Week van het gebed voor de eenheid van de christenen

‘Buitengewoon’ is  het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.  Deze gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Dit jaar worden we als christenen uitgedaagd naar meer dan het gewone.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat  Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en zo terecht komen op Malta waar zij vriendelijk worden ontvangen.  Dit markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt.

Het thema ‘Buitengewoon’ en dan met name buitengewone vriendelijkheid roept ons allen op en daagt ons uit om te bouwen aan vriendschap én te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoetingen zeker niet tot het vieren van eenheid.

Wilt u meer weten over het thema: zie www.weekvangebed.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

VOOR JONG EN OUD

Op vrijdag 17 januari om 19.00 uur zal theatergroep ‘STOF’ de voorstelling ‘Onderuit’ spelen. Het stuk gaat over armoede dat ook in Nederland, Twente ja, zelfs in de gemeente Tubbergen bestaat. Het geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Locatie: Basiliek Tubbergen.

Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?

Een mooie toneelvoorstelling over kinderarmoede die georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met diaken Bert Huitink van de H. Pancratius Parochie en SWTD.

Aanmelding gewenst via: b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl

De jongste bezoekers van de Pancratius Basiliek kunnen Tweede Kerstdag om 12.30 uur kindje wiegen. Kinderen gaan dan samen met pastoor Casper Pikkemaat het kerstverhaal naspelen.

Het verhaal is geschikt voor met name jonge kinderen. Maar opa’s, oma’s en andere familieleden zijn van harte welkom om de viering bij te wonen.

Jongeren Kerstviering m.m.v. Cantabilé in de kerk te Mariaparochie, aanvang 22.00 uur. Voorganger is diaken Huitink.

Je bent van harte welkom.

Kerstgezinsviering m.m.v. kinderkoor Uniek in de kerk te Albergen, aanvang 17.00 uur. Voorganger is diaken Huitink.

Je bent van harte welkom.

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top 2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top 2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Werkgroep top 2000.

Sinds een aantal jaren staat de Lourdesgroep van onze parochie met een stand op de jaarlijkse kerstmarkt in Geesteren. Zo ook  a.s. zondag 8 december. Dit jaar voor het eerst echter is onze parochie veel breder present. Naast de Lourdesgroep met promotie voor de jongerenbedevaart en de zorgbedevaart in april 2020 naar Lourdes zijn ook het jongerenpastoraat  Rock Solid present, alsmede de Jeugdkerk en de Kinderkerk. Ook zal de door een werkgroep van jonge moeders samengestelde kalender “Samen geloven”  aan de man gebracht worden. Deze leuke kleurrijke en prachtig uitgevoerde kalender bevat verhalen, tekeningen, liedjes en gebedjes voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/verzorgers. De kalender is op de kerstmarkt te koop voor een speciale prijs van € 3,– per stuk.

Leden van het pastorale team zullen tijdens de kerstmarkt aanwezig zijn om een en ander te ondersteunen en met u in gesprek te gaan.

Hopelijk weten velen van u de stand van onze parochie te vinden en te waarderen.

The Sound of Christmas – kerstproeverij

Na het succes vorig jaar met “The Taste of Christmas”, organiseren de gezamenlijke kerken van Tubbergen dit jaar de kerstproeverij onder de titel “The Sound of Christmas” op zaterdagavond 14 december, om 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Tubbergen.

In een inspirerende ambiance, zal er stil gestaan worden bij het verhaal van Kerstmis, te midden van alle drukte, beslommeringen en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie sprekers zullen de kerstgedachte verbinden met datgene waar zij voor staan; op dit moment kunnen deze nog niet bekend worden gemaakt. Onder het samenzijn, zal er een inzameling worden gehouden, die bestemd is voor Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in een project om kwetsbare gezinnen voor de maand januari in hun eerste levensbehoefte te helpen voorzien. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door “’t Koortje” uit Albergen onder leiding van Miriam Wesselink. Dit ensemble bestaat inmiddels zo’n 33 jaar en heeft besloten eind dit jaar het slotakkoord te laten klinken. Dus alvorens zij afscheid nemen, kan er met “The Sound of Christmas” nog van hun genoten worden.

Met deze bijeenkomst hoopt de organisatie de actualiteit van Kerstmis te ontvouwen en ons sfeervol voor te bereiden op dit laatste grote feest van het jaar.

Gulden Mis in Basiliek

Naar aloude gewoonte zal in de St. Pancratius Basiliek de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur, m.m.v. Multiple Voices en de voorganger is dan pastoor Pikkemaat.
Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent.

Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.
De basiliek zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht.
Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld.

Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.
U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht.
Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.