Vacare Deo!

Op het moment van dit schrijven, is er een Nationaal Hitteplan van kracht: extreme temperaturen van ver boven de 30 graden worden verwacht. Weliswaar vallen de vakanties wat laat in de maand juli, toch zijn de eerste signalen van die tijd er al. De eindexamenscholieren hebben al enige tijd vrijaf en treffen voorbereidingen op een (hopelijk) nieuw hoofdstuk in hun leven. Ook de televisie schakelt langzaamaan over op de zomerprogrammering. Als u dit leest, is de vakantie voor u al aangebroken of nadert met rasse schreden. Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent ‘vrij zijn’. Vrij van verplichtingen, van vaste patronen. Het is tijd voor een vrije bos- of bergwandeling, waarbij we niet bang hoeven te zijn om een andere weg in te slaan dan normaal. We hoeven immers niet op tijd terug te zijn. Die aaneengesloten, vrije dagen geven ook de mogelijkheid om ons méér toe te leggen op onze contacten met vrienden en gezinsleden. En hiervoor kunnen we blijven in de vertrouwde omgeving van het huis of we gaan op reis. We doen nieuwe ervaringen op in het buitenland, proeven van een onbekende cultuur en genieten van een ander klimaat. Allemaal, stuk voor stuk, verrijkende ervaringen die mogelijk zijn, omdat we vrij zijn van verplichtingen en zorgen. Vacare kan ook ‘Vacare Deo’ zijn: vrij zijn voor God. Deze Latijnse spreuk staat o.a. boven de ingang van de St. Adelbertabdij (benedictijnen) in Egmond-Binnen. Omdat we vrij zijn van alle beslommeringen van het dagelijkse leven, kunnen we openstaan voor God die ons leven een bepaalde richting in kan sturen, ons kan aanvuren en sterken om nieuwe wegen in te slaan. In vrijheid kunnen we ons met ons geloof bezighouden, kunnen we werken aan ons christen-zijn. In die vrijheid kunnen we ons laten inspireren door de nieuwe ervaringen die we opdoen, onze gedachten de vrije loop laten, ze onderzoeken en komen tot nieuwe ideeën. Het is vaak in de ontspanning dat problemen kunnen worden opgelost die op momenten van stress onoplosbaar leken. Daarom is vakantie een tijd van recreatie, herschapen worden. We zeggen wel eens: Je wordt er een heel ander mens van. De komende maanden mogen we vrij zijn, een stapje terugnemen van het dagelijkse leven en open staan voor het andere. Laten we proberen ook open te staan voor de Ander, voor wat God met ons leven wil. Graag wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur – een zalige vakantieperiode toe en voeg daarbij een zegenbede van St. Patrick, de patroonheilige van Ierland:

 De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u, als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

 

 Pastoor Casper Pikkemaat

 Zondag 4 augustus 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. orgelspel.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Woensdag 7 augustus 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 10 augustus 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Orgelspel.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Zr. Maria Wenneger.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Henk Vrerink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booyink.

 Woensdag 14 augustus 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 18 augustus 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Annie Kempers-Lansink.

Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Gerard Kempers, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booyink.

KOREN

Za. 10 aug. 19.00 uur: Orgelspel Riet.

Zo. 18 aug. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 10 aug. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 18 aug. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET

Za. 10 aug. 19.00 uur: Geen.

Zo. 18 aug. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 10 aug. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 18 aug. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 10 aug. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 18 aug. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof,

tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 21 juli    €         59,00    Eigen kerk 21 juli       €      43,30

Plaatsengeld 27 juli    €         29,50    Eigen kerk 27 juli       €      20,30

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 6 augustus zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Kottinkkamp. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Braakhuis tel. nr. 680583.

Beschikbaarheid pastor Linh

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In goed overleg is binnen het pastoraal team afgesproken dat pastor Linh vanaf heden geen uitvaarten meer verzorgt.

Pastor Linh blijft wel beschikbaar voor ziekenzalvingen, pastorale zorg en  doop- en eucharistievieringen.

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

Een onverwachte ontmoeting

Afgelopen week ging bij mij ’s avonds de deurbel. Ik verwachte geen bezoek, dus dacht ik aan een collectant. Na het openen van de voordeur stond daar een oud collega. Met een bos bloemen uit eigen tuin en een lekkere kruidkoek die nog warm was.

Ze zag mijn verbaasde gezicht en zei: “We hadden toch afgesproken?” Dat hadden we inderdaad maar ik was het door de drukte totaal vergeten. Ik had het zelfs niet eens in mijn agenda opgeschreven en dat overkomt me niet vaak. “Komt het echt wel uit?” vroeg ze nog. “Ja zeker”, zei ik, “kom er in.”

Met een aanrecht vol afwas, het toetje nog op tafel, schoof ze aan de keukentafel en hebben we heerlijk bij gekletst.

Deze onverwachte ontmoeting was even een rustmoment in de hectische weken voor mijn vakantie. En zo’n rustmoment in de hectiek van alle dag is ook wat ik u toewens. Thuis, op vakantie, op het werk of elders. Want hoe druk we soms ook zijn, of hoe vol de dag ook zit, het is en blijft belangrijk om je dierbaren, je vrienden, of zoals in mijn geval, mijn oud collega te blijven ontmoeten en elkaar door alle bezigheden niet uit het oog te verliezen.

Daarom wens ik u deze zomer rust toe, maar vooral ook mooie en onverwachte ontmoetingen bij een kop koffie of thee en wie weet met een lekkere kruidkoek of plak cake.

Een goede zomertijd toegewenst.

Hartelijke groeten, Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

Zaterdag 20 juli 19.00 uur verzorgt het Dameskoor de zang tijdens de viering op Erve Mensman te Geesteren.

 Zondag 21 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Int.: Jan en Truus Ensink-Borggreve, Rikie Lenferink-Doeschot, Annie Bossink-Booijink.

 Woensdag 24 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zaterdag 27 juli 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Fien Blankenvoort-Hamer.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Riet Kamphuis-Krakers, Harrie Booijink, Alice Hudepol-Nordemeule, Toon Blankenvoort.

 Woensdag 31 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 4 augustus 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. orgelspel.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gerrit Franke (M’veen), overl.leden van der Aa/Aalberink.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Vrielink, overl.fam.leden Boksebeld, overl.fam.leden Oude Vrielink, Bennie Droste, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink.

KOREN

Za. 27 juli 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 4 aug. 09.00 uur: Orgelspel Riet.

LECTOREN

Za. 27 juli 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 4 aug. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 27 juli 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 4 aug. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 27 juli 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 4 aug. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 27 juli 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 4 aug. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof,

tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 7 juli      €         37,00    Eigen kerk 7 juli         €      30,40

Plaatsengeld 13 juli    €         53,30    Eigen kerk 13 juli       €      52,20

Avondwake/uitvaart Annie Bossink-Booijink                      €    417,58

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 6 augustus zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Kottinkkamp. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Braakhuis tel. nr. 680583.

OVERLEDEN

Donderdag 4 juli is op 88-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Henrica Geertruida Josephina Lenferink-Doeschot voorheen wonende aan de Oosteriksweg te Mander. Voor Rikie heeft dinsdagmiddag 9 juli de uitvaartviering plaatsgevonden in de Kapel van de Eeshof waarna ze is begraven op ons parochieel kerkhof.

 

Zaterdag 6 juli is op 79-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Susanna Maria Bossink-Booijink voorheen wonende aan de Denekamperweg te Vasse. Voor Annie heeft vrijdagmorgen 12 juli de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze is begraven op ons parochieel kerkhof.

 

ACTIVITEITENKALENDER

AUGUSTUS 2019

14               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

23-24-25     Pupillenkamp De Roezeberg (VMC)

24               Seizoensopening overige teams Vasse/Manderveen
(voetbal)

28               Dorpshuiskamer

30               Jaarlijkse schoonmaak op het voetbalveld (handbal en
voetbal)

SEPTEMBER 2019

04               Creatieve avond (KPOV)

11               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

11               Kleedjesmarkt op het schoolplein, actie Samenloop voor
Hoop van            17.00-19.00 uur (Mariaschool)

25               Dorpshuiskamer

 

Uitnodiging “Kijkje in de Keuken” Tubbergen

In de maanden juli en augustus zijn er geen “Kijkjes in de keuken”. Maar op donderdagavond 26 september wordt er weer een boeiend “Kijkje in de keuken” in de gemeente Tubbergen georganiseerd.

Dit gaat gebeuren op: Donderdag 26 september om 19.00 uur

bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211, Mariaparochie

Keuzes maken,

Het einde van het schooljaar zit er aan te komen, vele jongeren hebben de examens al ruimschoots achter de rug, velen zijn geslaagd, sommigen moeten het examenjaar nog een keer over doen. De jongeren die zijn geslaagd wil ik namens mijn collega’s van harte feliciteren. Het betekent ook dat vele jongeren keuzes hebben gemaakt op hun levenspad, moeten kiezen voor een vervolgstudie, een richting voor de toekomst moeten kiezen. Hopelijk zijn de keuzes die gemaakt zijn ook de juiste keuzes. Mocht de keuze niet goed zijn, dan is er altijd een nieuwe weg om in te slaan.

In het Vormseltraject komt het maken van keuzes uitgebreid aan bod. De 1e keuze die gemaakt gaat worden: ga ik wel of niet het H. Vormsel ontvangen? Deze week zei een kind uit groep zeven: ik wil het Vormsel niet ontvangen, ik kom nooit in de kerk, Vormsel is eenmalig en straks kom ik niet terug in de kerk. Het Vormseltraject is ook een leerperiode voor kinderen waarbij vele malen keuzes maken aan bod komt. Wat ook aan bod komt: wat is jou passie, wat zet jou in vuur en vlam. Maar ook wat is jouw missie. Om op al deze vragen een antwoord te krijgen is er de helper de Heilige Geest. Het Vormseltraject is kiezen voor geloof, maar helpt je ook in het leven om de juiste keuzes te maken. Deze weken gaan ouders en verzorgers uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie samen met hun kind de keuze maken: wel of niet Vormen?  Ik hoop dat ouders en verzorgers samen met hun kind de juiste en bewuste keuze gaan maken. Kom je nog niet tot een besluit wel of niet Vormen, na de vakantie kunnen kinderen ook nog aansluiten bij het Vormseltraject.

Voordat velen een nieuwe weg gaan inslaan is er eerst vakantie, ook daarin maken wij keuzes, welke bestemming kiezen we dit jaar, of besteden we ons geld aan iets anders dan een vakantiebestemming?

Wat u ook maar gaat doen in deze vakantiemaanden, laat de keuze die u gemaakt hebt de goede zijn. Geniet van de rust die u krijgt, doe inspiratie op om na de vakantie uw weg te vervolgen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Zondag 7 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Mieke Hamse.

 Woensdag 10 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zaterdag 13 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Jan Booijink, Johanna Maria Silders-Rekers, Johan Groothuis, Bertus Lenferink.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, o.o. Silder, o.o. Niehof, Gerrit en Marietje Niehof, Jan Oude Engberink, Annie Wassink-Niehof, Robert Niehof, Wim en Stien Silder, Karel Hesselink, Tonnie Lansink, Jan en Siny Booijink-Alberink, Mieke Hamse.

 Woensdag 17 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 20 juli 19.00 uur verzorgt het Dameskoor de zang tijdens de viering in het Meulenhof te Tubbergen.

Zondag 21 juli 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: Marie Booijink-Heerink, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Frans Oude Nijhuis, Santje Hesselink-Blankenvoort.

Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, vader en zoon Jan Booijink (Kemper), Herman Booijink (Kemper), overl.fam.leden Oude Nijhuis-Bos, Jan Hulskotte, Harrie Booijink.

KOREN

Za. 13 juli 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 21 juli 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 13 juli 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 21 juli 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET

Za. 13 juli 19.00 uur: geen.

Zo. 21 juli 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 13 juli 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 21 juli 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 13 juli 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 21 juli 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof,

tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 23 juni   €         42,00    Eigen kerk 23 juni      €      24,90

Plaatsengeld 29 juni   €         23,80    Eigen kerk 29 juni      €      12,50

Afscheidsviering Mieke Hamse                                                  €      53,50

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 6 augustus zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Kottinkkamp. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Braakhuis tel. nr. 680583.

OVERLEDEN

Zaterdag 22 juni is op 86-jarige leeftijd overleden onze

(voorkeurs-)parochiaan Maria Josephina Johanna Hamse voorheen wonende te Tubbergen. Voor Mieke heeft woensdagavond de plechtig gezongen afscheidsviering plaatsgevonden en donderdagmorgen is ze begraven op ons parochieel kerkhof.

DOPEN

Zondag 7 juli zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Stan Roel Henk Arends, zoon van Tijs Arends en Mirjam Weersink van de Oosteriksweg 25a te Mander en
  • Jade Fem Zwijnenberg, dochter en zusje van Jeroen, Marli en Lynn Zwijnenber-ter Heijne van de Tureluur 8 te Tubbergen.

MISDIENAARS (oftewel acolieten) GEZOCHT:

Omdat er in onze geloofsgemeenschap nog maar een paar personen als misdienaar helpen tijdens de vieringen, willen we via deze weg vragen of er ook mensen zijn (man of vrouw) die beschikbaar willen zijn om in de weekendvieringen of tijdens uitvaartvieringen te assisteren in deze dienst. Zodat de basis iets groter is van mensen die dit kunnen doen. Opgave bij een van de kosters of de Beheercommissie (voorheen Locatieraad).

 ACTIVITEITENKALENDER

JULI 2019

07                      Vasserse sfeermarkt

07                      Open  dag kruidentuin

12                      25 jaar reünie te Manderveen (VMC)

13-14                 Kamp jeugd (Handbal)

13                      Jubileumactiviteiten voor de jeugd in het stadion
van Heracles Almelo (VMC)

17                      Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

31                      Dorpshuiskamer

AUGUSTUS 2019

14                      Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

23-24-25            Pupillenkamp De Roezeberg (VMC)

24                      Seizoensopening overige teams Vasse/Manderveen
(voetbal)

28                      Dorpshuiskamer

30                      Jaarlijkse schoonmaak op het voetbalveld (handbal
en voetbal)

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019.

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel:

”MET MARIA VREDE ZOEKEN”

Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie:

Ria Kemna  tel. 0541-680294

Lies a/d Stegge tel. 0541-680720

De kosten van de processie bedragen € 30,- voor volwassenen en
voor jongeren t/m 17 jaar € 20,-. Logies zijn hierbij niet inbegrepen.

De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht € 10,- en bij eigen vervoer bedragen € 5,-.

De opgave moet uiterlijk 10 augustus binnen zijn.

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:

Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan aansluiten bij de processie. Van deze bedevaartgangers wordt een

bijdrage van € 5,- gevraagd voor de kosten van het programmaboekje, lampion en een bijdrage in de andere kosten die voor de bedevaart moeten worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de broedermeester van uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.

Tot ziens in Kevelaer! Ga eens een keertje mee!

 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

De jongerenbedevaart naar Lourdes is in volle voorbereiding, er zult er over gehoord hebben, of u bent er over aangesproken, of in de vieringen iets over gehoord. Het is inmiddels een gespreksonderwerp. Het duurt nog even voordat wij gaan, de planning is dat wij in de 1e week van de meivakantie 2020 gaan. Er zijn verschillende acties die ondernomen worden door de jongeren van Rock Solid. In juli staat de sponsoring met de nek door de drek op het programma. Pastores en onze Katinka van Rock Solid gaan op 6 juli in Vriezenveen met de nek door de drek, u kunt Katinka, Pastoor Pikkemaat en de Diakens Thöni en Huitink sponseren, zij gaan voor de jongeren door de drek. De jongeren zullen ook nog aanwezig zijn bij de rommelmarkt in de fiets vakantieweek in Tubbergen. In het najaar zullen er nog meer acties komen. Wij willen graag weten wie van de jongeren mee wil naar Lourdes. De jongeren van Rock Solid konden een vooraanmelding doen, dat verplicht hun tot niets. Deze jongerenbedevaart is ook voor jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid. Deze jongeren kunnen zich ook voor aanmelden, dat kan via de mail bij b.huitink@hpancratius.nl  Geef naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en mailadres door.

Wij proberen de jongeren voor een bedrag van € 250,00 mee te laten gaan, daar zit de busreis, overnachtingen en maaltijden bij in. Jongeren die nog niet zijn aangemeld en nog niet aan acties hebben meegedaan daarvan wordt verwacht dat zij aan de activiteiten meegaan doen die nog komen. Wij kunnen jongeren meenemen naar Lourdes voor dit bedrag door de acties die wij samen opzetten.

Het is uiteraard een bedevaart met begeleiding. De leiding van Rock Solid zal meegaan als begeleiding, daarnaast zal de begeleiding worden aangevuld met ouders van de jongeren. Wij zijn er ons van bewust dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om jongeren mee te nemen, begeleiding staat bovenaan ons lijstje.

In de krokusvakantie van 2020 zullen jongeren voorbereid worden op deze bedevaart, dat jongeren weten waar zij naar toe gaan, het verhaal van Lourdes kennen, een bedevaart heeft ook voorbereiding nodig, dat geld ook voor jongeren en hun begeleiding.

Er is nog tijd, maar ook genoeg werk aan de winkel, het gaat een bijzondere bedevaart worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Diaken Bert Huitink

ROCK SOLID SLUIT WERKJAAR AF

Nadat de Kinderkerk en de Jeugdkerk het werkjaar hebben afgesloten zo gaat Rock Solid haar werkjaar ook afsluiten. Daarvoor gaan wij samen met de jongeren op kamp. Van vrijdagavond 12 t/m zondagavond 14 juli zijn wij te vinden in de blokhut van Jong Nederland in Harbrinkhoek. Een slotweekend betekent voor onze jongeren en ook leiding dat wij het werkjaar samen gezellig gaan afsluiten. Dat is bij Rock Solid geen probleem, daar staat het samen doen en gezelligheid altijd voorop.

We gaan ook naar de kerk met de jongeren, dat hoort ook bij het Rock Solid weekend, wij maken er een Rock Solid viering van. In deze viering blikken we terug op het afgelopen werkjaar waarin we het thema i’am hadden, we zijn bezig geweest met wie jongeren zijn in hun leven en wie ze willen worden. Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 13 juli om 19.00 uur in de kerk van Mariaparochie, Cantabilé zal de muzikale omlijsting verzorgen. Iedereen is welkom in deze viering.

De zondagmiddag zijn ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van harte welkom bij de blokhut. Dan gaan we samen met de gezinnen terugblikken op het werkjaar en dat doen we met een PowerPoint over het afgelopen jaar. Wij willen ouders laten zien wat wij samen met jongeren hebben gedaan.

Tussen alles door is er een mooi programma voor de jongeren samen gesteld. Daarmee is het werkjaar afgesloten, of toch niet? Nee, want 30 juli staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen, geld verdienen voor de bedevaart naar Lourdes, dat is dan ook echt de laatste activiteit.

Volgend werkjaar in September gaan wij de draad weer oppakken, dat gaat een belangrijk jaar worden, de Lourdesbedevaart voor jongeren staat op het programma. Naast de bedevaart staan er maandelijks activiteiten op het programma. Vrijdag 15 september gaan we het werkjaar openen met een spelavond jongeren tegen de ouders. Deze avond is tevens de info avond om ouders te informeren over het komende werkjaar.

Wil jij als jongere aansluiten bij Rock Solid dan kan dat, meld je aan bij Diaken Bert Huitink , geef jou naam adres en mailadres door aan: b.huitink@hpancaratius.nl

Rock Solid is samen optrekken met geloof en inspiratie.

De jongeren en leiding van Rock Solid wens u een goede vakantie tijd toe. Hartelijke groeten namens Rock Solid

Diaken Bert Huitink

Eenendertig genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019

Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019. Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Het is een goede traditie dat er tevens een runner-up als winnaar wordt geëerd.

Tegelijk zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, want diaconie en caritas komen zo in het volle licht te staan. De jury heeft de goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken om uit de eerste hand een goede indruk te krijgen van het diaconale initiatief. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld gaan worden in het diaconale boekje Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. In de maand mei hebben de negen juryleden hun bezoeken allemaal afgelegd en de verhalen zijn in wording. Ook gaat de jury zich beraden over wie de winnaars gaan worden.

Prijsuitreiking

Nu de jury alle genomineerden bezocht heeft, komt er van elk initiatief ook een kort verhaal beschikbaar op de website van de DKCI. Vanaf 1 juni kan men gaan stemmen voor de Publieksprijs. Die openbare stemronde zal aanhouden tot en met 30 september 2019 en de jury hoopt dat op de site een heuse stemstrijd zal losbarsten.

Deze keer is er ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee, dat de indiener van plan is te gaan ontwikkelen. Per 1 mei kon de jury de oogst van vier inzendingen bezien en besloten is de Ideeën Prijs 2019 te gaan toekennen.

Tijdens de uitreiking op 12 oktober in het Titus Brandsma huis in Deventer-Colmsgate komen alle genomineerden in de aandacht en horen en zien we wie de winnaars zullen zijn.

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost

Zeven initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp, binnen de eigen geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in activiteiten. De bloedprikpost Rossum verbindt mensen, die regelmatig bloed laten prikken met ontmoeting en iets te eten in het kulturhus. In Arnhem is er hergebruik van voedsel en goederen. Er is een eettafel in Dedemsvaart en een Franciscustafel in Apeldoorn. Vrijwilligers zorgen voor dagopvang en uitjes in een sporthal in Benschop. De breigroep Lonneker richt de handwerkactiviteiten op diverse kwetsbare groepen. In Vilsteren bestrijdt een duofiets in gezamenlijk bezit eenzaamheid en uitsluiting. In Zuid-Berghuizen is er een jaarlijkse kerk- en ontmoetingsdag voor ouderen.

Diaconie is gemeenschapsopbouw in wijk en buurt

Diaconie van langere adem komt in beeld in vier initiatieven, waarin een plek wordt gevormd waar mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen, en wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, vaak oecumenisch opgezet, in samenwerking met andere partners in de lokale samenleving. Vaak ontstaan deze initiatieven ook omdat gemeenschapshuizen of buurthuizen verdwenen zijn. Deze activiteiten worden vaak gecombineerd met een maaltijd. Even thuis Maarssen met gesprekken en een maaltijd in de pastorie. Zorg en welzijnswerk Schalkwijk met een dorpscoöperatie in oprichting. Het inloophuis Het Knooppunt in de wijk Lunetten Utrecht met inloop, voedselbank en ruilwinkel. In Vasse omarmen vrijwilligers kwetsbare mannen met tweewekelijkse activiteiten.

Diaconie is bondgenootschap met armen en mensen met schulden

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede, strijd tegen schulden. Het theologisch kernwoord is werken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen en maatschappelijke actie. Hulptelefoon Enschede en werkgroep PCI Gaanderen werken vanuit het Caritas model voor mensen in nood. De Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal bundelt alle organisaties die armoede bestrijden onder een dak. Stichting Bowie Wierden is lid van SchuldHulpMaatje Nederland en helpt mensen met schulden en deelt voedselpakketten uit.

Multiculturele of interreligieuze diaconie

Diaconie of caritas heeft ook te maken met de multiculturele en multireligieuze samenleving. Veel mensen die met diaconaal werk of caritas hulp en ondersteuning bereikt worden, zijn mensen met een achtergrond uit andere landen dan Nederland. Stichting Goede Buren Eemnes werkt met Taalles en maatjes samen met vluchtelingen met status. De Arnhemse Wereldvrouwen verbinden interreligieuze dialoog. Bazar 54 is een kringloopwinkel voor mensen uit het Azc. Het Fietsproject Low Budget Bikes Liemers combineert leerwerkplekken voor reparateurs met fietsen voor het Azc en organiseert fietslessen voor de mensen, die nog niet kunnen fietsen.

Diaconie en caritas wereldwijd

Een eigen karakter hebben de twee projecten, die zijn aan te geven als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandigheden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ komt in beeld bij Werken met een missie in Tubbergen, waar hulp wordt gegeven aan een internationale vakbondswerker. Het oogstgaveproject Raalte en omgeving bundelt de traditionele oogstgave voor de geestelijkheid in een week van activiteiten voor een project elders in de wereld.

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan

Een volgende groep van vier initiatieven combineert jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie van de geloofsgemeenschap. Diaconie is voor jongeren een concreet en uitdagende manier om actief te zijn en kennis te maken met andere werkelijkheden en levenssituaties als de eigen. In deze editie zijn er geen initiatieven door jongeren, wel voor jongeren. De PCI Amersfoort organiseert een fietstocht voor vluchtelingen en kinderen uit het Azc en een Sinterklaasfeest in het Azc. Borne heeft ook een Sinterklaasactie voor arme kinderen.

Combinatie van diaconie en liturgie

Diaconale handboeken benadrukken de gelovige kern die zichtbaar wordt in diaconie en caritas. De daden van liefde zijn vindplaats van geloof en godsliefde. Dit jaar komen in zeven diaconale initiatieven uitdrukkelijke combinaties voor van diaconie en liturgie. Deze uitdrukkelijke combinatie in de diaconale initiatieven is opvallend. De boerderijvieringen Lemelerveld, de boerenpelgrimstocht in Haarle, de internationale vieringen in Lelystad en de opgezochte verbinding van diaconie en liturgie aldaar, de wereldgebedsdag voor armen in Arnhem, de Oecumenische Vredesweek in Tubbergen, het herinneringsboek voor wie eenzaam sterven in Arnhem. Stemmen op één van deze project kan via: www.dkci-utrecht.nl

Ga dan naar de Ariëns publieksprijs en stem op een van de drie projecten die vanuit onze parochie meedingen.

  1. Kearls unne mekaar, Vasse
  2. Oecumenische vredewerkgroep
  3. Missionair werker Inge Kuiphuis

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

 

Locatienieuws, Zondag 23 en 30 juni

Beste parochianen,

De zomertijd nodigt ons uit om erop uit te trekken. We gaan wandelen, fietsen, mooie plaatsen bezoeken en nieuwe mensen ontmoeten. Maar we kunnen ons leven zelf  ook zien als een weg waarop we worden uitgenodigd om te gaan, om ons te geven aan elkaar en om te zijn naar Gods bedoeling. Onderstaand gedicht drukt dat goed uit. Daarom wil ik het graag met u delen.

Geroepen

Geroepen om te gaan, ben jij, onbekende wegen.
“Ja” gezegd ooit, hoe, wanneer, waartegen?

De weg neemt je mee, te gaan, is jouw bestemming,
nog verborgen in de ruimte, van iedere ontmoeting.

Te zijn, onderweg, waar mensen breken en delen,
huilen en lachen, elkaar kwetsen, vergeven, helen.

Te gaan, naast de ander, zijn woord, ’n sleutel voor jouw mond;
met schroom en eerbied, ’t besef: “Dit is Heilige Grond!”

Te zijn, onderweg, waar mensen loslaten en gevonden worden
vervreemd en verloren raken, en opnieuw met elkaar worden verbonden.

De weg leert je er te zijn in alle kwetsbaarheid,
opdat in de stille leegte wordt verstaan, het Woord zélf dat bevrijd….

en roept, jou, nu te gaan, jouw bestemming in ’t zicht,
geborgen zijn in de ruimte van zijn oneindige licht.

Geroepen ben je, gekend en bemind.
Ga, de weg brengt je thuis, daar waar je ziel haar oorsprong vindt.

( Uit: “Uw weg-mijn weg” van Sabine Nijland, blz. 83, Uitgeverij Abdij van Berne)

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.
Int.: Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO), Jan Weersink (nms. de KBO).

Woensdag 26 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Zaterdag 29 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Henrica Maria Leussink-Bekhuis, Herman Droste, Marie Teikotte-Kuiper, San Lohuis-Rolefes.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden Wenneger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink (M’veen), o.o. Leussink-Bekhuis.

Woensdag 3 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 7 juli  09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Herman Wenneger, Pastor Hein Booijink, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Hein Meijer, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Jan en Jos Weersink, Jan Weersink (nms. de KBO), Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO).


KOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Johan Steggink.

ACOLIET
Za. 29 juni 19.00 uur: geen.
Zo. 7 juli 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 29 juni 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 29 juni 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 9 juni     €         88,00    Eigen kerk 9 juni        €      45,01
Plaatsengeld 15 juni   €         38,00    Eigen kerk 15 juni      €      21,30
Uitvaart Harrie Steggink                                                       €    127,91
Verjaardagsactie april-mei                                                   €    694,60

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni  zal  vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld  tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
  • Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
  • Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

“Onderweg met Maria”
Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk in Langeveen de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei. Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend. Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden. Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand. Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin.

