Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 18 en 19 26 april t/m 10 mei

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, 

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’, 

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd. 

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website 

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Hoe gaan wij van Pasen naar Pinksteren? 

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Na een ruime voorbereidingstijd hebben  we dit grootste feest van het christendom zowel in de kerken als thuis uitgebreid gevierd. Maar is het feest hiermee afgesloten? Nee, kerkelijk gezien niet. Het kerkelijk jaar geeft aan dat we in de Paastijd zitten. Deze Paastijd loopt tot en met Pinksteren en duurt vijftig dagen. De nieuwe Paaskaars staat in deze tijd op een prominente plaats in de kerk. De verrijzenis verhalen worden iedere zondag gelezen.

 

En zo kunnen we het feest van Pasen meer eigen maken. We vieren immers dat leven en liefde sterker zijn dan de dood ( en alles wat vernietigend is). Dat Jezus opgestaan is uit de dood.  We hebben tijd nodig om dit daadwerkelijk te verinnerlijken en te doorleven.

Bovendien wordt het paasgebeuren gedurende deze tijd in drie keer gevierd. Namelijk niet alleen met Pasen maar ook met Hemelvaart en Pinksteren. Iedere keer wordt er vanuit een ander perspectief iets opgelicht van wat het betekent dat Jezus leeft.

Hemelvaart zoemt in op de vraag: hoe leeft Hij dan? Jezus leeft bij God, maar blijft in verbondenheid met ons. En met Pinksteren vieren we dat Christus zijn Geest aan zijn leerlingen, en dus ook aan ons, schenkt.

De paastijd is dus een tijd van troost, hoop en perspectief. We mogen geloven dat we er niet alleen voor staan, maar gedragen worden en dat God ons nabij is. Dat wij mogen groeien in dat vertrouwen en dit mogen uitdragen naar elkaar. Dat wij mogen uitzien naar de Geest die God ons telkens weer wil geven om met elkaar te bouwen aan zijn wereld!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Rijke vrucht dragen 5e zondag na Pasen

  1. 27 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: 6e zondag na Pasen

  1. 5 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

Maria weekend (parochiële werkgroep)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 7 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Hemelvaart

Wo. 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES ZATERDAG 27 APRIL

Jaargedachtenis: Berend Meijer

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers.

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES  ZONDAG 5 MEI

Jaargedachtenis: Marietje ter Groot-Ophof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof.

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES  WOENSDAG 8 MEI

Misintenties: Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Joop Plegt, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 27 april 19.00 uur

Lector: J. Lescher, M. Hesselink, Y. NIjhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

Zondag 5 mei 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 7 mei 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Woensdag 8 mei 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op: 

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Viering op dinsdagmorgen

In de maand juni zijn er géén vieringen op de dinsdagmorgen.

 

Lourdesviering 

De werkgroep Lourdesbedevaarten van onze parochie organiseert in het voorjaar van 2025, volgend jaar dus, weer een bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor gaan na de zomervakantie van dit jaar weer van start.

Om toch de bijzondere verbinding met Maria te behouden heeft de Lourdesgroep besloten om voor dit jaar een bijzondere Mariaviering te organiseren, waarin tevens al vooruit wordt gekeken naar de bedevaart in 2025.

Deze viering wordt gehouden woensdagavond 29 mei om 19.00 uur in de kerk van Reutum. Pastoraal werker Christianne Saris zal samen met de leden van de werkgroep, Annie Oude Breuil en Christien Deterink,  voorgaan in deze viering.
Het dames-en herenkoor van Reutum verzorgt de zang. Na afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Het belooft een mooie viering te worden. Van harte welkom!

Terugblik gespreksavond “samen bouwen aan een synodale kerk”

Op donderdagavond 21 maart kwamen 30 mensen in zaal Kottink in Geesteren samen om op uitnodiging van de paus en de bisschoppen te praten over thema’s die spelen in de kerk van vandaag.

In oktober 2023 was er een grote bisschopsvergadering (synode) in Rome. Voordat deze synode plaats zou vinden, wilde de paus graag horen wat er leeft onder gelovigen.

Daartoe heeft hij wereldwijd bisschoppen, priesters , religieuzen en gelovigen uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Om naar elkaar te luisteren. Dit proces wordt “synodaal proces” genoemd. Dat is een moeilijk woord voor “samen op weg”. Om samen, onder leiding van de H. Geest, te zoeken naar de goede weg. Want de Geest werkt zowel via bisschoppen en paus als via de gelovigen.

