.       €    246,86

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 december zal vanaf 18.00 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Denekamperweg/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bos tel. nr. 680780.

DOPEN

Zondag 10 november zullen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Lucas Johannes Bernardus van Dellen, zoon en broertje van Bas, Marlou en Thijs en Noud van Dellen-van Dijk, wonende aan de Springerstraat 54 te Almelo en
  • Viënne Maria Olde Heuvel, dochter en zusje van Ben, Joyce en Pepijn en Vesper Olde Heuvel-Broenink, wonende aan de Vasserdijk 51 te Langeveen.
  • Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken. In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 Toneel Vereniging Vasse

Sinds enige tijd is Toneel Vereniging Vasse weer druk in de weer met de repetities voor de opvoeringen eind november.

Dit jaar speelt TVV het blijspel ‘de Kriebelkroeg’,

geschreven door Uschi Schilling en geregisseerd door Harvy Oortgijs. De uitvoeringen zijn op:

Donderdag 28 november (ook voor KBO leden)

Vrijdag 29 november en Zaterdag 30 november

De avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur bij Hotel Restaurant “Tante Sien” te Vasse.

Kaarten kunnen vanaf 16 november besteld worden bij Fam. Borggreve, Booijinkstraat 19 te Vasse, tel.nr. 0541-680582.

KBO    PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 november a.s.  De activiteitencommissie van de SV Vasse organiseert die middag in samenwerking met de Heemkunde de PUB Quiz.  Hierbij worden de KBO-leden weer getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger). Ook de laatste 2 jaar zat de PUB Quiz al in het jaarprogramma en was het naar ieders zeggen een hele geslaagde, leuke en gezellige middag. Kom dus allen om te testen hoe het staat met uw kennis over vrogger.

Locatie: Café Bolscher.  Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237).

Locatie: Tante Sien. Aanvang: 20.00 uur

 UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 14-11-2019

Thema:                      Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:         Nicole Scholte Linde

Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                mw. E. van Aalst       – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis         – tel. 0546-681643

 

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2019

11               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

(Vasse Vitaal)

16               Start kaartverkoop toneelvoorstelling bij fam.

Borggreve (Toneelver.)

16               Elfde van de Elfde; aftreden prins Ronny en sik Clemens

en schoolprins Niek en schoolprinses Eefke 20.30 uur

bij café Bolscher (carnavalsvereniging)

18               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes. Na

afloop lezing van de Raw Milk Company (Vasse Vitaal)

20               Dorpshuiskamer

21               Plus Pub Quiz 14.00 uur café Bolscher (KBO)

21-22-23     Worstactie (Handbal)

25               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

28               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien; ook voor

KBO-leden (Toneelvereniging)

29               Fietsen om 13.30 uur, vertrek Eschhoes (Vasse Vitaal)

29               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

30               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

DECEMBER 2019

02               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

03               Sinterklaas jeugd (Handbal)

04               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

09               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

16               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

18               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

18               Kerstavond (KPOV)

19               Kerstmiddag 14.00 uur café Bolscher (KBO)

23               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO19-1 (Danne Albergen

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO17-1 (Ransuil Geesteren

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO15-1 (Vlaskoel Tubbergen 18-22 uur) (VMC)

27               Oliebollenmixtoernooi (Handbal)

28              Gem. Futsaltoernooi VMC JO11-1 (Vlaskoel Tubbergen 16-20 uur) (VMC)

31               Oliebollenactie (Scouting)

 

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van

‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

in de cirkel van de seizoenen van het leven?

Hoe schep je ruimte voor voeding en inspiratie?

Hoe krijg je energie en vind je balans?

Waar hoop je op en is er vertrouwen?

Wat heb je nodig? Waar is het tijd voor?

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons?

Wat houden wij als onderdeel van het geheel in ere,

met dagelijks brood als deelbare brandstof?

Laten wij elkaar helpen oogsten

tot vrede en welzijn van de hele wereld!

Uit gedicht van: Miriam van den Eerenbeemt.

Ondanks alle regelgeving en veranderingen zetten boeren zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in voor hun bedrijf, voor hun dieren, voor het land etc. Steeds opnieuw zoeken zij naar nieuwe wegen om het rentmeesterschap goed in te vullen. Ze blijven liefde blijven voelen voor de natuur en haar vruchten die zij met veel inzet blijven oogsten voor ons allen. Zij werken met liefde en trouw, met roeping. Dit alles vraagt kennis, toewijding en een grote verantwoordelijkheid. Hier willen wij in het diaconaal weekend aandacht aan besteden.

Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven in onze parochie. Groepjes van vijf à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: De kerken worden versierd door onder andere leden van de LTO.

Vieringen: Het thema van de vieringen is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in alle kerken en in de kapel van de Eeshof opgehangen. Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

AFSCHEID NEMEN (Dietrich Bonhoeffer)

 

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten

der herinnering…

Is verwijlen

bij een brok leven

en stilstaan op de pieken

van pijn en vreugde.

Afscheid nemen

is met dankbare handen

weemoedig meedragen

al wat waard is

niet te vergeten…

Is moeizaam

de draden losmaken

en uit het spinrag

der belevenissen loskomen

en achterlaten en niet kunnen vergeten

Zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Woensdag 30 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 2 november (Allerzielen) 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: o.o. Nijhuis-Heerink, Jan Oude Luttikhuis, Marie Nordemeule-Kreuwel, Marcel Nijhuis, Gerard Meijer.

Int.: Pastor Hein Booijink, o.o. Booijink-Hesselink, Herman Wenneger, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, Herman en Truus Huisken-Vrerink, Riet Kamphuis-Krakers, overleden leden v/d K.B.O., Manny Sanderink-Weernink, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Jan Oude Vrielink, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Harrie en overl.fam. Teikotte-Benerink, overl.fam.leden, overl.fam.leden Wenneger, Bennie Droste, Herman Droste, Hendrika Droste-Boerriger, Johannes Antonius Droste, Marietje Rolefes-Stopel, Henk Vrerink, Gerard Kempers en overl.fam. Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Steggink-Boerrigter en Hennie Steggink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Jan en Annie Meen-Hesselink, Rutger Hamse, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, overl.fam.leden Veer, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Meike Hamse, o.o. Hesselink-Blankenvoort, Johan Groothuis, Bennie en Annie Bossink-Booijink, Jan en Lies Wenneger-Krop, Johan Hulsmeijers, Minie Arends-Veelers, Harrie Booijink, Harrie Oude Luttikhuis, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, overl.fam.leden Mulstege-Groothuis, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, Jan en Siny Booijink-Alberink, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Braakhuis-Klieverink, o.o. Oude Luttikhuis-Wiegink, o.o. Maathuis en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Sinie Dijkers Koopman, o.o. Dijkers-Hansté, o.o. Bolscher-Heesink en zoon Henk en Huub, Harrie Steggink (M’veen), Gerard Michorius (M’veen), Frans en René Reinerink, Jan Kempers, Gerard Kempers, Harrie Kempers, o.o. Kempers-Masselink, o.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, Toon en Fien Blankenvoort-Hamer, overl.fam.leden Nordemeule, overl.fam.leden Ensink, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. v/d Aa-Bodde, Dionne Meijer-Boswerger, overl.fam.leden Meijer-ScholtenLinde, Jan Alberink, o.o. Wigger-Booijink, Siny en Theo Wigger.

 Woensdag 6 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 10 novemer Zondag voor de Oecumene.

Zondag 10 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Gerhard Lenferink,

Int.:  Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan  Schulten, Harrie Booijink, Harrie Groothuis.

 KOREN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Ilse Bonke.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET

Za. 2 nov. 19.00 uur: Hennie Engbers + Bernard Jacobs.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Hennie Engbers.

 COLLECTANTEN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge, Gerard Alberink.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 2 nov. 19.00 uur: Johan Steggink/Jan Veldhuis.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 13 okt.   €         68,60    Eigen kerk 13 okt.      €      44,70

Plaatsengeld 19 okt.   €         55,00    Eigen kerk 19 okt.      €      43,45

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

ALLERZIELEN

Tijdens de viering van allerzielen gedenken wij alle overledenen en heel in het bijzonder de parochianen die vanaf vorig jaar 1 november zijn overleden. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend en kunnen er lichtjes geplaatst worden bij onze dierbare overledenen. Deze graflichten zijn voorafgaand aan de viering achter in de kerk te koop voor € 1,50. (Graag met gepast geld betalen)

Het kerkhof is deze avond verlicht.

DOPEN

Zondag 10 november zullen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Lucas Johannes Bernardus van Dellen, zoon en broertje van Bas, Marlou en Thijs en Noud van Dellen-van Dijk, wonende aan de Springerstraat 54 te Almelo en
  • Viënne Maria Olde Heuvel, dochter en zusje van Ben, Joyce en Pepijn en Vesper Olde Heuvel-Broenink, wonende aan de Vasserdijk 51 te Langeveen.

