Artikelen door Fleringen

75 Jaar geloofsgemeenschap Fleringen

Noteer de datum van zaterdag 15 juli 2023 in uw agenda. We vieren dan nl. het 75 jarig jubileum van onze geloofsgemeenschap. Om 19:00 uur zal er een speciale viering plaatsvinden.  Aan deze viering werken onze koren mee en er zullen pastoraal werker Saris en diaken Thöni voorgaan samen met diverse parochianen, jong en oud.  […]

,

Wat kunnen we verwachten…..

We zitten nu nog in de Advent, op weg naar Kerst, met alle verwachtingen en hoop op de komst van het kerstkind, van het Licht. Afgelopen weken hebben we als pastoraatsgroep, uitgebreid en ondersteund door de denktank, rond de tafel gezeten met alle werkgroepen van onze geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria. Wat daarin heel vaak […]

Een nacht vol licht….. Kerstavond viering m.m.v. ‘nJoy

Kerstavond 24 december om 19.00 uur willen we samen gaan vieren in onze kerk. ‘nJoy zal medewerking verlenen aan deze viering die als thema krijgt; EEN NACHT VOL LICHT…… In deze tijd, waar veel onvrede en onzekerheid leeft, willen we proberen toch een beetje licht en warmte te vinden met elkaar. Ook kinderen gaan mee […]

Vrijwilligers Fleringen

Attenties Vrijwilligers Om enige duidelijkheid te krijgen, zijn er enkele algemene afspraken gemaakt, ingaande per 1 februari 2022. De contactpersoon van de werkgroep neemt het initiatief, bijvoorbeeld wie er zorgdraagt voor het versturen van een kaartje, het brengen van een bezoek etc. Indien meer aandacht gewenst is, neemt de contactpersoon van de werkgroep contact op […]