JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander. Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn. Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zichzelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk. Ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom. Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het maken van een kaars bedraagt € 5,00 inclusief materiaal en drinken met iets lekkers.

Waar en wanneer

Eenmaal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen maar hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Hier is de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar. Wij hopen dat u met uw gezin een goede vakantieperiode heeft gehad en genoten heeft van de vrijheid. De werkgroep Jeugdkerk is weer gestart en wij hebben de 1e vergadering gehad. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het komende werkjaar.

Wandelviering

Zondag 27 september om 10.30 uur beginnen wij met de wandelviering. Misschien heeft u het via sociale media of de krant al voorbij zien komen. Deze viering start bij de Kroezeboom in Fleringen en eindigt hier ook weer. We gaan samen op weg met het thema: waar kom jij vandaan? We gaan lekker naar buiten dus iedereen mag mee wandelen.

Voor deze viering moet u zich aanmelden, dit kan via de mail van de Jeugdkerk jeugdkerk@hpancrsatius.nl Geeft u in de mail aan met hoeveel personen u komt en hoeveel kinderen. Dit moeten wij vragen door de corona maatregelen die van kracht zijn.

Wij heten u van harte welkom met de hele familie bij de 1e wandelviering.

 Programma 2020 2021.

U bent van de Jeugdkerk een gekleurde flyer gewend, deze blijft op dit moment nog achterwege omdat wij niet weten hoe het verder gaat met Corona. Wel staat er tot nu toe een Advent activiteit gepland op zondag 29 november om 10.00 uur. Deze datum mag u vast noteren. Dit is een activiteit voor alleen de kinderen. Ouders mogen hier jammer genoeg niet bij blijven. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en sociale media.

AVG.

Bij de Jeugdkerk maken we soms foto’s en video’s van onze bijeenkomsten en/of activiteiten. Hiervoor moeten wij, volgens de AVG-wetgeving, toestemming vragen aan ouders/verzorgers voor het delen van deze foto’s en video’s op onze sociale mediakanalen (Facebook en Instagram). Natuurlijk gaan wij hier zorgvuldig mee om en zullen wij geen foto’s plaatsen waardoor jullie schade kunnen ondervinden. Eveneens plaatsen wij geen namen bij de foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming. Wilt u dat foto’s waar u of uw kinderen op staan afgebeeld niet gebruikt worden voor de sociale media, kunt u dat melden bij diaken B. Huitink of bij leden van de werkgroep.

 Geluidsinstallatie.

De kinder-, jeugd- en jongerenkerk Rock Solid heeft haar eigen geluidsbox, daar zijn wij blij mee. We kunnen in de dagkapel en op locatie hiervan gebruik maken. Voor deze box hebben wij een aanvraag ingediend bij het St. Elisabeth fonds. Deze aanvraag is gehonoreerd waarvoor langs deze weg nogmaals hartelijk dank. Als toelichting op de toewijzing van het St. Elisabeth fonds: wij zijn van mening dat de kinder-, jeugd- en jongerenkerk in onze parochie de ondersteuning verdient.

Boekenkast.

Er wordt gewerkt om in de dagkapel van Geesteren een boekenkast te maken. In deze kast komen boeken die te leen zijn voor de kinderen. We hopen om begin 2021 te starten met de uitleen.

Mailingslijst.

Wij hebben sinds dit voorjaar een maillijst waar gezinnen op staan die zich betrokken voelen bij de Jeugdkerk. Een maillijst die groeiende is, inmiddels staan hier ruim 25 gezinnen op.  Kent u gezinnen die op de lijst willen, laten ze zich aanmelden via de mail van de Jeugdkerk, naam en adres gegevens en namen van de kinderen. Zij ontvangen de uitnodigingen voor de vieringen en de nieuwsbrieven.

Tot slot.

Wij als werkgroep hopen op een mooi werkjaar waar we met gezinnen mogen optrekken. Heeft u iets in gedachten dat geschikt is voor de Jeugdkerk dan horen wij dat graag via ons eigen mailadres.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk,

Ursela, Jelline, Moniek, Yvonne, Ingrid, Marleen en Diaken Bert Huitink.

 

09.2020-02 nieuwsbrief 2