Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 8 en 9                                                               18 febr. t/m 3 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Carnaval

Het mag weer, carnaval vieren. De corona heeft afgelopen jaren veel stil gelegd, er was geen carnaval, geen optochten, geen voorbereidingen, geen polonaise, zelfs geen carnavalsviering in de kerk. Als ik om mij heen kijk dan gaat het dit jaar een ‘bruisend’ carnavalsjaar worden.

Voor veel mensen is carnaval belangrijk, het feest der feesten. Uiteraard is het belangrijk voor de verbondenheid van de dorpen, belangrijk voor de gemeente Tubbergen met haar vele carnavalsverenigingen. Het ‘samen doen’ staat wederom centraal. Carnaval is een feest om samen aan de slag te gaan, samen wagens maken, uitdenken wat het thema mag zijn, wat gaan we uitbeelden, waar willen we een kritische noot over kwijt. Maanden lang gaan mensen hier samen mee aan de slag.

Graag wil ik benadrukken dat ieder dorp het ‘samen doen’ nodig heeft. Na de corona was het een moeilijke start voor vele verenigingen, mensen haakten af, of gingen het minder doen. Er waren dit jaar een tweetal carnavalsvieringen in onze kerken, in Langeveen en in Tubbergen, helaas haakten enkele verenigingen af om het carnaval in te laten zegenen.

Carnaval doet meer dan feest vieren en polonaise lopen. Carnaval stapt ook uit de polonaise en is maatschappelijk betrokken. Ze zijn betrokken bij meerdere activiteiten in dorpen, ze zijn betrokken waar mensen het financieel niet breed hebben. De verjaardag box wordt ondersteunt,  de voedselbank krijgt steun vanuit de carnaval, zo zullen er meerdere voorbeelden te noemen zijn.

Ik hoop van harte dat carnaval mensen juist mag inspireren en opnieuw het plezier bij en in elkaar beleven, laten inzien dat we samen sterk zijn en samen veel kunnen. Eigen belangen aan de zijkant plaatsen, gaan voor het belang van de gemeenschap. Ik hoop van harte dat het carnaval dit jaar hier een bijdrage in kan leveren.

Na de carnaval komt de vastentijd en deze begint op  Aswoensdag.  De viering op Aswoensdag kunnen wij helaas niet in alle kerken aanbieden, ons pastoraal team is behoorlijk geslonken. Wij heten carnavalsverenigingen van harte welkom in de dorpen waar wel een Aswoensdag viering zal gaan plaats vinden.

Ik wens u allen een mooie carnavalstijd toe alaaf!

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bemint en bidt                                                  7e zondag door het jaar

  1. 19 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Tijdens de viering wordt de ziekencommunie

thuis gebracht.

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Kerkdeurcollecte:            Voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië

en Turkije.

  1. 21 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

  1. 22 febr. 19.00 uur: Aswoensdag, Woord- en Communieviering

m.m.v. het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

 

Thema:                                                                         1e zondag Veertigdagentijd

  1. 26 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 februari

Jaargedachtenis: Jan Schuurman

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, ouders Paus-Lohuis, Leo Scholten (Itterbeck).

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 26 februari

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Steggink, Leo Scholten (Itterbeck)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 19 februari 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Dinsdag 21 februari 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Woensdag 22 februari 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, A. Kroeze
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

Zondag 26 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, A. Schothuis, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

 

 

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagafwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de

RK-Kerk H. Plechelmus in de Lutte

ThemaOntluikend wonder’

Op zaterdagmorgen 4 maart 2023 wordt er weer meditatief gewandeld vanuit de prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De Lutte.

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein voor de kerk wordt u tussen 09.15 en 09.30 uur welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in De Lutte voor een frisse (lente) ochtendwandeling.

