Jaargang 58 nr.18 en 19                                                                           1 t/m 14 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Kijken

Beste parochianen,

Wanneer ik op zondagochtend in de auto, op weg ben naar één van de parochiekerken om daar voor te gaan dan luister ik vaak naar het radio 1 programma ‘Vroege vogels’. Een aantal weken geleden hoorde ik tijdens dat programma over het Nationale weekend van de bijentelling op 17 en 18 april jl.

Het idee achter de bijentelling is dat hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Ook ik besloot mee te doen aan de bijentelling. Niet dat ik er veel verstand van heb, in tegendeel, maar ik dacht dat ik met een uitgeprint telformulier met foto’s van zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen toch een eind moest kunnen komen. Het bleek uiteindelijk toch lastiger dan ik dacht. De bijen en hommels vlogen weg toen ik dichterbij kwam en soms was het onderscheid tussen de ene bij en de andere bij bijzonder moeilijk te maken. Om ze te herkennen moest er goed gekeken worden naar de kop, de poten, het patroon op hun lijfjes, hun kleuren, et cetera.

Al kijkend, tellend en schrijvend dacht ik bij mezelf: ‘Stel dat we zo naar mensen zouden kijken?’ Hen beoordelend op lengte, op uiterlijke kenmerken, op naam, op geaardheid, hen in hokjes plaatsen en daar vervolgens conclusies aan verbinden. Maar deze veronderstelling van mij, was dat al niet voor een deel werkelijkheid geworden? De realiteit van de dag laat zien dat het immers wel degelijk gebeurt.

Mensen worden nog steeds beoordeeld op basis van wat ze zijn en niet op basis van wie ze zijn en daarmee wordt de ander tekort gedaan. Ieder mens heeft een verhaal, een eigen uniek verhaal van geloof, van hoop en van liefde. Doen wij wel genoeg moeite om deze verhalen achter de mens te ontdekken, te begrijpen. Om iemand echt te leren kennen. Of oordelen wij ook deels op wat we zien en ervaren of op basis van wat we ons laten aanpraten?

Zoals er een hele wereld bestaat achter een bij in een tuin zo bestaat er ook een hele wereld achter elke mens. Dat we die werelden meer en meer mogen ontdekken, het waardevolle ervan mogen zien en vasthouden en dat we beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om wat we zijn maar om wie we ten diepste (mogen) zijn.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Als ranken aan de wijnstok                                  5e zondag van Pasen

 1. 1 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 1. 4 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Thema: In de liefde blijven                                                    6e zondag van Pasen

 1. 8 mei 19.00 uur: Gebedsviering met enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Geborgen in Zijn liefde                                                              Hemelvaart

woe. 12 mei   19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 1 mei

Jaargedachtenis: Marietje ter Groot-Ophof

Misintenties: Pastor Heuven en overl.fam., Joop Plegt, Hans Waaijer.

Misintenties dinsdag 4 mei

Jaargedachtenis: Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 8 mei

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Hans Waaijer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt

 

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 12 mei

Misintenties: Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 1 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Hendriksen

Coronacoördinator: Y. en E. Wuite, J. Weusthuis

 

Zaterdag 8 mei 19.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

Woensdag 12 mei 19.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: J. Kienhuis

Coronacoördinator: J. Rozenkamp, M. Pegge, H. Flims

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

18/4                          €34.10                      €26.65            (Kaarsen bij Maria)

25/4                          €31.50                      €38.25            (Onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

 

 

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

‘Soep’ eens wat anders! Samen aan de Vrijheidssoep

Een Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden ook in de gemeente Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Corona gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.

 

In 2020 zou 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden. De landelijke aftrap zou gedaan worden in de gemeente Tubbergen, met toespraken, bussen die vanuit het Raadhuisplein naar alle provincies rijden en lunches met genodigden bij inwoners thuis. Onderdeel van deze dag zou ook de Schaepmanlezing zijn. Dit in het kader van de tweejaarlijkse landelijke Schaepmandag.

 

Door corona is dit alles niet doorgegaan. De werkgroep die dit destijds organiseerde, het landelijk comité 4&5 mei, de stichting Socires, het Wilminktheater en de gemeente Tubbergen besloten om in mei 2021 het herdenkingsjaar feestelijk af te sluiten in de gemeente Tubbergen. Omdat dit door corona weer in het water dreigt te vallen, is in februari besloten een documentaire te maken en online uit te zenden.

 

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde documentairemaker Bas Westerweel Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vliegers en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen? De documentaire is vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl.

 

Ook de Vrijheidsmaaltijden worden dunnetjes overgedaan en wel met de Vrijheidsmaaltijdsoep waarvoor het recept speciaal voor deze gelegenheid door chefkok en schrijfster Yvette van Boven is ontworpen. “Als gemeente mogen we 1000 blikken soep uitdelen”, vertelt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ik zou het mooi vinden als jongeren in de week van 1 t/m 5 mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de coronamaatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te maken.”

 

De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze actie kunnen zich hiervoor aanmelden https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/. Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.

Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appen met Pancratius!

