Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 10 en 11                                                                         4 t/m 17 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen op weg naar Pasen

Carnaval heeft vele mensen een mooie tijd bezorgd. Tijdens het maken van de wagens, de gala avonden, de optochten, de feesten met de carnavalsverenigingen was er weer saamhorigheid te beleven. Wat fijn dat het weer mogelijk was. Het is als het ware een nieuw begin.

 

Met Aswoensdag is de voorbereidingstijd op Pasen begonnen. Met dit feest vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Het is ook het feest van een nieuw begin, van de opstanding uit alles wat het leven onmogelijk maakt.

In deze tijd kijken we hier meer naar uit dan ooit. Het klimaat, de stikstofcrisis,  de armoede en de oorlog houden ons bezig. Maar ook het geweld, de tweedeling in de wereld. Alles vraagt om verandering, om een nieuwe samenleving. Die verandering begint bij ons zelf, het vraagt om nieuwe keuzes. De lezingen in de weekendvieringen begeleiden ons daarbij. In het weekend van 25 en 26 februari horen we dat Jezus met verleidingen te maken krijgt. Hem wordt het grote geld, macht en veel invloed voorgespiegeld. Maar Jezus kiest voor de droom van God  van een nieuwe wereld.

Dat hij onze inspiratiebron mag zijn. Dat wij, net als Hij, niet kiezen voor meer, groter en beter. Maar voor minder, kleiner en fijner. Voor delen en herverdelen. Voor verbondenheid en zorg voor elkaar. Laten we daar in de komende tijd een begin mee maken. En laten we het samen doen, door samen te komen in de weekendvieringen, levensmiddelen in te zamelen voor de Paaspakkettenactie en te doneren aan ons project van de Vastenactie.

Een goede veertigdagentijd gewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op een berg                                                    2e zondag Veertigdagentijd

  1. 4 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermes)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 7 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Bij een put                                                       3e zondag Veertigdagentijd

  1. 11 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Mini Paus-Oude Weernink

Erve Mensman, Geesteren

*01-10-1925                                                      ꝉ 16-02-2023

 

Riek Oude Elberink-Rikhof

Langehaarsweg 1, Langeveen

*11-09-1939                                                      ꝉ 21-02-2023

Henk Rikhof

Witteweg 12A, Langeveen

*13-09-1940                                                      ꝉ 23-02-2023

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 4 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink, Marie Tijink-Snijders.

Misintenties: Joop Plegt, Henk Schröder, Pastor Heuven en overl. fam., Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Kienhuis (Manderveen), Mini Paus Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 11 maart

Jaargedachtenis: Frans Mensen, Truus ter Groot-Nijkamp

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Gerrit Albers en overl. fam. Droste-Derkink, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 11 maart 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, I. Scholten, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME – Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023. Wegens annulering zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel. Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm.  € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

 

De kinderkerk viert Palmpasen

Na het grote succes van vorig jaar viert de kinderkerk dit jaar wederom Palmpasen.  We gaan samen met kinderen en de hulp van ouders de palmpaasstok versieren. De Palmpaasstok zit vol met symboliek over de goede week. Stap voor stap geven wij uitleg en gaan wij de stok versieren.

Uiteraard beginnen wij met het verhaal van Palmpasen  dat is de start van de goede week, wij geven aan kinderen uitleg wat er gebeurd met Jezus, welke weg hij moet gaan en hoe we uitkomen bij Pasen.

Het kinderkerkkoor zal deze viering muzikaal gaan begeleiden

Aansluitend gaan wij de Palmpaasoptocht door het dorp maken, de dr. Schaepman harmonie zal ons daar muzikaal gaan begeleiden.

Vorig jaar was het een groot succes en zat het helemaal vol, wij konden plaats bieden aan 60 kinderen. Voor dit jaar zal dit wederom het maximaal aantal kinderen zijn die kunnen deelnemen. Gezinnen moeten zich aanmelden voor de viering van Palmpasen. U kunt zich aanmelden via de mail van de kinderkerk: kinderkerk@hpancratius.nl Geeft u in de mail aan hoeveel kinderen er gaan deelnemen.

De werkgroep van de kinderkerk zal zorgen voor de stok en de versierselen. Wij vragen voor de onkosten een vrijwillige bijdrage.

De viering zal gaan plaats vinden op zondag 2 april, wij beginnen om 10.00 uur in de Hüve prins Bernardstraat 11 Tubbergen. De optocht vertrekt om 11.15 uur vanaf de Hüve.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens de werkgroep kinderkerk,

Diaken B. Huitink.

 

Bezinningsboekje ‘onderweg’

De afgelopen jaren heb ik Bert Huitink regelmatig bezinningen geschreven, deze zijn met regelmaat verschenen op de sociale media. Het zijn bezinningen die geïnspireerd zijn door ontmoetingen uit het dagelijkse leven. Het gaat over geloof, over gevoed worden in het leven, bezinningen over de feestdagen, bezinningen die geïnspireerd zijn door vele ontmoetingen die ik heb gehad met mensen.

Wat doe je met deze vele bezinningen? Dat heeft mij het afgelopen jaar aan het nadenken gezet. Ik heb de mooiste bezinningen gebundeld in een boekje, bij iedere bezinning staat een foto die van toepassing is op de bezinning. Er is van iedere bezinning een mooie lay out gemaakt, het is een bijzonder boekje geworden.

Dit boekje is te koop voor €10,00; de opbrengst is voor WensAmbulance Oost-Nederland. Stichting WensAmbulance Oost-Nederland laat bijzondere wensen in vervulling gaan. Graag wil ik met dit bezinningsboekje dit bijzondere doel ondersteunen.

U kunt het boekje bestellen via de mail: b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink