Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 47 en 48                                                               19 nov. t/m 2 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kaars behorende bij het jaarthema “Licht”

Beste mensen,

In de viering op Pancratiusdag is aangekondigd dat het pastoraal team voor het pastorale werkjaar het thema “Licht” heeft gekozen. “Licht” staat dan voor bemoediging en hoop in deze tijd. Bij de keuze van dit thema heeft het team zich laten inspireren door de positieve boodschap van ons christelijk geloof. Namelijk dat het Licht het zal winnen van de duisternis. Op Pancratiusdag is ook gezegd dat er een kaars zou komen voor iedere geloofsgemeenschap, ter herinnering aan het jaarthema en als oproep dat wij een teken van Licht mogen zijn voor elkaar. Tijdens de bedevaart in Kevelaer, op het feest van Allerheiligen, is een geschikte kaars gevonden.  Op de kaars staan verschillende symbolen. Twee ervan verwijzen naar Jezus. Het eerste symbool:  de X en de P, zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Alhoewel het symbool geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar. Het tweede symbool, de vis,  was een geheim teken voor christenen ten tijde van vervolgingen. In het Grieks schrijf je vis als ICHTUS. Het woord wordt gevormd uit de beginletters van “Jezus, Gods Zoon en Redder” . Als derde symbool zien we een duif. De duif staat voor de Heilige Geest, de kracht van God, die in ieder mens werkzaam kan zijn. Naast de symbolen zien we staan: “Ich glaube”, ik geloof. Al met al vertelt deze kaars een heel verhaal. Dat deze kaars ons mag verbinden met Gods Mensenzoon waarvan wij de geboorte over een zestal weken vieren. Hij die wij mogen zien als Redder van mensen, door trouw te zijn aan de Liefde en de Compassie. Dat deze kaars een beroep mag doen op de Heilige Geest in ons, om zelf een teken van geloof, hoop en liefde te zijn voor onze medemens.

Deze kaars kan aangestoken worden vanaf Advent tot en met Maria Lichtmis,  in de veertigdagentijd tot en met Pinksteren en in de meimaand. Daarnaast op andere geëigende dagen. In de loop van de komende weken worden de kaarsen, nadat ze door pastoor Hermens zijn gezegend, naar de geloofsgemeenschappen gebracht. Dat ze ons mogen helpen het Licht te blijven zien en zelf Lichtdragers te zijn!

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Feest van Christus Koning-Feest van de H. Cecilia                              

  1. 20 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale jongerencollecte

 

Thema: Weest bereid                                                      1e zondag van de Advent

  1. 27 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

ParochiËle kroniek:

Gedoopt:

Nikki Sauer                                                        Nore Avéres

Lunterhof 6, Langeveen                              Rembrandtstraat 24, Tubbergen

 

Finn Olde Olthof                                             Milan Olde Olthof

Hof van Plegt 3, Langeveen                       Hof van Plegt 3, Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

De volgende kinderen hebben op 30 oktober jl. het Heilig Vormsel ontvangen:

Annemijn Snijders                         Duuk Eijink

Charlotte Bernds                            Lynn Mollink

Bart Horenberg                               Thymen Paus

Van harte gefeliciteerd namens onze geloofsgemeenschap!

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 november

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, leden en overleden leden van ons Liturgiekoor, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Herman Rikhof, Herman Oude Elberink, Bernard vd Aast

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 november

Jaargedachtenis: Harrie Haarhuis, opa Rikhof

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderven), ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 november 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Zondag 27 november 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst door Mgr. Woorts Donderdag

1 december 2022.

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

Toegang: gratis.

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

 

 

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

 

Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.

Samenzijn Wereldlichtjesdag –  herdenken van overleden kinderen.

Zondag 11 december 2022 om 18.45 uur in de basiliek in Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het aansteken van een lichtje voor elk kind, het noemen van hun naam, door het lezen van troostende gedichten.

Het koor N’joy uit Fleringen en Reutum zal met passende liederen de muziek verzorgen.

 

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

 

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broers/broertjes en zussen/zusjes, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn begint om 18.15 uur en om 18.45 uur start de plechtigheid. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn.

Het samenzijn is tevens te volgen of nadien te bekijken via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl (Tubbergen) of via de kerkradio.

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Ook is het mogelijk om op de website een kaarsje te laten branden voor uw kind/ kinderen/een kind. Dit kunt u ook aangeven via het mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden opgehangen.

Is downloaden een probleem: op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of gedachte aan uw kind/kinderen/een kind kunt schrijven.

 

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit ook doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

Werkgroep Wereldlichtjesdag