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEI

Heilige Maria, U ontving uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U vertrouwde op de woorden van de engel: “Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan de Kracht van de H. Geest.

 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” op Gods roepstem, Maria!

 

Ook nu nog worden velen geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God niet eens kennen. U bent ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van God niet hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen andere interesses of voorkeuren hebben en hun hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. Dat ze geen zelfvertrouwen hebben…

 

Help de geroepenen om de liefdevolle stem van God te ontdekken en te onderscheiden, tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. Wees dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de geroepenen op uw voorspraak en met hulp van de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en genereus opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen aan de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen…

 

Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en roepen, goede moeder Maria!

 

Mgr. E.J. de Jong Hulpbisschop van Roermond  (uit het gebedenboek

“Je komt als geroepen”)

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook aanmelden via: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

Jaargang 58 nr. 16 en 17                                                                      17 t/m 30 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerkbalans.

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een stukje op de sociale media over kerkbalans, het 2e gedeelte van dit stukje wil ik graag met u delen, niet iedereen volgt de sociale media:

Hoe het in de toekomst gaat weet niemand, maar als er geen geld is, hoeven we hier helemaal niet meer over na te denken Daarom zet ik mij in voor de actie Kerkbalans. Deze week valt de envelop op de deurmat. Het maakt mij echt niet uit wie er wel of niet meedoet, maar denk er in ieder geval eens over na.

Er wordt gevraagd om er in ieder geval over na te denken, niet direct NEE zeggen tegen de kerkbalans, een vrijwilliger die dit aan u vraagt. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, geven voor de kerkbalans is investeren in pastoraat, investeren in mensen, investeren in geloof. Daarom wordt gevraagd om na te denken, wat is het u waard. Als voorbeeld noem ik de kinder, jeugd en jongerenpastoraat Rock Solid, het bloeit in onze parochie, dat kan alleen door te investeren. Ieder jaar is er budget beschikbaar om activiteiten rondom geloof te organiseren, daarmee investeren wij in gezinnen en jongeren. Er zijn meer voorbeelden. Wij investeren in nabijheid, wij blijven parochianen bezoeken, dat betekent investeren in mensen. Er zijn vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie, zonder vrijwilligers zou de kerk niet leven. Voor de toekomst zijn het vrijwilligers die de parochie moeten gaan dragen, pastorale teams worden kleiner. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, u investeert in mensen, u investeert in geloof.

Als Diaken van het pastoraal team ervaar ik dat er in de huidige tijd van kerksluiting veel wordt gesproken over onze kerkgebouwen, dat is begrijpelijk. Een dorp zonder kerkgebouw is ondenkbaar, een samenleving zonder geloof is ook ondenkbaar. Het geloof zet mensen in beweging, geeft mensen energie en inspiratie.

Blijven meedoen aan kerkbalans is blijven investeren in geloof.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink,

 

Thema: De angst voorbij                                                         3e zondag van Pasen

 1. 18 april 9.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastoraal werker A. Zoet)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bijeen gehouden                                                       4e zondag van Pasen

 1. 25 april 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 april

Jaargedachtenis: Marie Schuurman-Maathuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 25 april

Jaargedachtenis: Joop Plegt, Geertruida Schothuis-Wolters.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer.

 

lectoren en CoronacoÖrdinatoren:

Zondag 18 april 9.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: M. Hesselink, M. Pegge, H. Flims

 

Zondag 25 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Hesselink, M. Pouwels

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, P. Plegt

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

4-5/4                        €63.65                      €72.40            (verwarming en licht)

10/4                          €24.00                      €23.50            (pastorale zorg)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12/.00 uur.

 

Nieuw linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

De Kerk TV pagina is gewijzigd daar Mariaparochie is toegevoegd aan ‘Kerkdienstgemist’.
Door deze wijziging is het directe internet linkadres van Kerk TV, Kerk TV Mariaparochie en ook Kerk TV Vriezenveen nu gewijzigd

in een nieuw adres nl. ; https://hpancratius.nl/kerk-tv/
Via de website inloggen blijft onveranderd.

 

Mensen die nog inloggen op het oude adres worden doorgeschakeld naar het nieuwe adres.

 

Sam’s Kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Dankzij gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Congo 25 scholen worden opgeknapt en kunnen schoolborden en bankjes worden aangeschaft. Ook kunnen er sanitaire voorzieningen worden aangelegd.

De kleding en schoenen kunnen in gesloten plastic zakken worden ingeleverd op 1 mei 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur bij de Mariaschool aan de Kerklaan 2. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden worden niet aangenomen.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

AKTIE KERKBALANS

Binnenkort zal de jaarlijkse Aktie Kerkbalans weer van start gaan. Met uw bijdrage kunnen wij proberen de toekomst van de kerk veilig te stellen en de benodigde pastorale zorg te kunnen blijven bieden.

