De Kruisweg van de Jeugdkerk en de Paasviering van de Kinderkerk zijn tijdens de Paasdagen digitaal goed bezocht. Zo konden wij gezinnen bij de hand nemen in deze dagen van afstand houden. Voorlopig kunnen wij niet samen komen om te vieren. De Kinder- en Jeugdkerk gaan door met op afstand vieren.

Op zaterdag 9 mei kunt u om 19.00 uur via de KerkTV zich aansluiten bij de jeugdkerkviering, die wordt gehouden in de basiliek te Tubbergen.  Deze viering heeft als thema ‘werken aan je toekomst’. Inge Kuiphuis, onze missionair werker, zal onze gast zijn. Er zullen een viertal kinderen worden uitgenodigd. Inge zal op ‘afstand’ met hen in gesprek gaan over het werken aan je toekomst zoals dit bij ons kan en in Guatemala waar zij werkzaam is.

Met Pinksteren, zondag 31 mei, zijn de deuren van de kinderkerk nog gesloten, helaas kunnen wij gezinnen en kinderen niet uitnodigen voor de Pinkster Kinderkerkviering. Wij gaan het weer doen zoals met Pasen, de viering zal worden opgenomen en is digitaal te zien via de website van onze parochie. De viering zal op locatie worden opgenomen. Op dit moment is de locatie nog niet bekend, laat u verassen.

Op deze manier proberen wij er te zijn voor gezinnen en kinderen.

De Jeugdkerkviering kan rechtstreeks worden bekeken via KerkTV – Tubbergen op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur en via KerkTV   – herhaling – bij alle locaties.

De Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website  van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via KerkTV   – herhaling – bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/
of via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/

Wees welkom, vier thuis met ons mee.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2020

Utrecht, Witte Donderdag – 9 april 2020

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Lees meer

“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.”

Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen hebben geschreven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus.

KLIK HIER voor de gehele Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen

Berichtgeving inzake opgegeven intenties

Beste parochianen,

De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus, vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven. Van de meeste maatregelen in onze parochie bent u al op de hoogte gebracht via diverse kanalen.

Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).

In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.

Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Pastoraal team H. Pancratius parochie

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – worden opgeschort tot 13 april. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand.

Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl/videoboodschap en via KerkTV-herhaling. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik.

De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring. De hierboven genoemde vieringen zullen via KerkTV  (Tubbergen/rechtstreeks) worden uitgezonden en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. KerkTv is tijdelijk voor iedereen beschikbaar!

Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.

Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Pastoraal team H. Pancratius parochie

 

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

UPDATE: 19 maart 2020

De jongeren bedevaart naar Lourdes gaat definitief niet door. Eind april zouden twee bussen uit Tubbergen vertrekken richtig Lourdes. De jongerenbedevaart zou met een groep van 40 personen naar Lourdes gaan. De teleurstelling is uiteraard groot. De jongeren zijn anderhalf jaar bezig geweest om geld te verdienen voor de bedevaart. Sponsoren waren ons goed gezind. Op dit moment staat de gezondheid voorop.
We gaan de jongeren bedevaart nu een jaar opschuiven, we zullen nu in de meivakantie van 2021 gaan. We hopen dat de jongeren enthousiast blijven om mee te gaan.


Zondagmorgen en de jongeren en begeleiding staan in Noord Deurningen voor de deur van het klooster, voor jongeren is dat niet gebruikelijk om op zondag richting het klooster te gaan. Ze zijn naar het klooster gekomen om zich voor te bereiden op hun Lourdes bedevaart. Voor de begeleiding is het ook niet gebruikelijk om op zondag naar het klooster te gaan, de voorbereiding is er ook voor de begeleiding. 40 Personen zijn samen, een grote groep die op 24 april naar Lourdes gaan.

De dag begon met koffie, thee en ranja, iedereen kreeg zijn naamkaartje op, er zijn enkelen bij die de groep nog niet kent en voor de 1e keer in de groep komen. Dan beginnen we met zingen, het lied te Lourd op de bergen moet er wel inzitten als je naar Lourdes gaat. Dat lied wordt deze dag enkele keren gezongen, of je nu wel of niet kunt zingen, iedereen wordt geacht om mee te zingen. Onze Robin begeleidt dit muzikaal.

Wat is er nu gebeurd in Lourdes? Wie van de jongeren kent het verhaal van Lourdes, wat is Bernadette daar overkomen. Als je in Lourdes aankomt, je komt bij de grot, dan moet je wel weten wat daar is gebeurd. Daarvoor keken wij deze dag naar de film van Bernadette, haar leven en verhaal was te zien in de film.

