Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 50 en 51                                                                         9 t/m 22 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Adventstijd: tijd van hoop en verwachting

We bevinden ons in de donkerste tijd van het jaar en kijken uit naar licht. De voorbereidingstijd op Kerstmis sluit hier heel goed op aan. In het weekend

van 2 en 3 december aanstaande begint de Advent. We kijken uit naar de komst van God, die in het Kerstkind in ons midden komt. De komst van zo’n belangrijke gast mag wel voorbereid worden! Het is enerzijds een periode van bezinning, we nemen tijd om na te denken hoe we in het leven staan. De kleur in de liturgie is paars. In de vieringen lezen we uit de profeet Jesaja. Zijn naam betekent: “God redt.” Hij maakt ons attent op onrecht en laat ons verwachtingsvol uitkijken naar Gods belofte om een Redder te sturen. Een andere belangrijke figuur die naar voren komt is Johannes de Doper, die zich in de lijn van Jesaja boos maakt om het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Hij doet een dringend beroep om tot inkeer te komen. Gezien de oorlogen, gespannen verhoudingen, mensonwaardige situaties in de wereld is dit extra actueel. De Advent is ook een periode van hoop die naar voren komt in Maria die zwanger is. Waar hopen we op? Op vrede, een betere wereld, meer verbinding. En het Kerstkind wijst ons daartoe de weg. Hij is als een kwetsbaar kind in ons midden gekomen, we kunnen Hem omringen met zorg en liefde. Hij schuilt in iedere mens die zorg en liefde nodig heeft. Daarom hebben we in deze periode extra aandacht voor de mensen, die onze steun kunnen gebruiken. Denk aan de Adventsactie, maar ook de Kerstactie van de gezamenlijke kerken. Maar laten we ook in eigen kring ruimte maken voor elkaar. Dat we samen mogen groeien naar het Licht en steeds meer ontdekken waar dat Licht te vinden is. In ons eigen hart en de liefde voor elkaar. Ik wens ons een hele goede Adventstijd toe.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Baan de weg                                                       2e zondag van de Advent

  1. 10 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema:                                                                                   3e zondag van de Advent

  1. 16 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

  1. 19 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Sieny Kuipers-Kempers

Misintenties: Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher.

Misintenties: Bennie Steggink, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Joop Plegt.

Overige intenties:

 

Misintenties dinsdag 19 december:

Voor de leden en overleden leden van de KVO.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 10 december  09.00 uur

Lector: M. Pouwels, I. Scholten, J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zaterdag 16 december 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  14 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen en misintenties Kerstmis/Oud en Nieuw

Misintenties voor Kerstmis kunt u uiterlijk tot donderdag 14 dec. aanvragen. Graag vermelden of  de intentie voor Kerstavond, eerste  Kerstdag of tweede Kerstdag is.

Vieringen:

Zondag 24 december Kerstavond:

19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage en Cantiamo.

(Pastor Saris)

Maandag 25 december 1e Kerstdag:

09.00 uur: Woord- en Communieviering (Diaken Thöni)

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag:

09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor (Pastoor Hermes)

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag zijn er geen vieringen.

 

SENIORENNIEUWS.

Op woensdag 20 december a.s. wordt er in samenwerking met de Zonnebloem een gezellige Kerstviering georganiseerd voor de senioren van Langeveen en Bruinehaar.

De middag wordt gehouden in Café-Restaurant  Waayer te Langeveen en zal om 14.00 uur beginnen.

Het Kersverhaal zal worden verteld en natuurlijk kan er meegezongen worden met veel bekende kerstliederen.

De middag wordt afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.

Ook niet leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven voor deze gezellige en sfeervolle kerstviering, de kosten zijn €15,00 per persoon.

 

U kunt zich opgeven voor vrijdag 15 december a.s. bij

  • Elly Oude Geerdink 06 –39080279
  • Ineke Eggengoor 06-13333397
  • Toos Leus 06 -51973923
  • Helma Schalkwijk 06 – 45421173

 

Terugblik avond “samen koken, samen eten”

Op donderdagavond 23 november vond de avond “samen koken, samen eten” plaats die de Pancratius Commissie had georganiseerd.

Tien mensen uit onze parochie kwamen samen in het gebouw van Jong Nederland in Tubbergen om met elkaar een maaltijd te bereiden en samen te eten. Aan de hand van aangereikte vragen op kaartjes, werden er hele goede en betekenisvolle gesprekken gevoerd.

Het was een hele geslaagde en zinvolle avond die voor herhaling vatbaar was!

 

Bijzondere Kerstviering in het teken van vriendschap

Op zaterdag 16 december 2023 zal er in de Protestantse kerk van Tubbergen weer een bijzondere Kerstviering zijn voor cliënten van Aveleijn, de Twentse Zorgcentra en JP van de Bent  in Tubbergen. Dit jaar is het thema “Vriendschap”. We staan stil bij vragen als: hoe uit jij vriendschap? Hoe voelt vriendschap voor jou? Kunnen we geloven dat Jezus voor ons een vriend wil zijn? De viering is voorbereid door begeleiders van Aveleijn en de Twentse Zorgcentra,  een ouderling en een diaken van de Protestantse Kerk Tubbergen en pastoraal werker Christianne Saris. Christianne is tevens voorganger in de viering. Het koor Multiple Voices uit Tubbergen zal de viering muzikaal begeleiden. Voor familie en belangstellenden is de viering online live te volgen via kerkdienstgemist.nl. Zoek dan op “Protestantse Gemeente Tubbergen”.

 

 

Adventsactie 2023: van donkere mijnen naar verlichte klaslokalen

In de Advent kijken we uit naar Licht in het donker. Het is een tijd van hoop op een nieuwe toekomst voor alle mensen, klein en groot. Als christenen willen we zelf ook mee bouwen aan die toekomst. Dat doen we in deze tijd met het steunen van het project van Adventsactie dat kinderarbeid tegen gaat.

 

Project

In DR Congo werken tienduizenden kinderen dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders in dit land verdienen structureel te weinig om rond te komen. Daarom gaan kinderen steeds vaker noodgedwongen de Congolese mijnen in. In de beklemmende duisternis zoeken ze naar waardevolle grondstoffen als kobalt en koper. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat wil Adventsactie bereiken?

Adventsactie steunt het project van haar partner Olame in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. Er wordt voor gezorgd dat kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe doen ze dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren ( 14-22 jaar)  die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Helpt u mee?

Met onze steun kunnen kinderen de donkere mijnen verlaten en leren in verlichte schoollokalen. Wilt u meehelpen dan kunt u een gift overmaken op:

NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

met vermelding van

Adventsproject “Jonge mijnwerkers naar school in Congo”

 

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal.

 

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen, regelde hij een ezel en een os en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en Maria uit te beelden. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

 

Filmpjes van bisschoppen

Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. Op de website is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal. Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal, van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

 

Welkom bij de viering

De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze parochie staat het vieringenrooster in de informatiebladen, in Kompas en op de website. U bent van harte welkom! Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen.

En meer

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.

 

Kijk voor meer informatie op de parochiesite www.hpancratius.nl maar ook op Vier.nu en doe mee. Vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!

 

Traditionele nachtmis in Twente in Pancratius Basiliek Tubbergen.

In de Kerstnacht van zaterdag 25 december a.s. wordt in de Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is Pastoor Hans Hermens met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.45 tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a. Wij komen tesamen, Nu zijt Wellekome en uit het beroemde Weihnachtsoratorium van J.S. Bach Seit wilkommen Trost der Frommen. Ook zal de midwinterhoorn klinken op het kerkplein en aansluitend in de Basiliek. Voorafgaand aan de viering en voor het ware kerstgevoel klinkt het prachtige Stille Nacht van F. Grüber.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A. Mozart: Missa Brevi in G. De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor verzorgen de wisselende gezangen.

Tijdens de communie zal het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens worden gezongen.

De Nachtmis wordt besloten met het geweldige slotdeel Menschen die Ihr wart verloren uit het Weihnachtsoratorium van H.F. Müller.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroeg kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeergelegenheid bij en rond de Basiliek.

Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 22 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vraagt Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

 

Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

 

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. De landelijke campagne steunt projecten rond de onderwerpen ‘Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India’, ‘Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo’, ‘Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik’ en ‘Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan’.

 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer informatie: www.adventsactie.nl

Bron: parochiebladen service, Bisdom Utrecht.