Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 38 en 39                                                                     16 t/m 29 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Waar gaan we voor in het nieuwe pastorale werkjaar?

Na een periode van rust en vakantie, is het nieuwe werkjaar weer begonnen. Kinderen en jongeren gaan weer naar school. Ouders weer aan het werk.

Bedrijven en organisaties pakken de draad weer op.

Ook in de parochie gaan de activiteiten weer van start. Op zondag 3 september

is het nieuwe werkjaar ingeluid met Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. Uit alle geloofsgemeenschappen kwamen mensen naar  de eucharistieviering die in het teken stond van: “Waar gaan we voor?”. De pastoor gaf in zijn overweging aan dat het leven niet altijd makkelijk is en dat we als mensen de neiging hebben om moeilijkheden en verdrietige kanten van het leven te omzeilen. Als wij daaraan toegeven hebben we geen oog en oor voor onze naasten die getroffen zijn door tegenslagen. Dan laten we hen in de kou staan. Pas als wij ook zelf het lijden in ons leven toelaten, voelt de ander zich begrepen en gedragen. Als wij die weg gaan, de weg van Jezus, dan zullen wij altijd het leven blijven vinden. Hij gaf aan dat wij zo ook geloofsgemeenschap en parochie mogen zijn: gastvrij, verbindend, bezielend, inspirerend. In dat teken stonden ook de voorbeden die gelezen werden door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen van onze parochie. Ook de liederen die verzorgd werden door een projectkoor dat speciaal was samengesteld voor deze dag, sloten heel mooi aan.

Er waren dit jaar voor het eerst ook kinderen, jeugd en jongeren aanwezig op Pancratiusdag. Voor hen werden twee speurtochten georganiseerd tijdens de viering. Op het einde van de viering kwamen ze samen bij de Kroezeboom en doneerde kinderkerk het collectegeld van het afgelopen pastorale jaar aan Leo Stamsnieder, vertegenwoordiger van Stichting Aangepast Sporten Tubbergen.

Na afloop van de viering en de speurtochten was er volop ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee en ranja met cake en voor de kinderen een ijsje.

Dat deze dag ons allen moed en vertrouwen mag geven voor het komende pastorale werkjaar. Verbonden met elkaar, de uitdagingen oppakken die op onze weg liggen en samen bouwen aan de kerk van morgen.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Medelijden                                                          24e zondag door het jaar

  1. 17 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 19 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

Thema: Ieder gelijk                                                                                 Oogstdankdag

  1. 24 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 17 september

Jaargedachtenis: Marianne Scholten-Sessink, Stef Busscher, Marie Oude Hendriksman.

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Leo Scholten (Itterbeck), Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Regina Oude Hendriksman, Herman en Marie Oude Elberink-Rikhof, ouders Droste-Derkink en overl. fam. en Gerrit Albers, Marjo Oude Oosterink-Weersink.

jaargedachtenissen en misintenties  zondag 24 septeber

Misintenties: Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 17 septbember  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Dinsdag 19 september

Lector: M. Pouwels

 

Zondag 24 september 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  21 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Seniorenmiddag Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 18  september starten we weer met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We zijn deze eerste middag te gast bij Jos v.d Aast, Molenbergstraat 24

 

Er worden mooie foto’s van vroeger getoond en deze middag sluiten we af met een heerlijk stamppot buffet.

We beginnen de middag om 14uur.

 

Omdat de kok graag wil weten hoeveel stamppot hij moet maken, willen wij graag weten hoeveel personen er op deze gezellige middag aanwezig zijn u kunt zich opgeven bij:

 

  • Elly Oude Geerdink        06 39080279
  • Toos Leus                           06 51973923
  • Helma Schalkwijk         06 45421173
  • Ineke Eggengoor            06 13333397

 

Zoals ook in de vorige jaren beginnen de andere middagen om 14.00 uur in het Witte kerkje te Bruinehaar.

De volgende bijeenkomst is maandag 16 oktober.

 

GLASRIJKCONCERT TUBBERGEN ZATERDAG 30 september 2023

Aanvang:  20.00 uur.

Locatie: Sint Pancratius Basiliek Tubbergen.  Basiliek open vanaf 19.30 uur.

Entree:  € 10.–

Kaartverkoop via www.glasrijk.nl en de Secretaresse Tubbergen, Grotestraat 57a en aan de Basiliek.

Uitvoerende koren.

Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen  Dirigent Jeroen Hulshof

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only Hengelo Dirigent Mirjam Spoelman

Pianist:   Nadine Eeman en Jeroen Hulshof

Het Sint Pancratius Basiliekkoor is een gemend dames en heren kerkkoor. Het koor is opgericht in 1915. Er zijn 40 actieve leden.

De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter in Rome en in Beijing in de Nederlandse ambassade. Regelmatig verzorgt het koor-met name rond Kerst- met veel succes concerten met koren in de regio. In december 2019 werd er medewerking verleend aan de uitvoering van Weihnachtsoratorium van Johan Sebastiaan  Bach. In 2022 werd met groot succes het Glasrijkconcert verzorgd samen met het Groot Mannenkoor Zwolle.

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only is opgericht in Oldenzaal maar heeft inmiddels al weer vele jaren Hengelo als thuisbasis. De enthousiaste en ambitieuze koorleden komen uit verschillende plaatsen in Twente en de Achterhoek. Onder leiding van Mirjam Spoelman wordt gestreefd naar hoge kwaliteit, met veel aandacht voor muzikale interpretatie en koorklank. Het repertoire van het koor omvat wereldlijke en geestelijke klassiek muziek uit verschillende periodes. Hedendaagse muziek is daarbij goed vertegenwoordigd. Jaarlijks worden meerdere concerten gegeven, veelal in de regio Twente.

