Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 14 en 15                                                                         1 t/m 14 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Zien en gezien worden

In het weekend van 18 en 19 maart stond de vastenactie centraal en vierden we tevens half vasten. Ik mocht voorgaan in verschillende weekendvieringen en ben tijdens de overweging in Geesteren en Vriezenveen in gesprek gegaan met Inge Kuiphuis, die zeven jaar als missionair werker heeft gewerkt in Guatemala. Zij is verbonden met ons project van de Vastenactie. Inge en ik kwamen erachter dat de lezingen naadloos aansloten bij het verhaal dat zij vertelde. Ik vroeg haar hoe zij ertoe was gekomen om in Guatemala te gaan werken. Zij vertelde dat de ongelijke verdeling in de wereld haar bezig had gehouden. Zij had zo’n goed leven en kwam niets tekort, in het zuiden van de wereld is aan alles tekort. Zij koos er voor om de opleiding Ontwikkelingsstudies te volgen en werd uitgezonden via de Week van de Nederlandse missionarissen. Ze heeft gewerkt bij een sociale beweging van boeren en arbeiders die opkomt voor de rechten van werknemers van een voormalige koffieplantage en voor de verbetering van leefomstandigheden. Inge heeft deze organisatie op allerlei manieren bijgestaan. Wat de mensen het meest waardeerden, was dat ze gezien werden, door mensen uit andere landen en dat sterkte hen enorm. In het evangelie van het betreffende weekend ging het ook om gezien worden. Jezus zag een blindgeborene, waar anderen aan voorbij liepen. Hij zag de nood van de man, ontfermde zich over hem en genas hem. De man kreeg een totaal nieuw perspectief in zijn leven en kwam tot geloof. In onze tijd zie ik ook een grote behoefte van mensen om gezien te worden. Gezien te worden in het werk of vrijwilligerswerk, maar ook in het onderlinge sociale contact om zorgen en noden te delen, bij ziekte, zorgen, verlies, overlijden. En waar het leven gedeeld wordt, worden mensen bemoedigd en gesterkt. Jezus heeft ons laten zien wat geloven is: de wereld te herscheppen, betrouwbaar te maken, te vernieuwen, te verzoenen. Hij zag mensen in hun nood en hielp hen opstaan. Dat wij elkaar helpen opstaan en zo toe mogen groeien naar Pasen, het feest van de Opstanding.

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: God zal mij helpen                                                                      Palmzondag

  1. 1 april 19.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Huisman)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 4 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Goede vrijdag                                                                                                        

  1. 7 april 15.00 uur: Kruisweg m.m.v. het Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

De kruisweg is in de kerk i.p.v. de dagkapel

 

Thema: Hij leeft!                                                                        Hoogfeest van Pasen

  1. 9 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema: Hij leeft!                                                                                              2e Paasdag

  1. 10 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 1 april

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Steggink, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 9 april

Jaargedachtenis: Marie Paus-Hamer.

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grotelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, Jan en Marie Pouwels, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Jan Oude Nijeweme, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Ans Hekkink, Gerrit Albers en ouders Droste en fam., Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jolanda Oude Booijink, Jan en ouders Vrerink, Leo Scholten (Itterbeck), Bennie Kienhuis (Manderveen), Marie Paus-Hamer, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, ouders Kienhuis Hoek en fam., Jan Lohuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers en ouder Heppenhuis-Hofsté, Siny Kuipers.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 10 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis.

Misintenties: ouders Bertels en Jan en ouders de Koning, Bennie ten Berge, ouders ten Berge-Oude Kotte, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. fam. Mensen-Everloo, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Paus-Lohuis en uit dankbaarheid, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof. mis uit dankbaarheid.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 1 april  19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 4 april 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Vrijdag 7 april 15.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Pouwels

 

Zondag 9 april 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Maandag 10 april 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Popkoor Viventi met passie voor het goede doel!

Ook dit jaar zal Popkoor Viventi uit Tilligte op diverse locaties het Passieverhaal met als thema “Het licht in mij” opvoeren. Dit jaar heeft de Passie een speciaal tintje. Aangezien enkele koorleden en dorpsgenoten nauw verbonden zijn met de actie Walk4light, wil ook Viventi hierin iets betekenen. De achtjarige Joep uit Reutum lijdt aan Retinitis Pigmentosa, een oogziekte met weinig zicht of zelfs blindheid als gevolg. Het is een progressieve ziekte en tot op heden nog niet te behandelen. Professor Camiel Boon, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, wil met zijn team innovatieve gentherapie en behandelingen ontwikkelen. Dit onderzoek is experimenteel, complex en heel kostbaar.

Popkoor Viventi zal na de uitvoeringen om een vrije gift vragen. De gehele opbrengst zal voor dit goede doel zijn!

We nodigen u van harte uit voor de Tilligter Passie met als thema “Het licht in mij”. De uitvoeringen zijn op:

  • Zaterdag 1 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Reutum;
  • Woensdag 5 april om 19.30 uur in de kapel van het Klooster in Noord-Deurningen;
  • Vrijdag 7 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Tilligte.

Popkoor Viventi hoopt die avonden voor velen een lichtpuntje te zijn!

3 t/m 16 april 2023

H. Pancratius parochie Tubbergen

 

Actie Kerkbalans Pancratius parochie

De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt weer Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2023 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 9e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop voor de 24e keer.

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham.

Op woensdag 5 april wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 6 april wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber. Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

Twentse School voor Theologie

Voor Twentenaren geïnteresseerd in theologie is de Twentse School voor Theologie opgericht. Op 20 april staat de eerste lezing op de agenda. Professor dr. Arnold Huijgen zal een lezing verzorgen op basis van zijn boek ‘Maria, icoon van genade’, bekroond met de prijs beste theologische boek 2020/2021. De lezing vindt plaats in het Anglicaanse Saint Mary’s Chapel op landgoed Weldam, Diepenheimseweg 114 in Markelo. Aanvang 19:30 uur.
Het doel van De Twentse School voor Theologie is om het nadenken over belangwekkende theologische thema’s in Twente een impuls te geven. Twente en theologie zijn immers reeds lange tijd met elkaar verbonden. In de achtste eeuw kwam de Ierse missionaris Plechelmus naar ons land en sindsdien is Twente een regio waar de studie van theologie serieus is genomen. De genegenheid voor deze studie vraagt echter om continue herleving. Meer informatie en aanmelden voor de eerste lezing en andere activiteiten via www.twentseschoolvoortheologie.nl

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal medewerker