Deze Aktie komt wel in een tijd van veel veranderingen binnen onze geloofsgemeenschap. De landelijke slogan ´´Geef vandaag voor de kerk van morgen´´ is dan ook zeer passend. De kerk van nu zal er anders uitzien dan de kerk van morgen, maar het zal altijd een kerk van/voor mensen blijven. Wij hopen van harte dat u deze kerk van morgen wilt blijven ondersteunen. Zonder uw bijdrage kunnen wij niet.

Wel zal er een wijziging zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De enveloppen met flyer en begeleidende brief worden u dit jaar per post toegezonden. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het machtigingsformulier ingevuld in de bijgevoegde envelop retour te sturen.

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over de Aktie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u. Dit kan per mail (secretaris.langeveen@hpancratius.nl)

 

 

 

Kennis maken met de kinderkerk

Wie zijn de vrijwilligers van de kinder, jeudkerk, Rock Solid en Rock Solid Junior? Via de parochiebladen en sociale media leest u over onze activiteiten. Velen weten niet wie de vrijwilligers zijn van deze werkgroepen. Graag wil ik, Diaken Bert Huitink, u laten kennis maken met de werkgroepen en haar vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en de kerk? De 3e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de kinderkerk

Wij zijn Marloes ter Haar en Stefanie Poppink uit Reutum, Linda Waaijer uit Geesteren, Ellen Kloosterman en Dorien Nijkamp uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de kinderkerk. Met de kinderkerk hopen wij kinderen en hun ouders op een laagdrempelige en vriendelijke manier in contact te laten komen met het geloof en elkaar. We willen kinderen graag meegeven dat ons geloof mooie verhalen heeft. Deze verhalen kunnen ons helpen om gesprekken met elkaar te voeren over soms best ingewikkelde onderwerpen voor kinderen. Daarnaast verwonderen kinderen zich nog en dat is een prachtige eigenschap die we moeten koesteren. Naast de kinderen zijn de ouders ook belangrijk. We hopen dat onze vieringen ouders handvaten bieden om de basisverhalen van het geloof door te kunnen geven aan hun kinderen.

Vanuit de kinderkerk organiseren wij het samen zijn tussen kinderen en hun ouders rond vaste thema’s als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en daarnaast hebben we nog verschillende vieringen door het jaar heen. Vanwege Covid-19 zijn helaas meerdere bijeenkomsten vervangen door iets alternatiefs. We hopen dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen samen mogen komen en kunnen vieren. We vinden het altijd erg fijn dat de jongeren van Rock Solid ons ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten.

Een kerk heeft geen toekomst en is saai, hoor je wel eens. Wij vinden van niet. De kerk is niet per se de plek waar het geloof alleen een plek krijgt, het kan op heel veel verschillende plaatsen. Het gaat om het samen zijn en het delen van de verhalen. Onze vieringen worden over het algemeen georganiseerd in de dagkapel van Geesteren en tussendoor bezoeken we verschillende locaties zoals de pastorietuin in Langeveen. We proberen het in de dagkapel voor kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden en door eerst samen te bidden, vieren en te zingen. We sluiten altijd af met een leuke activiteit en wat lekkers voor de kinderen en hun ouders.
Wij denken dat de manier van vieren zoals wij doen bij de kinderkerk de basis is voor de toekomst. We hopen dat de mooie verhalen op deze manier doorgegeven blijven worden.

Geloof betekent voor ons een stukje basis en houvast in de opvoeding van onze kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kinderen mee te geven om dicht bij zichzelf te mogen blijven. Het geloof is voor ons ook deels het doorgeven van tradities en het bewust tijd voor elkaar maken. Daar halen wij onze inspiratie en kracht uit. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is, momenten blijven organiseren en koesteren om samen verhalen te blijven vertellen en gesprekken te blijven voeren zodat onze kinderen ook het geloof kunnen beleven ieder op zijn of haar eigen manier.

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

website: RKKERK.nl

Jaargang 58 nr. 14 en 15                                                                         3 t/m 16 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel maart 2021

Het Museumplein in Amsterdam is zo onderhand ‘spik en span’: sinds januari heeft de politie maar liefst elf keer moeten optreden – en vaak met waterkanonnen – om demonstraties te beëindigen. Deze demonstraties zijn bedoeld tegen de corona maatregelen. Nog even los van wat je hiervan vindt, leeft bij veel mensen een onrust om de ingeperkte vrijheid.

In het Oude Testament kennen we het verhaal van de Uittocht uit Egypte. Onder de hoede van Mozes trekt Israël door de woestijn naar het land van belofte; het land van melk en honing. Maar de tocht is zwaar. Bij gebrek aan water, ontstaat er onvrede. De ontberingen worden zó groot, dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Men was er weliswaar onvrij maar er was tenminste voldoende eten en drinken. De onvrede leidt uiteindelijk tot een morren tegen Mozes en uiteindelijk ook tegen God.

Dit verhaal uit vervlogen tijden kan ons in de huidige tijd nog iets zeggen. Aller­eerst houdt het ons de spiegel voor, dat tij­dens een las­tig heden het verle­den ge­mak­ke­lijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd ‘vóór de corona­cri­sis’, een soort van “Toen was geluk nog heel gewoon…”. Ten tweede: ontzeggingen in het heden worden gemakkelijker geaccepteerd als er een concreet te verwachten toekomst is.

