Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 24 en 25                                                                          8 t/m 21 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kom. Heilige Geest

Kom, Geest van leven,

schijn in onze duisternis,

verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost,

maak ons hart licht en vrij,

troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,

geef ons ontspanning na hard werken,

laat ons hier-en-nu echt samen zijn.

Leid ons weer op goede wegen

als we verdwalen

als we koud en kil worden,

als we de moed verliezen.

Wees aanwezig in ons leven

met bevrijdende wijsheid

en met leven-gevende adem.

Kom, Geest van Gods liefde,

geef ons de kracht

om ons open te stellen voor u,

om elkaar in liefde bij te staan,

om gul te delen van uw gaven.

Kom, Heilige Geest,

zet ons in vuur en vlam.

 

Thema: de wil van God                                                   10e zondag door het jaar

  1. 9 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Uit eigen kracht                                                 11e zondag door het jaar

  1. 15 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

In de maand juni is er op de dinsdag geen viering.

 

parochiËle kroniek:

Gehuwd: Rolf Snijders en Emma Koopman,

Vasserdijk 51, Langeveen.

Overleden: Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman

Hardenbergerweg 215, Langeveen

* 23-11-1945                          ꝉ 25-05-2024

                     Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 juni

Jaargedachtenis: Bernard Schröder

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Leo Scholten (Itterbeck), Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 15 juni

Jaargedachtenis: Jan Vrerink

Misintenties: Erna Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan Weusthuis, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Johan Koopman, Cilia Weultjes, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 juni  09.00 uur

Lector: I. Scholten, T. Rozenkamp, M. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Zaterdag 15 juni 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

 

Vormsel 2024

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel. Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt. Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen. Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 17 november om 10.30 uur in Tubbergen. Voor verdere informatie over het voorbereidingstraject nodigden we ouders én kinderen van harte uit op de informatie avond. Deze is woensdag 26 juni om 19.00 uur in de kerk van Geesteren. Wees welkom.

Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie/