Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr.  10 en 11                                                                         2 t/m15 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Lichtpuntjes op weg naar Pasen

We zijn op weg naar Pasen, het feest van de hoop, het nieuwe leven. Het feest waarop we vieren dat Gods licht alle duisternis overwint. Het lijkt echter nog een lange reis er naar toe. De winter, de regen, de omstandigheden in de wereld bedrukken ons. En dan hebben we het nog niet gehad over onze persoonlijke zorgen. Wat kan ons kracht geven om verder te gaan?

In de evangelielezing van de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we dat Jezus met zijn leerlingen een berg opgaat, in een tijd dat ze het moeilijk hebben. Jezus gaat daar bidden en de leerlingen zien Hem dan veranderen. Hij gaat stralen. zijn gezicht lijkt wel de zon en zijn kleding straalt licht uit. De menselijke bezorgdheid en vermoeidheid maken plaats voor iets hemels. En ze horen de woorden: ‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld.’ Dezelfde woorden die ook klonken bij de doop van Jezus in de Jordaan. Maar nu wordt er aan toegevoegd: ‘Luister naar hem.’ Het wordt duidelijk dat Jezus Gods geliefde kind is, dat Hij veilig geborgen is in zijn liefde. Jezus is niet alleen de mens die moet lijden, Hij is ook de Zoon van zijn hemelse Vader, die Gods liefde mag uitdragen. Even wordt het al Pasen voor hen. Dan gaan ze de berg weer af en gaan terug naar het gewone leven. Maar wel anders dan dat ze zijn gekomen.

Niet alleen Jezus, ook wij mogen weten dat we Gods geliefde zonen en dochters zijn. Met de doop van ons is dat bevestigd en bezegeld en zijn we voor altijd verbonden met zijn Liefde. Hopelijk hebben we daarna, gedurende ons leven, ervaringen gehad dat we er mochten zijn, ervaringen van geborgenheid. In het gezin waar we vandaan komen, bij een geliefde oom of tante, bij vrienden, of op een speciale plaats, bijvoorbeeld in Lourdes. Waarschijnlijk hebben we ook allemaal wel eens een dieptepunt in ons leven overwonnen. Ervaringen van verlies van een dierbare, van werk, of van gebrek aan waardering in de kring waar je je toen bevond. En dat het leven zich uiteindelijk weer herstelde en je er weer bovenop kwam. Ervaringen van opstanding tijdens het leven zelf. Mogen al die ervaringen ons sterken en vertrouwen geven in het leven. Dat er Iemand is die ons draagt en ons telkens weer wil leiden naar het leven en de toekomst. Dat wij leren met die ogen naar het leven te kijken. Dat wij op onze beurt er mogen zijn voor onze medemensen. En we zo stap voor stap op weg gaan naar Pasen. Een goede voortzetting van de veertigdagentijd gewenst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: De ware tempel                             3e zondag van de veertigdagentijd

  1. 3 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 5 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

 

Thema:                                                                4e zondag van de veertigdagentijd

  1. 10 mrt. 09.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Oude Oosterik-Elferink

Rouweweg 15, Langeven

*05-01-1927                       ꝉ 09-02-2024

 

Hans Oude Hendriksman

Hardenbergerweg 250, Langeveen

*07-03-1962                       ꝉ 12-02-2024

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 3 maart

Jaargedachtenis: Jolanda Oude Booyink

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Bennie Kienhuis (Manderveen), Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 10 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis.

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 3 maart  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Acoliet: M. Hesselink

Zondag 10 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Senioren Langeveen en Bruinehaar

Op maandag 18 maart wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag staat in het teken van “slachten” een middag vol informatie over  vlees

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

Vastenactie project 2024:

Betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

Perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

 

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk. Als u dat doet, kunnen wij als gezamenlijke parochie het opgehaalde geld uit al onze geloofsgemeenschappen overmaken, dat zou heel mooi zijn!  U kunt het geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. “betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala”.

 

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Samen meditatief wandelen vanuit de

Protestantse kerk te Ootmarsum.

Thema:Op tocht’

Op zaterdagmorgen 23 maart 2024 wordt er weer meditatief gewandeld.