Voor het volk in de woestijn was het beloofde land van melk en honing nog ver weg. Men was in de hitte van de woestijn bezig met de eerste levensbehoeften zoals water en voedsel. Zo komen wij bij de spannende vraag of in de huidige situatie het perspectief voor ons duidelijk genoeg is. Het resultaat van de maatregelen is ongetwijfeld het terugdringen van het coronavirus; en de vaccinaties beginnen toe te nemen. Maar is dat voldoende om het nog even vol te houden? Zullen wij onze onderlinge betrokkenheid volhouden en alle inperkingen van onze vrijheden – nog even – blijven tolereren? Als je ziet en luistert, ontstaan er steeds meer scheurtjes. Ook wij beginnen te morren…

Als christenen zijn wij misschien wel de kunstenaars van het ‘uithouden’ bij uitstek, omdat we een toekomst bij God verwachten die zich pas over de grens van de dood aandient. Tot die tijd, die ‘hopelijk’ nog héél lang zal duren, mogen we ons richten op de zaken die er écht toe doen, om zo goed als die God te zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

 1. 3 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkel leden van

Courage
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

 1. 4 april 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

 1. 6 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Thema: Barmhartige liefde                                                    2e zondag van Pasen

 1. 10 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 3 april

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, ouders Tijink-Snijders, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis en Bram Eijsink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 4 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Jan vd Aast.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof,Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan Mensink, Hans Waaijer, ouders Plegt-Paus, Jan en Marie Pouwels, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), over. Fam. Mensen-Everloo, ouders Bertels-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, Jan Lohuis, Truus vd Aast-Kock, Johan Koopman en fam., Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Gerard en Rieka Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en ouders Vrerink, Bennie Kienhuis en ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jolanda Oude Booyink.

 

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 april

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Joop Plegt, Bennie Steggink, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 3 april 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

Zondag 4 april 09.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Lescher, A. Schothuis

Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zaterdag 10 april 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21/3                          €80.50                      €       61.45 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Dankwoord

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 180 Paasattenties.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

 

Paaszaterdag – een vesperviering

Voor Paaszaterdag is gekozen voor een vesperviering.

Een vesperviering is een volwaardige liturgische viering waarin, zoals ook in de andere getijdenvieringen, een dialoog plaatsvindt tussen zowel God en de mens als tussen mensen onderling.

De naam ‘vespers’ komt van het Latijnse woord ‘vesper’, dat ‘avond’ betekent. De vespers zijn het kerkelijk avondgebed.

Het bidden van de vespers gaat terug op het gebed in de synagoge

tijdens het avondoffer in de tempel in de tijd voor Christus.

Van Jezus zelf staat in de evangeliën dat Hij deelnam aan de diensten

in de synagoge. Ook de apostelen en de eerste christenen sloten zich aan

bij de tijden van het Joodse gebed.

Uit deze avondgebeden ontwikkelden zich de vespers. In de begintijd van het christendom namen alle gelovigen eraan deel, in latere eeuwen werden deze liturgische gebeden voornamelijk door kloosterlingen en priesters verricht.

Het Tweede Vaticaans Concilie wilde alle gelovigen uitnodigen om weer deel te nemen aan de vespers en andere kerkelijke gebedstijden. Door deel te nemen aan de vespers sluiten wij ons dus aan bij het wereldwijde eeuwenoude gebed van de Kerk. De vespers zijn in de eerste plaats een dankzegging aan God voor de voorbije dag. Omdat Jezus in de avond zijn kruisoffer volbracht, zijn de vespers ook een herdenking van dit offer, en dus een soort avondoffer. In het Magnificat herdenken wij de verlossing door Christus.

Omdat sinds enkele jaren richtlijnen zijn vanuit de Nederlandse Bisschoppen omtrent het Triduüm Sacrum, kan niet overal meer de Paaswake gevierd worden. Men kan op andere plekken ervoor kiezen om in woord en gebed

bij elkaar te komen, in het Licht van Pasen.

Bv. In de vorm van een vesperviering.

Psalmen zijn een onderdeel van deze viering.

De Psalmen worden wel het Gebedenboek van de bijbel genoemd.

Daar klopt het hart van mensen die vreugde en verdriet ervaren,

die gaan door diepe dalen en staan op grote hoogten,

die heen en weer worden geslingerd tussen klacht en loftuitingen,

die zoekend zijn of gevonden hebben.

Van Jezus weten we dat Hij ook bad met de psalmen;

we stappen dan ook op paaszaterdag in die eeuwenlange traditie.

 

Wij nodigen u van harte uit voor deze viering.

Courage en werkgroep gebedsvieringen.

 

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep

Beste parochianen,

Sinds 1 maart jl. hebben de volgende mensen zitting genomen in de Commissie van Beheer:

Jan Olde Olthof (voorzitter), Wouter Kleizen (vice-budgethouder), Harrie Weusthuis i.c.m. Wouter Kleizen (onderhoud), Marjan Bekhuis (secretaresse). Jolande Weusthuis en Yvonne Wuite zullen de taken van de pastoraatsgroep blijven vervullen en gaan ons ondersteunen.

Wij zullen gaan proberen het werk van onze voorgangers voort te zetten en zo de belangen van ALLE parochianen goed te vertegenwoordigen.

Samen met de dorpsraad, MFA en groep verontruste parochianen willen wij bouwen aan de toekomst van onze kerk/geloofsgemeenschap en de leefbaarheid van ons dorp.

 

Namens de Commissie van Beheer,

 

Jan Olde Olthof             janoldeolthof@hotmail.com          06-57330373

Wouter Kleizen                wghkleizen@gmail.com                   06-51416097

Harrie Weusthuis            h.weusthuis@hetnet.nl                 06-51346454

Marjan Bekhuis               marjanbekhuismb@gmail.com    06-20021339

Jolande Weusthuis         jolandeweusthuis20@gmail.com 06-30813624

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Omzien naar elkaar: wie doet er mee?

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven.

Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken.

De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens

die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken.

Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt.

Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid.

Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt ( voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

 

De Pancratius Commissie

Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Cursus voor jonge mantelzorgers

 

Groei jij ook op met een bijzonder gezinslid? En woon je in de gemeente Tubbergen of Dinkelland?

Jij bent niet de enige! Zeker 1 op de 5 kinderen groeien op met een ziek of beperkt gezinslid, er is thuis iemand waar veel aandacht en zorg naartoe gaat. Dit kan bijvoorbeeld een broer of zus met autisme zijn of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen.

Zorg en aandacht missen of je zorgen maken over het bijzondere gezinslid kan soms best lastig zijn.

 

Daarom organiseert de SWTD “Sammie en de Schatkist”.

Een cursus waar kinderen aan mee doen die weten hoe het is om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd, zorg  en aandacht gaat.

Er is tijdens de cursussen veel ruimte om ervaringen te delen, je krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en we gaan veel leuke en leerzame spellen doen.

 

 

Sammie en de schatkist start op 15-4-2021, de kinderen zien elkaar 5 weken achter elkaar.

Samen met pratende hond Sammie ontstaan de meest fijne gesprekken en de leukste activiteiten. Deelname aan deze cursus is kostenloos en wordt gegeven aan de Kerkstraat 94a in Tubbergen.

Ben of ken je iemand die ook opgroeit met een bijzonder gezinslid neem dan contact met ons op via de mail en telefoon en meld je aan.  Wij ontmoeten je graag!

E-mail: s.borggreve@swtd.nl of bel naar 085-0479400

 

Vrolijk Paasfeest

Pasen is, ……..

Vieren met elkaar, dat is fijn

Vieren dat we ons geloof mogen beleven

Vieren van het nieuwe leven

Vieren dat elke dag een beetje Pasen mag zijn

Het Liturgiekoor wenst u allen het goede dat Pasen kan brengen.

 

 

 

 

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken. De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken. Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie
Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Jaargang 58 nr. 12 en 13                                                               20 mrt. t/m 2 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Legpuzzels.

Beste parochianen,

Veel mensen zijn door de Covid-19 of door andere omstandigheden met legpuzzels begonnen. Ik, ondergetekende, ben daar ook aan begonnen toen ik een bepaalde periode mijn werk niet kon verrichten. Als je gaat puzzelen dan is ieder stukje dat je in handen krijgt belangrijk, het past maar op één plaats. Zo af en toe heb je eenzelfde puzzelstukje 10 keer in handen en iedere keer ontdek je: het past niet! Je leert van puzzelen om naar details te kijken, details in het grote geheel, en naar het detail dat je terug kunt vinden in ieder puzzelstukje. Van puzzelen leer je kijken naar het geheel dat moet kloppen.

Onze huidige samenleving met Covid-19 lijkt op een grote puzzel, wij blijven er mee puzzelen. Wij willen de puzzel van onze samenleving weer kloppend krijgen. Wij moeten ieder puzzelstukje in onze handen nemen, telkens weer is het zoeken waar het past. Rekening houden met anderen, rekening houden met het grote geheel. Uiteindelijk zullen wij ervaren dat het geheel gaat passen, tot aan het laatste stukje blijven wij puzzelen. Het resultaat van deze puzzel kan er anders uit gaan zien.

Puzzelen, ja zelfs bij het puzzelen heb je geloof nodig, als je begint denk je: daar kom ik niet uit. Stap voor stap kom je iets verder, af en toe helpt het om de rust te nemen, leg de puzzel weg. Je krijgt nieuwe inspiratie en de volgende keer kun je met inspiratie en geloof verder.

Ik denk ook aan de puzzel waar God ooit mee is begonnen, alles moest in elkaar passen, alles paste in elkaar, door te kijken naar kleine details klopt het geheel. Zo af en toe begint het puzzelen opnieuw, of we blijven door puzzelen. Door vele omstandigheden moeten we opnieuw beginnen. Nu is het aan de mensen met behulp van God en geloof de puzzel weer tot één geheel te maken.

