Teambuilding vrijwilligers Kinder-Jeugdkerk en Rock Solid.
Eindelijk kon het doorgaan, het stond twee jaar geleden op de agenda,
het kon zaterdag 25 juni plaats vinden. De drie werkgroepen die aandacht schenken aan kinderen, jeugd en jongeren konden elkaar gaan ontmoeten. Deze middag stonden niet de kinderen en jongeren centraal, het waren deze middag de vrijwilligers waar de aandacht naar uitging. Dit ging onder begeleiding van Anneke Hemmer die deze middag voor haar rekening nam. Van haar hadden de vrijwilligers vooraf een vragenlijst ontvangen die ze digitaal moesten invullen. Niet ‘even’ een aantal vragen beantwoorden, ze moesten er echt voor gaan zitten. Eén van de vragen: welk gebakje zou je uitkiezen bij de bakker? Tot hun grote verrassing stonden deze gebakjes deze middag op tafel, dat was een mooi welkom aan de vrijwilligers, je eigen gebakje, kop koffie of thee, en de vrijwilligers werden van harte welkom geheten.
Kennis maken onder het motto: niets moet, alles mag. Je mocht drie kaarten waar een uitspraak op stond van tafel pakken en jezelf voorstellen. Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het dagelijkse leven, wat wil je over jezelf vertellen. Vervolgens gingen we samen door Geesteren wandelen met een aantal stops. Tijdens het wandelen werd er volop met elkaar gesproken, bijkletsen over alles waar we mee bezig zijn in ons dagelijkse leven. Uiteenlopende gesprekken werden er gevoerd. Tijdens de stops ging het over het vrijwilligerswerk: hoe lang ben je vrijwilliger, wat is je rol binnen de werkgroep, ben je een doener of denker. Zo stonden we in een kring om daar over te vertellen, het verliep spontaan, onder het motto: niets moet, alles mag! Welke vragen waren er nog meer voorbij gekomen in de vragenlijst: wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? Welke blunder hoort bij wie? Samen, per werkgroep puzzelen en raden bij wie hoort welke blunder. Gezelligheid was ook een onderdeel van de middag er werd volop gelachen met elkaar. Rond de klok van 16.00 uur kwamen we terug in de dagkapel. Een laatste opdracht: een lijst met persoonlijke beschrijvingen, welke beschrijving hoort bij wie. Een laatste puzzel. Kennen wij elkaar na deze middag? Er was veel verteld en besproken deze middag, zo moeilijks was de laatste puzzel niet meer. Wij kregen een kaartje met een uitspraak om thuis over na te denken. Afsluitend was er een drankje met een hapje. Diaken Bert Huitink dankte de vrijwilligers voor hun inzet, voor hun enthousiasme voor de mooie activiteiten die worden georganiseerd. Anneke Hemmer werd bedankt voor de organisatie, voor haar was het de eerste keer, Anneke top gedaan.
Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis, het was een goede middag geweest, bijzonder om zo met elkaar kennis te maken, en het werkjaar af te sluiten. Samen werd er opgeruimd en afgewassen, zoals we dat altijd doen bij de activiteiten zo werd dat deze middag ook gedaan. De kinder- Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid wenst u een fijne vakantie. Zondag 18 september openen wij het werkbaar tijdens de Pancratiusdag.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Zaterdag 2 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Herman Droste, Santje en Toon Pegge -Kempers, Maria Weersink
Int.: ov. fam. Weersink-Braakhuis, Johan Groothuis, ov. fam. Koopman-Sand, Herman Wenneger, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Woensdag 6 juli 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 10 juli 09.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Annie Bossink-Booijink, Johan Groothuis.
Int.: Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, Jan en Truus Ensink-Borggreve.

Woensdag 13 juli 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 16 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Herman Wenneger, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Koren.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Herenkoor.

Lectoren.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Marieke Hansté.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Ronny Booijink.

Collectanten.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Gerard Alberink.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Harrie Kemna.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Johan Steggink.

Acoliet.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : geen.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Hennie Engbers.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : geen.

Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 19 juni € 28,00 / € 18,65
Plaatsengeld/Collecte 25 juni € 29,00 / € 19,40
Avondwake Siny Ode Luttikhuis-Nijhuis 27/6 € 308,23
Uitvaart Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis € 82,60

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 26 juli zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis, tel. nr. 682039.

Overleden
Dinsdag 21 juni maart is op 82-jarige leeftijd in het TMZ de Meulenhof in Tubbergen overleden onze mede-parochiaan Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis voorheen wonende aan de Denekamperweg 165 te Vasse. Voor Siny was maandagavond 27 juni de avondwake en op dinsdagochtend 28 juni de gezongen uitvaartviering waarna ze op ons parochiële kerkhof in Vasse is begraven.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen, samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel of wilt U zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

Woensdag 27 juli Pelgrimage van Zenderen naar Nijmegen,
Titus Brandsma Memorial
Titus, voorvechter voor vrede, wat heeft hij ons te zeggen
Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot ‘grootste Nijmegenaar aller tijden” We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering.
08:45 Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.
10:30 Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.
10:40 Ontvangst met koffie.
11:00 Start rondwandeling in kleine groepjes
12:30 Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.
13:00 Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.
13:45 In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.
15:00 Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.
Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma
school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.
15:30 Afsluitende viering in de kerk.
16:00 Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.
18:00 Aankomst Zenderen (naar verwachting).
Aanmelding
Per mail naar: karmeltwente@karmel.nl of 06 -20464520
Sluitingsdatum: zondag 10 juli
Kosten: €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)
Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel
Twente o.v.v. Busreis 27 juli
Meer informatie: u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd
Vrije gift De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan
we vooraf hebben begroot. Vrije gift, voor wie kan,
is zeer welkom. www.karmelcentra.nl/twente

Inzameling levensmiddelen broodnodig!
Beste parochianen,
Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022 twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen. Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen. Permanente inzameling levensmiddelen. Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen. Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden. Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA! Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd. Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind. Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten. Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer
NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.
We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand. Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker j.meupelenberg@hpancratius.nl of Tel. 06-20486904
Vooraankondiging Pancratiusdag
Het duurt nog een kleine drie maanden, maar hierbij laten we u vast weten dat de komende Pancratiusdag plaatsvindt op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur bij de Kroezeboom in Fleringen ( in geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek in Tubbergen). Er zullen activiteiten zijn van de kinder- ,jeugd- en jongerenkerk en het koor Cantiamo uit Albergen zal het stamkoor zijn in de viering. Zij zullen bekende liederen zingen die makkelijk in het gehoor liggen. Leden van alle andere koren uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Ze zijn dan welkom op de repetitie op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de kerk van Mariaparochie, waar de liederen voor Pancratiusdag worden doorgenomen. Na afloop van de viering op Pancratiusdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. U bent van harte uitgenodigd! Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Toeval bestaat niet…..

Op zondag 12 juni mocht ik voorgaan in twee doopvieringen: in
Mariaparochie en Geesteren. In beide vieringen hadden de ouders,
onafhankelijk van elkaar, dezelfde evangelielezing gekozen. Het verhaal
dat de mensen kinderen bij Jezus brengen met de bedoeling dat hij ze zou
aanraken. Maar de leerlingen blijken de kinderen ruw terug te sturen. Jezus
was hierover verontwaardigd en zei : “Laat die kinderen toch bij Mij
komen en houdt ze niet tegen. Want voor mensen die zijn zoals deze
kinderen is het Rijk Gods bedoeld.” Jezus hart ging speciaal uit naar
degenen die er niet vanzelfsprekend bij hoorden in de samenleving en dat
waren in die tijd, onder anderen, de kinderen. In hetzelfde weekend van
deze doopvieringen vond de “Special Olympics Nationale Spelen” in
Twente plaats. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke
beperking uit heel Nederland dat in veertien Twentse gemeenten werd
georganiseerd, onder andere in Tubbergen. Met de bedoeling om een
podium te creëren waarop iedereen mag stralen! In de krant hebben we
kunnen lezen wat voor feest dit is geweest voor de betrokkenen. Als klap
op de vuurpijl was er op 12 juni ook nog een concert in Almelo, van
“Gelijkspel”. “Gelijkspel” is een cultuurproject over gelijke kansen en een
inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met het concert
wilde men een feest creëren dat draait om wie we samen zijn. Met de
boodschap dat het niet uitmaakt waar je wieg stond, waar je op school zit,
met wie je werkt, dat het gaat om samen onszelf te zijn. Wat een
samenhang tussen de genoemde lezing en de evenementen in datzelfde
weekend! Dat kan geen toeval meer zijn. We kunnen er een teken in zien,
dat Gods Geest werkzaam is in ons midden. De H. Geest die ons helpt de
samenleving ten goede te veranderen. Dat het ons mag bemoedigen op de
weg van het geloof, de hoop en de liefde.

Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius,Vasse.
ZONDAG 19 en 26 juni 2022
Jaargang 49, week 24 en 25
Hartelijke groet, Pastoraal werker Christianne Saris
Zondag 19 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg: Henrica Maria Leussink-Bekhuis.
Int.: Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Harrie Groothuis,
ov. ouders Groothuis-Veelers, Bertus Bos. ov. ouders Leussink-Bekhuis.
Woensdag 22 juni. 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zaterdag 25 juni 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg: Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Mieke Hamse.
Int.: Herman Wenneger, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, o.o.
Booijink-Hesselink, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse.
Woensdag 29 juni. 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zaterdag 2 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg: Herman Droste, Santje en Toon Pegge -Kempers, Maria Weersink
Int.: ov. fam. Weersink-Braakhuis, Johan Groothuis, ov. fam. Koopman-
Sand, Herman Wenneger, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein
Booijink.
Koren.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Herenkoor.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Dameskoor.
Lectoren.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Marieke Hansté.
Acoliet.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : geen.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : geen.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : geen

Collectanten.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Gerard v/d Aa.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Harrie Pegge.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Gerard Alberink.
Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Lies a/d Stegge.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Ine Bos.
Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 4 juni € 36,00 / € 38,40
Plaatsengeld/Collecte 12 juni € 57,20 / € 45,93
Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen,
samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer
er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor
iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie  en diverse
activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag
zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te
worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel  of wilt U
zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail:  dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)
Jubileum bedevaart naar Kevelaer : “ Hemel en aarde aanraken”
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart
van de Broederschap Noord-Oost Twente plaats. De intentie van de
bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken”. Het zal een extra feestelijke
bedevaart worden omdat het 150 jarig jubileum gevierd wordt, dat al in

2020 een feit was, maar niet door kon gaan wegens de corona-pandemie.
Vanwege het jubileum zal vicaris Cornelissen bij de bedevaart aansluiten
en mee voorgaan in de vieringen. Daarnaast zullen de vieringen worden
verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden, zoals
pastoor Munsterhuis en pastoraal werker Christianne Saris. De muzikale
begeleiding zal de muziekvereniging van Rossum verzorgen en de zang
tijdens de vieringen wordt verzorgd door het dames- en herenkoor van
Vasse en een aantal leden van het koor van Noord-Deurningen.
Uitnodiging De inwoners van Oost Twente en omgeving worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan deze prachtige jubileumbedevaart. Deze
wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of
wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer
aansluiten.
Met de bus Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen vanuit diverse
parochies in Oost Twente. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep
pelgrims uit Beuningen/de Lutte en omgeving alleen de vrijdag aan.
Met de fiets De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken
donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder
gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om
6.00 uur vanuit Ootmarsum.
Wandelen De groep wandelaars vertrekt op dinsdag 23 augustus en sluit
op vrijdag 26 augustus aan bij de overige pelgrims in Kevelaer. De
terugreis gaat per bus.
Programma De opening van de bedevaart is op vrijdag 26 augustus om
13.00 uur. In processie trekt de groep naar de basiliek. Daar vindt de
openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park
en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christie kapel. ‘s
Avonds vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus
is er onder meer ’s morgens een plechtige hoogmis in de basiliek. Tussen
de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten
en persoonlijke gesprekken.
Aanmelding Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart
deel te nemen dan kunt u zich tot vrijdag 12 augustus aanmelden bij de
plaatselijke broedermeester, met opgave van naam/adres/telefoonnummer.
De bijdrage voor de fiets- of wandelbedevaart is 10 euro ( boekje,
offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage voor de buspelgrims is 30 euro.
Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor
algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de
broedermeester van uw locatie:
mw R. Kemna (0541-680294) of mw L. aan de Stegge (06-50610870)
Vormselviering in Vasse staat op losse schroeven
Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker
toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer
vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging op school met
kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het
voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de
belangrijke informatieavond voor ouders, en er waren vormselhalfuurtjes.
Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig
met de hulp van een werkgroep. Vasse heeft op dit moment nog één
persoon voor de vormselwerkgroep. Op de eerste oproep voor nieuwe
vrijwilligers heeft niemand gereageerd. Daarom deze hernieuwde oproep.
Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Vasse
die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de
andere geloofsgemeenschappen in de parochie en zullen er geen
Vormselvieringen meer plaatsvinden in de kerk in Vasse.
Jij kunt het tij nog keren
We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Vasse die zich samen
met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de
gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H.
Vormsel in Vasse vorm te geven. Wat is de bedoeling? Je coördineert
samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode
van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats
op één zondag. Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog
Vormselvieringen in de kerk in Vasse plaatsvinden meld je dan aan als lid
van de vormselwerkgroep. Twee personen zijn al voldoende. Wil je eerst
meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:
Diaken Bert Huitink 06-20432661
Cursus voor (groot) ouders met een kind of kleinkind met autisme!
Verlang je naar rust in je gezin? Wil je leren hoe je op een positieve manier
om kunt gaan met jouw kind met autisme? Dan helpt de basis cursus “Geef
me de 5” je echt op weg. Zoals de moeder van Bram bijvoorbeeld: “Ik zat
vaak met mijn handen in het haar. Ik begreep niets van zijn gedrag. Totdat
ik de basiscursus volgde. Dat zorgde voor een geweldige verandering. We
leven nu met elkaar in plaats dat we bezig zijn om te overleven!” Voor
wie: de cursusgroep bestaat uit zowel ouders als grootouders Voor
iedereen zijn er voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden en handvatten
die je kunt vertalen naar je eigen situatie. De inhoud van deze cursus past
bij kinderen met autisme van alle niveaus; vanaf een IQ boven de 30 tot en
met hoogbegaafdheid.
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert deze mooie
4-delige cursus. Korte inhoud:
In dag 1 leren ouders/verzorgers hoe mensen met autisme informatie
verwerken en hoe zij hun communicatie hierop kunnen afstemmen.
Daardoor kunnen zij zich beter in hen verplaatsen en begrijpen zij hoe
bepaald gedrag ontstaat. Op de 2 e dag wordt dieper ingegaan op de
informatieverwerking. Je ontdekt waardoor iemand met autisme sneller een
vol hoofd heeft. Je leert rust te creëren en te voorkomen dat de situatie uit
de hand loopt. ‘ Op de 3e cursusdag richt de cursus op het inzetten van
nieuwe structuren, regels en afspraken. Deze vormen samen het begin van
een veilig basisfundament. Vandaaruit kan iemand met autisme zich verder
ontwikkelen naar zelfstandigheid. Op de laatste cursusdag ontdekken
ouders/verzorgers waarom iemand met autisme soms anders reageert dan
zij verwachten. Hoe het kan dat hij of zij soms een andere waarheid lijkt te
hebben. En waarom iemand met autisme heftig kan reageren op geluiden
of aanrakingen. Ouders/ verzorgers leren begrijpen dat dit alles een kwestie
van niet kunnen is en hoe zij daarop kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen
zij na deze dag altijd antwoord geven op terugkerende vragen van iemand
met autisme, zodat een ‘openstaande map’ écht dicht kan. Wanneer, waar
en hoe vaak? De cursus start in het najaar, wordt gegeven in Reutum op
een mooie locatie en bestaat uit 4 dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (op
een vrijdag, 1 keer in de maand) Voor deze cursus wordt een eigen
bijdrage gevraagd van 75 euro per persoon. Voor mensen die dit niet
kunnen betalen, wordt gezocht naar een passende oplossing. Meer weten of
aanmelden voor de cursus? Bel of mail onze sociaal werkers mantelzorg :
mail: e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl /
telefoon: 06-38594369 / 06-38275388.
Vooraankondiging zomerwandeling
De Pancratius Commissie organiseert op donderdag 28 juli om 09:30 uur
een zomerwandeling in de omgeving van Geesteren. De route start bij de
kerk in Geesteren en bedraagt 6 kilometer. Er is een korte meditatie bij
Mariakapel de Loo-Esch en er is onderweg een koffie/thee stop bij mensen
thuis. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!
Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa in ‘t
Roderveld.
Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling
plaats vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te
werken aan ‘BEWUSTWORDING’. ‘Hoe bewust zijn of doen we’.
Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H.
Plechelmuskerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom
samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets
lekkers, waarna we met elkaar ons ‘bewust zijn’ gaan oefenen. Sacha
Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.
Na plm. 1.5 uur ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug
naar de kerk. We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk
in Rossum. Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw
eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall
Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa. De werkgroep wil dit
initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte
welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent. Opgave svp. per mail bij
Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail svp.
ook even uw woonplaats vermelden.
Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023
Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de
Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.
Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie
er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de
synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio,
missio’. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden
verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen
Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd. De
uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het
diocesane verslag dat u kunt lezen op de website van onze parochie onder
het kopje nieuws: www.hpancratius.nl
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook
telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

“Wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”

De ontwikkeling van websites en apps als “Buienradar” en “Buienalarm” is
een uitkomst gebleken voor menig Nederlander om een dagje uit of een
activiteit te plannen, ook voor onze Pancratius parochie. Dagen ervóór, of
op de ochtend zelf, raadpleegt menigeen deze sites of apps om te kijken of
we het droog houden. Waar we vroeger omhoog keken naar de
hemelluchten, kijken we nu naar ‘beneden’ op ons scherm, om het weer na
te gaan. Op Hemelvaartsdag werd in de lezingen het moment van Jezus’
Hemelvaart geschetst en werd tegen Zijn vrienden gezegd: “Mannen van
Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”. Voor de vrienden
van Jezus betekende de ervaring van Hemelvaartsdag geen doodlopende
weg, maar een ‘wake-up call’, een startsein voor een nieuw hoofdstuk in
hun levensverhaal. Nu zijn zij aan de beurt! En om niet naar de hemel te
blijven staren, om niet zitten te wachten tot donkere wolken zich dreigen
samen te pakken, wordt hen daar op de berg iets overhandigd om verder te
gaan. Er staat namelijk in het Evangelie: ‘Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op de aarde.’ Het woord ‘macht’ klinkt in onze hedendaagse oren
verdacht. Waarschijnlijk klonk het woord in de oren van Jezus' tijdgenoten
nóg verdachter! Wij hebben het voordeel van enkele eeuwen democratie.
Via allerlei wetten proberen wij de macht binnen de grenzen te houden. Dat
lukt niet altijd. Steeds weer horen wij over mensen die hun politieke,
kerkelijke, financiële, fysieke, militaire of welke andere macht dan ook
misbruiken. En op veel plaatsen is het erger dan bij ons. Op zoveel plaatsen
in de wereld worden medemensen gemarteld, gegijzeld, opgerold,
doodgeschoten of eenvoudigweg genegeerd, omdat ze niet, of juist wel,
kunnen lezen of schrijven, omdat ze kunnen denken en redeneren, en
daarom een gevaar vormen voor hen die macht hebben. Macht heeft een

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 5 en 12 juni 2022
Jaargang 49, week 23 en 24.

slechte naam. Iedere macht heeft dat. Daarom klinken Jezus' woorden in
onze oren als een bedreiging. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op
de aarde.’ Echter, Jezus' macht was de geest van God in Hem. Dat ontdekten
zijn tijdgenoten iedere keer weer in Hem. Ze stonden verbaasd over zijn
wonderen: Hij beveelt zelfs de storm en de zee! Hij drijft boze geesten uit!
Hij spreekt met zo'n gezag! Hij eet met zondaars, heeft interesse in
melaatsen, spreekt met kinderen, respecteert vrouwen, heeft relaties met
vreemdelingen! Hij gooit onze hele wereld overhoop! Hij ziet alles helemaal
anders! Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders! Hij zegt dat de
wereld moet uitgroeien tot één familie! Als iedereen zó zou leven, wat zou
de wereld er anders uitzien! Het is die macht en dat leven dat Hij doorgeeft
aan hun en aan ons. Het is een macht die ingaat tegen elke misbruik van
welke macht dan ook. Het is de macht die er op gericht is deze wereld om te
vormen tot Gods hemel op aarde. Net als Jezus’ vrienden worden ook wij
erop gewezen, niet naar de hemel en de wolken te blijven staren, niet kijken
of wolken zich samenpakken boven ons leven, we mogen niet passief
afwachten. We worden uitgedaagd – en zijn bij machte – onze handen uit de
mouwen te steken, van geloven een werkwoord te maken en een stukje
hemel op aarde te brengen. Pastoor Casper Pikkemaat
Zaterdag 4 Juni 19.00 uur. Pinksteren
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Bennie Droste, Gerard Kempers, ov. fam. Koopman-Sand, Pastor Hein
Booijink, ov. fam. Wenneger-Meijer, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-
Boerrigter, Jan Schulten en Jan en Ine Borghuis, Marie Wesselink-
Reinerink, Marietje Rolefes-Stopel, Anneke Weersink-Lohuis, fam.
Steggink (Manderveen), Jan Reekers en Theo Rozendaal, ov. ouders
Nijhuis-Velthof en Marcel Nijhuis.
Woensdag 8 juni. 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 12 juni 09.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Jaarg: Bennie Bos, Gerard Steggink
Int.: Herman Wenneger, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, o.o.
Steggink-Kamphuis.

Woensdag 15 juni. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zondag 19 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Harrie Groothuis,
ov. ouders Groothuis-Veelers.
Koren.
Za. 4 juni. 19.00 uur. : Dames- en Herenkoor.
Zo. 12 juni. 9.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 19 Juni. 9.00 uur. : Herenkoor.
Lectoren.
Za. 4 juni. 19.00 uur. : Ben Demmer.
Zo. 12 juni. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Zo. 19 Juni. 9.00 uur. : Ronny Booijink.
Acoliet.
Za. 4 juni. 19.00 uur. : geen.
Zo. 12 juni. 9.00 uur. : Hennie Engbers.
Zo. 19 Juni. 9.00 uur. : geen.
Collectanten.
Za. 4 juni. 19.00 uur. : Ben Demmer
Zo. 12 juni. 9.00 uur. : Harrie Kemna.
Zo. 19 Juni. 9.00 uur. : Gerard v/d Aa.
Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 4 juni. 19.00 uur. : Ine Bos
Zo. 12 juni. 9.00 uur. : Lies a/d Stegge
Woe. 15 juni. 9.00 uur. : Annie Wigger
Zo. 19 Juni. 9.00 uur. : Jan Veldhuis
Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 22 mei € 198,65 / € 170,25
Collecte Uitvaart Annita Heijink-Harmelink € 102,50
Plaatsengeld/Collecte 26 mei, Hemelvaart € 37,26 / € 16,10

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Kerkschoonmaak
Dinsdag 14 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Manderveen/Broekdijk. De contactpersoon voor deze wijk is
Ellie Bekhuis, tel. nr. 680482 .

Overleden
Dinsdag 17 mei is op 82-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan
Gerard Roordink van de Maatmansweg 11a te Hezingen. Voor Gerard
hebben maandag 22 mei het afscheid en de crematie in besloten kring plaats
gevonden.
Op woensdag 18 mei is op 83-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Truus Stevelink-Veelers wonende op de Eeshof te
Tubbergen. Voor Truus hebben op dinsdag 23 mei het afscheid en de
crematie in besloten kring plaats gevonden.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen,
samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer
er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor
iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse
activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag
zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te
worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel of wilt U
zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

Paasviering KBO/Zonnebloem
De Paasviering van de KBO en de Zonnebloem was een geslaagde en
gezellige middag waarbij mensen elkaar na lange tijd weer konden
ontmoeten. De vrije gift heeft het mooie bedrag van €145,– opgeleverd. Dit
geld is gedoneerd aan de Oekraïne via giro 555. Wij willen iedereen
hartelijke danken voor hun bijdrage. KBO en Zonnebloem.
Zonnebloem Vasse, Mander en Hezingen.
Op donderdag 23 juni a.s. is ons volgende uitstapje. We gaan een bezoek
brengen aan de dierentuin in Nordhorn. Om 9.00 uur vertrekken we vanaf
het kerkplein en zijn rond 13.15 uur terug in Vasse. Het vervoer wordt
geregeld door de vrijwilligers van de Zonnebloem.We hopen op een goede
opkomst en maken er samen een gezellige morgen van.Voor opgave kunt u
contact opnemen met
T. Rolefes – 0630935991 of E.Veer – 0613875340
Rouw, verlies & levenskunst
(voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)
Verlies hoort bij het leven; ieder mens heeft in zijn leven te maken met
verlies. Daarbij hebben we het niet alleen over ziekte en sterven, ook in je
leven kun je verlies ervaren (bijv. door ziekte van je partner / kind/ ouder).
Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Rouwen is een pijnlijke
maar ook een normale reactie op verlies. Maar verlies en rouw zijn geen
vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen. Het kan leiden tot veel
vragen. Vragen over de betekenis en zin van het leven. Verder kunnen rouw
en verlies leiden tot fysieke klachten. En tot onzekerheden over hoe om te
gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Voel ik te veel of juist te
weinig? En hoe ga je om met reacties van mensen uit je omgeving? Vrijwel
altijd word je bij verlies teruggeworpen op jezelf. Een ieder rouwt op zijn
eigen unieke manier. En daar mag je ruimte aan geven. Om te komen van
‘overleven’ naar ‘leven’. Gastspreker Simone Busscher verloor in 2018 haar
beide ouders in een periode van vier maanden. Dit was voor haar zeer
ingrijpend! Haar eigen ervaringen hierbij beschreef ze in haar boek ‘Het
leven gaat over rozen’. Woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt ze ons, n.a.v.
haar eigen verhaal, mee in de thema’s rouw, verlies & levenskunst. Sociaal
werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn
Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een bijeenkomst met
gastspreker Simone Busscher uit Geesteren. Als je aanwezig wilt zijn op
deze middag, ben je van harte welkom op woensdag 8 juni van 14.00 tot
16.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren. Aanmelden kun je
doen per email bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch
06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker
mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en
emotionele steun aan mantelzorgers. Hartelijke groet,
Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk
Vierpinksteren.nl online:
oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie
In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online
gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in
Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In
2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen
kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen
weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht. Via de button ‘Zoek
Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en
woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook
op onze eigen parochiewebsite www.hpancratius.nl kunt u nagaan bij welke
viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren terecht kunt.
Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van
Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het
is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-
Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren
te vieren.
Pinksterchallenge
De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een
directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek
Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie,
uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de
Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar
achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de
pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook
thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een
spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen
worden gedownload.
Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl !
Jonge mantelzorgers