De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:

“Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Hartelijke groeten,

De werkgroep “Onderweg Met Maria”


Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur. 

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl 

PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: per 1-1-2019 € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–
Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Gerard Rikhof)
Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.
Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.
De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.
Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse
Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,
tel. 06-13263777;
Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,
tel. 06-22563352 of 0541-680233;
secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;
Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com
tel.06-13150513
Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,
tel. 06-30911607
Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,
tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122
Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.
Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)
Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,
Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.
Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.
Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,
van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)
Voor alle verpleging en verzorging thuis.
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06-51447847.

Thuiszorg TMZ
Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,
‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum
Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

“Doe een stapje naar voren, en een stapje terug”
Waarschijnlijk denkt u – bij het lezen van de titel – onmiddellijk aan het carnavalsnummer van De Deurzakkers. Dat is ook zo, maar het doet mij ook herinneren aan de zogeheten Springprocessie in het Luxemburgse Echternach. Dit idyllische plaatsje vormt op de dinsdag na Pinksteren (11 juni dit jaar) het centrum van een waar geloofsfeest. In dit stadje ligt namelijk de eerste bisschop van Nederland, de heilige Willibrord, begraven. Hier stichtte hij een abdij, van waaruit hij zijn missie – de verkondiging van het geloof – gestalte kon geven. Sinds zijn overlijden in 739, krijgt deze heilige een bijzondere verering in deze stad, tot op de dag van vandaag.
Het belangrijkste onderdeel van deze bedevaart is dus de jaarlijkse Springprocessie: deelnemers uit Luxemburg, België, Duitsland, Frankrijk én Nederland zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Wanneer je eenmaal hieraan mee hebt gedaan, krijg je de melodie van de mars niet meer uit je hoofd! Oorspronkelijk werd er echter op een andere manier gesprongen; tot 1947 sprong men drie stappen vooruit en twee achteruit. Dit was natuurlijk een enorme krachtsinspanning, waar je een goede conditie voor moest hebben. Deze oorspronkelijke springwijze is wellicht ook wel eens het beeld van ons geloven en onze kerk: drie stappen vooruit en twee achteruit. Op gedenk-waardige (levens)momenten kunnen we de aanwezigheid van God en de betrokkenheid op de kerk sterk ervaren, doet het ons goed en geeft het ons vertrouwen naar de toekomst. Op andere momenten – door tegenslagen, verdriet of teleurstellingen – lijkt het ons terug te werpen, om weer van voor af aan te beginnen. We hoeven ons echter niet te laten ontmoedigen of uit het veld te laten slaan, naast ons zal er altijd iemand of Iemand (God) staan die ons bij de hand neemt (al is het contact maar zo flinterdun als door een wit zakdoekje) en verder doet gaan, als een reisgenoot. De Spring- processie in Echternach mogen we zien in het licht van Pinksteren: het geboortefeest van de kerk. Geïnspireerd door Gods Geest, stonden destijds de leerlingen van Jezus op om met een vurig enthousiasme het geloof bij de mensen te brengen en mensen bij elkaar te brengen tot één wereldwijde kerk. Elk Pinksterfeest mogen ook wij ons – in navolging van zovele heiligen – laten inspireren door diezelfde Geest, om met dezelfde taak op tocht te gaan – soms door een stapje naar voren te doen, dan weer een stapje terug – maar altijd in vertrouwen en zonder angst. Pastoor Casper Pikkemaat

1 t/m 9 juni Pinksteractie / Week Ned. Missionaris.
Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Jan en Truus Ensink-Borggreve, Bernard en Sien Grootelaar, o.o. Hemmer-Steggink, Jan, Stephan en Ellen Hemmer, o.o. Rikhof-Westerhof en Annie Rikhof-Reinders.

Woensdag 12 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Gerard Bouhuis.
Int.: o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Henk Vrerink, Harrie Booijink, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, overl.fam.leden Steggink (M’veen), Gerard Michorius, Harrie Steggink.

Woensdag 19 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink.
Int.: Herman Wenneger, o.o. Booijink-Hesselink, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink.

KOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET
Za. 15 juni 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 23 juni 09.00 uur: geen.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 15 juni 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.
COLLECTANTEN
Za. 15 juni 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

COLLECTE
Plaatsengeld 26 mei € 55,15 Eigen kerk 26 mei € 35,83
Plaatsengeld 30 mei € 40,50 Eigen kerk 30 mei € 28,15
Plaatsengeld 1 juni € 42,00 Eigen kerk 1 juni € 21,50
Avondwake/uitvaart Gerard Booijink € 328,30

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
 Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
 Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

OVERLEDEN
Maandag 3 juni is op 73-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Harrie Steggink van de Veendijk 38 te Manderveen. Zaterdag 8 juni heeft voor hem de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI 2019
12 Jaarlijks uitstapje (KPOV)
14 Seizoensafsluiting te Manderveen (VMC)
17 Wandelen om 19.00 uur, startpunt is het Eschhoes
(Vasse Vitaal)
19 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
24 Wandelen en steppen om 19.00 uur. Startpunt is het
Eschhoes (Vasse Vitaal)
JULI 2019
03 Dorpshuiskamer
07 Vasserse sfeermarkt
07 Open dag kruidentuin
12 25 jaar reünie te Manderveen (VMC)
13 Jubileumactiviteiten voor de jeugd in het stadion van
Heracles Almelo (VMC)
17 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
31 Dorpshuiskamer

INFORMATIE KERKTV
Vanaf 1-1-2019 zijn de kerkdiensten in de kerk van Vasse live te volgen via de knop “KerkTV” op onze website www.hpancratius.nl of via http://pancratius.kerkentv.nl. Inmiddels is de camera in de kerk vervangen door een nieuwe digitale camera waardoor de beeldkwaliteit nog beter is. Via deze mogelijkheden kunnen uitzendingen gekeken en ook teruggekeken worden op een later tijdstip. Om een kerkdienst te volgen heeft u een abonnement nodig en wordt u op basis van het eigen IP-adres aangesloten.
De kosten van een abonnement bedragen € 5.- per maand.
Er is dan toegang tot de uitzendingen via de computer, laptop, iPad of tablet! KerkTV -uitzendingen zijn ook te volgen via uw TV, mits er internet aanwezigen is en uw TV is voorzien van een HDMI-aansluiting! Dan zijn kerkdiensten alleen rechtstreeks te volgen.
Dat brengt dan wel veel extra kosten met zich mee nl. € 249,- voor de aanschaf en het aansluiten van de video ontvanger. Opgave voor een abonnement kan via tel. 06-33564002 of via 06-53230467
Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’
Beste parochianen,
Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend. Het zijn plekken die onder andere kracht, troost, rust, blijdschap of dankbaarheid kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook een plek zijn waar we God mochten ervaren. Ieder van ons heeft vast wel zo’n bijzondere plek die ons heeft weten te raken,
op welke wijze dan ook. Een plek die ons leven misschien heeft veranderd, die een heilige onrust in ons heeft wakker gemaakt of ons hart heeft gestolen. Al die plekken vertellen namelijk een verhaal en elk van die verhalen is bijzonder en uniek. Naar dat verhaal en naar die bijzondere plek van u, van jou zijn wij op zoek.
Doe daarom deze zomer mee met de fotowedstrijd: ‘Mijn heilige plek’.
Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 organiseren we als parochie een fotowedstrijd met het thema: ‘Mijn heilige plek.’
Welke plek is voor u, voor jou heilig en waarom? Doe mee en vertel uw/ jouw verhaal in beeld en woord!
Jurering: De ingezonden foto’s zullen onder andere worden beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing.
Publieksprijs: Ook u kunt uw stem uitbrengen middels de publieksprijs. Deze prijs is voor de meest aansprekende foto en bijbehorend verhaal, gekozen door het publiek.
Tentoonstelling: Alle ingezonden foto’s zullen vanaf 6 oktober middels een rondgang in alle kerken van onze parochie ten toon worden gesteld. Vanaf dat moment start ook de stemperiode voor de publieksprijs. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.
Doe mee! Maak een foto van uw, van jouw heilige plek en schrijf in maximaal 90 woorden een toelichting. Stuur dit voor 31 augustus naar: info@hpancratius.nl We zien uit naar uw inzending.
Mede namens de jury van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Tel. 06-20486904
Pancratiusdag 2019 in het teken van geloof, hoop en liefde
Op zondag 1 september 2019 starten we om 10.00 uur met de Pancratiusdag ons nieuwe pastorale werkjaar. Zoals voorgaande jaren, zal de viering weer plaatsvinden bij de Kroezeboom in Fleringen. Dit jaar zal de viering in het teken staan van de Samenloop voor Hoop, het evenement dat drie weken later plaatsvindt in Tubbergen en zoveel inzet en belangstelling kent in de gemeente. Het thema van de viering is “Geloof, hoop en liefde”. Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vertellen wat het evenement voor hen betekent: Henny Oude Geerdink, de voorzitter en iemand van de eregasten. Het kinderkoor van Albergen zal samen met andere kinderkoren de zang verzorgen. Miriam Oude Wesselink zal het lied dat zij voor de Samenloop voor Hoop heeft geschreven, zingen. We staan stil bij alle mensen die ons ontvallen zijn en die op dit moment onze steun en betrokkenheid kunnen gebruiken. Het belooft een mooie en geïnspireerde viering te worden. U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Hartelijke groeten, Mede namens de werkgroep:
Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,
Christianne Saris, pastoraal werker

Jeugdkerk sluit werkjaar af in de pastorietuin van Langeveen.
Zaterdagmiddag 18 mei komen 15 kinderen voor een gezellige afsluiting naar Langeveen. Bekende kinderen die we dit jaar al eerder bij één of meerdere activiteiten hebben gezien. In de dagkapel wordt druk geverfd om een mooi glazen potje te versieren. Kaarsje erin en op naar de Maria kapel. Daarna lekker de tuin in. Met een heerlijk zonnetje wordt het een echte wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. Zaklopen, watersponsspel, stellingen over het geloof met de vraag waar of niet waar, sleutel door de kleren halen en verstoppertje. Er wordt gelachen, goed samengewerkt en fanatiek gestreden. Ook gaat iedereen op ontdekkingstocht over de paden, tussen de bomen door en rond de vijver. De middag wordt afgesloten met een kleine buiten viering en heerlijke pannenkoeken. Iedereen gaat met een volle buik en een potje met daarin een klavertje 4 naar huis. Bedankt allemaal, een fijne vakantie en graag tot september!
Zo heeft de Jeugdkerk het werkjaar afgesloten, nu komt de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe werkjaar, wat gaan we doen. We houden u op de hoogte met een nieuw jaarprogramma.
Namens de werkgroep, Marleen, Evelien, Ingrid, Jelline, Yvonne en
Diaken Bert Huitink.

Beste parochianen,
Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen.
Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.
Van 1 juni t/m 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer. Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.
ZE ZIJN HET WAARD!
1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis
Succes met stemmen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

Niet aangeboren hersenletsel!
(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Tubbergen)
Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing, kunnen mensen al dan niet ernstig last blijven houden van de gevolgen.
De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Denk hierbij aan geheugenproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Wat betekent bovenstaande voor de getroffene zelf, maar ook voor mantelzorgers?
‘Hij slaat nooit meer een arm om me heen, alles is zo veranderd‘.
Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een lunchbijeenkomst met gastsprekers Ronald Elferink en Heidi Arp.
Ronald en Heidi zijn werkzaam bij InteraktContour, een organisatie die zich richt op ondersteuning en gespecialiseerde zorg van mensen met hersenletsel en hun naasten. Middels informatie en oefeningen krijgt u meer inzicht in ‘niet aangeboren hersenletsel’ Naast deze presentatie lunchen we gezamenlijk! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op: Dinsdag 18 juni 12.00 tot 14.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren. Aanmelden kunt u doen voor donderdag 9 juni. per email bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 of 06-38594369 (ook voor meer informatie).
De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Multiculturele maaltijd op 20 juni in Tubbergen
Donderdag 20 juni is het de internationale dag van de vluchteling. Op die dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in Tubbergen die door Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden georganiseerd. Eén van die activiteiten is een multiculturele maaltijd waar wij als H. Pancratius Parochie aan meewerken. Deze maaltijd zal plaatsvinden in het Oale Roadhoes van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is de bedoeling dat alle bezoekers een eigen bereide maaltijd meenemen voor het aantal personen waarmee ze komen. Deze maaltijden worden met elkaar gedeeld en zo kunnen elkaars gerechten geproefd worden. Maar natuurlijk staat deze avond vooral in het teken van ontmoeting. Aan de hand van kaartjes uit de zogenaamde “kletspotten” zullen we met elkaar in gesprek gaan. Kinderen zijn ook welkom, zij kunnen zich laten schminken. Er zullen diverse kraampjes staan van mensen die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd en ook van vluchtelingenwerk. Kortom: een unieke kans om nieuwe gerechten te proeven, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. We zouden het erg op prijs stellen als mensen van onze parochie ook aan deze maaltijd zouden kunnen deelnemen. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via pastor.saris@hpancratius.nl
Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

Samen zijn wij Kinderkerk…..
Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 9 juni vieren we Pinksteren. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. Deze viering is de laatste van het seizoen. Na de zomervakantie starten we met nieuwe vieringen. De data zijn 6 oktober en 22 december 2019, 1 maart, 12 april en 31 mei 2020. Ook deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Alleen de viering in oktober is op een andere locatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk
Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken Susanne Burghout

Twentse Week van de Jonge Mantelzorger
SIZ Twente, Mediant en Tactus vragen als kartrekkers van een unieke Twentse samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties, aandacht voor jonge mantelzorgers in Twente. In de week van 3 juni wordt uitgepakt op social media met verhalen van, voor en over jonge mantelzorgers.
Nederland telt ruim 350.000 jonge mantelzorgers. In Twente hebben we 15.000 jeugdigen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus met een beperking, verslaving, psychische problemen en/of chronische ziekte. De Week van de Jonge Mantelzorger (WVDJMZ) is bedoeld voor alle jonge mantelzorgers in Twente van 4 t/m 21 jaar.
We laten deze week zien welke mogelijkheden er voor hen zijn en waarom dit zo belangrijk is. Eén op de 6 jeugdigen in Twente heeft namelijk te maken met een gezinslid dat structurele zorg nodig heeft. Dit heeft niet alleen een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mantelzorgers, maar op hun complete leven. Deze groep heeft alle aandacht voor de thuissituatie nodig en cijfert zichzelf daardoor vaak weg. Jonge mantelzorgers blijven daardoor vaak onopgemerkt. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven kunnen vastlopen. In Twente kijken we naar elkaar om en om dat nog wat te vergemakkelijken is er tevens een speciale pay-it-forward actie. Je kunt iemand anders (of jezelf) via de gemeenschappelijke website wijzen op de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Jeugdigen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een toffe relaxactiviteit, een goed gesprek of een cursus boordevol goede tips.
Meer weten? Ga naar www.weekvdjmz.nl en houd de hashtag #wvdjmz goed in de gaten.

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring
Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.
Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.
Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele familieleden en naasten. Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of
06-47504724
Aanmelden kan via:
aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

  1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


alt                     alt
Maquette met interieur van de waterstaatskerk.

     Ansichtkaart uit 1907

Door J.G.v.d. Kuil

In de jaren 1800-1801 werd in Vasse de eerste kerk gebouwdHierbij was op geen enkele manier rekening gehouden met de wijze van kerkbouw in het verleden.
Dit was ook vrijwel onmogelijk omdat er sinds de hervorming bijna geen kerken waren bijgekomen. De bouwtraditie, de kunde, de vaardigheidwaren voor een deel verloren gegaan.
Daarbij kwam dat in onze streek de mensen te onbemiddeld waren om tot oprichten van groteindrukwekkende bouwwerken te kunnen komen.

Twente lag in een uithoek van het land en dat gold zeker voor de buurtschappen Vasse en Mander HezingenToch is hier toen met voortvarendheid gewerkt aan een eigen parochiekerk.
Het werd een zeer eenvoudig gebouw zonder enige  versieringzoals in die tijd voor R.K. kerken voorgeschreven was.
Het geheel had het aanzien van een grote lange schuurwaarbij kerk en pastorie onder één dak lagen.

Vanaf 1803 tot zijn dood in 1855 was Lambertus Engbers pastoor in Vassena 1829 had hij er tevens als aartspriester van Twente zijn domicilie. In 1843 was de kerk met
2 meter verlengd en voorzien van een nieuw front in de neoklassieke stijl van de in die periode veel gebouwde Waterstaatskerken.
Het geheel had daardoor een wat beter aanzien gekregen.
Toch bleek de kerk in de  loop der jaren te klein voor het groeiende aantal parochianen.
Verdere vergroting was niet mogelijkzodat men aan een nieuw gebouw moest gaan denken.
Zo kwam het dat H.A.A.Teusse, opvolger en neef van Lambertus Engbers, en al sinds 1839 kapelaan in Vasse werkzaam, de bouwheer werd van de huidige kerk.

Van de inwijding in 1865 af tot aan zijn dood in 1892 was hij pastoor van deze kerk, die hemzowel veel problemenals ook veel vreugdevolle momenten heeft bezorgd. Over zijn persoon ishet volgende bekendHenricus Antonius Adolphus Teusse kwam op 1 mei 1816 in Ootmarsum terwereldHij was zoon van Hendrikus Teussegeboren in 1782 te

PASTORAATSGROEP VASSE.