 KBO 

PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 november a.s. Dan organiseert de activiteitencommissie van de SV Vasse in samenwerking met de Heemkunde de PUB Quiz.  Hierbij worden de KBO-leden weer getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger). Ook de laatste 2 jaar zat de PUB Quiz al in het jaarprogramma en was het naar ieders zeggen een hele leuke en gezellige middag. Daarom ook dit jaar weer op de rol.

Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237).

Locatie: Tante Sien. Aanvang: 20.00 uur

Beste mantelzorgers,

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden.

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen, mantelzorgconsulenten van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond. Omdat veel mensen zo tevreden waren vorig jaar over Bistro de Kruidentuin, gaan we hier weer naar toe!

De middag/avond is op woensdag 6 november van 16.00 uur tot 19.30 uur.

Het adres van Bistro de Kruidentuin is Hardenbergerweg 105 in Geesteren.

Net als vorig jaar zingt het enthousiaste en sprankelende damesduo ‘Voizus’ liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 en er is een heerlijk warm en koud buffet. Wij zien ernaar uit om met jullie er een gezellige en ontspannen middag/avond van te maken! Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 1 november a.s. bij:

n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369.

Er is plek voor maximaal 100 mensen, dus weer er snel bij.

Hartelijke groet en graag tot 6 november,

Mantelzorgconsulenten

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen

Start ANWB AutoMaatje  

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) start vanaf 11 november a.s. met het vervoersproject AutoMaatje.

Voor mensen die minder mobiel zijn en geen passend vervoer kunnen vinden voor bv. bezoek aan de dokter, kapper of boodschappen doen,

is deze vervoersvoorziening een uitkomst.

Neem 2 dagen van tevoren contact op via tel. 06-38681217.

Voor een lange rit een week van tevoren aanvragen.

Kosten voor een rit € 0,30 per kilometer.

Meer informatie te verkrijgen via automaatje@swtd.nl

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: per 1-1-2019 € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–
Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Gerard Rikhof)
Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.
Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.
De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.
Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse
Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,
tel. 06-13263777;
Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,
tel. 06-22563352 of 0541-680233;
secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;
Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com
tel.06-13150513
Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,
tel. 06-30911607
Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,
tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122
Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.
Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)
Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,
Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.
Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.
Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,
van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)
Voor alle verpleging en verzorging thuis.
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06-51447847.

Thuiszorg TMZ
Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,
‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum
Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

  1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


alt                     alt
Maquette met interieur van de waterstaatskerk.

     Ansichtkaart uit 1907

Door J.G.v.d. Kuil

In de jaren 1800-1801 werd in Vasse de eerste kerk gebouwdHierbij was op geen enkele manier rekening gehouden met de wijze van kerkbouw in het verleden.
Dit was ook vrijwel onmogelijk omdat er sinds de hervorming bijna geen kerken waren bijgekomen. De bouwtraditie, de kunde, de vaardigheidwaren voor een deel verloren gegaan.
Daarbij kwam dat in onze streek de mensen te onbemiddeld waren om tot oprichten van groteindrukwekkende bouwwerken te kunnen komen.

Twente lag in een uithoek van het land en dat gold zeker voor de buurtschappen Vasse en Mander HezingenToch is hier toen met voortvarendheid gewerkt aan een eigen parochiekerk.
Het werd een zeer eenvoudig gebouw zonder enige  versieringzoals in die tijd voor R.K. kerken voorgeschreven was.
Het geheel had het aanzien van een grote lange schuurwaarbij kerk en pastorie onder één dak lagen.

Vanaf 1803 tot zijn dood in 1855 was Lambertus Engbers pastoor in Vassena 1829 had hij er tevens als aartspriester van Twente zijn domicilie. In 1843 was de kerk met
2 meter verlengd en voorzien van een nieuw front in de neoklassieke stijl van de in die periode veel gebouwde Waterstaatskerken.
Het geheel had daardoor een wat beter aanzien gekregen.
Toch bleek de kerk in de  loop der jaren te klein voor het groeiende aantal parochianen.
Verdere vergroting was niet mogelijkzodat men aan een nieuw gebouw moest gaan denken.
Zo kwam het dat H.A.A.Teusse, opvolger en neef van Lambertus Engbers, en al sinds 1839 kapelaan in Vasse werkzaam, de bouwheer werd van de huidige kerk.

Van de inwijding in 1865 af tot aan zijn dood in 1892 was hij pastoor van deze kerk, die hemzowel veel problemenals ook veel vreugdevolle momenten heeft bezorgd. Over zijn persoon ishet volgende bekendHenricus Antonius Adolphus Teusse kwam op 1 mei 1816 in Ootmarsum terwereldHij was zoon van Hendrikus Teussegeboren in 1782 te

PASTORAATSGROEP VASSE.