Artikelen door Secretariaat

Lourdesviering – woensdagavond 29 mei 2024

De werkgroep Lourdesbedevaarten van onze parochie organiseert in het voorjaar van 2025, volgend jaar dus, weer een bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor gaan na de zomervakantie van dit jaar weer van start. Om toch de bijzondere verbinding met Maria te behouden heeft de Lourdesgroep besloten om voor dit jaar een bijzondere Mariaviering te organiseren, […]

Pastorpraat voor Pinksteren

Met Pasen begonnen we in de kerk met het aansteken van de paaskaars. Meestal gaat dat niet ineens. En zeker wanneer buiten de paaskaars wordt ontstoken en de wind krijgt er vat op, is het een moeizaam proces om de paaskaars brandend te houden. Maar toch wanneer het kleine haperende vuurtje brandt en wordt uitgedeeld […]

Ontmoetingsmiddag – 16 mei 2024

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie. Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen. De middag begint om […]

Lezing Humanitair Oorlogsrecht

Lezing over Humanitair Oorlogsrecht Op woensdagavond 22 mei 2024 in het parochiecentrum in Ootmarsum houdt Robert Harperink, in zijn functie als voorlichter bij het Rode Kruis, een lezing over Humanitair Oorlogsrecht. Ondanks het feit dat in oorlogen en militaire conflicten regels vaak worden geschonden, bestaat er zoiets als Humanitair Oorlogsrecht en het Rode Kruis zet […]

Ontmoetingsmiddag – 16 mei 2024

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie. Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen. De middag begint om […]

Dodenherdenking

Dodenherdenking Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tevens herdenken we alle gestorvenen als gevolg van oorlogssituaties en vredesmissies in de jaren daarna tot heden toe. Helaas vallen er heden ten dage nog vele slachtoffers als gevolg van oorlog en geweld. Dat wij op 4 mei hen mogen gedenken. Hierbij een […]

,

Voorbereiding H. Vormsel 2024

Bericht vanuit de vormselwerkgroep In het najaar van 2024 zullen de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten hun H. Vormsel mogen doen. Het pastoresteam is samen met de werkgroep al begonnen met de voorbereidingen hiervoor. Houdt u de berichtgeving via social media en Op en rond de essen in de gaten voor verdere […]

, ,

Dodenherdenking – 4 mei 2024

In Albergen vindt op zaterdag 4 mei aanstaande de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument op de R.K. Begraafplaats aan de Hobergenstraat. De herdenking wordt georganiseerd door de “Werkgroep 4 mei” en begint om 19:55 uur. Tijdens deze dodenherdenking  worden alle burgers en militairen herdacht die sinds 10 mei 1940 (wanneer of waar ook ter […]

,

“Samen bouwen aan een synodale kerk”

Verslagen gesprekken van de avond “samen bouwen aan een synodale kerk” Op donderdag 21 maart vond een gespreksavond plaats in zaal Kottink in Geesteren onder de noemer: “samen bouwen aan een synodale kerk”. Onze parochie had gehoor gegeven aan de oproep van de paus en de bisschoppen om met elkaar in gesprek te gaan over […]