Jaargang 59 nr. 8 en 9                                                                   19 febr. t/m 4 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

 

Deze weken kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. Het is fantastisch om te zien, wat voor een successen de sporters behalen en vooral wat ze er wel niet voor over hebben gehad om dat eremetaal te behalen. De keerzijde van de medaille is, dat ook veel sporters de verwachtingen niet kunnen waarmaken, stilvallen en uiteindelijk teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Die t.v. beelden passeren ons vaak genoeg.

Een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt, en oorspronkelijk uit het wielrennen komt, is de zin: “de man met de hamer tegenkomen”. Dat wil zeggen, dat een sporter – gedurende een wedstrijd – plotseling niet meer verder kan en wil opgeven. Het is als of hij een klap met een hamer op zijn hoofd krijgt. Zijn benen lijken loodzwaar en hij is niet meer vooruit te branden. Dan komt de verleiding om uit de wedstrijd te stappen en het strijdtoneel te verlaten.

Niet alleen sporters komen die man met de hamer tegen. Ook andere mensen kunnen dezelfde ervaring krijgen. Midden in de vaart van hun leven vallen zij onverwacht in een diep gat, een levenscrisis. Zij stellen zich dan de vraag: “Waar doe ik ’t eigenlijk voor?”. Wat heeft mijn leven nog voor zin? De verleiding ontstaat, om ermee op te houden en het op te geven. In allerlei omstandigheden, in allerlei leeftijdsfasen, kan dit gevoel voorkomen: “ik doe ’t niet meer” –

” ’t wordt mij teveel”. In ’t bedrijf, op school, in huwelijk of gezin, met geloof en kerk, kan men de “man met de hamer” tegenkomen.

 

In alle gevallen, waarin mensen de “man met de hamer” tegenkomen, gaat ’t om een crisis, gaat het om de vraag: “Wie ben ik nu eigenlijk?” Heeft dit leven zo nog zin?” Eens zijn we aan ’n bedrijf, op school, met huwelijk en gezin, met geloof en kerk, vol goede moed begonnen. De route van ons leven lag als ’n landkaart voor ons uitgetekend. We zouden ons doel zeker bereiken. Maar in de loop van onze tocht veranderde ’t weer, ’t landschap, de mensen om ons heen en ook wijzelf. Tenslotte zaten we in een doolhof en er was geen uitzicht meer, geen perspectief. Is er ’n oplossing voor dit probleem? Is er nog toekomst?

 

In de Bijbelse verhalen lezen we regelmatig dat God op momenten van crisis héél dicht bij ons is. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je moet het wel willen en kunnen geloven, je moet uit je doppen kijken. Er zijn bijvoorbeeld mensen als engelen, die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voorgaan, uitzicht geven en dat vaak op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens.

Ik hoop dat wij – op onze levenstocht – niet de “man met de hamer” tegenkomen, maar de “man van Nazareth” en vele anderen, die proberen te leven en te werken in het voetspoor van Jezus. Wie zich laat voeden door het Evangelie, zal niet bezwijken, maar komt er doorheen, ook al gaat ’t soms in pijn en volharding. Dat zijn ook échte winnaars, al is het zonder een medaille.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bemint, zegent, bidt                                          7e zondag door het jaar

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vanuit het hart                                                     8e zondag door het jaar

 1. 27 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 februari

Jaargedachtenis: José Damhuis-Pegge.

Misintenties:  Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Oude Elberink,-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 februari

Jaargedachtenis: overl. ouders Oude Oosterik-Flinkers.

Misintenties: Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 februari  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder
Coronacoördinator: M. Hesselink, H. Flims

 

 

 

Zondag 27 februari  09.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Voorbereiding bisschoppensynode 2023

In oktober 2023 vindt de bisschoppensynode in Rome plaats.

Ter voorbereiding hierop heeft de paus ervoor gekozen om gelovigen wereldwijd uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van de thema’s die tijdens de synode besproken zullen worden. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving. Met andere woorden: “communio, participatio en missio”. De Nederlandse Bisschoppen hebben de pastorale teams uitgenodigd om hiervoor lijnen uit te zetten.

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft de vragen die hieraan gekoppeld zijn uitgezet in de verschillende beraden en werkgroepen in onze parochie. Eveneens worden de commissies van beheer nog gevraagd om de vragen uit te zetten.

Daarnaast nodigt de paus ook vrouwen uit om mee te denken over de toekomst van de kerk, via het invullen van een individuele digitale vragenlijst. Deze zoomt in op vier kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de bisschoppensynode in 2023?

Vrouwen die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan, onder leiding ondergetekende, pastoraal werker Christianne Saris, zijn van harte welkom op maandagavond 21 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum in Tubbergen.  Bent u verhinderd dan bestaat er de mogelijkheid om hiervoor online een enquête in te vullen, die aan te vragen is via de website van het katholiek vrouwennetwerk: www.unkv.online

Aanmelden kan via  y.kroeze@hpancratius.nl

Alle uitkomsten zullen worden verzameld en voor 1 april verstuurd naar het aartsbisdom voor het uiteindelijke document.

De bedoeling van de Paus met deze synode is om “naar elkaar en de Heilige Geest te luisteren”. Dat dit mooie initiatief onze wereldwijde kerk ten goede mag komen.

Namens het pastoraal team, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie.

 

Hierbij het programma:

 

Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 6 en 7                                                                             5 t/m 18 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof handen en voeten geven

 

Beste parochianen,

Vorige week mocht ik als jurylid de beschrijvingen van de ruim 20 projecten ontvangen die zijn genomineerd voor de diaconale Ariënsprijs 2022. Al deze projecten laten zien hoe je het geloof handen en voeten kunt geven in kerk en samenleving.

De projecten zijn zeer divers, van het inzamelen van kleding voor gevangenen tot de verjaardagsbox voor kinderen, van een rolwandelclub tot boodschappen voor gezinnen in de knel, van samen vieren en ontmoeten tot een soepcafe. En niet te vergeten de werkgroepen Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Binnenkort mag ik net als de andere juryleden een aantal van deze bijzondere projecten bezoeken. Mijn ervaring van drie jaar geleden is dat de genomineerden zeer enthousiast, betrokken en geïnspireerd zijn. En dit dragen zij over aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een goed concept en enthousiasme maakt dat vele projecten vaak al jarenlang succesvol zijn. Maar er zijn ook projecten die ten gevolge van de coronapandemie zijn ontstaan en onder andere een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en alleen zijn.

Nieuwe ideeën ontwikkelen, nadenken wat je aanspreekt en dit handen en voeten geven in navolging van de priester Alphons Ariëns en Jezus Christus. Dit is ten diepste kerk zijn, met en voor elkaar.

Je hoort steeds vaker zeggen: ‘Het gaat slecht met de kerk en de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het kerkbezoek is afgenomen.’ Als je alleen hier naar kijkt en het aantal kerkgangers als norm hanteert dan zit hier een kern van waarheid in. Maar als je kijkt naar wat er op diaconaal vlak allemaal gebeurt, ook in onze parochie dan groeit en bloeit de kerk volop. De nominaties voor de Ariënsprijs zijn hier een voorbeeld van. Maar je moet het wel willen zien. Met een diaconaal oog en hart kijken is anders kijken dan met het oog van alleen maar getallen en aantallen.

In oktober zullen er twee winnaars uit de bus komen maar eigenlijk zijn alle projecten winnaars omdat elk project laat zien hoe hierin het evangelie handen en voeten wordt geven in navolging van Jezus. En daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet zeker dat ik als jurylid weer geïnspireerd zal raken door al deze projecten en al die enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek. En het zal ook dit jaar weer moeilijk worden om uiteindelijk twee projecten te kiezen uit al die genomineerden.

Ik ga er mijn uiterste best voor doen.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Naar het diepe                                                      5e zondag door het jaar

 1. 6 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

 1. 8 febr. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat).

 

 

 

Thema: Gezegend                                                                6e zondag door het jaar

 1. 12 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Gerard Oude Hendriksman

Veldboersweg Langeveen

* 24-02-32                               ꝉ 25-01-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 12 februari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Pastoor Frans Janssen, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman, Riek Snijders-Eidhof, Jan ten Berge.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Bennie Steggink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  6 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: G. Olimulder, M. Pegge
Coronacoördinator: H. Flims, M. Pegge

 

 

Zaterdag 12 februari 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.

Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Actie Kerkbalans H. Pancratius parochie in april

Via de media hebt u wellicht gelezen en gehoord over de start van de landelijke actie Kerkbalans.

Met ingang van vorig jaar is besloten deze actie in onze parochie en geloofsgemeenschappen in de maand april te houden.

Binnenkort ontvangt u verdere informatie hierover.

Brigitte Holtschlag namens de centrale werkgroep actie Kerkbalans

 

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal  parochies Lumen Christi en H. Pancratius

Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

De  reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden, entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen plm. € 1700,– per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding  in overleg met de deelnemers dat vervoer regelen. Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com, tel.06-50251252.

 

Jaargang 59 nr. 4 en 5                                                                    22 jan. t/m 4 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Beperktheden.

Het begin van het nieuwe jaar valt niet mee, het is een moeizame start met wederom de corona die ons in de greep blijft houden. Het is stil, er zijn weinig ontmoetingen, de samenleving en de wereld zit op slot. Deze week zei een vrijwilliger van de jeugdkerk: we houden een winterslaap. Daar lijkt het wel op. Ons gevoel zegt: wij hebben geen tijd voor een winterslaap. Wij willen door met ons leven, we hebben nog zoveel te doen. We moeten geduld hebben  en niet alles kan online. Veel in onze agenda gaat een streep door. Een nieuwe datum plannen? Dat is ook niet gemakkelijk. We weten niet wanneer onze samenleving open gaat.

