Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 4 en 5                                                                    21 jan. t/m 3 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen nieuwe wegen gaan in 2023

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?

We weten het niet. Hoe gaan we het jaar in? Met hoop en verwachting?

Of zien we wel hoe het gaat?

Het is niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in deze tijd. De weg naar

vreugde en vrede.

We  kunnen ons laten inspireren door het verhaal van de drie Wijzen, dat we

hebben gelezen in het weekendvieringen van 7 en 8 januari.

De Wijzen zijn mensen die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol bestaan.

Zij zien een bijzondere ster aan de hemel, en weten dat er een bijzonder Kind is geboren. Zij treden uit het bekende leven en begeven zich op weg. De ster is niet altijd zichtbaar, ze komen op een dwaalspoor terecht. Maar ze houden hun doel voor ogen houden en zijn standvastig. Vervolgens zien ze de ster weer, die hen naar het Kind leidt dat hen vervult van vreugde.

Het verhaal van de Drie Wijzen is een verhaal over ons. Het laat zien dat, met vallen en opstaan, Gods licht nog steeds te vinden is. Namelijk als we het oude achter ons durven laten en nieuwe wegen durven gaan. Met het leven van het Kind in de kribbe voor ogen. De weg van de compassie, de zorg voor elkaar, de verbinding, de betrokkenheid.

Dat we die weg, net als de Wijzen, samen mogen gaan. Want we zoeken allemaal hetzelfde licht in het donker. En we hebben allemaal hetzelfde visioen voor ogen van een vredige wereld waarin het goed is met elkaar. Dat we gastvrij mogen zijn voor de mensen die we op onze weg tegenkomen. Dat we tijd en aandacht mogen hebben voor onze buren, collega’s, vrienden, geloofsgenoten, maar ook mensen die in ons land hun toevlucht zoeken.

Dan bouwen we aan levendige gemeenschappen en gaan we begaanbare wegen. Dat het een gezegend en vreugdevol jaar mag worden vol met mooie ontmoetingen en betekenisvolle momenten!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Komt volgt mij                                                      3e zondag door het jaar

  1. 22 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 28/29 januari is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 januari

Jaargedachtenis: Truus Schröder, ouders Kienhuis-Hoek

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Marietje ter Braak-Vennegoor, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerda Haarman-Spijker, Jan Weusthuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld, Bennie, Sien en Harrie,

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 22 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie.

Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen kerk, samen sterk’, . In het parochiebestuur en pastoraal team hebben we  hierover gesproken.

Allereerst is het goed te weten dat wij, parochiebestuur en pastoraal team,  grote waardering uitspreken aan allen die in de liturgie werkzaam zijn en met name aan hen die voorgaan in communievieringen en gebedsvieringen. De komende jaren zullen deze vieringen volgens rooster  doorgaan. En wij zijn dankbaar aan de vrijwilligers die daarin een rol spelen!!

Als parochiebestuur en pastoraal team betreuren wij dat door berichtgeving, ook door minder goede communicatie vanuit  het bisdom, de indruk is gewekt dat allen die nu met zoveel inspiratie en enthousiasme voorgaan in communieviering, binnenkort op de zijlijn staan. Dit is zeker niet waar.

De komende jaren zullen er in ons bisdom en ook in onze parochie verschillende kerken worden gesloten. Dat betekent dat het aantal weekendvieringen in de loop van de jaren terug zal lopen.

We zien allemaal wel dat het aantal mensen dat de vieringen bezoekt sterk is verminderd. Ook het vrijwilligers aantal wordt ouder en loopt terug. Nieuwe aanwas is er nauwelijks. Hoe pijnlijk het ook is om dit allemaal te moeten constateren, ook ons raakt het diep, we moeten wel realistisch zijn. Deze terugloop, heeft tenslotte ook zijn consequenties. Voor de kerk blijft de eucharistie bron en hoogtepunt van ons christelijk leven. En de zondag blijft ook de dag van de eucharistie. Dat is al zolang de kerk oud is. Wanneer er in de toekomst in de parochie nog maar twee of drie kerken  zijn, zal de priester deze kerken op zaterdagavond of zondagmorgen bedienen. Deze vieringen zullen dan eucharistievieringen zijn.

Voor de verzorgingshuizen en de doordeweekse vieringen blijft de mogelijkheid, bij afwezigheid van een priester, voor een communieviering bestaan.

Het beleid van de kardinaal geeft ons echter de nodige tijd , waardoor, met de ontwikkelingen die gaande zijn, het proces natuurlijk kan verlopen.

Pastoor Hans Hermens

Mede namens het parochiebestuur en pastoraal team

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar.

Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld.

In onze kerk zijn wij het gewend dat de Eerste Heilige Communie wordt aangeboden in groep 4 van het basis en bijzonder onderwijs. In de coronatijd ging het anders. Vieringen van de Eerste Heilige Communie werden uitgesteld, kinderen zaten inmiddels in groep 5 of 6. We hebben ervaren dat kinderen uit groep 5 of 6 meer open staan voor de betekenis van de Eerste Heilige Communie. Ook hebben de kinderen uit groep 5 of 6 de vieringen minder spannend gevonden en waren ze meer betrokken.

Dit heeft het pastoraal team afgelopen jaar aan het nadenken gezet en dit is besproken met de werkgroepen Eerste Heilige Communie. De meeste vrijwilligers delen de ervaringen met het pastoraal team, enkele vrijwilligers vinden dat het bij groep 4 hoort omdat kinderen nog onbevangen zijn. Ook hier hebben we binnen het pastoraal team over gesproken. Waar mogelijk wil het team gaandeweg de stap zetten richting groep vijf.

Daarnaast zijn er locaties in onze parochie die graag om de twee jaar de Eerste Communie willen aanbieden, in Vasse is dit traject ingezet, daar heeft de stap naar groep 5 inmiddels plaats gevonden.

 

Programma Eerste Heilige Communie 2023:

In 2023 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Geesteren, Vriezenveen, Reutum en Fleringen, dit zijn kinderen die in groep 4 zitten.

In 2024 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Tubbergen, Langeveen, Vasse, Albergen en Mariaparochie, dat zijn de kinderen dan in groep 5 zitten.

 

Vanwege het feit dat de kerk in Albergen aan de eredienst onttrokken is, sluiten de kinderen uit Albergen zich aan bij Mariaparochie. Daarnaast zijn er locaties die hebben samengewerkt en de voorbereiding en viering samen hebben gedaan, deze samenwerking gaan wij voortzetten waar dit noodzakelijk is. Wij ervaren dat het aantal communicantjes afneemt en zo ook de vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Heilige Communie, wij willen de samenwerking stimuleren.

De werkgroepen zullen de komende tijd aan de slag gaan met de planning en voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2023. Via de scholen zullen ouders geïnformeerd gaan worden over aanmelding en voorbereiding. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zullen de voorbereidingen gaan begeleiden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten

Het pastoraal team van de H. Pancratius Parochie

 

 

 

Berichtgeving KerkTV

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratiusparochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

Jongerengroep ‘Rock Solid’ bezoekt Utrecht

Donderdag 5 januari heeft jongerengroep Rock Solid van de H. Pancratiusparochie een bezoek gebracht aan de stad Utrecht. Om iets over 9 vertrok het gezelschap van 28 jongeren en 6 begeleiders met de trein vanuit Almelo naar Utrecht.

Op het programma stonden onder meer het beklimmen van de Domtoren en een bezoek aan het bisschopshuis. In het bisschopshuis werden ze met koffie en thee ontvangen door mgr. Woorts. Daarna was het tijd voor een rondleiding door het pand: wie woont hier, wie werkt hier, wie komen hier op bezoek? Zo kregen de jongeren een beeld van de verschillende afdelingen:

Jongerenwerk, Communicatie, Bouwzaken, Financiën et cetera. De kapel werd eveneens bekeken, waarbij vooral de schilderingen van het leven van Willibrord aan bod kwamen plus de kernelementen van een katholieke kerk zoals het tabernakel en de Godslamp. “Ze waren hier met veel plezier,” aldus mgr. Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop schetste de jongeren en hun begeleiders ook de historie van het Aartsbisdom Utrecht en waarom Twente daartoe behoort. Hij nam als startpunt Jezus en de twaalf apostelen. De eerste apostel Petrus reisde naar Rome en stierf daar de marteldood. “De opvolger van Petrus en andere apostelen zijn de bisschoppen en die zijn het geloof verder gaan brengen. Vanuit Rome gingen missionarissen naar Engeland en Ierland, en van daaruit kwam Willibrord in 690 met 11 (of 12) andere monniken naar onze streken om Jezus en Zijn Evangelie bekend te maken en met de Kerk hier te beginnen,” zo vertelde mgr. Woorts.

Het eerste kerkje bouwde Willibrord op het huidige Domplein, aldus mgr. Woorts: “Dat was zijn missiepost en zo zijn hij, zijn medewerkers en hun opvolgers verder gaan missioneren. Dus vanuit het huidige Utrecht is ons katholieke geloof en Kerk-zijn ook in Twente gekomen. De huidige aartsbisschop van Utrecht is een verre opvolger van de H. Willibrord.”

Mgr. Woorts vertelde ook wat over de volgende bestemming: de momenteel nog in bouwdoeken gewikkelde Domtoren. Aan de hand van een grote kaars van de Domtoren liet hij zien dat deze is opgebouwd uit drie delen, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mgr. Woorts: “Het bovenste gedeelte is het meest open zodat de toren niet knapt bij hevige wind, maar dit kan tevens verwijzen naar de H. Geest die als een wind, als een adem door ons heengaat om ons te bezielen. Dat bovenstuk heet een lantaarn en die is octogonaal oftewel achtkantig, zoals ook veel doopvonten. Dat verwijst naar de (symbolisch) achtste dag, ofwel de nieuwe schepping in Christus en verwijst naar het eeuwig leven.”

Hij vergeleek de domkaars met het leven: “Je moet op een goed fundament staan en zoals de Domtoren groeien wij als het goed is door de jaren heen omhoog, in die zin: naar God toe. En uiteindelijk hopen we bij God thuis te komen in het eeuwig leven. Als ons levenskaarsje op is, is er altijd nog een ander Licht.”

Na zijn uitleg begon de klim in de domtoren, 465 treden en zo’n 100 meter hoog. Bovenin was het uitzicht prachtig.

Na de klim was er vrije tijd. Iedereen kreeg een envelop met 10 euro erin om zelf een maaltijd te kopen. De meesten bezochten het restaurant met de gouden bogen, oftewel McDonald’s maar er werden ook donuts en andere lekkernijen van gekocht. De dames hebben gezellig gewinkeld in Hoog Catharijne.

Om iets over half 7 stond de trein klaar om weer naar Almelo te gaan. Het was een mooie dag, veel gezien en geleerd en vooral veel gezelligheid.

Rock Solid is voor jongeren die willen groeien in geloof, samen actief bezig zijn met spellen, verdieping, op werkbezoek en het maken van vrienden. Kom vrijblijvend kennis maken!

Meer weten? www.hpancratius.nl of mail naar rocksolid@hpancratius.nl of neem contact op met diaken Bert Huitink 06-20432661

 

Kinder- en jeugdkerk organiseren een opa en oma viering.

Onze kinder- en Jeugdkerk organiseren vijf keer per jaar een viering of activiteit met een viering. Het zijn goed bezochte vieringen en activiteiten. Einde van deze maand staat er een bijzondere viering op de planning: een opa en oma viering. Gezinnen en kinderen mogen hun opa’s of oma’s meenemen naar de kerk. Een idee dat door de werkgroep voor de corona op de planning stond, helaas is het er de afgelopen twee jaar mede door de corona niet van gekomen. Het is nu weer mogelijk om dit te organiseren. De kinder- en jeugdkerk hebben daarvoor de handen ineen geslagen, samen gaan ze deze viering organiseren. De opa’s en oma’s mogen een kijkje komen nemen bij de kinder- en jeugdkerk, ze mogen ervaren hoe kinderen en jeugd samen viert. In deze viering zal ons eigen kinderkerkkoor komen zingen. Aansluitend aan de viering is er tijd voor koffie, thee en ranja voor de kinderen. U bent zondag 29 januari om 10.00 uur van harte welkom in de dagkapel van Geesteren.

Hartelijke groet namen de werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk.

 

Rock Solid Junior en Rock Solid de groep TeenWork gaan op bezoek bij het klooster.

Deze activiteit stond al langere tijd op de planning, een bezoek brengen aan het klooster in Denekamp. Zondag 5 februari is het dan zover, we gaan met Rock Solid Junior, dat zijn de kinderen uit groep 7 en groep 8 uit het basis onderwijs en met de groep TeenWork, dat zijn de jongeren t/m 15 jaar naar het klooster. In het klooster hebben wij een eigentijdse activiteiten, van een film tot aan een rondleiding door het klooster. We vertrekken rond de klok van 10.30 uur en ergens rond de klok van 15.00 uur zijn we weer terug. Deze activiteit is inclusief lunch.

Nieuwsgierig?

Jongeren die nog niet eerder bij Rock Solid zijn geweest en benieuwd zijn wat we doen en hoe dat is zijn van harte welkom. Vaak is het voor jongeren een stap die gezet moet worden, je bent welkom, neem een vriend of vriendin mee en ervaar wat wij doen en hoe wij samen vrienden van elkaar zijn. Voor informatie neem contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijk groet namens de leiding van Rock Solid.

 

Kleinschalig wonen voor kinderen en (jong) volwassen!

(informatiebijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

 Kleinschalige woonvormen sluiten vaak goed aan bij de wensen van ouders en/of verzorgers.

In tegenstelling tot grote organisaties waar vaker sprake is van een trage communicatie en bureaucratie, zijn binnen kleine ‘instellingen’ de lijntjes korter en de zorg persoonlijker!

Als ouder of verzorger wil je graag het allerbeste voor je kind of familielid! Na veel twijfels, discussies heb je dan toch besloten dat degene waar je van houdt, uit huis gaat. Dan wil je toch graag het beste? Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een bijeenkomst over kleinschalige woonvormen met 2 gastsprekers!

Marja Lansink zal iets vertellen van het ‘Mooilevenhuis Tubbergen’ voor kinderen en jongvolwassenen die intensief zorg nodig hebben.

Als initiatief staat het Mooilevenhuis nog in ‘de steigers’ maar de droom van Marja Lansink, 1 van de initiatiefnemers is: ‘een thuis te kunnen maken, waar  bijzondere kinderen kunnen wonen en leven. Waar de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week zo geregeld is dat deze bijzondere ouders weer gewone ouders kunnen zijn! En dat ze hun kind niet hoeven los te laten, maar dat ze het anders kunnen gaan vasthouden!

Willem Jansen  geeft informatie over het Thomashuis. Hij is zorgondernemer van het Thomashuis Zenderen. Ook komt een collega van Willem mee die dit jaar start met een Thomashuis in Almelo. Een Thomashuis kenmerkt zich als ‘een zo gewoon mogelijk thuis’, samen in de woonkamer tv kijken, in de tuin zitten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent!

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Donderdag 2 februari van  14.00 tot 16.00 uur in Cafe de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 in Reutum .

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker Mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk