Zondag 17  oktober is het wereldarmoede dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht besteedt aan armoede. De Verenigde Naties omschrijven armoede als volgt: “Het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Meer dan 1 miljoen mensen leven vandaag de dag in armoede. Naast het hebben van onvoldoende financiële middelen ontstaat er bij vele mensen ook sociale armoede. Dit betekent dat er geen geld is voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, een koor, voor schoolactiviteiten van kinderen of een uitstapje van bijvoorbeeld de Zonnebloem of de KBO.

Cijfers tonen aan dat in onze parochie gemiddeld 88 gezinnen in armoede leven waaronder 72 kinderen.  Dit betekent dat er voor het noodzakelijke levensonderhoud onvoldoende geld ter beschikking is en voor extra uitgaven is er al helemaal geen geld. Dus ook niet voor bijvoorbeeld de verjaardag van een kind.  Gelukkig kunnen ouders in zo’n situatie gebruikmaken van de verjaardagsbox. Zo kunnen zij hun kind toch een feestelijke verjaardag geven. Dit jaar (tot en met september) is hier al 67 keer gebruik van gemaakt voor 148 kinderen. Dit geldt ook voor het meedoenpakket. Middels dit pakket kan men een bijdrage krijgen voor een activiteit of uitstapje of voor de aanschaf van kleding. Hiervan is vorig jaar 50 keer gebruik van gemaakt ten behoeve van 116 kinderen.

Stichting leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om onder andere mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier is tot september dit jaar 148 keer gebruik van gemaakt.

Diverse gezinnen en volwassenen uit onze parochie maken gebruik van de voedselbank omdat ze niet de financiën hebben om elke dag een goede volledige en gezonde maaltijd te kunnen nuttigen.

De verwachting is dat gezien de gevolgen van de coronapandemie, het aantal mensen zal toenemen dat gebruik zal moeten maken van bovenstaande voorzieningen.

Als H. Pancratius parochie willen we daarom starten met de wekelijkse boodschappenmand. Vanaf 17 oktober zal er permanent in elke kerk een mand of een krat staan waarin houdbare levensmiddelen gedeponeerd kunnen worden. Deze levensmiddelen zullen worden verzameld en overhandigd aan de voedselbanken in onze parochie of ze worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie ten behoeve van parochianen of voor de eventuele paaspakkettenactie. Daarom vragen wij u bij het inleveren van levensmiddelen voor de kerstpakketten)te letten op de houdbaarheidsdatum. Graag ten minste houdbaar tot februari 2022.

Deze diaconale opdracht die we tot uitvoer gaan brengen komt voort uit de werken van barmhartigheid waarin Jezus zegt: “ “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven”.

Door middel van het opstarten van de boodschappenmand hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan degenen die dit het hardst nodig hebben.

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Liever een financiële bijdrage?

Scan de QR code of geef een gift
via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand.

 

Het thema van de nieuwste editie van Kompas is ‘Creatie’.

Met deze keer in gesprek met Ellen Kleine Schaars uit Tubbergen, een terugblik op de Pancratiusdag, inzamelingsactie van gereedschap en kleding, Wereldmissiemaand, het gouden priesterfeest van pater Op de Weegh. En verder de PCI van de H. Pancratius parochie, de pastorale column, van de bestuurstafel, nieuws uit alle locaties, het rooster van de vieringen t/m 12 december enz.

Nieuwsgierig geworden? KLIK HIER

 

 

Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit en bloeit.

Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient. Maar nemen we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar uiting aan?

De Pancratius commissie organiseert daarom op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in Fleringen  een activiteit in het kader van “dankbaarheid”. Onder leiding van een professional maken we een herfststuk in het kader van oogstdankdag. Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag zijn gaven schenkt. U bent hiervoor van harte welkom!

De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt 5 euro.

Verder vragen we u om een snoeischaar, schilmes en vuilniszak mee te nemen.

U kunt zich tot 29 september aanmelden via : c.saris@hpancratius.nl

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie

Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat.

Het thema van dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren, wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven.

Daarnaast wordt de muziek verzorgd door de 1LIFE Worship band. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit te leven!

Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een kruk of gemakkelijke stoel mee.

Rock Solid begint weer!

De jongeren van Rock Solid openen het werkjaar vrijdag 17 september (van 19.30-21.30 uur) met een smokkeltocht. Doe mee! Of kom naar één van de andere activiteiten die worden georganiseerd.

Lees hieronder de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior.

 

De Kinderkerk begint op zondag 12 september met de openingsviering in de openlucht. De viering begint om 10.00 uur in de pastorietuin van Langeveen. De viering heeft als thema: Vrij zijn. Na de viering is er koffie en drinken, kinderen mogen na de viering kleuren in de dagkapel. Opgave is niet nodig. Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Neemt u een dekentje of een stoel mee.

Foto´s:

  1. Training in het huis van Julia: In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.
  2. Opname van getuigenis voor een podcast
  3. Foto van vakopleiding: Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Vastenactieproject ¨Vrouwen weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ ten einde

Het vastenactieproject ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ is eind juli 2021 geëindigd. Heel veel mensen hebben zich vorig jaar ingezet om het streefbedrag voor het het project bij elkaar te krijgen. Maar wat is er mee gedaan?

Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos Guatemala en bestond uit twee onderdelen:

  1. Aanpak van geweld tegen vrouwen
  2. Vakopleidingen aan jongeren en vrouwen

Door het Coronavirus kon pas in augustus worden gestart met trainingen aan vrouwen in de verschillende gemeenschappen. De trainingen gingen over thema´s als eigenwaarde, vrouwenrechten en hoe om te gaan met conflicten. Vanwege het Coronavirus organiseerden de vrouwen de trainingen in hun huis, en in kleine groepen. In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.

¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hebben met huiselijk geweld¨

Julia is één van de leden van de vrouwenraad die trainingen gaf in haar gemeenschap. Ze woont samen met haar man en vier kinderen in een dorpje omgeven door koffieplantages. Haar man werkt als buschauffeur met een eigen minibusje. Een aantal maanden kon hij niet rijden vanwege het Coronavirus. Daardoor kregen ze serieuze problemen om eten op tafel te krijgen. ¨Dat is me nog nooit gebeurd, dat we niet wisten hoe genoeg eten op tafel te krijgen.¨, vertelde haar man.  Door het verkopen van taco´s en verschillende andere dingen probeerden ze toch wat inkomsten te krijgen, maar het was een zware periode. Toch ging ze in augustus van start met de trainingen aan vrouwen. Ze had twijfels of de vrouwen in haar buurt wel interesse zouden hebben in deze trainingen, maar dat bleek wel het geval.  Julia: ¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hadden met huiselijk geweld¨. De trainingen hebben mij geholpen om andere vrouwen te kunnen helpen. We zijn nu een groep van 27 vrouwen die zich hebben georganiseerd.

Vrouwen organiseren zich

Oorspronkelijk was het idee om regionale seminars te organiseren, maar door het Coronavirus werd in het kustgebied besloten de seminars lokaal te organiseren. Hierbij werden lokale bestuurders en organisaties uitgenodigd en er werden concrete voorstellen gepresenteerd om iets te doen tegen geweld tegen vrouwen. Ook de lage deelname van vrouwen in lokale besturen kwam aan de orde.

Psychische en juridische hulp

Het project heeft ook psychische en juridische hulp mogelijk gemaakt. In de twee regionale kantoren kregen ongeveer 25 families juridisch advies bij huiselijk geweld en tientallen vrouwen, jongeren en kinderen kregen psychische hulp. Ook werden in beide regio groepstherapieën verzorgd.

Podcasts

Dankzijn het Vastenactieproject is er ook een podcast van acht programma´s opgenomen. Deze zijn te luisteren via internet, en zijn uitgezonden op twee lokale radiostations. Het ging in de programma´s over dezelfde thema´s als tijdens de trainingen, en vrouwen vertelden over hun ervaringen. De programma´s werden gepresenteerd door 8 jongeren en vrouwen die een training hebben gevolgd in het maken van podcasts.

Nieuwe apparatuur voor opleidingscentrum

Dankzij het project kon het opleidingscentrum in Comitancillo nieuwe apparatuur aanschaffen. Dit heeft de kwaliteit van de producten verbeterd, en ook het aanbod aan opleidingen vergroot. Naast pottenbakken, weven, naaien en informatica worden nu ook cursussen aangeboden in weven met een riem weefgetouw en borduren. Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Het stopt hier niet

Een cultuur van vrede weef je niet in anderhalf jaar, en dus gaat MTC door met het geven van trainingen, ook in andere gemeentes en gemeenschappen. Met het Vastenactieproject heeft MTC veel vrouwen kunnen bereiken, die weer andere vrouwen kunnen helpen. Daarnaast gaat ook het opleidingscentrum in Comitancillo door met geven van vakopleidingen, waarbij de apparatuur die kon worden aangeschaft met het vastenactieproject van grote waarde is.

In 2020 zamelden de Heilige Pancratius Parochie, Parochie Lumen Christi en de Heilige Plechelmus Parochie geld in voor dit project, met steun van de Vastenactie. Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos, Guatemala. Voor meer informatie, zie de blog van Inge Kuiphuis: www.missieinguatemala.wordpress.com

Afgelopen zondag werd de Pancratiusdag gehouden, de opening van het nieuwe werkjaar. Veel parochianen waren hiervoor op de fiets naar de Kroezeboom gekomen. Het hoogtepunt van de viering was dat de geloofsgemeenschappen de talenten en kracht die ze bezitten elk op hun eigen wijze hadden verwoord in een presentatie met bijbehorende symbolen.

Voor een foto impressie van deze inspirerende viering:

 

PANCRATIUSDAG

Beste parochianen,

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag. Deze dag is tevens de start van het nieuwe werkjaar.

Het thema van deze dag is: ‘JIJ bent nodig’.

Waarom dit thema?

Om de eenvoudige reden dat je niet in je eentje kerk kunt zijn.  Daar hebben we elkaar voor nodig.

Want met ‘Kerk zijn’ vorm je niet alleen een gemeenschap van mensen die in Christus geloven, je vormt ook een gemeenschap van mensen die dienstbaar willen zijn, die willen leren en vieren maar bovenal ook willen bouwen aan een mooie toekomst.

Pancratiusdag is ook altijd een dag van ontmoeting, van gezelligheid, met elkaar in gesprek gaan en beseffen dat je toch meer gemeen hebt met elkaar dan je misschien in eerste instantie zou denken.  Dit te ervaren is voor velen van ons een grote meerwaarde.

Kijkend naar het komende werkjaar, dan zal dit jaar ons allen vast en zeker weer nieuwe uitdagingen gaan brengen. Daarvoor kan het betekenen dat we soms een beroep moeten doen op de kwaliteiten of beschikbaarheid van anderen. Daarom is het goed om te weten over welke capaciteiten en talenten wij als parochie beschikken.

Over welke capaciteiten en talenten onze parochie beschikt, daarover hoort en ziet u meer tijdens Pancratiusdag. Wel is nu al duidelijk dat we niet zonder jou, niet zonder u kunnen. JIJ bent nodig!

Het dames- en herenkoor uit Mariaparochie zal dit jaar het ‘basis’ koor vormen tijdens de eucharistieviering. Alle parochiekoren worden uitgenodigd om mee te zingen. We hopen van harte dat de corona maatregelen dit toestaan.

Laat het thema van dit jaar: ‘JIJ bent nodig’ een mooie aanzet zijn om samen op te trekken, om ons geloof meer en meer handen en voeten te geven.

Graag tot ziens op zondag 5 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom te Fleringen.

Pastoraal team, H. Pancratius parochie.

Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker Christianne Saris.