Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 51, 52 en 1                                                           18 dec. t/m 7 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel december 2021

 

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”. Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te vertellen.

 

De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel duren’.

 

Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’. Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods richting te zetten.

 

Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vervulling nabij                                                  4e zondag van de Advent

  1. 19 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v KPJ koor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht
Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

  1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

Thema: Verlicht                                                                                            1ste Kerstdag

  1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Verlicht                                                                                               2e Kerstdag

  1. 26 dec. 09.00 uur: Woord- en Communie gezinsviering m.m.v

het kinderkoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 1 en 2 januari 2022 zijn er geen vieringen in Langeveen. Wel in Tubbergen.

 

  1. 4 jan. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Lori Maathuis

An der Itter 18, Itterbeck

Wij heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap

 

Overleden: Harrie Haarhuis

Vasserdijk 14, Manderveen

*20-03-1946      ꝉ 28-11-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 december

Jaargedachtenis: Henk Schröder, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus, Bernardus Rikhof.

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, overl. fam., Oude Elberink-Hagedoorn, Leo Scholten (Itterbeck), Harrie Haarhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 24 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 25 december

Jaargedachtenis:

Misintenties:  Overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Jan en Anneke Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Mensen-Kleizen, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, fam. Rikhof-Paus en fam. Kienhuis-Droste, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en Marie Pouwels, overl. fam. Hein Rikhof, Herman Oude Elberink, San en Jan Kleizen, Jolande Oude Booyink, Jan Lohuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo-Westerhoff, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Paus-Niemeijer, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Gerard en Agnes Oude Nijewem-Monnikhof, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Joop Perdaan, ouders Meijer-Paus, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bernard van de Aast, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Tijink-Snijders, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 26 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Harrie Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 december 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Zaterdag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: J.Grootelaar, P. Plegt

 

Zondag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, I. Scholten

Collectanten: M. Pegge, A. Bekhuis
coronacoördinator: M. Pegge, H. Flims

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op 31 december 2021 en 7 januari 2022.

 

MISINTENTIES KERSTAVOND

De misintenties, die zijn opgegeven voor Kerstavond, worden ook voorgelezen tijdens de viering van Tweede Kerstdag om 9.00 uur.

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de geplande vieringen van Kerst aangepast.

De viering op kerstavond is om 19.00 uur alleen via de kerk-TV te volgen.

De viering op eerste Kerstdag is om 9.00 uur.

Hiervoor moet u zich aanmelden en zal rekening moeten worden gehouden met 58 plaatsen.

Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen hebben wij besloten om op tweede Kerstdag om 9.00 uur een gezinsviering te houden. Dit is een Woord- en communieviering door onze werkgroep. Ook hiervoor moet er aangemeld worden.

Wij willen gezinnen met schoolgaande kinderen uitdrukkelijk verzoeken

gebruik te maken van deze laatste extra viering, om zo zoveel mogelijk parochianen de kans te bieden om een viering bij te wonen.

U kunt zich voor deze vieringen aanmelden na afloop van de Eucharistieviering op zondag 19 december bij de Coco’s en op maandag 20 dec. telefonisch  tussen 9.00 en 10 uur bij het parochiesecretariaat. (tel. 681142)

 

Aanmelden vieringen Kerstmis

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1e en 2e Kerstdag.

De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23 december 20.00 uur.

 

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

 

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op woensdagmiddag 26 januari 2022.

Voor deze middag worden alle thuiswonende ouderen uit onze parochie,  die 70 jaar of ouder zijn,  uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer  in Langeveen.

De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.  De middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke basisscholen in onze parochie

We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit artikel maken we de balans op.

 

Situatie scholen

Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie. Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse (religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke identiteit.

 

Aanbod pastoraal team

Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team, de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van basisscholen te begeleiden.

Het aanbod bestond uit gesprekken met het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar voren met concrete voorbeelden voor de school.  In de derde bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.

 

Overleg met scholen

Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren.

Daarnaast waren er scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de identiteit van de school.

Tenslotte waren er scholen bij die geen interesse hadden voor het aanbod.

 

Huidige stand van zaken

Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie, werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.

 

Conclusie

Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig leven.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar