Jaargang 60 nr. 52 en 1                                                                   23 dec. t/m 5 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis

Grootvader Toon loopt met zijn kleinzoon Thijs aan de hand over het veld. Het is al laat in de avond en het weer is helder. Aan de hemel zijn ontelbare sterren te zien. De ene ster fonkelde nog mooier dan de andere. Plotseling vraagt Thijs; Opa, waarom zien we de sterren overdag niet.

Opa Toon moet even nadenken en het wordt stil. Dan zegt Toon, nou overdag schijnt de zon en de zon geeft heel veel licht, veel meer dan de sterren, daarom kun je overdag de sterren niet zien.

Maar waar komt het licht van de sterren dan vandaan opa, vraagt Thijs weer. Wat een nieuwsgierig kind, van wie heeft hij dat toch denkt Toon. Maar zegt dan: Je weet toch Thijs dat God in de hemel woont, en toen God de aarde schiep heeft Hij gaatjes in de hemel gemaakt zodat wat licht van Zijn heerlijk op aarde kan stralen. Nou, Als ik God was, zegt Thijs, dan zou ik de gaatjes groter gemaakt hebben. Het licht van de sterren is nauwelijks te zien.

 

Ja, die Thijs, heeft hij eigenlijk geen gelijk? Zijn die gaatjes inderdaad niet klein? Want inderdaad voor velen is Gods heerlijk in onze wereld ook nauwelijks te zien. Mensen worden ziek en gaan dood. Op vele plekken in de wereld heerst er hongersnood, woedt er een oorlog en vechten mensen om geld en macht. Gods heerlijkheid lijkt zo ver weg!

Er is veel ellende, verdriet en oorlog in onze wereld. Ver weg, maar ook dichtbij, in een buurjongen die s’ avonds onder de dekens huilend bid; ik merk niks van U God en thuis elke dag de ruzies tussen vader en moeder moet meemaken en op school geen vrienden vindt met wie hij in gesprek kan gaan. In een weduwe van over de tachtig, die alleen zit in een verzorgingshuis en al maanden geen bezoek meer heeft gehad, de kinderen zijn te druk, broers en zussen zijn dood. En nu vraagt ze zich af wat haar leven nog zin nu iedereen haar vergeten is en ze denkt zou God mij nu ook vergeten zijn.

 

Heeft kleine Thijs gelijk, zou God de gaatjes in de hemel groter hebben moet maken, want net zo als de sterren lijkt Gods heerlijkheid nauwelijks nog te zien.

 

Maar toch ik geloof vast dat steeds opnieuw God een nieuw begin met ons maakt In elk nieuw leven, op elk momenten wanneer mensen voor elkaar kiezen en verder willen gaan.

 

Kerstmis is Gods verzet, dat de duisternis, ondanks het script van onze wereld niet het laatste woord heeft. God zelf is mens geworden. Kwetsbaar als een kind kreeg God een gezicht. Heel dichtbij is Hij gekomen, in een kind. Vele van u zullen wel eens een pasgeboren kind in de handen hebben gehad. Zo’n teer kwetsbaar hulpeloos kind. Zo’n Kind is niet bedreigend, heeft geen pretenties. Je kunt er alleen maar je hart voor openen. En wie raakt niet door vertedert, wie laat zich niet raken door zo’n kind. Zo’n kind wil je liefhebben, wil je koesteren en in je hart sluiten

Zo is God komt God ons met Kerstmis tegemoet, in een kwetsbaar en hulpeloos kind, omdat Hij geliefd wil worden in de harten van de mensen, in onze harten.

 

Gods Kind geboren in een stal, is Gods teken van omkering, dat vastgelopen patronen doorbroken kunnen worden. Het gebeurt wanneer mensen geraakt worden, wanneer ze geraakt worden door het gelaat van de ander. Door die jongen die huilt onder de dekens, voor deze oudere dame van in de tachtig die hoopt op wat aandacht en vriendschap van haar kinderen en mensen om haar heen.

 

Ik hoop en ik bid dat we allen oprecht geraakt mogen worden door onze naasten zodat de wereld om ons heen wat menselijker wordt. En dan kan de Ander met een hoofdletter, God dus, zichtbaar worden in ons zelf en in de mensen om ons heen. Het kan 1000 keer Kerstmis worden, maar wanneer het Kind niet in ons eigen hart wordt geboren leidt het tenslotte tot niets.

 

Namens het pastoraal team en parochiebestuur, voor u en al uw dierbaren, zalig Kerstmis en een gezegend 2024 toegewenst!

 

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: 4e zondag van de Advent

 1. 23 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema: Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage en

Cantiamo (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

 

Thema: Eerste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering (Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

Voor de parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

 

Thema: Tweede Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

 

30, 31 december en 1 januari is er geen viering.

 

 1. 2 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 23 december

Jaargedachtenis: Gerda Haarman-Spijker

Misintenties: Joop Plegt

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, ouders Schothuis-Wolters, Sonja Hamer-Boerrigter, Gerrit Albers en overl. ouders Droste-Derkink, Ans Hekkink en overl. fam., Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, Marie Mensen-vd Aast, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en fam.,

Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerard en Rieka Kleizen, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Henk Rikhof en fam., Steffanie Kroeze, Annie Heppenhuis-Velers en overl. ouders Heppenhuis-Hofsté.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 25 december

Jaargedachtenis: Jan Oude Nijeweme

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ter Groot-Nijkamp, ouders Bertels Jan en ouders De Koning, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Marie Paus-Hamer, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, Johan Koopman, Jan en San Kleizen, Jan Lohuis, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Marie Paus-Hamer, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, ouders Paus-Nieuwmeijer, fam. Kuiper-Boerrigter, Jolanda Oude Booyink, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Meijer-Paus, Chris Mulder, Henk Meijer, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan en ouders Vrerink.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid voor het welslagen van de operaties.

 

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 26 december

Jaargedachtenis: overl. ouders Niemeijer-Krikhaar, Johannes Mensen.

Misintenties: : Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, ouders Haarhuis-Beld Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam. Harrie den Riet, Joop vd Aast en fam., overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Joop Perdaan, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo en fam., Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 23 december 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Zondag 24 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Maandag 25 december 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

Dinsdag 26 december 09.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het centraal secretariaat is gesloten van vrijdag 22 december 2023, 12:00 uur t/m maandag 1 januari 2024.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 22 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

MET KERSTMIS

KERKDEURCOLLECTE PAROCHIEEL LOURDESFONDS

Evenals in voorgaande jaren zal ook dit jaar met Kerstmis weer een kerkdeurcollecte worden gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

Met de opbrengst van deze collecte kunnen parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar de reis niet helemaal zelf kunnen betalen, financieel een steuntje in de rug krijgen om toch die bedevaart naar het bijzondere Maria genadeoord te kunnen maken. Tevens maakt uw financiële bijdrage het mogelijk dat ook pelgrims die zorg nodig hebben, worden begeleid door deskundige en ervaren zorgvrijwilligers.

Door de jaren heen heeft de Lourdesgroep van de parochie het voor heel veel parochianen mogelijk gemaakt om met inzet van vele vrijwilligers een reis naar Lourdes te kunnen maken.

Dat mooie werk willen wij ook in de komende jaren graag voortzetten. Uw bijdrage aan de kerkdeurcollecte met Kerstmis is daarvoor een onmisbare stimulans.

Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecte.

Lourdesgroep H. Pancratiusparochie.

 

Adventsactie 2023: van donkere mijnen naar verlichte klaslokalen

In de Advent kijken we uit naar Licht in het donker. Het is een tijd van hoop op een nieuwe toekomst voor alle mensen, klein en groot. Als christenen willen we zelf ook mee bouwen aan die toekomst. Dat doen we in deze tijd met het steunen van het project van Adventsactie dat kinderarbeid tegen gaat.

 

 

Project

In DR Congo werken tienduizenden kinderen dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders in dit land verdienen structureel te weinig om rond te komen. Daarom gaan kinderen steeds vaker noodgedwongen de Congolese mijnen in. In de beklemmende duisternis zoeken ze naar waardevolle grondstoffen als kobalt en koper. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat wil Adventsactie bereiken?

Adventsactie steunt het project van haar partner Olame in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. Er wordt voor gezorgd dat kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe doen ze dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren ( 14-22 jaar)  die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen. Helpt u mee?

Met onze steun kunnen kinderen de donkere mijnen verlaten en leren in verlichte schoollokalen. Wilt u meehelpen dan kunt u een gift overmaken op:

NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

met vermelding van

Adventsproject “Jonge mijnwerkers naar school in Congo”

 

 

Zangdag voor jongeren, tieners en kinderen

zondag 28 januari 2024 bij de zusters Franciscanessen

 

28 januari is het eindelijk zo ver. Dan zullen de zusters van denekamp voor de zingende jeugd openslaan. Simon de Jong (dirigent van het jongerenkoor JKA uit Ede en het kinderkoor ‘Sing to God’ uit Ede) en Karel Tijhuis (dirigent van het tiener- en kinderkoor in Ootmarsum) hebben een heel leuke dag georganiseerd voor iedereen die van zingen houdt, maar vooral voor jongeren, tieners en kinderen.

 

Namens de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseren zij een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener- en gezinskoren. Voor de duidelijkheid: je bent meer dan welkom als je van zingen houdt, maar nog niet bij een koor zit.

 

De een houdt van sport, de ander van zingen! Zingen is goed voor het brein. Zingende jeugd is echt slimmer! Wist je dat? Iets om over na te denken. (p.s. dat geldt natuurlijk ook voor de wat oudere jeugd 😊)

 

De zusters zijn die dag onze gastvrouwen. In hun klooster gaan we samen zingen, spelen, een Indonesisch lied leren! Simon en Karel zullen samen met enkele andere dirigenten jullie veel nieuws en moois bijbrengen – net als de zusters.

 

De dag is ook bedoeld om nieuwe mensen met dezelfde interesse te ontmoeten. We leren mooie nieuwe liederen die speciaal geschreven zijn voor stemmen van kinderen, tieners en jongeren. Deze stemmen zijn van groot belang voor onze liturgievieringen – helmaal in de toekomst! Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 

We hebben workshops waarin we werken aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie. Na het middageten is er ruimte voor ontspanning en spel. Daarna zijn er nogmaals workshops. De repertoirekeuze is specifiek geschikt zijn voor deze stem- en leeftijdsgroepen. De dag wordt afgesloten met een prachtige ontmoetingsbijeenkomst, in gezamenlijkheid met de zusters, waarin we luisteren naar elkaar door o.a. de ingestudeerde liederen te zingen.

 

De dag wordt geleid door Simon de Jong en Karel Tijhuis en wordt gehouden in het klooster van de Zusters Franciscanessen van Denekamp, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur en zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. We hopen dat een ieder geïnspireerd met nieuwe liederen naar huis gaat.

 

Mee doen?  Dat kan. Je kunt je aanmelden bij cursuscoördinator Marcus de Haard: Tel. 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   maar je mag je ook opgeven bij Simon de Jong: Tel.  06 34877283 (E-mail info@t2muziek.nl) of Karel Tijhuis: Tel. +31 6 48558334 (E-mail k.tijhuis@hetnet.nl).  GEEF JE OP!

 

 

Renovatie werkzaamheden 2023

Beste parochianen,

Het onderhoud aan kerk en pastorie voor 2023 is afgerond. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd door onder andere de firma’s Roald Hans uit Vriezenveen, Bouwmetaal uit Tubbergen en Monumentwacht Overijssel uit Dalfsen:

 

 • Vervangen versleten en lekkende dakgoten
 • Vervangen gebroken -en aanvullen van ontbrekende nok en vorstpannen
 • Vervangen versleten dakbedekkingen op de platte daken
 • Aanleggen van ontbrekend afschot op platte dak tussen kerk en pastorie
 • Opnieuw aanleggen van hemelwaterafvoeren, vergaarbakken en regenpijpen op diverse locaties
 • Aanleggen van extra hemelwaterafvoeren
 • Vervangen van lekkende lichtkoepel in de hal van het parochiecentrum
 • Verhelpen lekkage in de toren veroorzaakt door een overijverige specht

 

Met name de zinken vergaarbakken en aansluitstukken op de vergaarbakken hebben in de afgelopen 2 jaar waterschade veroorzaakt. Water liep in en langs de muren, waardoor op een aantal plekken in de kerk in het afgelopen jaar het water al tussen de banken heeft gestaan. Dit is nu verleden tijd.

 

Verder is er groot onderhoud gepleegd aan de verwarmingsinstallatie en zijn de kerkbanken en ander hout behandeld tegen houtworm.

 

Een speciale dank aan onze onderhoudsploeg en vrijwilligers voor de hulp bij het coördineren van de werkzaamheden en het tijdig aangeven van de gebreken en verbeterpunten.

Commissie van Beheer

Langeveen

 

Kerstwens

 

Moge een ster van liefde en vrede
uw kerst verwarmen
en als een licht voorgaan
in het ganse nieuwe jaar

 

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Het liturgiekoor