Klik hier voor de nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van het bezoek aan Tanzania en Uganda langs de vier intermediaire posten en langs een aantal projecten.
De H. Pancratius parochie heeft voor deze organisatie ook een inzameling gehouden.

Op maandag 7 mei j.l. en op woensdag 23 mei j.l. hebben twee groepen vrijwilliers, te weten de ‘Weekwachters’ en de medewerkers van de lokale secretariaten in onze parochie, module A van de cursus ‘In Gods naam omzien naar elkaar’ met goed gevolg afgerond. Deze basismodule bestond uit: A) het leren regie te voeren in een gesprek. B) Het leren om te kunnen gaan met verlieservaringen in gesprekken en C) het trainen in inlevingsvermogen. Tijdens de drie bijeenkomsten werden diverse oefeningen van de methode voor luisteren naar de levensgeschiedenis van de ander
geoefend.

De deelnemers waren positief over de eerste module. Met dank aan de cursusleiders, Bernanda van den Hengel (Diocesaan Diaconaal werker) en Eddy oude Wesselink (KCWO)
Wij feliciteren alle deelnemers nogmaals van harte met het behalen van het certificaat.

Namens het pastoraal team, pastor Jacqueline
Meupelenberg