Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 43 en 44                                                               22 okt. t/m 4 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Barmhartigheid als sleutel voor een vreedzame wereld

De maand oktober is Mariamaand. In deze maand mogen we ons laten inspireren door wat Maria uitdraagt. Eén van de namen van Maria is :“Moeder van barmhartigheid”. Als moeder van Jezus en moeder van alle christenen, staat ze dicht bij God en dicht bij mensen. We mogen bij haar een zorgzame liefde ervaren die van God komt. In het danklied (het Magnificat) drukt Maria haar geloof uit dat Gods barmhartigheid de wereld verandert tot een heilzame plaats voor alle mensen. Dat is voor ons een troostend perspectief in een tijd waar velen tegenover elkaar lijken te staan en waar nog veel onrecht plaats vindt. Het is dus zaak dat wij ruimte maken voor barmhartigheid of compassie in ons leven.  De Britse schrijfster Karen Armstrong heeft dit in 2008 onder de aandacht gebracht in een lezing. Zij sprak de wens uit dat er een beweging zou ontstaan die zich sterk zou maken voor meer compassie tussen de mensen. Ze raakte velen met haar oproep en eind 2009 was er een beweging en een “handvest voor Compassie”, opgesteld door denkers uit het christendom, jodendom, islam, confucianisme, hindoeïsme en boeddhisme. Het handvest is in 32 landen gelanceerd en gebaseerd op de gulden regel “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Inmiddels hebben miljoenen mensen er hun handtekening onder gezet en honderden organisaties zich aangesloten bij die beweging.

In het handvest staat dat “compassie de drijfveer is om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen en om ieder mens te behandelen met waardigheid en respect”. Zo kan compassie gemaakt worden tot een “duidelijke, lichtende en dynamische kracht”. Zo te zien, heeft het handvest nog niets aan actualiteit ingeboet en kan het ons helpen, om in navolging van Maria, barmhartig te zijn om zo samen te bouwen aan de wereld van morgen. Dat wij elkaar daarbij mogen inspireren.

Zij nodigt ons ook uit, om in navolging van haar zoon, open te staan voor die liefde en er zelf deelgenoot van te worden. We zien dat in Lourdes waar mensen zich ontfermen over elkaar en waar de kwetsbare mensen op de eerste plaats komen. Die woorden kunnen ons steunen in een wereld waarin zoveel verandert en waar we soms weinig houvast lijken te hebben.

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema:

  1. 23 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Missiezondag

 

In het weekend van 29 en 30 oktober is er geen viering in onze kerk.

Thema: Allerzielen                                                                                                               

  1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Grootelaar

Beltweg 6, Manderveen

*13-05-1942                       ꝉ 07-10-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 oktober

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerhard Geerink, Leo Scholten (Itterbeck), Sien Derkink-Lucas.

Misintenties: Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Jan Grootelaar(Manderveen).

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Bernard en Truus Bekhuis-Haarhuis, Henk Tijink, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Bertels en Jan, ouders De Koning-Brekelmans, overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels ouders De Koning en Jan, Marietje ter Groot-Ophof, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, overl. ouders Meijer-Paus, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Ouders Hagedoorn-Groothuis, overleden leden van ons Liturgiekoor, Gerard en Rieka Kleizen, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Kleinhaarhuis, Gerrit Mensen, Aloy Tijhuis, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Annie Heppenhuis-Velers, overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Mensen-Hoek, ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Steffanie Kroeze, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Frans Mensen en ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Tijink-Snijders, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, Harrie den Riet, Joop van de Aast en fam., Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Joop Perdaan, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis Horst en fam., ouders Grootelaar-Oude Voshaar, overl. ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Herman Oude Elberink, Joseph Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, alle overledenen die hier op ons kerkhof rusten.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp
Woensdag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Kroeze, M. Hesselink
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen in parochiecentrum

I.v.m. de hoge gasprijzen zullende vieringen m.i.v. zaterdag 5 november plaatsvinden in het parochiecentrum.

Mochten de regels omtrent Corona  aangescherpt worden, zullen we u hierover berichten.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

 

Even voorstellen

Per 1 november a.s. ben ik door onze aartsbisschop benoemd tot de nieuwe pastoor van de H. Pancratius parochie. Begin november zal ik zeer waarschijnlijk gaan verhuizen van Twello naar Tubbergen en ga dan wonen op de pastorie. Op 15 november a.s. om 19.00 uur zal de installatieviering in de basiliek te Tubbergen plaatsvinden.

Ik ben Hans Hermens, geboren op 4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door Kardinaal Simonis gewijd tot priester en vervolgens door hem gezonden naar het parochieverband Twente west. Ik kwam te wonen in Vroomshoop.

Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt als priester. In 2008 kwam ik terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen, en werd pastoor van de St. Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik naar Salland en werd pastoor van de Emmanuelparochie. In 2018 werd ik pastoor van twee parochies de H.H. Franciscus- en Claraparochie, Twello en omgeving en de Emmausparochie, Apeldoorn. Vorig jaar gefuseerd tot de St Franciscusparochie. Nu moet ook ik hier weer afscheid nemen en dan merk ik dat ik ook hier weer gehecht ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen. En bij een afscheid merk ik ook dat dit gehecht zijn, wederzijds is.

Ik ben nu zeventien jaar priester. Voor mij speelde de roeping voor het priesterschap al vroeg, vanaf mijn achtste jaar. Maar toen ik ouder werd, kreeg ik steeds meer negatieve reacties op deze keuze. En zeker in de pubertijd is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om hier aan vast te houden.

In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben wiskundeleraar geworden, en kwam op een grote scholengemeenschap in Culemborg te werken. In deze acht jaren waarin ik leraar was genoot ik van het omgaan met de vele leerlingen. Vooral de interactie en het begeleiden van deze leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch bleef ik mij ook aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mij theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit te Utrecht en besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is

een strijd aan voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een

deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten.

Ik werk nu negentien jaar met veel vreugde in het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om mensen

vanuit een gelovig perspectief nabij te mogen zijn, op momenten van vreugde en verdriet. Een

ontmoeting van mens tot mens kan mij echt verwonderen, elk mens draagt een verhaal met zich mee en dat is de moeite waard om naar te luisteren.

In elk mens ontmoeten we ook een glimpje van Gods aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Als pastoor krijg ik naast pastorale taken ook te maken met bestuurlijke taken, als pastoor ben je immers ook voorzitter van het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht dit ook voor.

Ik spreek de hoop uit, vele goede contacten te mogen hebben met het pastorale team, parochiebestuur, de vele vrijwilligers en vrijwilligsters, en met alle parochianen uit de Pancratius parochie. Ik besef maar al goed dat ik als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie hulp en inspiratie nodig. En ik bid God om zijn zegen en steun voor het werk in onze Pancratius parochie.

Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet en kijk uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen in de geloofsgemeenschappen. Werken als pastor, ik vind het heel mooi werk.

Hartelijke groet, pastoor Hans Hermens

 

Da Capo  50 jaar

Da Capo is een gemengd koor uit Saasveld. Het heeft ruim 30 leden, niet alleen uit Saasveld, maar uit allerlei plaatsen in de omgeving. Er is een vaste pianiste Josefien Havinga. Het koor staat onder leiding van Resy Weernink- ten Have. Bij sommige optredens doen er een drummer en/of bassist mee. 50 jaar geleden is het koor opgericht als Jongerenkoor Saasveld. In die tijd werden er in veel parochies koren opgericht. Er klonk herkenbare muziek en tekst in de kerken (beatmissen). Het jongerenkoor kreeg in de eerste jaren weinig medewerking van de zeer conservatieve pastoor Aalders.

Gerda de Lenne, een van de oprichters van toen, is nog steeds zingend lid van het koor en ook al die tijd actief in de tekstgroep. De eerste dirigent, Jan ten Have, was de vader van de huidige dirigente.

Ruim 10 jaar na de oprichting kwam er een nieuwe dirigent, Chiel Geerligs. De leden van het jongerenkoor werden ouder en het koor werd thema-koor. Dit koor zong vernieuwend liturgisch materiaal, waarbij de inhouden van de teksten voorop stonden. In augustus 2000 ging het koor bijna ter ziele. De dirigent stopte, het koor had weinig leden en weinig liefhebbers van het genre onder de parochianen.

Aangespoord door de laatste leden van het koor, nam Resy het stokje over met een flinke ambitie: Het koor moest veel groter worden, muzikaal goed gaan zingen en een gevarieerd repertoire krijgen. Na een wervingsactie kwamen er veel nieuwe leden bij. Bij deze doorstart hoorde een nieuwe naam: Da Capo. Dit is een muziekterm die letterlijk ‘vanaf het begin’ betekent. Nog steeds zingt het koor regelmatig in kerken, maar het heeft ook op vele andere podia in de regio gestaan met eigen producties. De laatste jaren heeft het koor succes gekregen met uitvoeringen van het ‘Moeder Aarde’-concert en de Passie van Saasveld, een ‘passion’ in een plaatselijke context. Behalve begeleide zang horen bij deze producties beeldmaterialen die op een groot scherm worden vertoond.

In de Corona-tijd heeft het koor weinig activiteiten gehad. Inmiddels is het koor weer op volle sterkte. Binnenkort kan dan eindelijk het jubileumconcert worden gehouden. Het gouden jubileum wordt gevierd met een vrij toegankelijk concert op zaterdag 5 november om 19.00 uur in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het koor zingt een aantal favoriete liederen uit het omvangrijke repertoire. Iedereen is van harte welkom.