Van die gesprekken die sinds 2021 zijn gehouden, zijn verslagen gemaakt en besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode, afgelopen oktober 2023. Uit die verslagen kwamen vier dezelfde thema’s naar voren.

Vormgeven aan ons christen zijn binnen de geloofsgemeenschap.

Vorm geven aan een missionaire kerk waar we ons geloof uitdragen.

Deelname aan een verwelkomende kerk.

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk.

Voor de tweede helft van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt, hebben de paus en de bisschoppen ons opnieuw uitgenodigd om te praten over deze thema’s.

Dit is gebeurd op 21 maart. Na een inleidend woord van pastoraal werker Christianne Saris, en het aansteken van de paaskaars door pastoor Hermens, zijn de vier thema’s besproken in kleine groepen. Er zijn goede en serieuze gesprekken gevoerd, die zijn genotuleerd. De verslagen hiervan zijn naar het bisdom gestuurd. Het bisdom verwerkt deze verslagen en stuurt deze naar Rome voor de komende synode.

De verslagen van deze gesprekken vindt u binnenkort op de website van de parochie.

Mede namens de werkgroep “luisterend op weg”

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie 

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten

met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 9 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-33564002 .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

 

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

 

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 9 mei 2024 om 6.30 uur

Op 9 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Borne.

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Namens deze,

  1. Harink, Zenderen,

telf. 06-17113843

e-mail: h.harink@live.nl

Beste parochianen,

Kort geleden werd ik aangesproken door een parochiaan in het dorp: mooi dat ik je zie, kan ik jezelf vragen hoe het met je gaat. Twee weken geleden was ik in het hart van Fleringen bij een bijeenkomst en zaterdag 20 april was ik bij het open huis van het mooie klooster in Albergen. Zowel in Fleringen alsook in Albergen kwamen vele mensen op mij af om te vragen hoe het met mij gaat.

Mijn laatste artikel is van Januari, toen schreef ik over het revalidatie proces in het Roessingh. Het is tijd om u te informeren hoe het na vier maanden met mij gaat.

In mijn vorige artikel in Januari schreef ik dat ik mag proberen om na de Roessingh periode stabiel te blijven en leren omgaan met mijn lichamelijke beperkingen door de artrose. Omgaan met beperkingen, zo ervaar ik dat de laatste vier maanden, gaat met vallen en opstaan. Zo af en toe ga ik op mijn snufferd doordat ik teveel heb gedaan en er zijn dagen dat het goed gaat. Mijn energie is door de artrose nog steeds beperkt en daar zal geen verandering in komen. Ik mag het doen met kleine stukjes wandelen, rondje fietsen met tussendoor een pauze en 10 minuten in de tuin werken. Mijn dagelijks leven kent zijn beperkingen en daar leer ik langzaam mee omgaan. Zo af en toe hoor ik mensen zeggen: de revalidatie bij het Roessingh heeft niet geholpen want het gaat niet beter met artrose. Roessingh was gericht in het omgaan met beperkingen en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ik ben dankbaar dat ik mocht revalideren in het Roessingh en heeft zekers geholpen.

Wanneer kom je terug in de kerk en wat ga je oppakken?

Helaas moet ik antwoorden dat ik niet terug ga komen. Bij het Roessingh hadden ze mij erop gewezen dat ik de energie moet gebruiken voor mijn dagelijks leven en dat er geen energie overblijft voor mijn pastorale werk. Het pastorale werk, de vele contacten mis ik, dat schreef ik in mijn artikel in Januari. Dat is niet anders geworden. Parochianen ontmoeten is confronterend, het herinnert mij aan het mooie pastorale werk. Het werk, wat mij zo dierbaar was moet ik leren loslaten. Het voelt als een rouwproces. In een rouwproces bepaal jezelf wanneer je het leven weer gaat oppakken. Zelf probeer ik de eerste stappen te zetten en invulling geven aan een ander en nieuw leven.

 

Voorlopig staat mijn naam bij het pastoraal team, ik blijf in de ziektewet, in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe dit zijn vervolg gaat krijgen.

 

Graag wil ik parochianen danken voor de belangstelling en warme betrokkenheid, dit doet mij goed.

 

Het leven gaat door, iedere levensfase mag je nieuwe stappen leren zetten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. “Zo maken wij samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren,” aldus WNM.

 

Dit jaar vindt de Pinksteractie plaats van 11 t/m 19 mei met als motto ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. WNM licht de campagne als volgt toe: “Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt Fera in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Communiteit van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’ Fera en Maria zijn het gezicht van onze Pinksteractie in 2024. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!”

 

Meer informatie en doneren: www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/.

Uit: parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.