Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 51, 52 en 1                                                           17 dec. t/m 6 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Van sinterklaas richting kerst.

Sinterklaas vloog over de daken, de pieten leverden de laatste cadeaus af, de eerste kerstverlichting schitterden in onze huizen en tuinen. Het was ook nog advent, we zouden het bijna vergeten. Advent: bezinnen en voorbereiden op kerst. De decembermaand is een drukke periode, wat moeten we allemaal plannen, waar willen we naar toe? De kerstconcerten, of naar welke kerstmarkt, of gaan we in Duitsland naar de kerstmarkt, de kerstmiddagen van ons werk, de kerstborrel. De keuze is overweldigend, misschien wel teveel. Zo ben ik deze weken doorgekomen, er kwam veel op mij af. Tussendoor nadenken over kerstvieringen, vieringen voorbereiden, voor kerst een aantal huisbezoeken afleggen.

Ik word wakker als ik aan het bed van een parochiaan zit in de 1e week van de advent, een vrouw die in de laatste fase van haar leven is beland. Er vindt een bijzondere ontmoeting plaats het gaat over haar leven, het leven loslaten, dankbaar zijn. Ik word wakker als ik op bezoek kom bij een parochiaan: voor mij hoeft het niet meer, ik ben eenzaam!

Advent en kerst is druk met vele activiteiten, van concert tot aan kerstmarkt, van een borrel tot aan kerstavond samen vieren in onze kerken. We gaan door tot we aan de kerstmaaltijd zitten, dan gaan we het oude jaar uitluiden.

Advent en kerst is tijd van ontmoeten, ik hoop dat we de warme ontmoeting met mensen niet vergeten. Een moment dat we elkaar de handen vast houden en elkaar in de ogen kunnen kijken, de glinstering van kerst kunnen zien. Dat wij ondanks het drukke leven onze medemensen niet vergeten, mensen die vragen om nabijheid.

Ik wens u uiteraard ook een goede voorbereiding toe op kerst, in alles wat u doet en samen oppakt aan activiteiten. Dat hoort ook in deze maand december, zonder zou kaal zijn. Geniet van de gezelligheid en wat op u pad mag komen.

Namens ons pastoraal team en parochiebestuur wensen wij u fijne dagen, wij hopen van harte dat wij u welkom mogen heten in onze kerstvieringen. De kerststallen staan inmiddels in de kerken, de kerstverlichting brand, koren bereiden zich voor op kerst, dat doen wij samen met vele vrijwilligers. Samen willen wij als parochie kerst vieren. Wij wensen u zalig kerstmis.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Een teken                                                             4e zondag van de Advent

Zon.18 dec.    09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 20 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

19.00 uur: Kerstviering KVO

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          Kerstavond

  1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

                                                  Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          1e Kerstdag

  1. 25 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          2e Kerstdag

  1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is er geen viering in onze kerk.

  1. 3 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Oude Nijeweme

Vasserdijk 60, Langeveen

* 21-03-1936       ꝉ  04-12-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 december

Jaargedachtenis: Aloy Tijhuis, Marie Niemeijer-Busscher, Henk Schröder.

Misintenties: Bennie Steggink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Jan Oude Nijeweme.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Steffanie Kroeze, Gerrit Albers en overl. ouders Droste-Derkink en fam., Bennie Mensen en overl. ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Marie Mensen-vd Aast, Herman Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Gerard en Rieka Kleizen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 25 december

Jaargedachtenis: Hendrika Geertruida Rikhof-Paus, Bernard Rikhof. ouders Niemeijer-Krikhaar.

Misintenties: overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Truus ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels-Haarhuis en Jan, overl. ouders De Koning-Brekelmans, Gerard Oude Hendriksman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, San en Jan Kleizen, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Jan Grootelaar (Manderveen), Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis (Manderveen), Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Henk en Trees Schröder-Meijer, fam. Kuipers-Boerrigter, Cilia Weultjes-Lenes, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, Jolanda Oude Booijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Meijer-Paus, Jan en ouders Vrerink, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis en Marian Wiegink-Hagedoorn, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus en familie, ouders vd Aast-Kock, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Hagedoorn-Groothuis, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Jan Oude Nijeweme (namens de noabers), Herman en Marie Oude Avenhuis, Bernard en Truus Schröder, ouders Paus en Haarhuis en familieleden.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 26 december

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo, Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, fam. Perdaan-Plegt, Joop Plegt ouders Kienhuis-Hoek en fam., Bernard vd Aast.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  18 december 09.00 uur

Lector: Y.Nijhuis

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Dinsdag 20 december 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

Dinsdag 20 december 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

Zaterdag 24 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Pouwels, D. Hendriksen

Zondag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Lescher, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Misdienaar: T. Olimulder, S. Olimulder

Maandag 26 december 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Misdienaar: D. Hendriksen, J. Kienhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 4 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  29 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Vieringen tijdens Kerstmis

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Water op het kerkhof

In verband met de wintermaanden is het water op het kerkhof afgesloten t/m maart.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. LOURDESFONDS

Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle kerken van onze H.Pancratius parochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer mee naar Lourdes willen, maar die de reis niet helemaal kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes. Ook komend jaar zal er naar verwachting weer een bedevaart naar Lourdes worden georganiseerd.

De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.

Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.

Desgewenst kunt u ook een bijdrage per bank overmaken op bankrekening NL14RABO0121443027 t.n.v. parochieel Lourdesfonds.

Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage.

De parochiële Lourdesgroep.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

 

 

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Samenstelling Commissie van Beheer.

Sinds enige tijd heeft Mariëtte Hesselink zitting genomen in de Commissie van Beheer. Zij vervangt Harrie Weusthuis, die helaas de Commissie heeft verlaten. Mariëtte is algemeen lid en zal de andere leden ondersteunen en bijstaan. Zij zal haar best doen om de belangen van de parochianen goed te vertegenwoordigen.

Binnen onze parochie is zij reeds bekend als lector en uitvaartbegeleidster, maar toch nog even haar gegevens:

Mariëtte Hesselink  m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl   06-30173233

 

Werkgroepen EHC en H.Vormsel.

Binnen onze parochie is helaas gebleken dat bij deze werkgroepen weinig of zelfs geen vrijwilligers meer te vinden zijn. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat er sprake is van kerksluiting, maar deze Sacramenten zullen altijd blijven. Dus ook werkgroepen zullen moeten blijven bestaan. Een goede voorbereiding valt of staat met goede werkgroepen.

Eerste Heilige Communie:

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5, dan kan hij of zij worden aangemeld voor zijn of haar Eerste Heilige Communie. Het ‘EHC-project’ zal in het voorjaar plaatsvinden.

De voorbereiding op weg naar de EHC bestaat uit twee woensdagmiddagen en een tafelavond. Deze kan binnen de eigen locatie plaatsvinden, mits er een werkgroep is.

De feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden in één van de kerken binnen het cluster in samenspraak met de werkgroepen.

Heilig Vormsel:

Het sacrament van het Heilig Vormsel is in de Kerk een teken van volwassenheid: de gevormde hoort dan meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, zelf over te nemen. Het Vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk, na het H. Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het ‘H.Vormsel-project’ zal plaatsvinden in het najaar voor kinderen uit groep 8.

De voorbereiding op weg naar het H.Vormsel bestaat uit één zondag. Voor het Vormsel is er één gemeenschappelijke werkgroep gevormd met uit elke parochie 1 of meerdere vrijwilligers.

 

Aanmelden voor deze werkgroepen kan natuurlijk ook als uw kind jonger is.

Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande vragen naar boven gekomen, stel ze dan gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink (b.huitink@hpancratius.nl) of Commissie van Beheer Langeveen (secretaris.langeveen@hpancratius.nl).

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023.

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel.  Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm. € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

Toekomst van de kerk in Langeveen

Informatieavond 8 maart jl.

Op 8 maart 2022 zijn alle Langeveners/parochianen en werkgroepen uitgenodigd voor een vergadering Kerkenvisie Langeveen. Tijdens deze avond is uitgelegd wat een kerkenvisie is en waar we als dorp mee aan de slag moeten. Iedereen kon daar de vragen en ideeën, over de toekomst van de kerk, neerleggen.

 

De avond van 8 maart bleek niet voldoende. Stichting Oonze Keark en Commissie van Beheer hebben na deze datum aanvullende avonden gehouden waar mensen die daar behoefte aan hadden, dieper op de materie konden in gaan.

 

Uit al deze overleggen zijn ideeën voor de toekomst van de kerk, de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Het belangrijkste punt van overeenstemming tussen alle mensen die we gesproken hebben: de kerk dient zo lang als mogelijk is in de eredienst te blijven. Of dat in de kerk, in het parochiecentrum of in een deel van de kerk moet zijn dient nader onderzocht te worden.

 

Samen met de input van Dorpsraad, CvB en MV-L, heeft stichting Oonze Keark een Kerkenvisie Langeveen geschreven. Deze kerkenvisie wordt binnenkort ingediend bij de gemeente Tubbergen. Daarna begint echter pas het echte werk, hoe willen we alle kansen en bedreigingen het hoofd bieden. Daarvoor moeten we in gesprek met Parochiebestuur Tubbergen, de gemeente Tubbergen en Langeveners.

 

Zodra we weer input nodig hebben wordt iedereen wederom uitgenodigd om mee te praten. Mocht je in tussentijd de kerkenvisie graag in je bezit krijgen, mail dan met : oonzekeark@gmail.com. Ook gaan we, achter in de kerk, een aantal exemplaren neerleggen om mee te nemen voor wie geïnteresseerd is. Mocht je na lezen van de visie direct al vragen of opmerkingen hebben dan horen we die graag. Het is zeker geen statisch document en in de vervolggesprekken zullen we alle opmerkingen meewegen.

 

Rest ons om iedereen een Zalig Kerstfeest te wensen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Stichting Oonze Keark

 

Bisdombedevaart Lourdes: enthousiasme groeit

Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. “Dit is een jubileumeditie waar we al enkele jaren naar uitkijken: vanwege corona kon deze vijfde bisdombedevaart in 2021 helaas niet doorgaan. Ons enthousiasme zien we ook in de parochies: De eerste aanmeldingen bij de parochies zijn al binnen, mensen hebben het samen op bedevaart gaan echt gemist.” Dat vertelde vicaris Ronald Cornelissen, die ook dit keer hoofdaalmoezenier zal zijn, in november 2022. Cornelissen: “Ik roep mensen op om met ons mee te gaan, het wordt een prachtige bedevaart.”

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes samen met bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim en Christoffelreizen. Parochies of groepen die met een andere bedevaartorganisatie deze reis zullen maken, zijn eveneens van  harte welkom om zich aan te sluiten. Ook zijn personen en groepen van buiten het aartsbisdom welkom. “We willen in Lourdes met één mooie grote groep ons geloof vieren en de onderlinge band versterken,” aldus Cornelissen. “Deze bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis te worden. Aan de eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom deel.”

Het thema in Lourdes is in 2023 ‘…dat ze hier een kapel bouwen’, een vervolg op het jaarthema van 2022: ‘Ga zeggen aan de priesters…’. Eén van de hoogtepunten van de bedevaart is altijd de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Deze viering bij de Grot staat gepland voor zondag 30 april en zal dan ook de TV Mis zijn die op NPO 2 wordt uitgezonden. Verder staan uiteraard deelname aan de internationale Mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie op het programma.

 

Reisopties:

TGV: 29 april t/m 6 mei 2023

Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023

Bus: 27 april t/m 5 mei 2023

 

Meer informatie:

 

 

 

 

Buurtkastje Langeveen

Een pak spaghetti, een pot tomatensaus of dat pak keukenpapier. Het buurtkastje staat vol met allerlei boodschappen van mensen die iets over hebben. Om anderen te helpen en voedselverspilling tegen te gaan.

Andere mensen zetten er iets in, maar wie mag er dan iets uithalen?

Er worden geen vragen gesteld bij het kastje. Je hoeft niet te betalen en je hoeft geen lid te zijn. Wat je nodig hebt mag je pakken en je mag geven wat je kunt missen.

 

Het buurtkastje staat achter in de kerk van Langeveen en wordt aanstaande zondag 18 december na de viering van 09.00 uur door pastoor Hermens en de kinderburgemeester Annemijn Olthof geopend.

 

Het buurtkastje is een initiatief van Daniëlle Rekers en een aantal buren van de kerk. De eerste inhoud van de kast is mogelijk gemaakt door het Rabobankfonds Langeveen.

 

We hopen dat het kastje gevonden wordt; om spullen in te zetten maar ook om er uit te halen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgroet.

 

Als het donker wordt,                           
De nachten lang, de dagen kort,
Dan voelt het aangenaam,
Als alle lichtjes branden gaan.
Vergezeld van onze wensen:
“Een fijne Kerst voor alle mensen,
En met elkaar,
Een heel goed Nieuwjaar!

 

Bestuur en leden liturgiekoor.

 

 

 

 

 

 

 

kerstgroet

De stilte van kerst
maakt ons oprecht dankbaar voor
het voorbije jaar
het onbekende van nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden

 

Commissie van Beheer Langeveen wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!