Covid-19 is een grote complexe legpuzzel, ik wil als voorbeeld een puzzel dicht bij huis als voorbeeld nemen. De puzzel Albergen bij het onttrekken aan de eredienst.  Daar beginnen mensen met een nieuwe puzzel, in het grote geheel staat geen kerkgebouw. Mensen gaan werken aan hun puzzel, ieder puzzelstukje moet passen in het nieuwe geheel. Het zullen mensen zijn die zorgen voor de puzzelstukjes, mensen maken samen een nieuwe puzzel. Een puzzel zonder gebouw maar wel met geloof van mensen. Deze puzzel kost tijd, maar het resultaat mag er straks zijn, daar ben ik van overtuigd.

Een artikel over puzzelen, toepasbaar in je eigen leven, toepasbaar in de samenleving, toepasbaar voor onze kerk. Ik wens u veel inspiratie en geloof in de puzzel waar u aan mee werkt.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

 

Thema: Je leven winnen                             5e zondag van de veertigdagentijd

 1. 21 mrt 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: De weg gaan die God met je gaat (lijden vd Heer)     Palmzondag

 1. 28 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting in kaarsen

 

Thema:                                                                                                          Goede Vrijdag

 1. 2 april 15.00 uur: Kruisweg m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman).

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 21 maart

Jaargedachtenis: Antoon Kuipers, Sien Weusthuis, Truus ter Berge Oude Kotte.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bernard vd Aast, Hans Waaijer, Herman en Riet Geerink-Plegt, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink en overl. fam. Droste, Gerardus Bertels, Marietje vd Aast.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 28 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Joop Plegt, Jan Mensink, Truus ter Groot-Nijkamp, Hans Waaijer, ouders Haarhuis-Beld en fam. Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), Herman Rikhof, Johan Koopman.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 maart 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zondag 28 maart 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Pouwels, L. Oude Nijeweeme

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Vrijdag 2 april 15.00 uur
Lector: M. Pouwels

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

 

 

 

 

 

Palmpasen vieren op een andere manier

In verband met de Coronamaatregelen hebben we besloten de gezinsvieringen en kindervieringen op Palmzondag 28 maart in Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen en Vasse niet door te laten gaan: er kunnen maar weinig kinderen naar de kerk komen en een optocht in of buiten de kerk lijkt ons niet verstandig. In Fleringen, Reutum, Vasse en Tubbergen is dan een gewone weekendviering. Toch hopen we dat veel kinderen net als andere jaren een Palmpasenstok maken.

Op zaterdag 27 maart kunnen kinderen uit de hele Pancratiusparochie hun Palmpasenstok laten zegenen in de volgende kerken. We vragen u met uw kind te komen op volgens de indeling van de beginletter van uw achternaam:

 • Vasse: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
 • Geesteren: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
 • Fleringen: van 12.30 tot 13.30 uur: A-I: 12.30 – 12.50 uur; J-R: 12.50 – 13.10 uur; S-Z: 13.10 – 13.30 uur
 • Reutum: van 16.00 tot 17.00 uur: A-I: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.
 • Tubbergen: van 16.00 tot 17.00 uur: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.

 

In de Vastenkalender die te vinden en te downloaden is op de website van de H. Pancratiusparochie staat bij 27 maart uitleg over de betekenis van de Palmpasenstok.

Op de website https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/palmzondag/extras/palmpasenstok-maken.html staat hoe u samen met uw kind een Palmpasenstok kunt maken en wat de betekenis is van de verschillende onderdelen. Op dezelfde site vindt u ook het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem voor kinderen: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-jaar-b-2021/bijbel/navertelling-marcus-11-1-10.html

Het pastoraal team

 1. Pancratiusparochie.

 

Kennis maken met Rock Solid

Kennismaken met!

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 2e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van Rock Solid het jongeren pastoraat.

Wij zijn Katinka Dol en Miranda Kruiskamp uit Vriezenveen, Mariël Freriksen, Debby Bats, Robin Roelofs en Therodia Render uit Albergen en Evelien Olimulder uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter Rock Solid.

Met Rock Solid inspireren wij jongeren om op een eigentijdse manier het geloof te beleven. Niet in de kerk (geloven kun je ook buiten de kerk), maar met leuke activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd. We willen ze begeleiden van puber naar volwassenheid. De jongeren zijn allemaal verschillend, maar samen een mooie hechte groep. Wij willen de jongeren meegeven dat ze er voor elkaar moeten zijn, naar elkaar moeten omkijken, respect moeten hebben voor een ander en elkaar moeten accepteren. We geven iedereen vertrouwen, aandacht en liefde. Het is mooi om te zien dat Rock Solid  een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich thuis voelen en plezier beleven. Wij proberen ook de ouders iets mee te geven. Wij organiseren altijd een opening van het werkjaar waarbij de ouders aansluiten en we sluiten het jaar ook af samen met de ouders. Rock Solid laat zien dat geloof op een moderne manier vormgegeven kan worden. Door corona is van ons plan om een aantal keer per jaar een jongerenviering te houden nog niets gekomen, maar hopelijk kunnen we dat volgend werkjaar weer oppakken. Dat zijn mooie eigentijdse vieringen met mooie muziek die ouders waarschijnlijk ook zullen aanspreken. Wij organiseren spelavonden, sportactiviteiten, quizzen, maar regelmatig komen ook mensen op bezoek met een bijzonder verhaal. Er ontstaan dan hele mooie en bijzondere gesprekken. We sluiten altijd af met chips en drinken. Afgelopen jaar was erg improviseren, door de corona konden we bijna niet samenkomen. Maar er hebben leuke online bijeenkomsten plaats gevonden. Het leuke was dat jongeren nog de hele avond in teams bleven om gezellig met elkaar bij te kletsen. Rock Solid is echt een vriendengroep. Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, de kerk wordt als saai ervaren. Wij maken de kerk aantrekkelijk door het organiseren van leuke en voor jongeren aantrekkelijke bijeenkomsten waar geloof wel aan bod komt maar niet de rode draad in de bijeenkomst is. We proberen kerkelijke thema’s actueel te maken en te verbinden met de moderne wereld. Veel gehoorde opmerking van jongeren die voor de eerste keer deelnemen is: “ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” Er wordt vaak gezegd; “de kerk heeft geen toekomst.” Wij hopen dat de groep jongeren groeit, dat Rock Solid de kerk van de toekomst wordt. Daar is geen kerkgebouw bij nodig, geloof zit in je en in de mensen met wie je samenkomt. Kerk zijn in de toekomst is een plek waar jongeren samenkomen, leren, iets doen voor de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt.  Het kerkgebouw is voor Rock Solid niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen. Met Rock Solid hebben we al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, een scoutinggebouw, hulp bij de Passie en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Voor ons is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren ons, door hun te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven krijgen wij weer inspiratie om nieuwe ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten te bedenken. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is:  Luister naar de jongeren. Geef hen een stem in het vormgeven van de kerk van de toekomst. Luister waar hun behoeftes liggen en probeer hierop in te spelen. Daarnaast de verbinding leggen tussen jong en oud, van elkaar valt veel te leren. Er zijn voor elkaar! Laten we op deze manier doorgaan met Rock Solid, de jeugd heeft de toekomst!!

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 7 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Kinder- en Jeugdkerk maart 2021

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 3 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Rock Solid Maart 2021

 

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten van Rock Solid die jongeren inspireren op een eigentijdse manier het geloof laten beleven. Lees hieronder meer.

Jaargang 58 nr. 10 en 11                                                                      6 t/m 19 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“In dankbaarheid omzien, met vertrouwen verdergaan”

Beste parochianen,

De woorden hierboven stonden op de herinneringskaart van de St. Pancratiuskerk in Albergen, de kerk die aan de eredienst werd onttrokken. Misschien hebt u online naar de afscheidsviering gekeken. Het was een mooie, waardige en ontroerende viering, waar velen aan hebben meegewerkt en waar vanwege corona helaas maar 30 mensen aanwezig mochten zijn. Indrukwekkend en emotioneel was de slotprocessie waarin de liturgische voorwerpen en het portret van Pancratius werden uitgedragen. ’s Middags was ik in het kerkgebouw dat nu geen kerk meer is: het tabernakel leeg, het altaar ontbloot, de Paaskaars en de Godslamp uitgedragen. Vele Albergenaren en oud-Albergenaren, maar ook parochianen uit andere locaties kwamen die middag om afscheid te nemen van hun kerk. Zij konden overal rondkijken, konden zichzelf of familieleden opzoeken in de doop-, trouw- en overlijdensboeken. Velen deden dat. Ook kon je op de foto op je favoriete plek in de kerk. De fotograaf had het de hele middag druk! Er was een doorlopende powerpointpresentatie van de kerk vanaf de bouw tot het afscheid. Maar bovenal waren er – veilig op anderhalve meter en met mondkapje voor – ontmoetingen, werden er herinneringen gedeeld, verhalen verteld. Er was emotie, maar ook aanvaarding van het onvermijdelijke en grote waardering voor de manier waarop met alle beperkingen rond corona het afscheid is georganiseerd met inzet van vele Albergenaren.

Sluiting van de kerk is een ingrijpende stap voor alle parochianen in Albergen. Afscheid nemen van je kerk, doet pijn, is een breuk met het vertrouwde en het zal tijd kosten om dat een plek te geven. Zij staan voor de opgave om nieuwe manieren te vinden voor hun betrokkenheid bij elkaar als geloofsgemeenschap, de weg naar een andere kerk als zij willen vieren, nieuwe verbindingen aan te gaan met parochianen uit de andere geloofsgemeenschappen in de parochie.

Ik proefde in Albergen ook een open houding naar de toekomst en de mentaliteit: “we gaan verder, we zetten de schouders eronder”. Een van de ideeën  is om op de plek van de huidige aula een plek voor ontmoeting te creëren. Het koor Cantiamo gaat een samenwerking aan met het koor Cantabilé uit Mariaparochie.

Dat geeft vertrouwen, dat de nieuwe wegen ook gevonden gaan worden. Daarbij hebben zij zeker ook de openheid, de steun en de gastvrijheid van de hele parochie nodig. Dat gaat vast lukken!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet.

 

Thema: Opgeruimd                                                       3e zondag veertigdagentijd

 1. 6 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

 1. 14 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van Courage (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 6 maart

Jaargedachtenis: Truus Mensink-Wolbert, Karin Slot-Mensink, Truus ter Groot, Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Hans Waaijer, Jan Mensink (Rossum).
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 14 maart

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Regina Oude Hendriksman, Joop Plegt, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher
Coronacoördinator: M. Hesselink, T. Rozenkamp, J. Grootlaar

 

Zondag 14 maart 09.00 uur
Lector: A. Schothuis

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

Door-de-weekse vieringen

Het pastoraal team heeft besloten weer een aanvang te maken met de door-de-weekse vieringen.

Daarom is er elke 1ste dinsdag van de maand om 09.30 uur een viering in de kerk.

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Samen op weg naar Pasen

Als parochie gaan we samen op weg naar Pasen

Veertig dagen lang.

Dat kunnen we doen door te vasten, door te geven aan de vastenactie

en door meer inzet voor elkaar.

Maar de veertigdagentijd nodigt ons ook uit om stil te staan bij ons leven.

Om na te gaan wat er echt toe doet en wie of wat ons kracht geeft in het leven.

Van oudsher is de kruisweg een pelgrimage, een samen onderweg zijn.

Stap voor stap de weg gaan die Jezus eens heeft durven gaan, op zijn eigen wijze.

Stilstaan bij het kruis dat Hij heeft gedragen

En stilstaan bij het kruis dat wij mensen vaak te dragen krijgen.

Wat hebben we dan nodig? Zijn we er dan voor elkaar?

Zo kunnen we op weg gaan naar Pasen.

Het feest dat de kruisweg zet in een ander licht.

Het licht dat de duisternis overwint.

Daarom wil de Pancratius Commissie samen met u, stap voor stap,

De kruisweg gaan om zo straks van harte Pasen te kunnen vieren.

Iedere vrijdag zal er stilgestaan worden bij enkele staties van de kruisweg.

U kunt deze meditaties volgen via de kerktv ( www.hpancratius.nl) bij meerdere locaties bij “herhaling”, In ieder geval bij locatie “Tubbergen”. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Leo Stamsnieder, Johan Steggink, Anne Bossink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Dank

Beste parochianen,

19 Januari jl. ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik thuis revalideren. In deze periode heb ik veel steun vanuit de parochie ontvangen. ik wil u parochianen, Parochie Bestuur, collega pastores, commissies van beheer, werkgroepen, jongeren Rock Solid en koren hartelijk danken voor de mooie kaartjes en bloemen. Het waren mooie woorden voor een voorspoedig herstel. Laat ik de appjes en mails niet vergeten. Het heeft mij goed gedaan.

Helaas ben ik er nog niet, in de loop van deze maand hoop ik dat ik mijn werk stapje voor stapje kan gaan uitbreiden.

Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

 

Diaconaal beraad H. Pancratius parochie in gesprek met ErfCoach Neeltje Bleumink

10 februari jongstleden hield ErfCoach Neeltje Bleumink een inleiding over haar werk in het diaconaal beraad in onze parochie.

Hieronder kunt u lezen hoe een ErfCoach opereert binnen de provincie Overijssel.

 

Mijn naam is Neeltje Bleumink. Ik ben ErfCoaches in Noordoost Twente samen met een paar collega’s. Als ErfCoach bieden wij erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan over de opgaves en vraagstukken op en rondom het erf.  Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbeëindiging of verduurzaming.

Als ErfCoach opereren wij onafhankelijk. De gesprekken die wij met erfeigenaren voeren zijn altijd vertrouwelijk. Zie ons als een sparringpartner die kijkt naar wensen en mogelijkheden op een erf. We helpen met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Door ons grote netwerk kunnen wij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties. Ook hebben wij goed zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. Een ErfCoach neemt die regie niet over, maar houdt een spiegel voor.

Maak gebruik van de mogelijkheid.

De provincie Overijssel investeert samen met gemeenten in de ErfCoaches. Elke erfeigenaar in Overijssel kan een gesprek met ons aanvragen. We zitten in verschillende situaties aan tafel. Soms komen we bij iemand bij wie het water aan de lippen staat. Die is blij dat er iemand is die weet wat te doen. We komen ook bij mensen die vol plannen zitten en graag een volgende stap willen zetten. Ook dan is een gesprek met een ErfCoach waardevol.  We zijn er. Maak er gebruik van.

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met ons op via n.bleumink@eeckhof.nl of bel naar 06 41 84 82 35. Kijk voor meer informatie op www.erfcoach.com