Nieuwsflits

Datum: 1 juli 2018

Beste lezer,

Met de zomerperiode in zicht informeer ik u graag namens het parochiebestuur over actuele bestuurlijke zaken en ontwikkelingen binnen onze parochie.

Het is een druk eerste half jaar geweest. Het bestuur heeft samen met vele vrijwilligers diverse thema’s op de agenda gehad en uitgewerkt. Hierover leest u hieronder.

Met het naderen van de zomervakantie komen de vergaderingen en activiteiten even op een wat lager pitje te staan en dat is goed. Er ontstaat tijd om op zoek te gaan naar ontspanning en rust.

Zo kunnen we ons opladen voor een nieuw werkjaar welke op 2 september van start zal gaan met een zeer bijzondere Pancratiusviering bij de Kroezeboom. Deze viering zit vol verrassingen en bij deze wil ik alvast aanraden om deze datum in uw agenda te noteren en er vooral bij te zijn!

Tot slot wil ik u allen een hele fijne vakantieperiode toewensen. Voor degenen die er op uit trekken een behouden thuiskomst gewenst!

Hartelijke groet,

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur

Lees meer