Wat doen wij: wachten op de volgende persconferentie!

Eén geluk, de kerk mag de deuren nog steeds open houden! Wel met de beperkte maatregelen, geen volle kerk, met 50 mensen samen komen. Het lijkt teleurstellend wat zijn 50 personen in een kerk? Een koor mag met 4 personen zingen, dat is niets! We mogen weinig met zang! Afscheid nemen in de kerk met een beperkt aantal mensen, het doet pijn, er mogen wel medemensen aanwezig zijn.

Hoe gaan wij om met beperktheden? Wij kunnen in zak en as gaan zitten, of wij geven er een positieve draai aan met in ons achterhoofd: het gaat weer beter worden!

Wat kunnen wij nog meer doen?

Kerstochtend zei een parochiaan in Vasse tegen mij: laten wij er voor bidden! Helpt bidden? Bidden is geloven dat God naar ons luistert. Bidden is praten met God, Hij hoort ons. Bidden kan opluchten en geeft ons dagelijks doen en laten weer lucht, hoe beperkt het ook zal zijn. Bidden kent geen beperktheden.

In deze tijd van beperkingen, voelt onze samenleving zich ziek, een samenleving die stil is. Ik geloof dat wij er sterker uitkomen. Dat horen wij vaker, als je ziek bent, tegenslagen te verduren krijgt, dan krijg je kracht om door te gaan. U zult denken, vorig jaar hadden wij tegenslagen door de Corona en nu weer. Hoeveel tegenslagen kunnen wij aan?

Er zijn medemensen die moeten leren leven met beperktheden, dat leven gaat nooit meer worden zoals het is geweest, zij halen de kracht uit wat ze nog wel kunnen. Dit is voor ons een voorbeeld hoe wij kunnen omgaan met de beperktheden, wetende dat het wel beter gaat worden.

Ik wens u allen veel sterkte toe met de beperktheden.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Het Boek                                                                  3e zondag door het jaar

zo.23 jan.        09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

In het weekend van 29 en 30 januari is er geen viering.

De viering van dinsdag 1 februari om 09.30 uur is verplaatst naar dinsdag 8 februari om 09.30 uur.

parochiËle kroniek:

Overleden: Lies Paus-Tijhuis

Vassedijk 70, Langeveen

*11-02-1953             ꝉ 05-01-2022

 

Annie Kamphuis-Heesink

Tubbergen

*28-11-32                 ꝉ 12-01-2022

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers-Haamberg.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Marietje ter Braak-Vennegoor, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen.
Coronacoördinator: J. Grootelaar, P. Plegt

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig.

Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs.

De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag aangemeld voor de diaconale Ariënsprijs 2022

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

De werkgroep Wereldlichtjesdag organiseert sinds een aantal jaren op deze dag om 19:00 uur ’s avonds een samenzijn in onze parochie.  Kinderen worden herdacht door het aansteken van een speciale kaars en kaarsjes, het noemen van hun naam en door het lezen vaneen verhaal, van troostende gedichten en het zingen van liederen. Vlinders of harten worden in de harten- / vlinderbomen opgehangen of rond een hoepel.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Een van de parochiële koren verzorgt de muziek.

 

Het samenzijn is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broers en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. In 2021 was er speciaal aandacht voor kinderen die wereldwijd in de moederschoot of op oudere leeftijd aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden.

 

Na afloop wordt gelegenheid geboden om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Reacties van aanwezigen zijn positief. Zij ervaren het samenzijn als waardevol, troostend en helend. Het feit dat namen van kinderen hardop worden uitgesproken, genoemd worden, betekent dat zij er mogen zijn. Gekend en gewaardeerd worden, een plek krijgen, ook binnen de kerk.

Het lichtje dat is ontstoken tijdens het samenzijn mogen mensen meenemen naar huis. Na het samenzijn wordt een kaart ontworpen met de namen van alle kinderen die nabestaanden/betrokkenen desgewenst ontvangen. De versierde boom blijft een periode in de kerk staan voor belangstellenden.

Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv van de parochie waar in deze coronapandemie volop gebruik van is gemaakt.

De werkgroep is blij met de nominatie. De parochie en het pastoraal team wenst de werkgroep veel succes. De prijsuitreiking vindt plaats op 22 oktober a.s.

 

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VORMSELWERKGROEP.

Beste parochianen, ouders,

Bij de Vormselwerkgroep zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel is Evelien Olimulder contactpersoon voor Langeveen omdat de werkgroep is samengegaan met Tubbergen. Evelien heeft  vele jaren de vormselvoorbereiding voor Langeveen georganiseerd. Zij wil nieuwe mensen inwerken omdat zij hier volgend jaar mee gaat stoppen. Dan is het fijn dat anderen zijn ingewerkt.

De Vormselwerkgroep is inmiddels een parochiële werkgroep geworden, de werkgroep werkt intensief samen met vrijwilligers uit andere locaties. Samenwerking is belangrijk, dat is de weg die wij zijn ingeslagen bij de voorbereiding op het Vormsel. De voorbereiding is afgelopen jaar anders opgezet, deze vindt plaats op één zondag. Het kost minder tijd dan wij gewend waren, ook minder tijd voor de vrijwilligers.

Wij hopen dat iedere locatie van onze parochie vrijwilligers kan leveren voor de parochiële werkgroep, zo hopen wij ook dat Langeveen mensen kan leveren voor deze werkgroep.

OPROEP: wij zoeken voor Langeveen twee nieuwe vrijwilligers voor de parochiële Vormselwerkgroep!

Wij hopen van harte dat ouders zich gaan melden, voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Diaken B. Huitink b.huitink@hpancrastius.nl

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

400e sterfdag van FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)

24 januari aanstaande wordt de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales gevierd. In een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse Salesianen van don Bosco en de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, wil men proberen deze heilige nationaal en internationaal opnieuw in het daglicht te stellen. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook nog vandaag. Franciscus was bisschop van Génève kort na de Reformatie. Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.

De congregaties Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales weten zich door deze heilige geïnspireerd en nemen zijn voorbeeld en geschriften als uitgangspunt voor hun leven. En zij hebben weer mensen om zich heen verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke erfgoed voor hun leven. Meer informatie over deze heilige kunt u vinden op de website www.oblaten.osfs.nl

Hier vindt u ook allerlei informatie over de activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. In de basiliek in Tubbergen is een raam te vinden van deze heilige.

Wim Holterman osfs

Jaargang 59 nr. 2 en 3                                                                               8 t/m 21 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis 2021: Licht in donkere dagen  

Afgelopen zondag mocht ik weer twee kinderen (in dit geval jongetjes)  dopen. Het mooiste moment in de viering was het moment toen ik de doopkaars, die aangestoken was aan de Paaskaars, liet zien aan de betreffende dopeling. Ik noemde het kind bij zijn naam en vertelde dat de kaars het licht van Christus is voor hem. Daarna sprak ik de wens uit dat dit licht mag schijnen in zijn hart en dat hij er anderen mee mag verwarmen. Het bijzondere is, en dat merk ik bij elke doop,  dat er op dat moment echt contact is. De dopelingen keken heel open en aandachtig naar de kaars,  het leek of ze knikten en mijn woorden begrepen en ze staken hun armpjes uit naar de kaars. Daarna werd de brandende doopkaars aan de zusjes van de dopelingen overhandigd, die de kaars met veel toewijding droegen van het doopvont achter in de kerk naar het altaar voor in de kerk. De rest van de familie liep achter het licht aan, terug naar de plaats. Een hoopgevend gebeuren voor ons in deze bijzondere Kersttijd.

De wolken van de coronapandemie dreigen ons leven en de wereld te verduisteren. Maar niets kan het Licht van het Christuskind tegenhouden. Het schijnt dwars door de donkere wolken heen. Hij laat ons niet in de steek, en wil ons laten ervaren dat wij Gods geliefde mensenkinderen zijn. Hij nodigt ons uit met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst, waar het Licht sterker is dan alle duisternis. Dat wij ervoor open mogen staan, net als Maria en Jozef dat deden. Het veranderde hun levens, het kan ook ons leven veranderen.

Dat het Kerstkind Licht mag brengen in onze harten en onze wereld. Het licht van de liefde, de compassie, het mededogen. Dat wij het mogen delen met mensen die alleen zijn, verdriet hebben, in angst, onzekerheid, of armoede leven.

Dat wij, net als de zusjes van de dopelingen, lichtdragers mogen zijn. Dan verdrijven we met elkaar de duisternis.

Mede namens het pastoraal team wens ik u en de uwen een Zalig Kerstfeest en veel vrede, vreugde en vriendschap in 2022!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hij doopt                                                                             Doop van de Heer

Deze viering is online te volgen. De misboekjes voor deze viering liggen achterin de kerk. Als u wilt dan kunt u deze ophalen.

 1. 8 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Water -> wijn                                                        2e zondag door het jaar

Voor deze viering moet u zich aanmelden.

 1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

parochiËle kroniek:

Overleden: Aloy Tijhuis

Hardenbergerweg 196, Langeveen

*08-06-1935              ꝉ 15-12-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

PAROCHIËLE KRONIEK 2021

Dopelingen                  10

Communicantjes.       17

Vormelingen.              15

Overledenen.              11

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers, Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Kienhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schröder-Meijer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 januari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Marie Mensen-Kleizen, Gerard Pegge.

Misintenties: Bennie Kienhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, Aloy Tijhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 8 januari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, M. Pouwels

 

Zondag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herdenken van overledenen in onze H. Pancratius parochie

Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een plek te geven. Naast de vieringen van afscheid rondom het sterven, noemen wij uw dierbare overledene in de daaropvolgende periode in onze gebeden bij de intenties.

Al enige tijd geleden hebben wij vragen gekregen over het feit dat het aantal intenties ná een overlijden nogal uiteenloopt, per geloofsgemeenschap binnen onze H. Pancratius parochie. Dat loopt uiteen van drie tot twaalf intenties, in vieringen na het overlijden. Dit wordt als verwarrend en onhandig ervaren.

Na overleggen met de Commissies van Beheer en het Parochieel Liturgie Beraad zijn wij tot één beleid gekomen, namelijk: acht intenties in achtereenvolgende vieringen. Voor de ene locatie zou dit staan voor de eerste acht weken na een overlijden, voor een andere locatie zou dit langer kunnen zijn, omdat er niet ieder weekend gevierd wordt.

Het bovenstaande zal ingaan per 1 januari 2022. Hopelijk mag de wetenschap dat in de vieringen in onze kerken voor onze overledenen en hun families en nabestaanden wordt gebeden, een bron van troost en kracht zijn.

Pastoraal team H. Pancratius

 

Afscheid Marietje Grootelaar

Onder voorbehoud zal er zondag 16 januari a.s. om 9.00 uur in onze kerk een afscheidsviering worden gehouden voor Marietje Grootelaar. Deze viering staat al heel lang op het programma, maar door de corona-ontwikkelingen is deze telkens vooruit geschoven. Ook nu is het nog niet duidelijk of/hoe het gevierd gaat worden. Toch willen wij deze viering wel onder de aandacht brengen bij de parochianen.

Marietje Grootelaar is vele jaren van grote betekenis geweest voor onze kerk. Zij heeft altijd alles in goede banen weten te leiden en heeft dit met veel plezier gedaan. Daarvoor willen wij haar hartelijk bedanken en bieden haar hierbij deze viering aan. Indien mogelijk zal er na afloop van de viering voor de parochianen gelegenheid zijn om haar ook te bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet bij diverse werkzaamheden voor onze kerk.

Commissie van Beheer

 

Bijeenkomst in januari van Geloven Nu komt te vervallen.

De bijeenkomst van de groep Geloven Nu die gepland was op donderdagmiddag 13 januari 2022 in het Parochiecentrum komt te vervallen..

Op die middag zou Ds. Wiekenraad uit Uelsen ingaan op het vakantiepastoraat.

Vanwege de onzekerheid over het verloop van de Corona epidemie is besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar een latere datum wanneer de omstandigheden wat gunstiger zijn.

 

Ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen vervalt

Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen,  te vervallen. De middag zal worden verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.  Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

 

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de drie wijzen symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

Gebed om te bidden in de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Eeuwige God, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over ons waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de wereld waarin wij wonen en werken. Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de kerk of aula.  De levensmiddelen die inmiddels zijn ingezameld zouden dit jaar worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie. De eerste opbrengsten waren boven verwachting en stemt tot dankbaarheid. Dank aan zovele gulle gevers.

Gezien de verscherpte maatregelen rond Covid-19 is echter besloten om dit jaar geen levensmiddelen in te pakken maar mensen een kant en klaar pakket/bon met kerststol aan te bieden. Dit betekent dat de ingezamelde levensmiddelen naar de voedselbank zijn gegaan.

De voedselbank heeft de ingebrachte levensmiddelen in de week voor Kerstmis opgehaald en hiervan zijn mooie pakketten gemaakt die in de parochie zijn uitgedeeld.

Wat betreft de inzameling vanaf Kerstmis 2021, hiervoor geldt dat de levensmiddelen wederom naar de voedselbanken gaan of eventueel worden gebruikt voor de Paaspakkettenactie. Dit laatste is afhankelijk van de dan geldende Covid-19 regels en gaat tevens in overleg met het diaconaal beraad van onze parochie en de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius (PCI).

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, blikgroente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51

ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen.

Waarom deze verandering?

De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren. Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.

 

 

Pilot

Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de communicantjes en de vormelingen.
De bedoeling was om beide trajecten uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden. Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is inmiddels geëvalueerd.

Zowel het pastoraal team alsmede de werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te handhaven.

De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.

Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te worden.

Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid, opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof.  Dan zijn de voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project maar is het ingebed in hun geloofsleven.

Toekomst

Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.

Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen. Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen.
Er zijn inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één werkgroeplid. Daarom is met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke geloofsgemeenschap één afgevaardigde.

Planning EHC

De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

 

 

Planning Heilig Vormsel

De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in november.
Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar, is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.

Vragen

Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen, stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Diaken Bert Huitink

 

Rock Solid dingt mee naar de Diaconale Ariënsprijs in 2022

Drie jaar geleden, in 2019, viel onze parochie drie keer in de prijzen bij de diaconale Ariënsprijs van het Aartsbisdom Utrecht. Zowel de eerste prijs als de publieksprijs gingen toen naar ‘Kears unne mekaar’ uit Vasse. De ideeënprijs ging ook naar onze parochie, met het idee om als parochie (nog) meer zichtbaar te zijn in de samenleving.

‘De Ariënsprijs voor diaconie is in het najaar van 2002 in het leven groepen om de aandacht en inzet voor diaconie te bemoedigen en te waarderen. De prijs wil tevens initiatieven stimuleren op het terrein van de diaconie’.

In 2022 wordt deze diaconale prijs opnieuw uitgereikt. De jongerengroep Rock Solid van onze parochies is hierbij één van de genomineerden.

 

 

Rock Solid, wie zijn zij?

Rock Solid (RS) is het jongerenpastoraat uit onze parochie. RS is ruim 6 jaar geleden opgestart. De doelen van het jongerenpastoraat: 1) met jongeren op weg gaan in hun geloof en 2) activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof.

De groei van Rock Solid.

De groep jongeren is door de jaren heen gegroeid, in 2021 bestond de groep uit 33 jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Daarnaast is in 2020 de groep RS Junior (RSJ) opgestart. RSJ is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zodat ook deze kinderen hun geloof op zo’n wijze vorm kunnen geven dat dit aansluit bij hun leeftijd en geloofsbeleving.

TeenWork en TeenSpirit

De jongeren van RS zijn opgesplitst in twee groepen. TeenWork zijn de jongeren t/m 14 jaar en TeenSpirit de jongeren van15 jaar en ouder. Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren op de vrijdagavond. De activiteiten zijn zeer divers, van een film kijken en bespreken tot een gastspreker, spelvormen over vriendschap en respect waarbij er altijd een link wordt gelegd met het geloof.

Diaconale betrokkenheid van de jongeren

Door de jaren heen heeft de diaconie als een rode draad door de jaarprogramma’s heengelopen. Het is belangrijk om diaconaal op weg te zijn met de jongeren. Zo zijn jongeren op bezoek geweest bij de leefgemeenschap de Wonne in Almelo en bij de  Protestantse diaconie in Amsterdam die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaf hen een andere kijk op deze groep mensen.

De parochie organiseert jaarlijks een diaconaal weekend. RS wordt hierbij betrokken. ‘Twee jaar geleden zijn RS en RSJ letterlijk de boer op gegaan. Ze hebben boeren uit diverse sectoren geïnterviewd en hiervan een terugkoppeling gegeven in alle diaconale vieringen.

Er is een excursie geweest naar de Syrisch orthodoxe kerk in Glane waar de jongeren uitleg kregen hoe geloof werd beleefd. Zij hebben dit als zeer indrukwekkend ervaren. Zij hebben ervaren hoe geloof op een andere wijze beleefd kan worden.

Via de missionair werker in Guatemala, die verbonden is aan onze parochie hebben een aantal jongeren contacten uitgewisseld met jongeren uit Guatemala. Vanwege de taalbarrière verliep dit soms wat moeilijk maar er ontstond wederzijds begrip voor elkaars woon- en leefsituatie. Een mogelijke uitwisseling in de toekomst wordt te zijner tijd onderzocht.

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren handen en voeten gegeven aan het thema: Nabijheid. Er waren in 2020 en 2021 veel parochianen die geen of weinig bezoek kregen, veel parochianen kregen te maken met eenzaamheid. Zo heeft RS de actie ‘HEEL ROCK SOLID BAKT GEORGANISEERD’ Jongeren bakten één cake of meerdere cakes en brachten deze vervolgens naar parochianen die weinig tot geen aanspraak hadden doordat bezoek aan huis minimaal was of zelfs helemaal niet mogelijk. De jongeren hebben in totaal 101 cakes gebakken. Zij kwamen tot ontdekking dat er veel parochianen een steuntje in de rug konden gebruiken. De jongeren stonden versteld wat een klein gebaar als een cake voor mensen kan betekenen, echte nabijheid door een klein gebaar.

Op 5 mei 2021, Bevrijdingsdag, hebben jongeren meegeholpen met gemeente Tubbergen met de actie ‘vrijheidssoep’. Zij brachten blikken soep bij mensen thuis en hadden gesprekjes over wat vrijheid betekent.

Jongeren zijn in gesprek gegaan met de wethouder van de gemeente Tubbergen hoe zij als jongeren de coronapandemie met beperkingen beleven. Waar zij tegenaan lopen maar ook wat hen in deze periode bindt.

In het najaar van 2021, toen de coronabesmettingen weer toenamen kwamen de jongeren opnieuw in actie. Veel mensen konden wederom een steuntje in de rug gebruiken. In de donkere dagen voor Kerstmis hebben zij het licht rondgebracht, voorzien van een mooie kaart met een kerstboodschap van henzelf. 90 kaarsen zijn naar mensen gebracht die een lichtje konden gebruiken.

Tijdens de coronapandemie hebben er online bijeenkomsten plaatsgevonden.
Het mooie was dat jongeren na de bijeenkomst nog de hele avond via teams met elkaar verbonden bleven om gezellig met elkaar te kletsen. RS is echt een vriendengroep.

Veel gehoorde opmerkingen van jongeren die voor de eerste keer deelnemen zijn: “Ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.”

RS heeft al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, in een scoutinggebouw, hulp  geboden bij de Passie en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Voor de jongeren is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren elkaar, de leiding en parochianen, door hen te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven. Door de verbinding tussen jong en oud, leert men veel van elkaar en wil men er voor elkaar zijn.

In 2022 staat de jongeren bedevaart naar op het programma. Deze zou in het voorjaar van 2021 plaatsvinden maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. De vraag om met de hele groep op bedevaart naar Lourdes te gaan kwam vanuit de jongeren zelf. De jongeren hebben voorbereidingsavonden gehad op de bedevaart en hebben de benodigde financiële middelen met activiteiten bij elkaar gebracht.

Ontwikkeling

Mooi is het om te zien dat jongeren van TeenWork en TeenSpirit zich ontwikkelen. TeenSpirit droeg o.a. haar steentje bij in de begeleiding van de activiteiten bij RSJ.

Er was een geloofssmokkeltocht, een escapegame etc. Jongeren vertelden de vormelingen tijdens hun voorbereiding op het Vormsel over RS en nodigden vormelingen uit om zich aan de sluiten. Tijdens de kerstwandeltocht 2021 vertelden de jongeren van RS het kerstverhaal aan de voorbijkomende gezinnen.

RSJ maakte eind 2021 kersttukjes voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. Om hen een hart onder de riem te steken.

Deze vormende, lerende diaconale betrokkenheid en – initiatieven zullen in de toekomst nog meer gestalte gaan krijgen.

Jongeren zijn de toekomst van de kerk

Jongeren zijn onze toekomst. De jongeren van RS zijn vorig jaar bij het opzetten van RSJ ingezet. Zij zijn de werkgroep van RSJ, organiseren activiteiten, vergaderen samen onder begeleiding van de leiding van RS. Het zijn deze jongeren die onder andere RSJ een gezicht hebben gegeven.

Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, soms zelfs saai. Jongeren van RS ervaren geloof als iets dat in hen zit en in mensen met wie ze samenkomen. Zij zien in de toekomst de Kerk als een plek waar men kan samenkomen, leren, een bijdrage leveren binnen de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt. Het kerkgebouw is voor RS niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen.

Olievlekwerking

Dat al deze acties niet onopgemerkt zijn beleven blijkt wel uit het feit dat er een buurtparochie een artikel over onder andere RS gewijd heeft in het eigen parochieblad en dat er sinds een jaar wekelijks ondersteuning wordt geboden om ook in de H. Plechelmus parochie in Oldenzaal jongerenpastoraat op te starten.

Het pastoraal team en de parochie wenst Rock Solid veel succes!

Hartelijke groet,

mede namens de leden van het pastoraal team, diaken Bert Huitink.

 

Jaargang 58 nr. 51, 52 en 1                                                           18 dec. t/m 7 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel december 2021

 

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”. Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te vertellen.

 

De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel duren’.

 

Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’. Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods richting te zetten.

 

Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vervulling nabij                                                  4e zondag van de Advent

 1. 19 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v KPJ koor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht
Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

Thema: Verlicht                                                                                            1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Verlicht                                                                                               2e Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Woord- en Communie gezinsviering m.m.v

het kinderkoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 1 en 2 januari 2022 zijn er geen vieringen in Langeveen. Wel in Tubbergen.

 

 1. 4 jan. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Lori Maathuis

An der Itter 18, Itterbeck

Wij heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap

 

Overleden: Harrie Haarhuis

Vasserdijk 14, Manderveen

*20-03-1946      ꝉ 28-11-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 december

Jaargedachtenis: Henk Schröder, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus, Bernardus Rikhof.

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, overl. fam., Oude Elberink-Hagedoorn, Leo Scholten (Itterbeck), Harrie Haarhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 24 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 25 december

Jaargedachtenis:

Misintenties:  Overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Jan en Anneke Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Mensen-Kleizen, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, fam. Rikhof-Paus en fam. Kienhuis-Droste, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en Marie Pouwels, overl. fam. Hein Rikhof, Herman Oude Elberink, San en Jan Kleizen, Jolande Oude Booyink, Jan Lohuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo-Westerhoff, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Paus-Niemeijer, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Gerard en Agnes Oude Nijewem-Monnikhof, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Joop Perdaan, ouders Meijer-Paus, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bernard van de Aast, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Tijink-Snijders, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 26 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Harrie Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 december 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Zaterdag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: J.Grootelaar, P. Plegt

 

Zondag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, I. Scholten

Collectanten: M. Pegge, A. Bekhuis
coronacoördinator: M. Pegge, H. Flims

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op 31 december 2021 en 7 januari 2022.

 

MISINTENTIES KERSTAVOND

De misintenties, die zijn opgegeven voor Kerstavond, worden ook voorgelezen tijdens de viering van Tweede Kerstdag om 9.00 uur.

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de geplande vieringen van Kerst aangepast.

De viering op kerstavond is om 19.00 uur alleen via de kerk-TV te volgen.

De viering op eerste Kerstdag is om 9.00 uur.

Hiervoor moet u zich aanmelden en zal rekening moeten worden gehouden met 58 plaatsen.

Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen hebben wij besloten om op tweede Kerstdag om 9.00 uur een gezinsviering te houden. Dit is een Woord- en communieviering door onze werkgroep. Ook hiervoor moet er aangemeld worden.

Wij willen gezinnen met schoolgaande kinderen uitdrukkelijk verzoeken

gebruik te maken van deze laatste extra viering, om zo zoveel mogelijk parochianen de kans te bieden om een viering bij te wonen.

U kunt zich voor deze vieringen aanmelden na afloop van de Eucharistieviering op zondag 19 december bij de Coco’s en op maandag 20 dec. telefonisch  tussen 9.00 en 10 uur bij het parochiesecretariaat. (tel. 681142)

 

Aanmelden vieringen Kerstmis

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1e en 2e Kerstdag.

De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23 december 20.00 uur.

 

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

 

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op woensdagmiddag 26 januari 2022.

Voor deze middag worden alle thuiswonende ouderen uit onze parochie,  die 70 jaar of ouder zijn,  uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer  in Langeveen.

De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.  De middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke basisscholen in onze parochie

We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit artikel maken we de balans op.

 

Situatie scholen

Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie. Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse (religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke identiteit.

 

Aanbod pastoraal team

Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team, de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van basisscholen te begeleiden.

Het aanbod bestond uit gesprekken met het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar voren met concrete voorbeelden voor de school.  In de derde bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.

 

Overleg met scholen

Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren.

Daarnaast waren er scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de identiteit van de school.

Tenslotte waren er scholen bij die geen interesse hadden voor het aanbod.

 

Huidige stand van zaken

Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie, werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.

 

Conclusie

Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig leven.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

 

 

 

Jaargang 58 nr. 49 en 50                                                                         4 t/m 17 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Einde kerkjaar, met afsluiting 1e H. Communie en Vormsel.

Beste parochianen,

Samen hebben wij het kerkelijk jaar afgelopen weekend afgerond, we richten ons nu op de advent, we gaan richting kerst. Het kerkelijk jaar hebben wij de afgelopen twee weekenden afgerond met vier Vormselvieringen. Wij zijn dankbaar dat vanaf oktober kinderen de 1e H. Communie mochten ontvangen, dat kinderen, inmiddels ook jongeren het Vormsel mochten ontvangen. Daarmee hebben wij een eerste inhaalslag gemaakt, we zijn nog niet helemaal bij. Er zijn ook kinderen die dit jaar de 1e H. Communie graag hadden willen ontvangen, door de hoeveelheid kinderen en vieringen is dit naar 2022 doorgeschoven. Daar gaan wij de komende weken mee aan de slag, eerst terug blikken hoe wij kinderen en jongeren hebben voorbereid. Dat was dit jaar anders dan anders, de kinderen die de 1e HC mochten ontvangen zijn in twee woensdagmiddagen voorbereid, de Vormelingen werden op één zondag voorbereid met vier workshops. Kunnen wij de voorbereiding op deze manier voortzetten? Als pastoraal team gaan wij dit de komende weken evalueren. Als pastoraal team vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren worden meegenomen in hun geloofsontwikkeling. Aan de geloofsontwikkeling van kinderen willen wij aandacht schenken, wij willen gezinnen meenemen in de geloofsontwikkeling. Het ontvangen van de sacramenten is telkens een stap die kinderen en gezinnen gaan zetten. Na het doopsel, na 2 jaar de stap richting de kinderkerk, na de 1e H. Communie de stap naar de jeugdkerk, in groep 7 de stap naar Rock Solid Junior, na het ontvangen van het Vormsel de stap richting Rock Solid zetten. De eerste kinderen zien wij doorstromen, kinderen die jaren naar de kinderkerk zijn geweest zien wij terug bij de Jeugdkerk. Dat is waar wij de laatste jaren, maar ook de komende jaren onze aandacht op willen vestigen. Wij hebben een goede basis gelegd, wij willen de basis die gelegd is verder uitwerken, gaan verdiepen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die het pastoraal team hierin gaan ondersteunen, helpen ontwikkelen. Dat is voor de toekomst wel een zorg, welke ouders willen zich hiervoor gaan inzetten. Voor de kinder- en jeugdkerk, voor Rock Solid Junior en Rock Solid zijn voldoende vrijwilligers. Voor de doopwerkgroepen, voor de werkgroepen 1e Communie en Vormsel is het een zoektocht om nieuwe mensen te krijgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Komst van Gods woord                                  2e zondag van de advent

 1. 4 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 1. 7 dec. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema:                                                                                    3e zondag van de advent

 1. 12 dec. 09.00 uur: Woord-en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 4 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof.

Misintenties dinsdag: Pastor Heuven en overl. fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 12 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Bernard Mensen, Johannes Mensen, Oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, Jan Snijders.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 4 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: D. Hendriksen

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Zondag 12 december 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Coronacoördinator: M. Hesselink, J. Weusthuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 9 december  2021

19.00: Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Rossum
voorganger: Mgr. Woorts

20.00 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

Mgr. Woorts toont de ontwikkeling en betekenis van de verbeeldingen van Advent en Kerstmis vanaf de 3e eeuw tot in onze tijd. Hij hoopt daarmee de viering van het feest van Gods menswording in Jezus, het Kind van Maria, en de voorbereidingstijd daarop te verrijken.

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag op zondag 12 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broes en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Er is gelegenheid om u aan te melden via y.kroeze@hpancratius.nl of vanaf 24 november via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag

Tevens kunt u de naam van uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een kaarsje branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven via bovenstaand e-mailadres of via bovenstaande website.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen.

Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website van de parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

KINDERKERK VIERT KERST ANDERS!

Kinder- en jeugdkerk slaan de handen ineen met medewerking van Rock Solid Junior en Rock Solid.

Dit jaar gaat de kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De kinderkerk en jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom. Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden op zondag 19 december, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.

Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderwagens.

Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets lekkers.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via jeugdkerk@hpancratius.nl. Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail doorgeven.

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.

Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink

06-20432661

 

Vooraankondiging ontmoetingsdag ouderen

Op woensdagmiddag 26 januari 2022 organiseert de Pancratius Commissie een

ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.

De middag start met een eucharistieviering. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur.

De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 10 januari aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

Jaargang 58 nr. 45 en 46                                                                         6 t/m 19 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Allerzielen, viering van hoop en perspectief

Herfst. De bladeren vallen. We bevinden ons in een stille tijd. Tijd om te bezinnen en te gedenken. Om stil te staan bij onze dierbare overledenen . Dat doen we op twee november met het feest van Allerzielen. We gedenken hen die ons in leven en in geloof zijn voorgegaan. Wat hebben ze voor ons betekend? Wat hebben ze ons gebracht? Kunnen we zonder hen verder?

Op het feest van Allerzielen mogen wij ons verbonden weten in het gemis van onze dierbaren, de mensen die ons leven de moeite waard maakten.

Maar we zijn ook verbonden in hoop en geloof dat er verbondenheid is over de dood heen. Dat we als mens niet verloren lopen, niet in dit leven en niet na de dood. Dat we ons geborgen mogen weten. Dat er toekomst voor ons is, licht en leven dat blijft.

Misschien zijn we in die gedachte gesterkt door wat onze dierbaren hebben laten horen of zien. Vertrouwen, overgave, of misschien een vredig heengaan. Het kunnen heilige momenten zijn geweest. Momenten die te denken geven over de verbinding van de hemel met de aarde.

In de viering van Allerzielen worden we in die gedachte gesterkt door de teksten en de lezingen, waarin een bemoedigend perspectief wordt aangereikt. Dat onze levensweg niet eindigt in de nacht, maar in een nieuwe dag.

We steken kaarsen aan voor onze overleden, waarmee we willen zeggen dat hun licht zal blijven branden, in ons hart, en ook bij God.

En we ontvangen een handreiking hoe wij verder mogen gaan in dit leven. Namelijk door de weg te gaan van de Liefde, waarin Jezus ons is voorgegaan. Dat is de weg van de verbondenheid, de weg van mens tot mens, de weg die dragende grond geeft, de weg van verbondenheid over de dood heen. Het is de weg van het Leven dat overwint.

Dat we met Allerzielen rust mogen vinden in ons hart en licht op ons pad.

 

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Weekend van de Diakonie                                                                              

 1. 6 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de oecumene

 

Thema: Eerste Heilige Communie                                                                                

 1. 7 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat en Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de oecumene

 

 

 

Thema: Lees de tekenen                                                33e zondag door het jaar

 1. 13 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Bennie Kienhuis

Vasserdijk 10, Manderveen

*01-03-1934           ꝉ 22-10-2021

Dat hij mag rusten in vrede

Met diep respect gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan:

Leo Scholten (D)

* 15-05-1960                     … 27-10-2020

Annie Hagedoorn-van de Aast

* 12-10-1931                     … 10-12-2020

Marietje Kuipers-Haamberg

* 11-05-1939                     … 29-12-2020

Jan Mensink

* 23-08-1945                     … 20-01-2021

Trees Schröder-Meijer

* 20-08-1931                     … 16-06-2021

Jan Bertels

* 09-03-1937                     … 12-07-2021

Gerard Oude Nijeweme

* 11-09-1945                     … 02-08-2021

Marie Oude Hendriksman-Plegt

* 29-03-1930                     … 01-09-2021

Suzan Broekman-Weultjes

* 17-04-1967                     … 03-10-2021

Bennie Kienhuis

* 01-03-1934                     22-10-2021

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 6 november

Jaargedachtenis: Gerardus Bertels

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 7 november

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Lars Olimulder, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, fam. Perdaan-Plegt, Gerrit Rikhof, oma Marie ter Braak-Albers, Jan en Marie Leus, Bram Eijsink en Joseph Paus, Bennie Paus en overl. fam. Paus, opa Albert Folbert, Harry en Marietje Haarhuis-Lesscher, Bennie Kienhuis.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 13 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Herman Oude Elberink, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 november 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, A. Schothuis, M. Pouwels
Coronacoördinator: Y. Wuite

 

Zondag 7 november 09.00 uur

Misdienaars: J. Kienhuis
Coronacoördinator: J. Grootelaar

 

Zaterdag 13 november 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, J. Lescher
coronacoördinator: J. Weusthuis

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 november. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Van ‘in de schoolbank’, naar ‘voor de klas’

Beste parochianen,

Afgelopen weekend hebt u wellicht de mededeling vernomen van mijn veranderende werkzaamheden: met ingang van 1 november ben ik voor 50% werkzaam als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal. En met instemming van de aartsbisschop, mag ik voor de andere 50% pastoor blijven van onze H. Pancratius parochie. Dankbaar ben ik voor de kans, medewerking, tijd en ruimte die mij gegeven is door het bisdom, de parochie, het pastoraal team, parochiebestuur én door de school!

 

 

Het vinden van een stageplek…

In het voorjaar ben ik in Zutphen gestart met een opleiding tot een basiskwalificatie pedagogiek en didactiek. Onderdeel van de afronding is een stage bij een onderwijsinstelling, om kennis te maken met de onderwijspraktijk. Voortvarend heb ik in eerste instantie contact gezocht met hogescholen in de regio, maar om uiteenlopende redenen bleek hier geen ruimte voor een stagiaire. Daarop heb ik mijn aandacht verschoven naar het voortgezet onderwijs, waar eigenlijk ten diepste mijn hart voor het onderwijs ligt.

Kennismaking

Ik ben in contact gekomen met het Twents Carmel College in Oldenzaal, dat op dat moment op zoek was naar een docent Levensbeschouwing, HAVO/VWO bovenbouw. Het gesprek vond plaats in een bijzonder ontspannen sfeer en ik voelde mij vrijwel direct welkom. Enkele dagen later ben ik via de adjunct-directeur op de hoogte gebracht van het feit dat de school en docenten graag met mij verder willen en mij de kans willen bieden de stap in het onderwijs te maken. Zij boden mij aan om parttime aan de slag te gaan als docent Levensbeschouwing voor de bovenbouw HAVO/VWO én om de 1e graads bevoegdheid te kunnen halen. In concreto betekent dit twee en een halve lesdag, die in overleg met mij vastgesteld worden. Dit geldt in eerste instantie voor het huidige schooljaar 2021/2022, met ingang van 1 november a.s.

Deze kans heb ik niet aan mij voorbij willen laten gaan!

In een correspondentie met de aartsbisschop heb ik vervolgens mijn motivatie toegelicht en daarop heeft hij ingestemd met een halvering van mijn benoeming.

Beschikbaarheid voor de parochie

Natuurlijk betekent dit een verandering voor het pastoraal team, parochiebestuur en onze parochie. In principe geef ik op maandagochtend, donderdag en vrijdag de gehele dag les aan het Twents Carmel College; daarnaast zal zaterdag voortaan mijn vaste vrije dag worden. Op andere momenten van de week en de zondag blijf ik dus beschikbaar voor de parochie, al zal dat ook de nodige flexibiliteit en aanpassing vragen. In de komende tijd zullen wij als pastoraal team daarom onze werkzaamheden tegen het licht houden en waar nodig herzien. Daarover zal meer informatie volgen.

Voor nu hoop ik een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan het vak Levensbeschouwing en dat het zelfs voor onze parochie een verrijking kan zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Oproep jeugdsoos “de TurfTieners”

Jeugdsoos,, de TurfTieners” zoekt bestuursleden vanaf 20 jaar die 1x per maand op vrijdag mee helpt om de jeugd een fijne leuke avond te bieden met spel of een info avond.

Aanmelden kan bij Rudy Meijer.

rpjmeijer@outlook.com of 06-13554895.

 

Diaconaal weekend; Pancratius God’s talent, 6 en 7 november

Beste parochianen, het diaconaal weekend dat plaatsvindt op 6 en 7 november aanstaande heeft als thema meegekregen: ‘Pancratius God’s talent’

Ieder mens bezit gaven en talenten.

Door deze bijzondere gaven zo goed mogelijk te gebruiken kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en ook bij anderen.

Talenten zijn er om te delen.

Daardoor kunnen we onze medemensen helpen en tevens bouwen aan een levendige diaconale geloofsgemeenschap en parochie en wereld.

De basisscholen in onze parochie hebben samen met leerlingen mooie doeken gemaakt die in alle kerken zullen worden opgehangen. Deze doeken laten zien welke talenten de kinderen hebben.

Het doek dat voor Albergen is gemaakt komt in de aula te hangen.

 

Dat onze parochie over vele talenten beschikt werd onder andere duidelijk tijdens de startviering op 5 september jongstleden bij de Kroezeboom te Fleringen.

Daar werden door middel van symbolen talenten zichtbaar waarover onze geloofsgemeenschappen beschikken.

Deze symbolen hebben inmiddels in de meeste kerken een plekje gekregen.

Het diaconaal beraad nodigt u allen van harte uit om het diaconaal weekend in onze parochie mee te komen vieren.

Vieringen en aanvangstijden zie: de informatiebladen, de website van onze parochie, het parochiemagazine Kompas en huis aan huis blad ‘Op en rond de Essen’.

Wees welkom!

Leden diaconaal beraad en pastoraal team.

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER SINT MAARTEN

Donderdagmiddag 11 november staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie rondom Corona dit toelaat.

Die middag zal het thema zijn Sint Maarten, zeer toepasselijk op deze dag. Pastoraal werker Mevr. C. Saris zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

Op verzoek van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends maar op ‘s middags gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

 

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).

 

 

Jaargang 58 nr. 41 en 42                                                                       10 t/m 22 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Klimaatpelgrimstocht komt door Twente.

Beste parochianen,

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland.

Groene Kerken en Vastenactie organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is daarom van groot belang. Zij roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen ze dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Elke stem (voetstap) telt. Doe dit samen, want daar zit kracht in.

Hoe kun je meedoen?

Als individu of als groep kun je je aansluiten bij de pelgrimstocht. Hoe groter de groep hoe meer gewicht we geven aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Er worden 11 etappes gelopen. Je kunt je opgeven om één (of meerdere) van de etappes mee te lopen met de pelgrims. Er wordt per etappe een klein bedrag aan servicekosten (2 euro) in rekening gebracht. Op zondag 10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats. Iedereen uit heel Nederland kan dan aansluiten bij deze etappe van Amsterdam naar Hoofddorp, met de pelgrimsgroep voorop.

Wat is de route?

30 september: Enschede – Borne (15 km)
1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)

Elke etappe is tussen de 20 – 27 kilometer welke dagelijks wordt gelopen tussen 9.00 – 17.00 (m.u.v. etappe 1, die start in de middag).

Deze klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken.

 • Loop een etappe mee met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via www.vastenactie.nl of via onderstaande link. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
 • Onderteken de klimaatpetitie. De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk. Zie de website www.vastenactie.nl

Door middel van de  pelgrimstocht en de klimaatpetitie worden regeringsleiders opgeroepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Aandacht hiervoor wordt van harte aanbevolen.

 

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema:                                    Mariaviering (Je schat)28e zondag door het jaar

 1. 9 okt. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

Thema:                                  Geen goedkope opgave 29e zondag door het jaar

 1. 17 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Jasper Stef Kemna

Strieper Diek 13, Itterbeck

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 oktober

Jaargedachtenis:

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt
Overige intenties: Mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag

Jaargedachtenis:

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerardus Waaijer (Geesteren), Herman Oude Elberink.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, M. Pouwels
Coronacoördinator: J. Pouwels, J. Grootelaar, M. Pegge

 

Zondag 17 oktober 09.00 uur
Lector: J. Lesscher

Misdienaars: J. Kienhuis
Coronacoördinator: M. Hesselink, E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepelingen binnen de RK kerken per 25 september

De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.

 

Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na vieringen voldoende geventileerd kan worden.
 • Touwen en stickers rond en op de banken kunnen verwijderd worden. Gelieve de nog wel te bewaren.
 • Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer nodig.
 • De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en de communiegang.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12 koorzangers komen te vervallen. (zie bijlage)
 • Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
 • Communiegang in alle kerken: kerkgangers lopen via middenpad naar voren en gaan via de zijbeuken weer terug naar hun zitplaats.
 • Rituele contactmomenten (doop, vormsel ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.

Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de kerk.

Wat is nog niet toegestaan:

 • Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
 • Tongcommunie
 • Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
 • Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
 • Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

Welke maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,

thuisblijven en testen bij klachten.

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona.

Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de openbare weg:

Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.

Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.

Verder:

Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

 

 • Binnenkort komt het pastoraal team met aanvullende informatie betreffende de wijze van voorbereiding op de diverse sacramenten te weten: H. Doopsel, Eerste Heilige Communie, H. Vormsel en de invulling van de vieringen zelf.

 

 • Over het voorgaan van parochianen in woord- en communievieringen is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is zal het pastoraal team dit met betrokkenen communiceren.

 

 • Wat betreft uitvaarten: over de beperkende maatregelen met betrekking tot de uitvaartliturgie volgt binnenkort verdere informatie, vooralsnog blijven de huidige afspraken gehandhaafd.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft al langere tijd vragen gekregen van zowel vrijwilligers als kerkgangers naar de mogelijkheden om communie uit te reiken in vieringen die geleid worden door parochianen.

Het Aartsbisdom Utrecht heeft tijdens de corona pandemie aangegeven dat slechts in vieringen van de Eucharistie en in Woord- en Communievieringen onder leiding van een permanent diaken of pastoraal werk(st)er de communie wordt uitgereikt. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, is de reden minder urgent.

 

De aartsbisschop heeft alle pastorale teams in het Aartsbisdom laten weten dat hij in de maand november met een pastoraal beleidsplan hoopt te komen, waar hij nader ingaat op de verhouding tussen het aantal Eucharistievieringen en het aantal Woord- en Communievieringen. Zijn besluit over het weer toelaten van de Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen wil hij zorgvuldig voorbereiden en daarom blijft vooralsnog de situatie, zoals deze al tijden is, gehandhaafd.

 

Wij kennen als pastoraal team het onbegrip en de teleurstelling, dat Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen nu nog niet mogelijk is, en wij begrijpen het. Nauwlettend zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen en communiceren. Middels deze weg willen wij onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die met geloof, eerbied en toewijding onze geloofsgemeenschappen voorgaan in vieringen! Ook voor hen is de afgelopen corona periode niet eenvoudig geweest en is de nodige flexibiliteit gevraagd.

 

Pastoraal Team H. Pancratius

 

 • 1 november-bedevaart naar Kevelaer 2021

De ééndaagse bedevaart op 1 november a.s. gaat dit jaar weer door. Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op maandag 1 november 2021 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochies Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Basel, Zwitserland, Felix Gmür. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke zegen uitreiken.  Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:  Johan Paus 0546-681224 of Miranda Postel 0611462748 (mag ook via WhatsApp)

 

Nabijheid door verbondenheid.

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H. Gerardus een bedevaart gehouden. Pelgrims zochten troost, bemoediging in en voor het leven van alle dag. Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het geraakt zijn door vreugde en verdriet. Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaatsvinden. In de 109de bedevaart willen wij hier aan aandacht geven in het thema: nabijheid door verbondenheid. Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. hebben zijn mensen ziek geworden, overleden aan het coronavirus. Zijn mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare mensen. Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig. In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over nabijheid in die momenten van het leven waarin we gebrokenheid en kwetsbaarheid ervaren. Ik zal er zijn zo zegt Hij. Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan om nabijheid, verbondenheid in het leven van mensen te brengen. Het was voor hem geen gemakkelijke weg. Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel eens ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen. Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn. Vertrouwen blijven houden in ons gebed om op voorspraak van de H, Gerardus de weg te gaan in geloof, hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven heeft. Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris.

 

Elephant parade kinder-activiteit in Langeveen

In de herfstvakantie is er op woensdagmiddag 20 oktober, van 14.00-16.00 uur, een gezellige en creatieve middag in Langeveen in het kader van de Elephant-parade. Kinderen uit Langeveen en Bruinehaar worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Er zijn een aantal onderdelen waar de kinderen aan mee kunnen doen onder begeleiding.

Op het kerkplein kunnen de kinderen met stoepkrijt een leuke olifant tekenen. Ze krijgen daarbij aanwijzing en hulp van kunstenares Mirjam Boomkamp. Ook kunnen kinderen mee op insectensafari. Hillie Waning neemt hen mee, gewapend met vergrootglas en insectenspotter. Je staat versteld wat er nog allemaal leeft in zo’n bos!

En als laatste hebben we nog een KEI-toffe activiteit. De kinderen kunnen een steen schilderen die daarna ergens onderweg achtergelaten kan worden, maar.. je mag hem natuurlijk ook gewoon zelf houden!

Het belooft een gezellige middag te worden. Ouders zijn ook zeker welkom en voor hen staat de koffie en thee ook klaar.

Bij slecht weer mogen we uitwijken naar de grote schuur van de familie Geerdink aan de Gravenlandweg te Bruinehaar.

Opgave voor 14  oktober a.s. via Petraplegt@gmail.com.

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid.

In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar er is geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken.

Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk.
Voor kinderen zijn er tijdens de viering kinderactiviteiten in het park.

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

 

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen.  Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van “Missiecollecte 2021”.

 

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het parochiecentrum naast de kerk.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor Prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar het geweldige bedrag van € 855,01 opgebracht.

Dit is het hoogste bedrag dat  in de ruim 30 jaar dat voor het Spierfonds in Langeveen gecollecteerd wordt, tot nu toe is opgehaald.

Heel veel dank aan alle collectanten en gulle gevers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

SAM’S KLEDINGACTIE

Ook dit najaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school gaan.

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 16 oktober 2021 van 9.00 tot 12.00 uur bij de Mariaschool aan de Kerklaan 2.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie!

 

Jaargang 58 nr. 39 en 40                                                      25 sept. t/m 8 oktober

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Na de lange corona pandemie zijn de voorbereidingen op de 1e H. Communie en Vormsel weer begonnen. De werkgroepen en ook het pastores team hebben voor de komende maanden een flinke inhaalslag te maken. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is, fysiek kinderen voorbereiden waar ze zolang op hebben moeten wachten.

We gooien het over een andere boeg, we gaan kinderen anders voorbereiden, wij draaien een pilot. De kinderen voor de 1e H. Communie worden op twee woensdagmiddagen voorbereid. Ze gaan op ontdekkingstocht door de kerk met de kerkpuzzel, wij leren ze het kruisteken maken, en het bidden van het Onze Vader. De 2e middag gaan de kinderen wederom naar de kerk, daar leren wij de kinderen wat wij doen als wij samen komen in de kerk. Als je naar de kerk gaat, ga je op visite, kinderen gaan ook op visite bij opa en oma of bij familie. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten! De kinderen werken met een eigen ontwikkeld werkboek met huiswerkopdrachten.

De Vormelingen worden op één zondag voorbereid, niet meer zes lessen op een avond of een middag. Zondag 19 september is de 1e voorbereidingsdag geweest. Wij ervaren dat we moeten concurreren met trainingen en andere verplichtingen waar kinderen naar toe moeten. Een zondag waarin we starten met een opfrisviering, aansluitend gaan de kinderen vier workshops volgen. Een workshop over het koninkrijk van God waarin wij een legeraalmoezenier als gast hebben. Twee workshops gaan over luisteren en gehoord worden, een workshop over elementen van het Vormsel, kinderen spelen een kwartetspel. Bij de laatste workshop gaan ze kennismaken bij Rock Solid het jongerenpastoraat, daarin gaan ze met elkaar ontdekken wat hun talenten zijn. Ook de Vormelingen werken met een eigen ontwikkeld werkboek waarin de workshops staan omschreven.

De afgelopen maanden zijn wij aan de slag geweest om het over een andere boeg te gooien, wij zijn nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken. Wij horen geluiden van parochianen en ook van werkgroepen dat het een minimale voorbereiding is. Wij bieden als kerk meer aan dan deze voorbereidingen. Wij willen kinderen, jongeren en ook gezinnen meenemen in het geloof. Dat doen wij bij de kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid Junior en bij het jongerenpastoraat Rock Solid.  Er is meer dan alleen de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Wij willen gezinnen, kinderen en jongeren meenemen op de weg van het geloof. Wij ervaren dat wij gezinnen na de communie of Vormsel niet terug zien. Wij maken keuzes, willen onze tijd en energie op de juiste manier gaan inzetten. Deze pilot gaan wij uiteraard goed evalueren.

Wij hopen dat meer gezinnen de aansluiting gaan vinden bij de kinderkerk, bij onze jeugdkerk, bij Rock Solid Junior en bij Rock Solid.

Wij hopen dat u op deze manier geïnformeerd bent over de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Mogelijk heeft u vragen over de voorbereidingen, over keuzes die wij maken. Trek de pastores aan de jas, zij willen uw vragen graag beantwoorden.

Wij wensen de kinderen en de werkgroepen een goede voorbereiding toe op de 1e H. Communie en het Vormsel.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Om het goede………….                                                           Oogstdankdag

 1. 26 sept. 09.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Wat God verbonden heeft                           27e zondag door het jaar

 1. 2 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van Courage (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de Kinderen

 

 1. 5 okt. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiele kroniek:

Overleden: Lotte Keizer

Hof van Plegt, Langeveen

*05-11-2008               ꝉ 21-08-2021

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 september

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan Bertels, Trees Schröder, Joop Plegt, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 oktober

Jaargedachtenis: Gerrit Mensen, Jan Derkink.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Jan Bertels, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Berend Meijer, Gerard en Rika Kleizen.

 

Dinsdag 5 oktober Pastor Heuven en overl. fam.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 26 september 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Weusthuis

 

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur
Lector: M. Hesselink

Coronacoördinator: E. en Y. Wuite, H. Flims.

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Op zaterdagmorgen 2 okt. 2021 vindt er weer een meditatieve wandeling plaats.

Nu vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum.

Mediterend wandelen helpt corona los te laten.

Zaterdagmorgen 2 okt. a.s. is eenieder om 09.30 uur welkom in de Plechelmus kerk

(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n meditatief moment samen te wandelen. Een mooie wandeling van plm. 10 km. rondom dit kleine dorpje met zijn prachtige buitengebied. Onderweg ontstaat er ruimte voor gesprek afgewisseld met stilte momenten of bijzondere gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op ’n mooie locatie voor koffie of thee.

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 1. de volgende wandelingen staan gepland op 19 maart 2022 vanuit Geesteren met als

thema ‘Opbloeien’ en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen activiteit rond ’t Stift te Weerselo.

Vredesweek 18 tot en met 26 september 2021

‘Inclusief samenleven;  thema vredesweek 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag herkennen wij om ons heen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.Want er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Wil je meer weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan naar: www.vredesweek.nl

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Missio voert campagne voor Guinee in de wereldmissiemaand oktober

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

 

 

 

Jonge kerk

De meeste christenen in Guinee wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. Met weinig priesters maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

U kunt uw bijdrage storten t.n.v. Missio Guinee op bankrekening: IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Alvast dank voor uw gave.

De gezamenlijke MOV-groepen van de H. Pancratius parochie.

 

Inzamelingsactie gebruikt gereedschap

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.

Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:

-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en borduurmachines.

-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.

-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)

-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.

-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators.

-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.

-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.

Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn van harte welkom bij de inleverpunten.

 

Wat niet ingeleverd kan worden zijn:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur, schrijfmachines, witgoed en meubilair.

Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Inleverpunt op vrijdag 15 oktober

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk) Ootmarsumsestraat 496; de hele dag

Inleverpunten op zaterdag 16 oktober  

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk); Ootmarsumsestraat 496, tot 9:00 uur

Albergen: bij Poppink; Hintvertsweg 26, van 9:30 uur – 12:00 uur

Fleringen: De Spil; Oldenzaalseweg 86, van 9:00 uur – 12:00 uur

Reutum: Brinkstraat 24; van 9:00 uur – 12:00 uur

Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur

Tubbergen: kerkplein bij de basiliek; Grotestraat 66, van 10:00 uur – 12:00 uur

Geesteren: parkeerterrein pastorie; Vriezenveenseweg 2, 10:00 uur – 12.00 uur.

Langeveen: Mariaschool, Kerklaan 2; van 9:00 uur – 12:00 uur

Vriezenveen: bij de kerk. Oosteinde  19; van 9:30 uur – 12:00 uur.

Oecumenisch Event onder de Kroezeboom

Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat.

Het thema van dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren, wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven.

Daarnaast wordt de muziek verzorgd door de 1LIFE Worshipband en door Lars Gerfen, een katholieke singer-songwriter, inmiddels sinds kort woonachtig in Vriezenveen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit te leven!

Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een kruk of gemakkelijke stoel mee.

 

Herfststuk maken in het kader van oogstdankdag

Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit en bloeit.

Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient.

Maar nemen we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar uiting aan? De Pancratius Commissie nodigt u daarom uit om onder leiding van een professional  een herfststuk te maken. Op donderdagavond 8 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in Fleringen.

Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag haar gaven schenkt.

U bent hiervoor van harte welkom! De eigen bijdrage bedraagt 5 euro.

U kunt zich hiervoor tot 29 september aanmelden via : c.saris@hpancratius.nl

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie

 

HULP BIJ DE SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG

Vrijdagmiddag 1 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 2 oktober a.s. vanaf 9.00 uur vindt weer de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom het kerkgebouw, parochiecentrum en aula plaats.

Een onderhouden gebouw is een behoud voor de toekomst.

 

Het is een behoorlijke klus, waarbij natuurlijk geldt vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!! Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com 06-30813624

Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com 06-20021339

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

Jaargang 58 nr. 37 en 38                                                                     11 t/m 24 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Pancratiusdag 2021 : Een heel goed begin van het nieuwe pastorale werkjaar!

We kunnen terugkijken op een geslaagde Pancratiusdag. De opkomst was goed: veel parochianen kwamen op de fiets naar de Kroezeboom. Alle 350 stoelen waren bezet. Er was een prettige sfeer en een goede aandacht. Het hoogtepunt van de viering bestond uit de presentatie van de symbolen en het bijbehorende verhaal van de geloofsgemeenschappen. In verband met de start van het nieuwe werkjaar  was aan hen de vraag gesteld: Waarin kunt u een licht zijn voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent? Op die vraag kwamen mooie reacties en bijzondere symbolen, verteld en gepresenteerd door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen.

Albergen vertelde dat het sluiten van de kerk, niet het einde van de geloofsgemeenschap heeft betekend. Er werd gewerkt aan een nieuwe gebedsruimte en Mariakapel. Men heeft gastvrijheid ervaren bij andere geloofsgemeenschappen. Men wilde een helpende hand reiken aan andere geloofsgemeenschappen die met sluiting te maken zouden krijgen. Het licht was kleiner geworden, maar niet gedoofd. Het symbool was een foto van het interieur van de kerk voor sluiting en een kaars dat het licht nog brandde. “Aanvaard wat is, laat los wat was, omarm wat komt”

Fleringen vertelde over hun positieve en stimulerende instelling die ze, ook in moeilijke tijden hebben uitgedragen naar elkaar. In coronatijd werd niemand vergeten en werden er creatieve oplossingen gezocht om elkaar een teken van leven te geven. Het symbool bestond uit een knapzak waarin een kaarsje zat dat licht, warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een noodhelper die ons veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en door (diepe) dalen. En een sleutelhanger met de tekst:“ God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

 

Geesteren vertelde over de deuren van de kerk die 365 dagen openstonden voor iedereen en die iedereen uitnodigde binnen te komen. Dat ze daarnaast hechten aan traditionele waarden en normen, dat ze trots waren op de vrijwilligers, en veerkrachtig waren gezien het aantal jonge mensen dat zich inzet en een groot saamhorigheidsgevoel hadden. Iedereen was welkom, ook in de toekomst. Als symbool was er een fotolijstje met een foto van een open deur met een eigen gemaakt gedicht van een open deur.

 

Mariaparochie gaf aan dat de trouwe, enthousiaste en loyale vrijwilligers de kracht en het fundament waren van de geloofsgemeenschap. Alles was goed geregeld en netjes op orde. Het symbool dat daarbij was een plak krentenwegge, als teken van noaberkracht en een tekening van de kerk.

 

Reutum gaf aan dat het bericht van de toekomstige sluiting van de kerk veel saamhorigheid en opbouwende energie had opgeleverd in het zoeken naar nieuwe wegen. Men bleef zich op het licht richten. Ze waren trots op de vrouwen die zich voor de kinderkerk van de parochie inzetten, de betrokken ouders die steeds te vinden waren voor de vormselwerkgroep en de grote groep jonge mannen die zich al jarenlang inzetten als acoliet. Het symbool daarbij was een zonnebloem: “Een bloem die trots zich richt naar het licht. Die groeit van de zon en ook best tegen een beetje regen kan. Zo’n bloem die vrucht draagt en niet te beroerd is om het te verspreiden. De zonnebloem: heel gewoon, heel krachtig en niet zomaar kapot te krijgen!”

Tubbergen was trots op het werk in de locatie maar ook op de goede samenwerking in de parochie. Zij hadden gekozen voor een ingelijste cirkel van negen handen. De betekenis werd aldus verwoord: “We vinden dat we niet alleen als locatie maar ook als parochie goed samenwerken. We reiken elkaar de hand. We nemen elkaar bij de hand als het nodig is. We beschikken samen over scheppende handen. Door elkaars hand te pakken hebben we contact met elkaar. We dragen elkaar op handen om zo samen één parochie te vormen”

Vriezenveen had als symbool turf meegenomen, dat verbonden was aan de plaatsnaam. De eigenschappen van turf passen ook bij de geloofsgemeenschap van Vriezenveen: absorberend, bouwmateriaal, isolatiemateriaal, grondstof, en veerkracht. Zo wil Vriezenveen het vuur en de gemeenschapszin levend houden en blijven bouwen aan de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben ook een enorme veerkracht, zoals gebleken is na de brand in 1905 toen de kerk volledig verwoest was. Die veerkracht wensen ze iedereen toe.

Langeveen had als symbool een hanger meegenomen met geloof, hoop en liefde.

Zij gaven aan dat geloof, hoop en liefde de basis is voor de toekomst. Geloof biedt vertrouwen, hoop geeft licht en kracht en liefde is geven en ontvangen. Op deze drie pijlers willen zij, in samenwerking met de geloofsgemeenschappen, bouwen aan onze Pancratius Parochie.

(Vasse was door omstandigheden niet in staat geweest om een verhaal aan te leveren)

Tenslotte vertelde ondergetekende dat het pastoraal team had gekozen voor de symbolen zout en licht als kracht van ons allen, als kinderen van God. Door in deze geïndividualiseerde samenleving te werken aan onderlinge vriendschap en verbondenheid en zorg en aandacht te hebben voor elkaar. Door verbonden te blijven met de positieve boodschap van ons geloof dat het licht en de liefde het zullen winnen. En te geloven dat wij allemaal nodig zijn om dat door te geven. Iedereen kreeg na afloop een zakje met zout en een waxine lichtje, gemaakt door het dames en herenkoor van Mariaparochie.

Na de viering werd er nog gezellig koffie gedronken met een lekkere appelkoek en gingen allen zeer geïnspireerd naar huis.

 

Vriendelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Een voorbeeld hebben                                                          Ziekenzondag

 1. 11 sept. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v. enkele

leden van Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 14 sept. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat)

Na afloop is er gezamenlijk koffie/theedrinken

Thema: De twist voorbij                                                 25e zondag door het jaar

 1. 19 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

parochiËle kroniek:

Overleden: M. Oude Hendriksman-Plegt

Veldboersweg 1, Langeveen

*29-03-1930    ꝉ 01-09-2021

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 11 september

Jaargedachtenis: Truus Meijer-Paus, Wil Heitkamp-Vermeuelen, Lena Geerdink-Oude Geerdink, Maria Bertels-Flinkers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Maria Bertels-Flinkers, Sien Weusthuis, Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Jan Bertels, Gerard Oude Nijeweme, ouders Mensen-Kleizen, ouders De Koning-Brekelmans, Herman Oude Elberink, fam. Oude Elberink-Rikhof, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt.

Dinsdag 14 september: Pastor Heuven en overl. fam., Toon Grootelaar

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 19 september

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Jan Bertels, Trees Schröder, Gerard Oude Nijeweme, Lotte Keizer, Marie Oude Hendriksman-Plegt.

 

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 11 september 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, M. Pouwels
Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. en T. Rozenkamp

Zondag 19 september 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Coronacoördinator: M. Hesselink, P. Plegt, M. Pegge

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Televisiemis KRO vanuit Lourdes

Op zondag 12 september televisiemis vanuit de grot in Lourdes om 10.00 uur NPO2.

 

Vooraankondiging: Herfststuk maken in het kader van oogstdankdag

Op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur organiseert de Pancratius commissie

een activiteit met als thema “dankbaarheid” . In het kader van oogstdankdag wordt er

onder leiding van een professional een herfststuk gemaakt in dorpshuis de Spil in Fleringen.

Voor deze activiteit wordt u gevraagd zich aan te melden: c.saris@hpancratius.nl

Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Nadere gegevens volgen nog.

De Pancratius Commissie

Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Marian Groothuis, Anne Boswinkel, Ans Schothuis en pastoraal werker Christianne Saris

 

Senioren Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 20  september willen we weer beginnen met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We  beginnen dit seizoen met een gezellige Bingo middag waarna we samen afsluiten met een overheerlijk pannenkoekenbuffet .

 

Zoals ook in de vorige jaren beginnen deze middagen om 14.00 uur in het Witte kerkje te Bruinehaar.

 

Wij zijn erg blij dat we deze gezellige middagen na een roerige tijd voor ons allemaal weer op kunnen pakken en hopen dan ook dat de leden weer kunnen genieten van dit samenzijn.

Wanneer je nog geen lid bent maar  graag deze gezellige middagen wilt meemaken ben je geheel vrijblijvend van harte welkom de kosten zijn voor niet leden die middag alleen koffie en een consumptie en het pannenkoeken buffet.

Hiervoor kun je je aanmelden voor woensdag 15 september bij één van de bestuursleden.

 

 • Elly Oude Geerdink        06 39080279
 • Toos Leus                           06 51973923
 • Sonja Wienen                  06 22297360
 • Ineke Eggengoor            06 13333397

 

De volgende bijeenkomst is maandag 18 oktober ook in het witte kerkje te Bruinehaar.

 

SAMEN KRACHTIG TEGEN SPIERZIEKTEN.

Maandag 13 september t/m zaterdag 18 september is de landelijke huis aan huis collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Zij financieren, sturen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 

Jaar van de Heilige Jozef

Themavieringen 4e zaterdag van de maand 19.00 uur Plechelmusbasiliek Oldenzaal.

25 september

23 oktober

27 november

WEET DAT JE WELKOM BENT