Na een kort meditatief moment in deze mooie ‘waterstaatskerk’ wandelen we plm. 11 á 12 km door het mooie buitengebied van de Lutte.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk. Halverwege pauzeren we op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

Onze (verkorte) zomeravondwandeling staat gepland op wo. 5 juli 2023 vanuit

Het Klooster in Nrd-Deurningen

 

 

Rock Solid op bezoek bij de zusters in Denekamp

Jongeren gingen op zondag 5 februari op bezoek in het klooster in Denekamp, we komen hier vanuit de parochie vele jaren met vormelingen. Het kloosterbezoek zit niet meer in het vormseltraject, het zit in het programma van Rock Solid Junior en in het programma van de Rock Solid de groep ‘Work’. Het waren 15 jongeren en begeleiders die vanaf de dagkapel in Geesteren vertrokken naar Denekamp. Vele jongeren konden zich niets voorstellen wat hun te wachten stond, ze lieten het op zich af komen. Eenmaal aangekomen in het klooster werden wij van harte welkom geheten door de zusters. Jongeren kregen hun naamkaartje op, er was drinken, een krentenbol en koekjes. Een hartelijke binnenkomer, nieuwsgierig keken velen om zich heen. Het programma was voorbereid met de leiding van Rock Solid. Op reis was het thema van deze dag, niet op reis met koffers met kleding, op reis naar je innerlijke ziel zoals zuster Reinalda het zo mooi noemde. De reis begon met de een kort versie van de film van Franciscus. Dit is altijd weer een indrukwekkende film, Franciscus die niet kiest voor rijkdom, hij kiest voor de arme kant van de samenleving. Het gaat in het leven om rust, vrede en gelukkig zijn, het gaat om je leven te delen met een ander. Jongeren kwamen aan het nadenken, dat kreeg de aandacht in het vervolg op deze ochtend. Na de film lagen er voetenstappen op tafel, op iedere voetstap stond een woord. In stilte konden jongeren en ook leiding rondlopen en ze mochten één voet met een woord uitkiezen dat hun na het zien van de film aan het nadenken had gezet. Dat mochten ze zich in groepjes aan tafel worden uitgewerkt: waarom heb je voor dit woord gekozen, en maak aan de achterzijde van de voet een tekening die bij het woord past.

Rond het middaguur naar buiten, het grote laken met een gat erin, laat de bal niet door het gat verdwijnen, hoeveel jongeren kunnen tegelijk touwtje springen, hoeveel slagen haal je samen? Op adem komen tijdens de reis naar je binnenste. De inwendige mens werd goed verzorgd met het zo lekkere broodje kloosterkroket, er waren andere broodjes, er was drinken. Het was allemaal op en top verzorgd in het klooster. De middag bestond uit o.a. rondneuzen en in het kort werd er verteld in welke plaatsen in Nederland zusters werkzaak zijn geweest. Wat hebben zusters gedaan in de samenleving, jongeren hebben hier geen weet van. Aansluitend naar de kapel van de zusters, een kaarsje opsteken bij Maria. Even uitleg geven waarom een lichtje een gebed kan overnemen, is dat echt zo vroeg een van de jongeren? Terug in onze zaal was het tijd voor afsluiting in de vorm van een korte viering, er werd kort gebeden, de voeten met woorden werden gepresenteerd, er werd nog gezongen en gedanst, Diaken Bert Huitink gaf jongeren de zegen mee. Het was een mooie dag voor jongeren en leiding. De leiding wil ik bij deze nogmaals danken voor hun inzet, dat ze op hun vrije zondag zijn mee geweest naar het klooster. De zusters Franciscanessen bij deze nogmaals dank voor jullie gastvrijheid. Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid gaan de komende weken volop carnaval vieren. In Maart komen wij samen en gaan we graffiti spuiten op borden. Hiervoor hebben wij goede begeleider in huis gehaald om dit te laten slagen. Het thema voor deze avonden is Pasen! Deze avond gaat voor Rock Solid Junior plaats vinden op vrijdag 24 Maart, voor de groep Work gaat dit een week later op 31 maart plaats vinden. De oudste groep Spirit, komen 17 maart op een bijzondere avond samen, het thema is nog een verassing.

Namens de leiding een hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Met de digitale kruisweg op weg naar Pasen

Op 22 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Het is een periode van bezinning op ons leven en onze leefstijl.