Beide koren brengen een prachtig repertoire ten gehore. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Verdi, Rachmaninov, Mozart. O.a. Look at the world van John Rutter en uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is er een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulshof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden.

U bent van harte welkom.

SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG 2023

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 9.00 uur gaan we weer bezig met de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het behoud van ons prachtige kerkje!!

 

Elk jaar is het weer een klus om alles spik en span te krijgen, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!!

Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden, waarbij ook heren een handje mee kunnen helpen. Dus heren ook graag aanmelden!! Als ze willen kunnen de heren ook donderdag 5 oktober a.s. al aansluiten bij de kerkhofploeg. Deze ploeg verzorgt wekelijks het kerkhof en die donderdag verrichten ze ook al veel opruimwerk buiten de kerk. Waarvoor alvast dank!!

Voor eten en drinken tijdens deze dagen zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

–              Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com / 06-30813624

–              Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com / 06-20021339

of bij één van de kosters

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

Vrijwilligersochtend zondag 8 oktober 2023:

Zondag 8 oktober a.s. wordt er een vrijwilligersochtend georganiseerd voor alle vrijwilligers, welke betrokken zijn bij onze kerk. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds verstuurd. Voor diegenen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen dit als zodanig beschouwen.

Om 9.00 uur zullen we beginnen met een H. Eucharistieviering in onze kerk en daarna de feestelijke ochtend voortzetten bij Café-Restaurant Waaijer. Opgave voor deze ochtend kan nog tot 23 september a.s. via m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06-30173233. Ook kan men zich opgeven d.m.v. een briefje met naam in de rode brievenbus bij de kerk. Wij zien uit naar jullie komst.

 

Commissie van Beheer Langeveen

 

De vrijwilliger

 

Hart van goud, uit het juiste hout

leeft, geeft en draagt bij, steunpilaar van deze kerk

 

Handen uit mouwen, mannen en vrouwen

Wat zijn ze prachtig en vereend, oh zo krachtig

 

Vrij en blijvend, maar nooit vrijblijvend

 

Geen loze beloftes, voegt de daad bij het woord

 

Onbaatzuchtig en bescheiden

 

Uniek in zijn soort

 

Kevelaerlof in Denekamp

Op zondag 1 oktober 2023 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

 

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de parochies H. Pancratius, Tubbergen en Lumen Christi, Denekamp. Het dames- en herenkoor van de locatie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

 

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:        de heer J. Paus                                telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen         mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                   mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38), Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

Grotviering Lourdes met pelgrims uit onze parochie live te volgen

Vanuit onze parochie is er weer een bedevaart per bus naar Lourdes georganiseerd van zondag 17 september tot en met maandag 25 september, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Vanuit het pastores team gaat pastoraal werker Saris mee.
Tijdens het verblijf worden de heiligdommen bezocht en wordt deelgenomen aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie, de viering aan de grot en de kruisweg.

 

De viering aan de grot op vrijdag 22 september om 10:00 uur is live te volgen via onderstaande link:
https://www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv

 

 

Museum Catharijneconvent: ‘Fashion for God’

 

In het Utrechtse Museum Catharijneconvent is vanaf 14 oktober de tentoonstelling ‘Fashion for God’ te zien. “Maak je op voor een ongekende ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok,” zo kondigt het museum enthousiast aan. “Dwaal door zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. Exclusief gemaakt om te stralen in de Nederlandse schuilkerken. Al eeuwenlang met zorg bewaard, en kunst van de allerhoogste klasse. De internationaal toonaangevende en prijswinnende studio Maison the Faux staat garant voor het design van de tentoonstelling.”

 

De tentoonstelling start aan het begin van de zeventiende eeuw. Een roerige periode aldus het museum, “want na de Reformatie mochten katholieken in de Republiek niet meer in het openbaar samenkomen. Ze weken daarom uit naar schuilkerken. Achter gesloten deuren werd alles uit de kast getrokken om het geloof uit te dragen. De voorgangers droegen ‘fashion for God’. Dat was dé manier om in tijden van verdrukking toch de eigen identiteit uit te stralen. Na uitvoerig onderzoek kan het museum het fascinerende verhaal vertellen dat schuilgaat achter deze unieke kunstwerken. Een verhaal met vrouwen in een bepalende rol; als makers én als schenkers.”

 

In de achttiende eeuw kende de Republiek een grote welvaart. Het was de tijd van de barok, en rijke, veelkleurige en gebloemde Franse, Engelse en Chinese stoffen waren in de mode. In deze eeuw ontstond bij vrome vrouwen het gebruik om hun kostbare japonnen aan de kerk te schenken om er kerkgewaden van te maken. In de tentoonstelling zijn de voorbeelden van de barokke japonnen telkens te zien in combinatie met een gewaad gemaakt van vrijwel dezelfde stof. De tentoonstelling eindigt met een grande finale in een heuse hemelse balzaal.

 

Museum Catharijneconvent: “De zoektocht naar het eigen gezicht van de katholieke Kerk in Nederland leidde 300 jaar geleden tot de verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht, zonder instemming van Rome. Deze gebeurtenis markeert het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Voor het museum een prachtige aanleiding om het oudkatholieke erfgoed te laten stralen.”

 

14 oktober 2023 t/m 21 januari 2024, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17 uur, za-zo en feestdagen 11-17 uur, Nieuwjaarsdag gesloten.

 

Uit Diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.