Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

 

 Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema

van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Pastoraal team

WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


https://hpancratius.nl/wp-content/uploads/2020/05/Historie-Wat-mensenhanden-bouwdenA4.pdf

PASTORAATSGROEP VASSE.

WERKGROEPEN GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE.Heeft U vragen  over het kerkhof?

Kerkhofadministratie:
Centrale administratie  Email: administratie@hpancratius.nl

Aanspreekpunt kerkhof:
Hennie Engbers (tuinwerkgroep) 0541-680721 of Jan Lansink (beheercommissie) 06-13 15 05 13

 

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE

Jos Olde Loohuis; voorzitter
j.oldeloohuis@canisius.nl  tel. 06-13 26 37 77

Veronic Lummen; secretaris
veroniclummen@outlook.com  tel. 06-21856620

butgethouder;  vacant

Jan Lansink; gebouwenbeheer
jjs.lansink@gmail.com  tel. 06-13 15 05 13

Annet Lansink; algemeen lid
familielansink@outlook.com  tel. 06-30911607 

CONTACTPAGINA GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. JOSEPH EN PANCRATIUS TE VASSE.


Geloofsgemeenschap van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse

Denekamperweg 205. 7661 RK. Vasse. Tel 0541-680201.

Spreekuur iedere dinsdagmorgen aan de pastorie van 9.30 tot 10.30 uur.
Verder kan de opgave van misintenties altijd via info.vasse@hpancratius.nl

Voor dringende Pastorale hulp in geval van ziekte en bij overlijden 06-20430155

Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Vasse?
Neem dan contact op via E-mail; info.vasse@hpancratius.nl