Zondag 10 december 2023 –  18.45 IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN (inloop vanaf 18.15 uur)

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het zingen van liederen en door het lezen van troostende gedichten. Het koor Muliple Voices uit Tubbergen zal met passende liederen de muziek verzorgen.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor iedereen, die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. Daarbij wordt de naam van het kind/de kinderen ook genoemd.

Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Via de facebookpagina van de parochie – of door deze link te volgen –  is tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 10 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 10 december in de basiliek.

Bij vragen kunt u via de mail contact opnemen via y.kroeze@hpancratius.nl.  Of telefonisch 06-33564002 (dinsdag- of woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur)

Werkgroep Wereldlichtjesdag