Van 1 tot en met 7 juni 2022 vindt de Week van de Jonge Mantelzorger
plaats. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die opgroeien met een vader,
moeder, broer of zus die een ziekte of beperking heeft. Jacobs sprak met zes
jongeren die haar vertelden over hun ervaringen en hun thuissituatie.Eén op
de vier kinderen in Nederland is een jonge mantelzorger. Annet Jacobs
schreef De Pizzabende voor al deze kinderen, én voor iedereen om hen
heen.
Het boek ‘De Pizzabende’ Riff heeft een bijzonder zusje. Hij moet vaak
thuisblijven om voor haar te zorgen. Daarom neemt Riff nooit vrienden mee
naar huis. Maar dan ontmoet hij Filoe. Zij heeft iets vreemds ontdekt.
Samen bespioneren ze hun broers, die allebei pizzabezorger zijn en verdacht
vaak pizza’s naar hetzelfde adres brengen. Wat gebeurt daar? Filoe vermomt
zich als pizzabezorger. Ze verdwijnt in het huis en komt niet meer naar
buiten… Kan Riff haar redden?
De schrijfster Annet Jacobs Annet Jacobs ontmoet veel kinderen tijdens
haar bezoeken aan scholen. Daardoor voelt ze haarscherp aan wat er leeft
onder kinderen en waarover ze graag willen lezen. Zo schreef ze de
afgelopen jaren Het slijmboek en De TikTok Challenge. In De Pizzabende
combineert Jacobs een spannend avontuur met een ontroerend verhaal over
een jongen die voor zijn zieke zusje zorgt. Een verhaal dat laat zien wat het
betekent wanneer je al op jonge leeftijd voor iemand anders klaarstaat.
Lourdesbedevaart 19–26 sept. 2022 Uitnodiging informatie-avond
Zoals eerder al in de informatiebladen en media van onze parochie is
meegedeeld gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van 19 – 26
september a.s. Na twee jaren van gedwongen stop vanwege corona blijkt er
veel belangstelling te zijn, ook heeft zich al een behoorlijk aantal personen
aangemeld voor de reis, die we dit keer per vliegtuig zullen maken. Om
iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen – zieken zowel als
gezonden – deze bedevaart naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek, mee te
maken willen wij een informatieavond houden op woensdag 22 juni a.s. om
19.00 uur in de Eeshof te Tubbergen. We beginnen deze avond met een
Maria-viering in de kapel en aansluitend zullen wij u onder het genot van
een kopje koffie in het restaurant van de Eeshof uitvoerig informatie geven
over deze 7-daagse bedevaart. Tevens zullen enkele jongeren uit onze
parochie, die onlangs samen met een grote groep naar Lourdes zijn geweest
aan de hand van foto’s verslag doen van hun bijzondere ervaringen daar, op
die plek, aan de voet van de Pyreneeën, waar hemel en aarde elkaar raken.

Van harte welkom op de 22 e juni a.s., eenieder die belangstelling heeft voor
deze reis, maar nadrukkelijk ook allen die zich reeds hebben aangemeld.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

De volgende Communicanten doen op 22 mei 2022
hun eerste H. Communie in Vasse:

Wian Rijsman Eva Braakhuis
Wies Wienk Ella Masselink
Teun Busscher Olivier oude Nijhuis
Sterre Frons Carien Veldscholten
Lars Koopman Jens Veldhuis
Dize Veldscholten Douwe Franke
Noor Paalhaar Hidde Bels
Nora oude Alink Kyan Steggink
Suus Braakhuis Cato Lansink
Jasmijn Jonkheym Lauri Krikhaar
Bram Hansté Cato Busscher

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.
Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur. Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig. Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand. De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vrooms-hoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden.Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman,
Bernadette Zanderink-Ter Brake, Jan en Annie Busscher-Lesker,
Jan Reinerink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, Bets Kok, Yvon Wienk en Jan Reinerink, Marga Olde Loohuis (nms KBO), Annie Nijhuis-Velthof (nms KBO), Hendrik Franke, opa Ben Hansté en oma Marie Hansté-Alberink, Hennie Steggink.

Woensdag 25 mei. geen viering

Donderdag 26 mei. 09.00 uur. Hemelvaart
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Zondag 29 mei. geen viering.

Woensdag 1 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 4 Juni 19.00 uur. Pinksteren
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Bennie Droste, Gerard Kempers, ov. fam. Koopman-Sand, Pastor Hein Booijink, ov. fam. Wenneger-Meijer, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Schulten en Jan en Ine Borghuis, Marie Wesselink-Reinerink, Marietje Rolefes-Stopel, Anneke Weersink-Lohuis, fam. Steggink (Manderveen), Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Koren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Wilma Kempers.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Ronny Booijink.

Acoliet.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.
Do.26 mei. 9.00 uur. : geen.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : geen.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Gerard Alberink.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Ine Bos.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes.
Collecte/Plaatsengeld 8 mei € 32,64 / € 36,90
Collecte/Plaatsengeld 14 mei € 11,80 / € 30,30

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 14 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Manderveen/Broekdijk. De contactpersoon voor deze wijk is Ellie Bekhuis, tel. nr. 680482.

Overleden
Dinsdag 11 mei is op 61-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Annita Heijink-harmelink van de Manderveenseweg 58 te Manderveen. Voor Annita was op maandag 16 mei de afscheidsviering waarna ze op ons parochiële kerkhof in Vasse is begraven.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Geslaagde lourdesbedevaart Rock Solid
Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.
Welkomstviering Op zondagavond was er een welkomstviering met de
eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.
Bernadette In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren. ’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd. Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën. De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.
Nevers De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werd de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.
Thuisfront reisde mee Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken
Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigen
tijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.
Dank aan sponsoren en terugkomavond De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt. Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie
In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum. Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad. Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”. Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen
In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn? Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.
De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis ownloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen! JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.
Mail: info@jmz-go.nl of m.groothuys@jmz-go.nl Tel:085-7731720

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen. De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Wat is dat toch met Maria?
Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig. Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven. Wat hebben mensen met
Maria? Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes? Voor veel mensen is Maria een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.
Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.
Wat is dat toch met Maria?
Wat hebben mensen met deze vrouw?
Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?
Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken
ligt dicht bij ons eigen leven.
Zij was een moeder met zorg.
Zij was een moeder die door bleef gaan,
net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.
Zij staat zo dicht bij ons leven;
wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.
Wat komen wij tegen in ons leven?
ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,
niet meetellen, opzij geschoven worden.

Bij dit alles hebben wij licht nodig.
Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?
In het vertrouwen dat het goed komt,
in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen
of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!
Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,
maar ook in onze huiskamers.
Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.
Licht brandt bij Maria,
het licht brandt volop en sterkt ons.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink.

Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Truus Blankenvoort-Bels.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten, Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink, ov. ouders Steggink-Kamphuis.

Woensdag 11 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 mei 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Dionne Meijer-Boswerger.
Int.: Bennie en Annie Bossink-Booijink, Hein en Siny Meijer-Wissink, Manny Sanderink-Weernink, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde.

Zondag 15 mei 10.30 uur.
Doopviering.
Voorganger: Diaken Huitink.

Woensdag 18 mei. 09.00 uur.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg.: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman.

Koren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Ronny Booijink
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.

Acoliet.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Geen.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Geen.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Wo. 18 mei. 09.00 uur. : Annie Wigger
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.

Collectes.
Collecte 23 april € 29,65
Plaatsengeld 29 April € 22,25
Collecte 29 april € 27,83

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Dopen.
Zondag 15 mei om 10.30 uur wordt door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

► Sofie Maria Slag van de Vlamoven 33 te Albergen. Sofie is het dochtertje van Paulien en Gideon Slag-Von Piekartz en het zusje van Milan.
► Guus Ben Herman Braakhuis van de Meijersweg 23 te Geesteren.
Guus is het zoontje van Marloes en Bram Braakhuis-Haarhuis en
het broertje van Mijs.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl .
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!
Vriendelijke groet, Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com

Een baken van geloof, hoop en liefde
We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen
vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de
duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de
kerken van onze geloofsgemeenschappen. In de Paaswakes in Vasse en
Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de
Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen
in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de
aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze
zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.
Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis
gesymboliseerd. De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de
Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het
Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij
doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest
van Allerzielen. Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan
de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag
delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag
hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.
Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken
met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en
deelt in zijn Licht en Leven. Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag
begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een
baken mag zijn dat ons mag bemoedigen. Dat het een herinnering mag
zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons
alle dagen hoop en leven wil geven.
Een goede Paastijd toegewenst! Pastoraal werker Christianne Saris
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 24 april en 1 mei 2022
Jaargang 49, week 17en 18

Zaterdag 23 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: ov. ouders Booijink-Hesselink, Marie Lummen-Oude Vrielink.
Int.: Bennie Droste, Herman Wenneger, Annie Nijhuis-Velthof, Fien
Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-Wissink, Gerard Lummen en ov.
fam. Leden, Rutger Hamse.
Woensdag 27 april
Woord- en Communieviering
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 30 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink
Int.: Annie Nijhuis-Velthof, Fien Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-
Wissink.
Woensdag 4 mei.
Woord- en Communieviering
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-
Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans
Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten,
Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink.
Koren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Dameskoor.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Herenkoor.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Herenkoor.

Lectoren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Ilse Bonke.
Acoliet
Za. 23 apr. 19.00 uur. : geen.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : geen.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : geen.
Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes
Collecte 10 april Palmzondag € 63,05
Collecte 16 April Paaswake € 159,70
Collecte 17 april 1 e Paasdag € 76,10
Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Overleden
Woensdag 13 april is op 27-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Martijn Eidhof van de Broekdijk 33 te Manderveen. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 3 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Mander.
De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294 .
Mariaschool in actie voor Oekraïne
De berichtgeving rondom de oorlog in Oekraïne houdt ook de kinderen
op de Mariaschool in Vasse behoorlijk bezig. Tijdens de dagelijkse lessen
en gesprekken in de groepen is duidelijk te merken dat het de kinderen
erg aangrijpt dat de mensen in Oekraïne opeens niet meer veilig zijn en
moeten vluchten. Het is nauwelijks voor te stellen dat je door oorlog en
geweld alles moet achterlaten. De mensen in de Oekraïne hebben hulp erg
hard nodig en de Mariaschool wil dan ook een steentje bijdragen. De
schoolkinderen zijn in de week voor Pasen erg druk geweest met de
‘heitje voor een karweitje’-inzamelingsactie. Een week lang hadden ze de
tijd om allerlei karweitjes voor een ander te doen, waarvoor ze werden
‘betaald’. Tijdens de viering in de kerk op Witte Donderdag is al het
verdiende geld verzameld en bleek dat er maar liefst 1439,35 euro is
opgehaald. De leerkrachten van de Mariaschool zijn reuze trots op hun
leerlingen, die zich samen zo hebben ingezet voor de mensen in Oekraïne.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen en
vooral lekker kletsen. De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag
27 april a.s. van 10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
 Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag.  Onze vrijwilligers
staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een
kopje koffie   en diverse activiteiten. 
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! De eerstvolgende keer is op
Koningsdag 27 april. Locatie: ’t Eschhoes

KBO Vasse
Jaarlijkse uitstapje
Het jaarlijkse uitstapje – dit jaar een boottocht inWasserstadt Nordhorn –
is verplaatst naar donderdag 12 mei a.s.(was…
19 mei ) Vertrek om 13.00 uur vanaf Gasterij De Bakker
Rond  ca. 17.00 uur zijn we weer terug om af te sluiten met een 3-gangen
diner bij Gasterij De Bakker. De kosten houden we voor de leden laag op
€ 40,00 p.p. door een greep in de kas van de KBO. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen dan wel € 55,00 p.p.
Word je lid van de KBO Vasse, dan betaal je ook € 40,00!
Er zijn nog plaatsen vrij, dus meld je snel aan!! Aanmelden kan bij Fons
Nijhuis:        0541 850 758   óf   (06) 37 28 62 37
Lourdesbedevaart 19-26 september 2022
Nadat het ten gevolge van de coronapandemie twee jaar lang niet
mogelijk was, gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van maandag 19
tot en met zondag 26 september a.s. We reizen met Christoffel Reizen,
een nieuwe bedevaartorganisatie, maar met bekende gezichten. Als
contactpersonen van de geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben
wij er deze keer voor gekozen met het vliegtuig te gaan. Voordeel hiervan
boven het reizen met de bus is dat we daardoor eventuele
gezondheidsrisico’s onderweg tot een minimum kunnen beperken en
bovendien kunnen we dan langer in Lourdes zijn.
Programma
In de vroege ochtend van maandag 19 september vertrekken we per bus
naar Eindhoven Airport, van daar vliegen we naar Tarbes-Lourdes en
zitten met het middagmaal aan tafel in het voor ons gereserveerde vier-
sterren hotel in Lourdes, heel dicht bij de Heiligdommen. Vaste
onderdelen in het programma zijn in elk geval de viering bij de grot waar
Maria aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en
Sacramentsprocessie en we zullen als groep ook de kruisweg lopen.
Daarnaast is er in het programma ruimte om Lourdes verder te
“ontdekken” en is er ook de mogelijkheid voor deelname aan een excursie
naar de Pyreneeën. We sluiten de bedevaart op zondag af met deelname
aan de internationale hoogmis, samen met plm. 20.000 pelgrims in de
ondergrondse Pius X basiliek. Altijd een heel bijzonder aspect van de
bedevaart. Later in de middag vliegen we terug naar Eindhoven, waar de
bus ons om plm. 20.00 uur terugbrengt naar Tubbergen. De kosten voor
deze bedevaart bedragen € 985,– p.p., op basis van tweepersoonskamer.

en excl. reis- en annuleringsverzekering. Toeslag eenpersoonskamer €
180,–. Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen
dan kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden. Binnenkort
zullen we – aansluitend aan een Maria-viering – alle verdere informatie
geven over deze mooie bedevaart naar de plaats waar hemel en aarde
elkaar raken. Plaats en tijd worden vermeld in de informatiebladen en Op
en rond de Essen.
Voor nadere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met een
van onze contactpersonen: Annie Oude Breuil, Albergen, tel.06-
15671440 , Sonja Kuipers, Fleringen, tel.06-12872612 , Elly Horstman,
Geesteren, tel.06-22064755 , Ria Leemhuis, Harbrinkhoek-
Mariaparochie, tel.06-57426078 , of Gerard Voshaar, tel.06-52121053 ,
Truus Rozekamp, Langeveen, tel.06-13759969, of Elly Oude Steenhof,
tel.06-23205768 , Ans Haarhuis, Manderveen, tel.06-30620801 ,
Christien Deterink, Reutum, tel.06-23100829 , Ina Vreeswijk, Tubbergen,
tel. 06-15236063, of Brigitte Olthof, tel.06-54907281 , Ellie Bekhuis,
Vasse, tel.06-22874026 , Katinka Dol, Vriezenveen, tel. 06-43127864.
Lourdesgroep H. Pancratius parochie
Uw kaarsje in Lourdes
Indien u graag wilt dat er namens u een kaars wordt ontstoken in Lourdes
dan is dat mogelijk. De jongeren van Rock Solid zijn graag bereid dit
tijdens hun bedevaart in de week van 30 april t/m 7 mei a.s. te verzorgen.
U kunt hiervoor uw naam en/of intentie met € 5,- in een enveloppe
inleveren in de brievenbus van het centrale parochiesecretariaat,
Grotestraat 66 in Tubbergen. Dit kan tot en met woensdag 27 april. De
jongeren zullen dan in Lourdes uw kaars van dat bedrag ontsteken bij
Maria
Geloven in de ander Uitnodiging 25 april Inspiratiebijeenkomst
Tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de Week Nederlandse Missionaris
(WNM) op 25 april 2022 in Geesteren hoort u uit de eerste hand hoe
belangrijk en waardevol de Pinksteractie is voor het missiewerk. Samen
met u willen we de Pinksteractie ook dit jaar weer tot een succes maken
en zo missionarissen en missionair werkers een hart onder de riem steken
en hen laten voelen dat we achter hen staan, niet alleen met woorden
maar ook met daden. Laat u inspireren en kom ook!
Uitnodiging 25 april H. Pancratius Parochie in Geesteren

Geloven in de ander Samen één missie Frans van Kranen, missionair
werker in Brazilië, werkt vanuit het geloof en het vertrouwen voor de
rechten van kinderen. Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala,
maakt zich sterk voor de rechten van landarbeiders en jongeren. Frans en
Inge werken elk op een eigen manier aan een betere wereld. Graag
ontmoeten zij u op 25 april in de H. Pancratius Parochie in Geesteren. U
komt toch ook?
Frans van Kranen Missionair werker in Brazilië “Het is niet alleen mijn
werk, het is mijn leven,” zegt missionair werker Frans van Kranen. In
Natal, in het noordoosten van Brazilië, werkt hij als coördinator van twee
gezinsvervangende huizen en helpt hij kinderen die uit huis zijn geplaatst.
Inge Kuiphuis Missionair werker in Guatemala Inge Kuiphuis is
uitgezonden door de H. Pancratius Parochie in Geesteren met steun van
de WNM. In Guatemala zet zij zich in voor de rechten van de uitgebuite
landarbeiders en jongeren. Programma: 13.00 uur Inloop 13.15 uur
Welkom en inleiding door frater Wilfried van der Poll, voorzitter WNM
13.30 uur Week Nederlandse Missionaris 13.45 uur De missie van Frans
van Kranen in Brazilië 14.30 uur Pauze 14.45 uur Inge Kuiphuis over
haar missie in Guatemala 15.30 uur Afsluiting Adres H. Pancratius –
kapel Hoek Dorpsstraat/hoek Langeveenseweg 7678 VC Geesteren
Aanmelden Graag vóór 20 april onder vermelding van Geesteren
telefonisch of per e-mail: Telefoon: 06 – 15 14 2100
contact@weeknederlandsemissionaris.nl
Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een
ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle
geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of
ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en
er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is
café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van
de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en
een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt
afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien
euro. U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het
emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst! Vriendelijke groet,
Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


https://hpancratius.nl/wp-content/uploads/2020/05/Historie-Wat-mensenhanden-bouwdenA4.pdf

PASTORAATSGROEP VASSE.