Verzamelen: 9.30 uur in de Protestantse Kerk – Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum

Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide 7636 PK aan de Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde Huize Franciscus is vrij parkeren)) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging verwacht in de kerk waarna we zo’n 10 á 11 km. in en om het oude stadje met z’n prachtig omgeving wandelen.

In dat glooiende landschap wordt op een gezellige plekje ook tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beëindigen we onze wandeling op het vertrekpunt bij de kerk.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes

die we 23 mrt. bezoeken. Laat u verrassen!!

 

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus….. iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. tevens uw woonplaats vermelden.

Onze volgende (korte) zomer-avondwandeling staat gepland op woensdag 3 juli 2024

vanuit het Landgoed Herinckhave nabij Fleringen.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 25e keer. Dat is dus al een kwart eeuw!

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

 

Op woensdag 27 maart wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 28 maart wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood het leven’ op een tekst van Muus Jacobse, en ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber, en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van Johann Sebastian Bach.

Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is bij de Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

VIER.NU PASEN

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze website kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn. Zo ook in de informatiebladen, in Kompas en Op en Rond de Essen.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

 

 

Uitnodiging gespreksavond

Samen bouwen aan een synodale kerk

 

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond op donderdagavond 21 maart bij Zaal Kottink in Geesteren. Op die avond praten we samen over de vraag van paus Franciscus: “Hoe vormen wij als gedoopte gelovigen een meer synodale, missionaire en uitnodigende kerk?” Dat is een kerk waar jong en oud zich thuis voelen. Een kerk die vooral luistert naar verhalen van mensen. Een kerk die dicht bij de mensen wil staan. Een kerk waar mensen zich graag voor in willen zetten.

Wereldwijd vraagt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen om samen na te denken over de kerk van de toekomst. Dat is een spannend proces. Het gaat vooral om goed luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons hierbij wil zeggen. We gaan dus samen ‘luisterend op weg’. Dit alles wordt synodaal proces genoemd.

Dit synodale proces startte in 2021 in Rome. In de hele wereldkerk werden bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om samen aan ronde tafels te praten over voor de kerk belangrijke thema’s. De verslagen van al die gesprekken zijn besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode in Rome oktober 2023. Enkele belangrijke thema’s hieruit zijn: hoe ziet een synodale, missionaire en verwelkomende kerk eruit? En wat is de positie en de zending van de vrouw in de kerk?

In oktober 2024 vindt in Rome de tweede  bisschoppensynode plaats. Opnieuw nodigt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uit om samen over deze thema’s te praten. De samenvattingen van al deze wereldwijde gesprekken dienen als input voor de tweede bisschoppensynode.

Als Pancratius Parochie gaan we graag in op deze uitnodiging van paus Franciscus. Door samen over de aangereikte vragen na te denken, te praten en te luisteren naar de stem van de Heilige Geest kunnen we ontdekken wat belangrijk is voor onze kerk.

U bent van harte welkom op donderdagavond 21 maart in Zaal Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur.

We vragen u wel om u op tijd aan te melden, uiterlijk voor 14 maart 2024:

–  Per mail: info@hpancratius.nl

–  Per telefoon: 06 – 33564002 via het centraal secretariaat op dinsdag-, woensdag -, en vrijdagmorgen

 

Parochiële werkgroep Luisterend op weg :

Dianne Nijhuis, Brigitte Holtschlag, Bernadet en Johan Brouwers,

pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

 

 

De Passie 2024

 

Na een aantal jaar van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie.

Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024.

Er is ervoor gekozen om het evenement dit jaar op één locatie in de open lucht plaats te laten vinden, bij recreatieplas “de Koele” in Langeveen.

Er is afscheid genomen van de processie met het kruis, maar uiteraard keert het iconische wit verlichte kruis op andere manieren terug.

Tijdens de Passie wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de maaltijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de opgang naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit Mariaparochie.

De Passie zal starten om 19.00 uur.

 

Wij hopen u 29 maart te zien,

Projectgroep Passie 2024

 

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux

31 mei t/m 4 juni 2024

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is :  Onder Maria’s mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We  bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en  we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,=  alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,-  ( dus dan € 440,= )

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist eigen parochie.

propagandist :   Ans Olde Theussink               06 27408273

Tridium coördinator :   Bert Elferink               06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie