Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 39 en 40                                                                24 sept t/m 7 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Dank! Dank! Dank!

Beste mensen, beste parochianen,

Woensdag 14 september jongstleden heb ik in dankbaarheid afscheid genomen van de H. Pancratius parochie. Dertien jaar mocht ik samen met velen van u het geloof handen en voeten geven, in het bijzonder in de diaconie. Dankbaar ben ik dat ik de mogelijkheid heb gekregen om een prachtig diaconaal magazine te laten maken om te laten zien hoe de diaconie in de parochie centraal staat. Het laat zien wat er van de kerk uit gaat als de kerk uitgaat. Ga daar in Gods naam mee door.

Dankbaar ben ik voor het gekregen vertrouwen van velen van u in periodes van vreugde, van verdriet, van onzekerheid, van uithouden, van perspectief blijven houden op de toekomst, hoe onzeker die misschien ook is.

Een blik, een knipoog, een glimlach zegt in bepaalde situaties genoeg. Woorden zijn niet altijd nodig om te weten wat er wordt bedoeld. Vele van deze momenten zijn er in de afgelopen jaren geweest, ook tijdens mijn afscheid. Het ontroerde mij.

Velen van u waren aanwezig tijdens het afscheid in de kerk en bij Kottink. Ik wil u allen danken voor al die mooie woorden, de gedichtjes, de wensen, de cadeaus die ik mocht ontvangen. Dank ook voor de kaarten en woorden van al die mensen die er om wat voor reden niet bij konden zijn maar op deze wijze lieten weten dat zij mij het beste wensen.

Een deel van de giften die ik heb ontvangen zal ik overmaken naar het Liliane fonds. Een fonds dat ervoor zorgt dat gehandicapte kinderen weer mee kunnen doen en een toekomst kunnen opbouwen.

Dank aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties buiten de parochie met wie er altijd een goede samenwerking en verstandhouding is geweest.

Heel veel dank aan mijn collega pastores, aan het centraal secretariaat en aan het parochiebestuur, dat ik de ruimte heb gekregen om het pastoraat zo in te vullen om dat Rijk van God  hier en nu gestalte te geven. Ik kan terugkijken op dertien goede jaren in de H. Pancratius parochie.

Vanaf 1 oktober sla ik een nieuwe weg in. Ik ga, zoals u weet, als geestelijk verzorger werken in TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

Tot slot: de H. Pancratius parochie met al haar parochianen heeft voor altijd een plekje in mijn hart.

Lieve groeten,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Thema: Ontferm U/Oogstdankdag                           26e zondag door het jaar

  1. 25 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)
Collecte:                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Geloof                                                                    27e zondag door het jaar

  1. 1 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marian Scholten

Hartmanstraat 11

*07-07-1946           ꝉ 30-08-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18+25 september

Misintenties: 18/9:Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Cilia Weultejs-Lenes, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten, Sessink.

25/9: Joop Plegt, Cilia Weultjes-Leners, Leo Scholten (Itterbeck), Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Antoon Bekhuis, Rens Moleman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Sien Weusthuis, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 oktober

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Cilia Weultjes-Lenes, overl.fam. Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Berend Meijer.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 25 september 09.00 uur

Lector: A. Schothuis

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 29 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op: Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

JAARLIJKSE SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG

Vrijdagmiddag 7 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 8 oktober a.s. vanaf 9.00 uur houden we weer de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons mooie kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Goed onderhoud is heel belangrijk voor het behoud!!

 

Het is elk jaar weer een behoorlijke klus, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!! Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan de vele tegelpaden, welke begroeid zijn met mos), waarbij de heren een grote rol van betekenis kunnen vormen. Dus heren ook graag aanmelden!!

Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

MARIAVIERING.

In augustus zijn velen weer naar Kevelaer geweest, in September was de bedevaart naar Lourdes, de maand oktober is er een mooie Mariaviering in uw eigen kerk. Jaren lang kende Langeveen de Mariaprocessie, vierend, biddend en zingend trokken velen door de mooie pastorietuin. De processie werd opgevolgd door ‘met Maria onderweg’ in stilte met je eigen gedachten door de pastorietuin. Toen kwam de coronatijd en bleef het stil rondom Maria, dit jaar proberen wij de draad weer op te pakken met een mooie Mariaviering.

Een klein groepje parochianen hebben zich ingezet voor deze viering, kosters, de tuinploeg verlenen hun medewerking,  het liturgiekoor verzorgd mooie Marialiederen, aansluitend aan de viering gaan wij naar de Mariagrot licht ontsteken, daar zal de fanfare haar medewerking verlenen. Er is uiteraard tijd om elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

Wij nodigen u van harte uit om zondag 9 oktober om 09.00 uur samen te komen in de parochiekerk van Langeveen, wees van harte welkom.

Namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

 

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

 

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022

Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”.

 

Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

 

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

 

Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 9,00 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

 

 

 

 

 

Afscheid van oecumenische werkgroep GelovenNu

Afgelopen donderdag is de werkgroep GelovenNu voor de laatste keer bij elkaar geweest.

GelovenNu stopt, maar zij doet dit wel met veel pijn in het hart.

Er zijn een aantal redenen om te stoppen.

  1. De groep betrokkenen is om allerlei redenen steeds kleiner geworden.
  2. Daarnaast wordt de groep kwetsbaarder wat maakt dat niet iedereen meer op de afgesproken bijeenkomsten kan komen.
  3. De aanwezigheid van betrokkenen wordt steeds meer een onzekere factor.
  4. Aanwas komt er niet.
  5. Het groepje dat de kar trekt, het jaarprogramma samenstelt, de middagen voorbereidt, voorzit etcetera is te klein geworden.

Afgelopen mei toen het seizoen werd afgesloten met een gezellige middag heeft men gesproken over de toekomst van GelovenNu. Allen zagen in dat de groep op de wijze waarop zij nu functioneert geen toekomst meer heeft.

Na overleg met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg is besloten om nog één keer samen te komen en dit was donderdagmiddag 8 september jongstleden.

In dankbaarheid is teruggekeken op vele samenkomsten in ruim 30 jaar.

Tijdens een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje is afscheid genomen van elkaar.

Pastoraal werker, Jacqueline Meupelenberg

 

 

 

  • Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp
  • Op zondag 2 oktober 2022 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk
  • te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze wil het Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Maria plaquette

Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Oost Twentse Processie is er tijdens de afgelopen bedevaart in Kevelaer een kunstwerk van de hand van Berend Seiger onthuld. Tijdens het Lof zal deze plaquette in de kerk van Denekamp geplaatst worden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Jos Bijen, telefoon: 06 – 23 99 79 06 of Ria Vloothuis, telefoon: 06 – 22 04 48 22.