Artikelen door Gerrit ter Wee

, , ,

Uitnodiging Parochieavond

Uitnodiging Centrale parochieavond Warmlopen voor de parochie…… Voor alle vrijwilligers en parochianen organiseert het parochiebestuur op woensdag 14 november een centrale parochieavond. Naast het inzicht geven in de (financiële) situatie zal er gediscussieerd worden over de toekomst van de H. Pancratius parochie. Hoe houden we al onze kerken open en kunnen we pastorale zorg in […]

,

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, Klumperstraat 14, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670513, e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 […]

Nieuwsbrief NSGV

NIEUWSBRIEF NSGV Nieuwsflits “November 2018” Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek Nieuw gecomponeerde mis Tom Lowenthal Afgelopen 6 oktober was in Houten de première van de nieuw gecomponeerde mis van Tom Löwenthal; MISSA ‘CONSOLATRIX AFFLICTORUM’. Op initiatief van het koor ‘Cantilene’ uit […]