Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 41 en 42                                                                          8 t/m 21 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mariaviering                                                        28e zondag door het jaar

  1. 9 okt. 09.00 uur: Mariaviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bidden                                                                    29e zondag door het jaar

  1. 16 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Stef Busscher,

Rouweweg 6, Langeveen

*17-02-2004             ꝉ 17-09-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 oktober

Jaargedachtenis: Susan Broekman-Weultjes, Jan Derkink.

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Stef Busscher.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 oktober

Misintenties: Joop Plegt, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Cilia Weultjes-Lenes, Stef Busscher.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 oktober  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zondag 16 oktober 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Benoeming pastoor Hermens voor de Pancratius parochie

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie.

In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van onze H. Pancratius parochie alvast kennis mogen maken.

Per 1 november aanstaande zal pastoor Hermens deel uitmaken van ons pastoraal team.

Pastoor Hermens heeft in 2005 zijn priesterwijding ontvangen.

Hij is momenteel pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

De installatieviering zal op dinsdag 15 november plaatsvinden in de basiliek in Tubbergen.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en hopen op een goede samenwerking met pastoor Hermens.

Hartelijke groet, Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Mariaviering.                  

Graag willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de Mariaviering a.s. zondagmorgen om 9.00 uur in onze parochiekerk te Langeveen.
Samen ons hart richten tot Maria, zingend en biddend Maria eren en danken omdat ze er altijd voor ons is. Al onze zorgen en vragen kunnen we bij haar neerleggen. In deze viering willen we Maria graag centraal stellen en uw speciale aandacht vragen voor deze bijzondere vrouw,  Moeder van Jezus en Moeder van ons allen!
Na de viering bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie en een gezellig samenzijn.

Werkgroep Mariaviering.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Gezocht: huishoudelijke hulp pastoor Hermens

Per 1 november start pastoor Hermens binnen onze parochie.

Hij zal in Tubbergen de pastorie betrekken.

Voor de schoonmaakwerkzaamheden en bereiding van maaltijden zijn we op zoek naar een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

Bloemschikken in het kader van het jaarthema “licht”

Na de geslaagde avond van vorig jaar, nodigt de Pancratius Commissie u opnieuw uit voor een avond bloemschikken. We gaan een stuk maken in het kader van het thema “Licht”. Dit thema is gekozen als jaarthema voor het pastorale werkjaar 2022-2023 van onze parochie. “Licht” als hoop en bemoediging in zorgelijke tijden. Evelien Olimulder zal deze avond begeleiden. De avond zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren. De avond begint om 19.00 uur. De eigen bijdrage bedraagt 7 euro. Er is plaats voor 40 deelnemers, vol is vol! Graag aanmelden met naam en telefoonnummer via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingsuren, op het nummer 06-33564002 . U bent van harte uitgenodigd!

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar in Langeveen het bijzonder mooie bedrag van € 931,42 opgebracht.
(in 2021 bedroeg de opbrengst € 855,01).

De organisatie wil alle collectanten en gulle gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen.

 

Stembus Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd waaronder Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

U kunt hierbij helpen. Stem op Wereldlichtjesdag of Rock Solid en laat hen de prijs in ontvangst nemen. Wat zou dat mooi zijn.

11 Rock Solid H. Pancratiusparochie Tubbergen

De doelstellingen van het jongerenpastoraat zijn met jongeren op weg gaan in hun geloof en activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof. Inmiddels is Rock Solid in Tubbergen een begrip. Jongeren stimuleren en inspireren elkaar om het geloof op een eigentijdse manier te beleven, zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten. Het omzien naar elkaar en het er met respect zijn voor elkaar is merkbaar en voelbaar binnen de verschillende leeftijdsgroepen. De kerk wordt op een andere wijze van en door jongeren een nieuwe toekomst gegeven!

14 Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie Tubbergen

Wereldlichtjesdag is een dag van herinnering aan alle overleden kinderen, jong en oud, die op de tweede zondag van december wereldwijd wordt gehouden. Mensen steken in de avond om zeven uur (plaatselijke tijd) kaarsjes aan voor overleden (klein)kinderen en zo gaat een etmaal lang een lint van lichtjes over de aardbol. In de Pancratius parochie is een werkgroep ontstaan die Wereldlichtjesdag jaarlijks voorbereidt. Sinds 2019 zijn er bijeenkomsten gehouden in de Pancratius parochie waarin de overleden (klein)kinderen zijn herdacht. Ondanks de coronabeperkingen is het ieder jaar een warme en emotionele bijeenkomst.

Twee mooie initiatieven die de prijs verdienen.

Breng daarom uw stem uit voor 15 oktober. https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Namens de twee genomineerden uit onze parochie, alvast dank,

Pastoraal team

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente, Meditatief wandelen vanuit de RK-kerk Jacobus de Meerdere in Lonneker

ThemaWat heb je nodig om gelukkig te zijn’

Op zaterdagmorgen 8 okt. 2022 vindt er weer een meditatieve herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze prachtige kerk wandelen we plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lonneker.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave ook even uw woonplaats vermelden.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op dinsdag 1 november 2022 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Denekamp/De Lutte:    mevrouw R. Vloothuis                06 – 22 04 48 22
Beuningen/De Lutte:    mevrouw A. van Langen            06 – 20 47 73 33
Lattrop:                               mevrouw A. Pegge                     0541 – 22 93 45
Noord Deurningen         mevrouw A. Brunink                     0541 – 35 39 10
Ootmarsum                       de heer H. van der Aa                0541 – 29 27 78                                             de heer G. Lohuis                            06 – 12 35 37 45
Rossum                               mevrouw A. Heerink                    0541 – 62 57 88                                             mevrouw R. Aveskamp          0541 – 62 56 71
Tilligte                                  mevrouw I. Pross                           0541 – 22 13 58

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).