Ontspanning hoort ook bij deze dag, wij speelden het spel ik houd van Holland, ik houd van Lourdes. In twee groepen werd het spel gespeeld, welke onderdelen speelden wij: herkennen van een lied, interview waarin je geen ja, nee en euh mag zeggen, doorvertellen van een roddel, het verjaardagscadeau met de bom. Het was een strijd tussen het team Nederland en Frankrijk.

In het klooster is het goed wat betreft de lunch, dat was het ook op deze dag. Het favoriete broodje kroket, tomatensoep met ballen, en broodjes kaas en ham. We smulden er samen heerlijk op los. Voor dat we het wisten kregen wij bezoek van Dylan Kuipers. Dylan is een jonger iemand die vorig jaar naar Lourdes is geweest als zorgvrijwilliger en de jongeren kwam vertellen wat hij beleefd en gezien heeft.

De film moest nog worden afgekeken en wij hebben het dagprogramma in Lourdes doorgenomen, verteld wat wij gaan doen in Lourdes. De dag vloog voorbij en we hadden tijd tekort.

Als laatste waren wij te gast bij de zusters bij de beeldmeditatie die zij iedere zondag houden in de vastentijd. Er kwamen vele mensen uit de omgeving naar deze beeldmeditatie. Wat veel jongeren in de kerk zullen velen gedacht hebben! Op het einde zongen wij voor in de kerk met kaarsjes in onze handen het lied te Lourd op de bergen. Dat raakte mensen in de kapel. We kregen vragen als ‘hoe het kan dat zoveel jongeren naar Lourdes gaan, en wie zijn jullie. Onvoorstelbaar dat dat jullie deze jongeren meekrijgen was een veel gehoorde reactie’.

Wij hebben een geweldige startdag gehad, zijn bijna klaar om naar Lourdes te gaan. De laatste voorbereidingen moeten geregeld worden. 26 Maart is er om 19.00 uur de startviering in de kerk van Tubbergen, samen met de andere bus met pelgrims die gelijktijdig met ons in Lourdes zijn, en deze avond komt Cantiamo uit Lourdes zingen. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.

Op 24 april, vroeg in de ochtend gaan de jongeren met de nachtbus richting Lourdes, de andere bus vertrekt een dag eerder, zij hebben een ander programma op de heenreis.

Dit is nu Rock Solid, het jongerenpastoraat, wij leven en beleven geloof met jongeren op een manier die bij jongeren past, die aansluit bij jongeren. Wij komen een maal per maand samen op een vrijdagavond. Vaak hoor ik van jongeren dat ze denken dat Rock Solid saai is en alleen gaat over kerk. Niet dus, wij zijn een levendige groep en die met elkaar optrekken. Jongeren die een avond mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Diaken Bert Huitink. Ouders die vragen hebben kunnen daarvoor ook terecht bij Diaken Bert Huitink. b.huitink@hpancratius.nl of 06 -20432661

Rock Solid is de moeite waard, het is een hechte groep van vrienden, wil ook jij vriend van Rock Solid worden?

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject.

Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.

Dit eigen doelenproject vindt plaats in samenwerking met Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, MTC (landarbeidersbeweging in Guatemala), de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi.

Tijdens de weekendvieringen in de vastentijd zal Inge Kuiphuis in alle locaties van de H. Pancratius parochie een getuigenis afleggen over haar werk en het vastenproject.

In het schema hieronder kunt u zien wanneer ze in elke geloofsgemeenschap aanwezig is.

Fleringen: 7 maart 19.00 uur samen met pastoor Pikkemaat
Vasse: 8 maart 9.00 uur samen met pastoraal werker Saris

Helaas komen de vieringen tot 6 april  te vervallen i.v.m. de aangescherpte maatregelen van het corona virus waardoor onderstaande vieringen komen te vervallen. Voor meer nieuws klik hier

Geesteren 14 maart 19.00 uur samen met pastor Linh
Vriezenveen: 15 maart 9.00 uur samen met Werkgroep
Albergen  15 maart 10.30 uur samen met pastoor Pikkemaat
Mariaparochie: 21 maart 19.00 uur samen met pastoraal werker Meupelenberg
Reutum: 22 maart 9.00 uur samen met pastoraal werker Meupelenberg
Tubbergen: 22 maart 10.30 uur samen met pastoor Pikkemaat
Langeveen: 4 april 19.00 uur samen met diaken Huitink

 

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd die vandaag (Aswoensdag) begint. In deze brief signaleert de aartsbisschop van Utrecht dat de mens vaak de “handen vol heeft aan het dagelijkse leven. Daardoor bestaat het gevaar dat we onvoldoende tijd inruimen voor God en voor wat Hij ons te zeggen en te geven heeft.”

Lees hier de gehele vastenboodschap van kardinaal Eijk