Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 45 en 46                                                                         5 t/m 18 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vormselweekend.

We kijken als parochie terug op een mooi vormselweekend. Dit begon vrijdagavond 28 oktober. Deze avond was de kennismaking met de Vormheer hulpbisschop Mgr. Woorts. De Vormheer vertelde over zijn leven en geloof, hoe zijn geloof was gegroeid, priester en hulpbisschop was geworden. In totaal werden dit weekend 88 kinderen gevormd verdeeld over twee vieringen. Zaterdagmiddag in de kerk van Fleringen, zondagmorgen in de kerk van Geesteren. Beide vieringen waren de kerken goed gevuld en beide vieringen waren betrokken vieringen. Wij kijken als werkgroep met een goed gevoel terug op de vieringen.

Inzet voor een goed doel.

De vormelingen hadden bij de startdag €5,00 ontvangen, met dit bedrag hadden ze de opdracht mee gekregen om er meer van te maken met hun eigen talenten. Hoe maak je meer van €5,00 en hoe kun je geld verdienen? Daar mochten ze over nadenken en de mouwen uit de handen steken.  De € 5,00 moesten ze terug geven aan de parochie, de opbrengst, het verdiende geld gaat naar de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

De Caritas is er om mensen, om gezinnen te helpen die in de knel komen, in onze huidige samenleving zijn er mensen die in financiële problemen komen.

De vormelingen hadden hun best gedaan. Er werd tijdens de Vormselviering een cheque van €1225,32 overhandigd aan de PCI. Een pluim voor onze vormelingen. Wij willen hiermee onze vormelingen bewust maken hoe ze een ander tot hulp kunnen zijn, hoe ze diaconaal betrokken kunnen zijn.

Rock Solid.

Wanneer zien we vormelingen terug in onze kerk? Vele jongeren zeggen de kerk is saai, is niet uitnodigend. Onze parochie heeft een uitdagende kerk en dat is Rock Solid. Bij Rock Solid komen jongeren 1x per maand samen voor verdieping, dat doen we op verschillende manieren. Wij hopen dat de Vormelingen komen kennis maken met Rock Solid.

Dank.

Tijdens de vormselvieringen werd er woorden van dank uitgesproken, graag wil ik dit nogmaals doen in dit artikel. Dank aan de werkgroep, koren, fanfare, kosters, hulpouders, dank aan een ieder die heeft geholpen.

Werkgroep.

Een goede Vormsel werkgroep blijft noodzakelijk, er gaan enkele vrijwilligers stoppen, zij hebben meer dat 10 jaar het vormsel voorbereid en in de werkgroep gezeten. Wij hopen van harte dat er nieuwe mensen gaan opstaan voor de Vormselwerkgroep. In onze parochie hebben wij inmiddels een parochiële werkgroep die het vormsel samen voorbereid, vele handen maken licht werk. We hopen dat mensen zich spontaan gaan aanmelden voor deze werkgroep. We zoeken voornamelijk vrijwilligers uit Vasse, Tubbergen en Langeveen, uit overige locaties zijn vrijwilligers van harte welkom. Het is een bepaalde periode van het jaar dat wij hier mee bezig zijn, wie staat erop? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Diaken Bert Huitink B.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink

Thema:                                                                                    32e zondag door het jaar

  1. 5 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke vereniging voor oecumene

 

Thema: Op je hoede                                                         33e zondag door het jaar

  1. 12 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 november

Jaargedachtenis: Gerardus Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, Jan Grootelaar(Manderveen), fam. Perdaan-Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 november

Jaargedachtenis: Steffanie Kroeze

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 november 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Zaterdag 12 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Contactgegevens m.i.v. 7-11-2022:

Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Grotestraat 64

7651 CK Tubbergen

 

Uitnodiging afscheid pastoor Casper Pikkemaat

Pastoor Casper Pikkemaat gaat na zes jaar onze parochie verlaten om werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om vanaf 1 november ingezet te worden als priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op: Woensdag 9 november 2022

om 19.00 uur in de H. Pancratius basiliek, Grotestraat 70 te Tubbergen.

Aansluitend op de viering is er een receptie bij  ’t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen.

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Uitnodiging Installatieviering pastoor Hermens 15 november 2022

Verheugd kunnen wij u meedelen dat kardinaal W.J. Eijk per 1 november 2022 pastoor Hermens heeft benoemd tot pastoor van de H. Pancratius parochie.

De installatie van pastoor Hermens zal plaatsvinden op dinsdag 15 november a.s. tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Pancratiusbasiliek te Tubbergen, Grotestraat 70, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De voorganger zal zijn vicaris R.G.W. Cornelissen.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoor in ‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60 te Tubbergen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Mw. B. Holtschlag, vicevoorzitter

 

Dank voor alle medeleven!

Beste parochianen,

Een paar week geleden is mijn vader – in de gezegende leeftijd van 90 jaar – komen te overlijden. Mijn moeder en ik zijn bijzonder dankbaar voor zijn leven en voor de wijze waarop hij is gestorven; hij is heel vredig ingeslapen. Tot het moment van zijn laatste ademtocht, heeft mijn moeder hem liefdevol mogen verzorgen. Een week na zijn overlijden mocht ik voorgaan in zijn uitvaartviering in de H. Calixtus basiliek in Groenlo, te midden van onze familie en vrienden.

Langs deze weg, zouden mijn moeder en ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook hun medeleven hebben betoond. Het is bijzonder hartverwarmend! En het is ontroerend om je te realiseren dat zóveel mensen, parochianen en vrijwilligers, gewoon even een moment van hun tijd nemen voor een kaartje, een telefoontje of een appje – dat is een bijzondere steun. Nogmaals dank!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Berichtgeving energiebesparende maatregelen in onze kerken

De huidige energieprijzen zijn dermate gestegen en stijgende dat we met elkaar genoodzaakt zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om de energiekosten tijdens de komende winterperiode enigszins binnen de perken te houden.

In goed overleg  is besloten de kerken in de maand november niet te verwarmen.

Lokaal kan ervoor gekozen worden uit te wijken naar een dagkapel of parochieruimte waar energiezuiniger verwarmd kan worden.

Voor de periode december tot en met maart zullen aangepaste afspraken volgen die binnenkort gecommuniceerd zullen worden.

Houd de komende tijd de berichtgeving in de informatiebladen in de gaten.

Denk aan warme kleding en een warme jas.

Hartelijk dank alvast voor uw begrip namens het parochiebestuur en de commissies van beheer.

 

Diaconaal weekend op 5 en 6 november

In het weekend van 5 en 6 november staan de vieringen in het teken van de diaconie. Dit jaar is het thema: ‘De kracht van verbinden’.

Wij mensen kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Als familie, als vrienden, als leerlingen/studenten, als lid van de kerk. Maar ook via muziek, sport, hobby of werk.

Met onze ogen, oren, mond, handen en voeten zoeken we contact met elkaar. Ieder mens heeft die sociale behoefte.

Als we kijken naar onze parochie dan wordt hierin de verbindende factor steeds belangrijker. Vele werkgroepen hebben de handen al ineen geslagen of zijn van plan dit te gaan doen. Ook zien we tussen diverse geloofs- gemeenschappen steeds meer samenwerking ontstaan. Zij ervaren hierin een meerwaarde en de kracht van verbinden die hieruit voortkomt.

Parochiebrede werkgroepen zijn:

Anders vieren, De Passie, doopwerkgroepen, diaconaal beraad, EHC werkgroep, eindredactie parochiemagazine Kompas, Top 2000, Lourdes, Jeugdkerk, Kevelaer, Kinderkerk, liturgieberaad, MOV, Pancratius Commissie, Parochiebestuur, PCI, Rock Solid, Rock Solid jr.,  Troost en droom- dekentjes, Weekwacht, Uitvaartvrijwilligers, Vormselwerkgroep, Wereldlichtjesdag, Werkgroep Actie Kerkbalans, Werkgroep Maria processie.

Al deze groepen worden in dit weekend in het zonnetje gezet. Basisscholen zullen wederom hun bijdrage leveren in de vorm van het maken van een schilderdoek dat het thema weergeeft.

 

Dag van de Mantelzorg Tubbergen: uitnodiging!

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden!

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk , sociaal werkers mantelzorg van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond waar we mantelzorgers van harte voor uitnodigen!

Deze middag/avond is donderdag 10 november a.s van 16.00 uur tot 19.30 uur in

Het restaurant van ’n Kaps, Tibsweg 2 Tubbergen

Wij zien er naar uit om er middag/avond van te maken. Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 3 november a.s. bij e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

Hartelijke groet en graag tot 10 november,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Terugblik avond bloemschikken op 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren

De Pancratius Commissie kan terugkijken op een geslaagde avond bloemschikken in het kader van het jaarthema “Licht”, die werd begeleid door Evelien Olimulder. Tweeëntwintig dames uit diverse plaatsen van de parochie kwamen samen om een herfststuk te maken. Er werd gevraagd om op een hartje te schrijven wat hen moed geeft in deze tijd en om dit in het bloemstuk te verwerken.  De volgende woorden en zinnen werden opgeschreven: “Openheid”, “verdraagzaamheid”, “verantwoordelijkheid”, “saamhorigheid”. “verbondenheid”, “wandelen in de natuur”, “dieren om ons heen”, “behulpzaamheid”, “vele handen maken licht werk”, “samen sterk”, “een lichtje voor iedereen”, ‘sterkte voor zieke mensen”, “hand en glimlach”, “sterkte voor zieke mensen”, “liefde en zorgzaamheid”, “elkaar vasthouden”, “vrede” “in nabijheid verbonden”, “de ander nabij zijn”, “luisterend oor”, “positiviteit” ‘vertrouwen in de toekomst”

Het was een gezellige avond en er werden mooie bloemstukken gemaakt. Voldaan keerde iedereen huiswaarts.

De Pancratius Commissie

 

JUBILEUMCONCERT DA CAPO

Wegens omstandigheden kan het jubileumconcert van Da Capo Saasveld wat gepland stond op 5 november 2022 niet doorgaan.