Op facebook en andere sociale media lijkt het alsof het leven alleen maar fantastisch is. Dat dit maar één kant van het verhaal is, weten we zelf maar al te goed. Het leven kan ook heel lastig zijn. We kunnen mislukken, struikelen, vallen, maar gelukkig ook weer opstaan en leven terugvinden.

In ons geloof laat Jezus zien dat succes en mislukking, leven en dood samen gaan en nieuw leven kunnen brengen. Zijn kruisweg kan ons inspireren en bemoedigen.

 

De Pancratius Commissie heeft er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, stil te staan bij gebeurtenissen uit die kruisweg en deze te vertalen naar deze tijd.

We gaan in gesprek met een vader van een kind met een verstandelijke beperking en een moeder die twee overleden kinderen heeft. Wat doet het met hen, hoe gaan ze ermee om, wat is hun steun en kracht hierbij? We spreken met de missionair werker van onze parochie die sinds 2015 in Guatemala werkt en een vrijwilliger die al jaren werkt bij stichting Leendert Vriel om te waken bij stervenden. Wat drijft hen om dit te doen? Wat brengt dit werk hen?

 

Vier mensen, die met ons hun verhaal willen delen en laten zien waarvan ze leven. Mensen die zich herkennen in gebeurtenissen van de kruisweg van Jezus. Dat hun verhalen ons mogen bemoedigen en ons het inzicht geven dat in ieders levensverhaal een blijde boodschap zit. Een boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Dat we met vallen en opstaan het volle leven mogen vinden.

 

U kunt de uitzendingen zien door op de link “digitale kruisweg” te drukken op de voorpagina van de website van de parochie ( www.hpancratius.nl) U kunt ook via kerktelevisie de uitzendingen volgen. Tenslotte wordt er ook een link naar het filmpje van het betreffende gesprek op de facebookpagina van onze parochie geplaatst. We nodigen u van harte uit om te kijken!

Hieronder het overzicht van de gesprekken:

 

Vrijdag 24 februari: Inleiding op het hoe en waarom van de digitale kruisweg

Vrijdag 3 maart: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Aandacht voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking

Gesprek met Jos Sonder

Vrijdag 10 maart: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Aandacht voor ouders met overleden kinderen

Gesprek met Miranda Kamerbeek

Vrijdag 17 maart: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Aandacht voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.

Tevens aandacht voor het project van de vastenactie.

Gesprek met missionair werker Inge Kuiphuis

Vrijdag 24 maart: Jezus sterft aan het kruis

Aandacht voor het bijstaan van stervenden

Gesprek met Pia Pekelder van Stichting Leendert Vriel

Vrijdag 31 maart: Vooruitblik naar de Goede Week en Pasen

 

Project Vastenactie 2023

Guatemala is één van de grootste koffieproducenten ter wereld.

De arbeiders op de koffieplantages verkeren vaak in slechte omstandigheden. Arbeiders worden uitgebuit en vrouwen en kinderen zijn slachtoffers van geweld.

De landarbeidersvereniging MTC zet zich al jaren in jaren in voor betere omstandigheden en het verdedigen van mensenrechten.

Inge Kuiphuis uit Geesteren werkt sinds 2015 als missionair werker in Guatemala

bij MTC. Haar uitzending wordt ondersteund door de H. Pancratius Parochie.

Door regelmatig contact met Inge weet de parochie van de projecten die in Guatemala ondersteuning verdienen. Dit jaar willen we samen met de Plechelmus Parochie en parochie Lumen Christi via Vastenactie een tweeledig project in Guatemala steunen:

 

De bouw van een school in Nueva Primavera

Het dorpje Nueva Primavera bestaat de families van voormalige arbeiders van een koffieplantage. De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt. Er werkt één leraar voor zes verschillende groepen. Daarom is het doel van het project een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs voor de kinderen.

 

Geweldloos onderwijs in een veilige omgeving

De landarbeidersvereniging MTC wil geweld tegen kinderen bespreekbaar maken en ouders en leerkrachten bewust maken van de rechten van kinderen. Hiervoor worden tweeëntwintig vrouwen uit vrouwenraden van diverse gemeenten worden opgeleid. Zij zullen op elf scholen in gesprek gaan met de schooldirectie, leraren en ouderraad. Met hen wordt nagegaan wat nodig is voor beter onderwijs. Hoe ze kinderen die te maken hebben met geweld, kunnen herkennen en helpen. Hoe ze kinderen met slechte leerprestaties kunnen begeleiden. Daarnaast zullen de vrouwen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld.

Als pastoraal team bevelen wij dit project van harte bij u aan! U kunt uw bijdrage deponeren in de bussen in de kerk, doneren via de website van de vastenactie bij het project “geweldloos onderwijs in Guatemala” of  zelf een gift overmaken op rekening

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. projectnummer 402164. U kunt ook via onderstaande QR code doneren. Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Extra informatie ruimingskosten graven

Het parochiebestuur heeft drie jaar geleden met de commissies van beheer afspraken gemaakt over het gelijk trekken van alle tarieven binnen de parochie.  Tot 2021 waren er op enkele diensten nog verschillende tarieven van toepassing. Met ingang van 2021 zijn alle tarieven uniform geworden. Dit betekent dat er tussen de locaties geen verschillen meer zijn in de tarieven.

Met betrekking tot de ruimingskosten van graven is hier in het verleden door locaties zeer divers mee omgesprongen, veelal werden deze na de effectieve ruiming in rekening gebracht. Dit heeft meermaals tot discussie met nabestaanden geleid en in een aantal gevallen bleken de nabestaanden/rechthebbenden niet (meer) te achterhalen.

In navolging op het instellen van de uniforme tarieven heeft het parochiebestuur besloten om ook op uniforme wijze de kosten voor ruiming van graven in rekening te brengen en dit voortaan vóóraf bij het afsluiten van grafrechten of – als dit nog niet eerder in rekening is gebracht – bij het verlengen van de grafrechten.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan neem gerust contact op met  Tom Linneman ( mail: t.linneman@hpancratius.nl en tel:06-17090739)

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSPUZZELTOCHT

Na twee voorgaande jaren gaat de jeugdkerk wederom de geloofspuzzeltocht organiseren. Voorgaande jaren waren wij te gast in Fleringen, dit jaar gaan wij naar Langeveen. De puzzeltocht is ontstaan in de coronatijd en werd georganiseerd voor gezinnen van communicantjes. Er namen vorig jaar vele gezinnen mee aan de puzzeltochtgroot het was wederom een succes. De reacties van ouders waren positief, kinderen werden puzzelend aan het nadenken gezet over geloof. Dit jaar is deze puzzeltocht niet alleen voor gezinnen van communicantjes, gezinnen uit de gehele parochie zijn van harte welkom.

Wat kunt u dit jaar verwachten van de geloofspuzzeltocht?

De start zal gaan plaats vinden bij de kerk in Langeveen, daar zal een Bijbelverhaal verteld worden door Diaken Bert Huitink. Vanuit dit verhaal gaan gezinnen puzzelen letters zoeken, op zoek naar het thema van de puzzeltocht. We beklimmen treden, bij iedere trede een vraag, deze moet je goed beantwoorden om door te kunnen. We gaan langs het water van de koel, daar gaan we vissen, wat zit er in het net? Vandaaruit gaan we door de pastorietuin, we gaan zoeken naar woorden. De afsluiting zal bij de Lourdesgrot zijn om licht te ontsteken.

Onderweg is er uiteraard een pauzeplaats, ieder gezin krijgt een tasje met boekje, een pen van de parochie, brood om te breken, drinken om te delen. Voor de ouders is er bij de pauzeplaats koffie en thee. Wie weet zit er nog iets in om te snoepen.

Wij nodigen gezinnen van harte uit om deel te nemen. Deze puzzeltocht gaat plaats vinden op zondag 19 maart in Langeveen. We starten vanaf 09.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de jeugdkerk jeugdkerk@hpancratius.nl in de mail graag aangeven hoeveel kinderen en volwassenen gaan deelnemen. U krijgt van ons de starttijd door, ieder gezin loopt zijn eigen geloofspuzzeltocht.

Hartelijke groet namens de jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink.