Artikelen door locatie Vriezenveen

Pancratiusdag

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020 Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan  van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw […]

Wereldgebedsdag

VIERING WERELDGEBEDSDAG 2020 Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar op de 1ste  vrijdag van maart Wereldgebedsdag gevierd. In 140 landen zal er die dag op verschillende plaatsen een viering zijn, zo ook in Vriezenveen. Het thema voor 2020 is: ‘Sta op en ga !’ De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. […]

Vieringen maart 2020

MRT 2020 A-JAAR 2e weekend zaterdags 4e weekend zondags datum tijd viering voorganger koor lector Organist Kosters Bijzonderheden Parochiezondag 1e zondag 40dagentijd za 29 feb zo 01 mrt 09.00 Euch Pikkemaat beide koren beide koren bert extra viering woe 04 feb 2e weekend 2e zondag 40dagentijd zaterdag 07 mrt 19.00 w en c Saris gemengd […]

Lezing mgr. van Burgsteden – 9 februari 2020

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven. Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en thee met krentenwegge. Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van […]

Geloven NU – Uitleg Bijbelse zandsculpturen – 13 februari 2020

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag […]

Informatie- bijeenkomst Lourdesbedevaart 6 februari 2020

INFORMATIEBIJEENKOMST LOURDESBEDEVAART PANCRATIUS PAROCHIE VOORJAAR 2020 Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek. De bedevaart wordt gehouden in de periode van 23 april tot 2 mei 2020. De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat […]

Parochiezondag 1 maart 2020

Op zondag 1 maart vieren we parochiezondag. Reserveert U alvast deze datum? Aansluitend aan de (extra) viering hopen we u allen bij zalencentrum Koebrugge te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie zullen we u bijpraten over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Pelgrimsreis Jordanië en Israël

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020 Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, […]

vieringen februari 2020

2e weekend zaterdags 4e weekend zondags FEBR 2020 A-JAAR datum tijd viering voorganger koor lector Opdracht van de Heer za 01 feb zo 02 feb woe 5 feb 2e weekend 5e zondag d/h jaar zaterdag 08 feb 19.00 W en C pw SARIS clavis s clavis woe 12 feb 6e zondag d/h jaar za 15 […]

Aanmelden 1e H. Communie en Vormsel

Aanmelding Eerste Heilige Communie Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Pancratiusparochie  kinderen van groep 4 de gelegenheid deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Het komende jaar zal deze  plaatsvinden op zondag 14 juni 2020 in de Heilige Antonius Abt te Vriezenveen. Vorig jaar is er vanwege te weinig opgave geen EHC-viering geweest. […]