De afgelopen tijd zijn we opgeschrikt door het toenemend geweld van oorlog en terreur in onze Wereld. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de oorlog tussen Gaza en Israël. Maar er zijn nog zoveel andere plekken in onze wereld waar volkeren leven met geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrikkelijke terreuraanslagen. Ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je hart.

In onze H. Pancratius parochie willen we op vrijdag 27 oktober a.s. bidden voor de vrede. Voor de vrede in de wereld en voor vrede in ons eigen hart.

Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met een Eucharistieviering in basiliek van Tubbergen.

De basiliek is van 9.30 uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het allerheiligste is gedurende deze uren uitgesteld. Elk uur zal er een kort gebed voor de vrede worden uitgesproken. Verder is het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te steken. Ook heeft u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrijven voor de vrede  en die in een doos  bij het Allerheiligste neer te leggen. Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in de gebedsviering waarmee we de gebedsdag voor de vrede zullen afsluiten.

De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Alle Parochianen en belangstellende zijn van harte welkom om aan deze dag voor de vrede mee te doen.

Graag tot ziens op 27 oktober a.s. in een van de vieringen of in de stille uren van gebed.

Pastoraal team van de H. Pancratius parochie.

UITNODIGING INWIJDING MARIAKAPEL ALBERGEN

Op zondag 22 oktober a.s. zal de nieuwe Mariakapel in Albergen plechtig worden ingewijd.

Om 10:00 uur start de feestelijke Mariaviering met als thema ‘Ontmoeting’ in zaal Morshuis.

De werkgroep Mariavieringen gaat in deze viering voor en Cantiamo zorgt voor de muzikale omlijsting.
Na afloop van de viering is er koffie of thee met krentenwegge voor alle aanwezigen.

Daarna is er een processie van Morshuis naar de nieuwe Mariakapel op de begraafplaats waar
pastoor Hermens deze om 12:15 uur plechtig zal inwijden.

De Commissie van Beheer van de geloofsgemeenschap Albergen en de werkgroep die de dag heeft voorbereid,
nodigen iedereen bij deze van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen we verschillende varianten tegen.

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin. Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

Het pastoraal team

Lijkt het u leuk  om samen te koken en te eten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 23 november van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw van Jong Nederland, Havezathestraat 57 in Tubbergen. Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd bereiden om daarna gezellig met elkaar te eten.
De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt vijf euro.

Graag voor 20 november aanmelden via emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Of telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden: 06-33564002.

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

 

Lourdesbedevaart

Zondagmiddag 17 september om 16:00 uur zijn we vanuit Tubbergen vertrokken nadat we door een grote groep mensen werden uitgezwaaid.

Nadat het reisgebed was uitgesproken werden de eerste traktaties in de bus al uitgedeeld en was het gelijk gezellig.

De reis per nachtbus verliep goed en voorspoedig. Maandag kwamen we om 10:45 uur aan in Lourdes.

De kamers waren klaar en we konden gelijk inchecken. Na een heerlijke lunch konden we even rusten. Daarna het heiligdom verkend en is er uiteraard een heerlijke cappuccino gedronken.

Dinsdagmorgen was er een welkomstviering in de Kolbe kapel. Tijdens deze viering is ook onze bedevaartskaars ontstoken.

‘s Middags hebben we de weg van Bernadette gevolgd. De begraafplaats, het cachot, de parochiekerk en de molen werden bezocht. Het was erg indrukwekkend om te zien hoe Bernadette en haar familie in haar jeugdjaren geleefd heeft.

‘s Avonds hebben we deel genomen aan de lichtprocessie. Een aantal pelgrims mochten helpen om het mariabeeld, vaandels, vlaggen en kaarsen te dragen. Ook hebben enkele dames meegezongen in het koor of waren lector.

Op onze derde dag in Lourdes hebben we deel genomen aan de internationale mis in de ondergrondse Pius X basiliek. Enkele pelgrims mochten wederom meezingen in het koor en Arie Vreeswijk had de eer om een voorbede te lezen.

Na een lekkere lunch in ons hotel La Solitude had iedereen even wat vrije tijd.

Om 15:00 uur hebben we als groep de kleine kruisweg gedaan en aansluitend was de Sacramentsprocessie.

Donderdagmorgen zijn we met de bus naar Bartrès gegaan. Daar hebben we gevierd in de kerk in het dorp waar Bernadette gewoond heeft. Als baby is ze daar bij een voedster geweest en later nog bij de schaapskooi vanwege haar astma. Tijdens de viering werd ook onze Lourdeskaars weer ontstoken.

Na de viering werd er nog lekker wat gedronken op een terras.

