Beste parochianen,

Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Je gaat er voor. Het werkt ook aanstekelijk want anderen worden ook enthousiast en blij of raken geïnspireerd. En dat is prachtig om te zien.

Toen ik een aantal jaren geleden de vormelingen vroeg waarvoor of waardoor zij enthousiast konden raken, in vuur en vlam konden staan, zei een van hen: ‘De hele groep 8 is voor FC Twente maar ik ben voor PSV. De jongen straalde, wist alles van de voetballers en de club. Het maakte hem niet uit dat hij de enige was. Hij liep warm voor zijn club uit Brabant. ‘En u’ zei hij nog: ‘u bent toch van Heracles?’  ‘Ja’, zei ik, en dat ben ik nog steeds, ondanks dat ik geen wedstrijd heb kunnen zien dit seizoen.

Warm lopen voor iets, enthousiast zijn, ieder mens heeft dit nodig, omdat het je goed doet. Het geeft  je energie. Het zet krachten in beweging waarvan je niet kon vermoeden dat je die had.

Zo gaat het ook met de leerlingen van Jezus. Met behulp van Gods Geest, durven zij het weer aan. Durven ze weer naar buiten te treden, weg uit de donkere bovenkamer met gesloten luiken. Ze durven ze het leven na de dood van Jezus weer op te pakken. Zijn boodschap uit te dragen over de hele wereld, met hulp van de heilige Geest die hen inzicht, sterkte, wijsheid, eerbied voor God, raad, verstand en toewijding schenkt.

Deze gaven ontvangen ook wij met Pinksteren opdat ook wij hiermee ons geloof handen en voeten blijven geven.

Ik wens u allen een begeesterd Pinksteren toe.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.

Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is
openzetten voor een droom die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries over de aarde waait.

Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa

 

De fototentoonstelling “Mijn Heilige Plek” is op dit moment in onze H.H. Simon en Judaskerk te bezichtigen. De collectie foto’s kwam tot stand na een oproep van de Pancratius parochie om uw meest heilige plek te fotograferen. Velen gaven gehoor aan de vraag “Wat is voor u/jouw de meest heilige plek?” Tevens werd gevraagd een korte toelichting te geven waarom dat voor de inzender de meest heilige plek was. De ingezonden foto’s zijn door een vakkundige jury beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing. Uiteindelijk zijn 14 inzendingen geselecteerd en die maken nu deel uit van de rondtrekkende tentoonstelling. Tot 20 juni kunt u de foto’s in de kerk te Reutum bezichtigen. De kerk zal daartoe dagelijks geopend zijn.

Vanaf 21 juni  tot en met 1 augustus kunt u de tentoonstelling bezichtigen in de Basiliek te Tubbergen
en vanaf 2 augustus locatie TMZ Almelo.

Beste parochianen,

Het verhaal van Pinksteren past in de huidige samenleving waar we nog steeds in de greep van
Covid 19 worden gehouden. De leerlingen van Jezus zaten voor het feest van Pinksteren opgesloten in hun huizen, ze waren angstig, wat stond hun te wachten? Jezus had hun beloofd een helper te sturen, dat begrepen ze nog niet. Onze huidige samenleving zit gedeeltelijk in dezelfde situatie. Velen zitten nog binnen, wachten af, mensen willen ook in beweging komen, ze willen de vrijheid terug. Voorzichtig mogen wij proeven aan dat stukje vrijheid, heel voorzichtig gaat de samenleving weer open. We willen meer, wij willen totale vrijheid, alles kunnen doen zoals we gedaan hebben.

Zoals bij de leerlingen hopen wij dat deuren en ramen open kunnen gaan, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat wij weer in vuur en vlam worden gezet.

Bij de leerlingen gebeurde dit ineens, de ramen en deuren vlogen open, ze gingen naar buiten, er gebeurde meer! Ze gingen de straten op en vertelden over de blijde boodschap, over de geest, de helper die in ons midden was gekomen.

Hoe gaan wij straks de straat op als alle deuren weer open gaan, als de versoepelingen komen? Ik denk dat wij ook de straat opgaan, elkaar in de armen vliegen, feest gaan vieren. Vertellen wij ook nog over de helper, de Heilige geest?  Zeggen wij gelukkig het vaccin is onze redding?

Ik hoop van harte dat wij ons bewust gaan worden over ons leven, dat de Covid 19 ons aan het nadenken zet over ons leven. Als wij luisteren naar ons leven, als wij onze ogen openen, ervaren wij dat er een helper in ons midden is.

Wij mogen met Pinksteren en in de tijd die komen uitkijken naar vrijheid, opnieuw in beweging gaan komen. Hoe leg je dit uit aan kinderen, aan jongeren? Wij hebben een kinderkerk, wij hebben ouders gevraagd laat ons met foto’s zien hoe jullie als gezin in beweging komen. Met de jongeren van Rock Solid en Rock Solid Junior hebben wij een eigentijdse viering waarin ‘vrij zijn’ centraal zal staan.

Zo mag Pinksteren ons raken als mens en als geloofsgemeenschap.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

Op  5 mei vieren we in Nederland dat we in vrijheid leven. We staan stil bij het feit dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.

Wat betekent vrijheid in het dagelijks leven?

Daarover heeft Dr. Edith Eva Eger een heel boeiend boek over geschreven, getiteld “De keuze” met als ondertitel “leven in vrijheid”. Haar leven is vol duisternis geweest. Ze werd opgesloten in Auschwitz toen ze slechts een tiener was. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven. Ondanks alle afgrijselijkheden die ze heeft meegemaakt, raakte ze niet gedesillusioneerd en wist ze haar geestelijke en spirituele vrijheid te behouden. Haar wijsheid komt voort uit de ergste periodes in haar leven.

In haar boek geeft Edith Eger aan dat slechte dingen iedereen overkomen. Op een bepaald moment in ons leven zullen we lijden onder een situatie die veroorzaakt is door omstandigheden, mensen of organisaties waar we weinig of geen invloed op hebben. Waar onze verwachtingen in de war worden geschopt. Een situatie die we niet hadden kunnen voorzien en waarop we niet voorbereid zijn.

Maar dan komt het erop aan welke houding we aannemen. Of we ons in ons denken helemaal laten beheersen door de situatie en ons daarin vastzetten. Waarin we blijven hangen in negatieve, angstige of kwade gedachten. Of dat we ons zelf bevrijden uit de gevangenis van ons denken  en de persoon worden die we ten diepste zouden mogen zijn.

Edith Eger nodigt ons uit om de keuze te maken vrij te zijn, zoals zij heeft gedaan in de oorlog en in het leven daarna. Om steeds te kiezen voor het leven. Dat is ook de uitnodiging die wij als gelovigen ontvangen. Want het volle en rijke feest van het leven, is ons ook van Godswege gegund. In zijn licht en liefde mogen wij leven. Dat wij elkaar daarbij mogen helpen.

Een vreugdevolle Bevrijdingsdag gewenst!

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben, met een verrassingsbezoek van de burgemeesters, een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook aanmelden via: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

Beste parochianen,

Wanneer ik op zondagochtend in de auto, op weg ben naar één van de parochiekerken om daar voor te gaan dan luister ik vaak naar het radio 1 programma ‘Vroege vogels’. Een aantal weken geleden hoorde ik tijdens dat programma over het Nationale weekend van de bijentelling op 17 en 18 april jl.

Het idee achter de bijentelling is dat hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Ook ik besloot mee te doen aan de bijentelling. Niet dat ik er veel verstand van heb, in tegendeel, maar ik dacht dat ik met een uitgeprint telformulier met foto’s van zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen toch een eind moest kunnen komen. Het bleek uiteindelijk toch lastiger dan ik dacht. De bijen en hommels vlogen weg toen ik dichterbij kwam en soms was het onderscheid tussen de ene bij en de andere bij bijzonder moeilijk te maken. Om ze te herkennen moest er goed gekeken worden naar de kop, de poten, het patroon op hun lijfjes, hun kleuren, et cetera.

Al kijkend, tellend en schrijvend dacht ik bij mezelf: ‘Stel dat we zo naar mensen zouden kijken?’ Hen beoordelend op lengte, op uiterlijke kenmerken, op naam, op geaardheid, hen in hokjes plaatsen en daar vervolgens conclusies aan verbinden. Maar deze veronderstelling van mij, was dat al niet voor een deel werkelijkheid geworden? De realiteit van de dag laat zien dat het immers wel degelijk gebeurt.

Mensen worden nog steeds beoordeeld op basis van wat ze zijn en niet op basis van wie ze zijn en daarmee wordt de ander tekort gedaan. Ieder mens heeft een verhaal, een eigen uniek verhaal van geloof, van hoop en van liefde. Doen wij wel genoeg moeite om deze verhalen achter de mens te ontdekken, te begrijpen. Om iemand echt te leren kennen. Of oordelen wij ook deels op wat we zien en ervaren of op basis van wat we ons laten aanpraten?

Zoals er een hele wereld bestaat achter een bij in een tuin zo bestaat er ook een hele wereld achter elke mens. Dat we die werelden meer en meer mogen ontdekken, het waardevolle ervan mogen zien en vasthouden en dat we beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om wat we zijn maar om wie we ten diepste (mogen) zijn.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Wie zijn de vrijwilligers van de Kinder-, Jeudkerk, Rock Solid en Rock Solid Junior? Via de parochiebladen en sociale media leest u over onze activiteiten. Velen weten niet wie de vrijwilligers zijn van deze werkgroepen. Graag wil ik, diaken Bert Huitink, u laten kennis maken met de werkgroepen en haar vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en de kerk? De 3e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de Kinderkerk.

Wij zijn Marloes ter Haar en Stefanie Poppink uit Reutum, Linda Waaijer uit Geesteren, Ellen Kloosterman en Dorien Nijkamp uit Langeveen. Onder leiding van diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de kinderkerk.

Met de Kinderkerk hopen wij kinderen en hun ouders op een laagdrempelige en vriendelijke manier in contact te laten komen met het geloof en elkaar. We willen kinderen graag meegeven dat ons geloof mooie verhalen heeft. Deze verhalen kunnen ons helpen om gesprekken met elkaar te voeren over soms best ingewikkelde onderwerpen voor kinderen. Daarnaast verwonderen kinderen zich nog en dat is een prachtige eigenschap die we moeten koesteren. Naast de kinderen zijn de ouders ook belangrijk. We hopen dat onze vieringen ouders handvaten bieden om de basisverhalen van het geloof door te kunnen geven aan hun kinderen.

Vanuit de Kinderkerk organiseren wij het samen zijn tussen kinderen en hun ouders rond vaste thema’s als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en daarnaast hebben we nog verschillende vieringen door het jaar heen. Vanwege Covid-19 zijn helaas meerdere bijeenkomsten vervangen door alternatieven. We hopen dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen samen mogen komen en kunnen vieren. We vinden het altijd erg fijn dat de jongeren van Rock Solid ons ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten.

Een kerk heeft geen toekomst en is saai, hoor je wel eens. Wij vinden van niet. De kerk is niet per se de plek waar het geloof alleen een plek krijgt, het kan op heel veel verschillende plaatsen. Het gaat om het samen zijn en het delen van de verhalen. Onze vieringen worden over het algemeen georganiseerd in de dagkapel van Geesteren en tussendoor bezoeken we verschillende locaties zoals de pastorietuin in Langeveen. We proberen het in de dagkapel voor kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden en door eerst samen te bidden, vieren en te zingen. We sluiten altijd af met een leuke activiteit en wat lekkers voor de kinderen en hun ouders.
Wij denken dat de manier van vieren zoals wij doen bij de Kinderkerk de basis is voor de toekomst. We hopen dat de mooie verhalen op deze manier doorgegeven blijven worden.

Geloof betekent voor ons een stukje basis en houvast in de opvoeding van onze kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kinderen mee te geven om dicht bij zichzelf te mogen blijven. Het geloof is voor ons ook deels het doorgeven van tradities en het bewust tijd voor elkaar maken. Daar halen wij onze inspiratie en kracht uit. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is, momenten blijven organiseren en koesteren om samen verhalen te blijven vertellen en gesprekken te blijven voeren zodat onze kinderen ook het geloof kunnen beleven ieder op zijn of haar eigen manier.

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2021

Utrecht, Witte Donderdag – 1 april 2021

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Tekenen van hoop doen ons opleven. Wij kunnen sowieso niet zonder hoop en vooral in onzekere tijden hebben we die nodig. Dat weten wij allen nu maar al te goed. Tekenen van hoop die ons als Kerk doen opleven, blijft de Heer ons geven. Dat hebben we als Kerk ook hard nodig, zeker nu we ook de vieringen van de Goede Week en de Paastijd slechts in kleine kring kunnen vieren.

CST-2021-03-31 Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2021