Vanwege voorspelde regen zijn we daarna gelijk met de bus naar de Pyreneeën gegaan. We hebben de Col du Tourmalet beklommen en op het hoogst begaanbare punt onze lunchpakketten opgemaakt. Helaas was het na de lunch gedaan met het droge weer. Op de terugweg in Betharram hebben we nog de kerk van het heiligdom bezocht.

Vrijdagmorgen hebben we om 10:00 uur aan de grot gevierd met alle Nederlandse pelgrims.

Aansluitend hebben we samen koffie gedronken.

Vrijdagmiddag was een vrije middag gepland. Een deel van de groep heeft samen met pastoraal werker Christianne Saris de grote kruisweg gelopen. Anderen hebben een bezoek aan de drie kerken op elkaar gebracht of de middag naar eigen invulling besteed.

Na een heerlijk diner, wat elke dag in buffetvorm was hebben we genoten van een bonte avond.

Er was een muziekbingo, enkele pelgrims hebben een leuk stukje gedaan en twee dames zongen een mooi lied. Het was een gezellige avond, mede dankzij de advocaatjes met slagroom.

Zaterdag was onze laatste dag in Lourdes.

In de morgen hebben we een mooie Mariaviering gehad in Cité Saint-Pierre.

Daarna hebben we nog rondgekeken op het terrein kaarsjes opgestoken bij de groene Kathedraal.

Na weer een heerlijke lunch konden degene die wilden mee naar de baden.

Om 16:30 uur was de Zendingsviering in de Rozenkransbasiliek. Aansluitend zijn we door de grot gelopen en hebben de meeste pelgrims afscheid genomen van Maria.

In de avond vond de inzegening van de devotionalia plaats, ook wel souvenirs genoemd. Na nog een drankje in de bar of nog een allerlaatste groet aan Maria was het voor de meesten op tijd bedtijd.

Zondagmorgen om 6:00 uur was het Ontbijt. Om 7:00 uur vertrokken we richting Nevers waar Bernadette ligt opgebaard.

Onderweg hebben we de Lourdesbingo gedaan.

Aangekomen in Nevers hebben we in de kapel de slotviering gedaan. Hier is voor de laatste keer onze bedevaartskaars ontstoken en na afloop in de grot geplaatst. Alle pelgrims konden hier een kaarsje opsteken. Na een heerlijk diner in het klooster is iedereen op tijd gaan slapen. Wij kijken terug op een mooie bedevaart.

  

Groeien in geloof  –  Welkom in ons leerhuis!

In onderstaande folder vindt u informatie over zeven geloofsbijeenkomsten die binnenkort van start gaan in de H. Pancratius parochie:

 

Op zondag 3 september 2023 is het pastorale werkjaar van onze parochie gestart met Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. Er was een goede opkomst voor de eucharistieviering die in het teken van stond het thema “Waar gaan we voor?” Een projectkoor, samengesteld uit zangers van de verschillende geloofsgemeenschappen, verzorgde de muzikale begeleiding van de viering. De voorbeden werden gelezen door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen van de parochie. Kinderen van de kinder-, jeugd en jongerenkerk liepen een speurtocht tijdens de viering. Op het einde van de viering doneerde kinderkerk het collectegeld van het afgelopen pastorale jaar aan Leo Stamsnieder, vertegenwoordiger van Stichting Aangepast Sporten Tubbergen. Na afloop van de viering en de speurtochten was er volop ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee en ranja met cake en voor de kinderen een ijsje. Alle aanwezigen vonden het een hele mooie ochtend en gingen zeer tevreden huiswaarts.

Zondag 3 september start het pastorale werkjaar van onze parochie met Pancratius dag. We hopen op goed weer zodat we met velen de eucharistie kunnen vieren in de open lucht bij de Kroezeboom. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Pancratius Basiliek in Tubbergen.  De viering begint om 10.00 uur.

Het thema is: “Waar gaan we voor?”

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om tijdens de viering een speurtocht te lopen. De leiding van kinderkerk en Rock Solid junior en Rock Solid bieden ieder een speurtocht aan die start en eindigt bij de Kroezeboom.

Na afloop van de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot
van koffie/thee met iets lekkers. Voor de kinderen zal er een speciale traktatie zijn.

Wij hopen velen mensen te mogen begroeten!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Vrijdag en zaterdag, 25 en 26 augustus, vond de tweedaagse bedevaart van de Oost Twentse Processie in Kevelaer plaats.
Er namen 122 pelgrims aan deel, die per bus, fiets of te voet naar het bedevaartsplaatsje gaan.

Vanuit Geesteren en Tilligte vertrokken 54 mensen in de bus naar Kevelaer! In Kevelaer kwamen de wandelaars en fietsers met hen samen.

We kunnen terugkijken op twee mooie inspirerende dagen in Kevelaer, waarbij we samen waren in geloof, hoop en liefde, het leven vierend en delend. Gaat u volgend jaar ook mee?