Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 16 en 17                                                                      15 t/m 28 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pasen.

Met Pasen gaan we over van donker naar licht, van dood naar leven. De dood is overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg van dood naar leven is voor velen van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven van alle dag. Immers wij kennen in onze beleving alleen maar de weg van leven naar dood. We zien het bij onze dierbaren, die ziek worden, die sterven. We zien het bij ons zelf, in onze gebroken relaties, in de eenzaamheid, in het ouder worden, in onze tekorten en beperkingen. De vernietigende kracht van het kruis is soms zo machtig dat je bijna niks anders meer kan dan uitroepen, dood is dood!

Deze ervaring, van dood is dood, moeten de vrienden van Jezus ook hebben gekend toen Jezus gevangen werd genomen, gegeseld en aan het kruis werd gehangen om daar te sterven. Zo zwart kan de nacht zijn dat naar onze menselijke maatstaven het nooit meer licht lijkt te worden.

De vrouwen aan het graf, zij hebben iets ervaren wat voor de vrienden van Jezus nog in het verborgene ligt, ook al zien deze vrienden het lege graf en de zwachtels. De vrouwen verstaan de tekenen van Gods belofte, dat God een God van levenden is en niet van doden. En zij herinneren Jezus’ woorden dat Hij zou sterven aan een kruis, maar op de derde dag zal verrijzen. De twijfel die mensen gevangen houdt wordt doorbroken.

In het pastoraat ben ik al verschillende malen diep getroffen door mensen die ondanks het verdriet en de pijn die het leven met zich mee kan brengen, de tekenen van Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw van in de vijftig zegt met de dood in de ogen; ‘Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik afscheid moet nemen van het leven, zal het loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook als ik gestorven ben. Immers in zijn woning is ruimte voor velen’. Ik denk aan een man die keer op keer tegenslag na tegenslag in het leven heeft moeten verwerken, maar geïnteresseerd blijft in de verhalen van de mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een hersenbloeding heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw haar man nauwelijks nog terug en wordt zij soms ongelofelijk boos op hem.

Toch blijft deze man zeggen. Ik heb veel van haar gehouden en dat doe ik nog steeds. Dit alles, ontroert mij ten diepste. Op zulke momenten merk je dat door de pijn en de dood heen de liefde en het leven toch sterker zijn.

Pasen, Jezus opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon door de dood heen gehaald. Door de twijfel en de dood heen, wijst Jezus ons de weg naar het leven.

Pasen is niet slechts een historische gebeurtenis. We moeten niet blijven hangen bij het lege graf. Pasen gaat verder. Het gaat om die levenwekkende kracht van Gods geest, die mensen in beweging zet, mensen doet leven. En ons doet geloven in Gods liefde, dat wij allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus verrijzenis geeft ons uitzicht op Gods liefde en trouw over onze pijn en dood heen.

Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja.

Voor u en uw dierbaren, Zalig Pasen!

pastoor Hans Hermens

 

 

Thema: Gezonden                                                                      2e zondag van Pasen

  1. 16 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 18 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Onderweg                                                                      3e zondag van Pasen

  1. 23 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Johan Paus

Witteweg 28

*19-06-1955           ꝉ 26-03-2023

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 16 april

Misintenties: Joop Plegt, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Kienhuis-Hoek en fam., Johan Paus.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 23 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis, Joop Plegt.

Misintenties: Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Truus Meijer-Paus, Johan Paus.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 16 april  09.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zondag 23 april 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Lescher, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  20 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Afwezigheid van onze diaken Bert Huitink

Al geruime tijd  heeft onze diaken Bert Huitink te maken met artrose.  De voortschrijdende artrose belemmert hem meer en meer in zijn werk, maar natuurlijk ook in z’n privé leven. Met veel passie en enthousiasme heeft hij zijn werk in onze H. Pancratiusparochie gedaan. Maar door de artrose kan hij niet meer met de zelfde kracht zijn werk blijven doen. Dat valt hem ook zwaar. De afgelopen maanden hoopte  hij door minder uren te werken, dat de klachten af zouden nemen, maar dit was helaas niet het geval. Daarom zal Diaken Bert Huitink enige tijd door ziekte afwezig zijn. We hopen dat met rust de klachten af zullen nemen. We wensen hem heel veel beterschap toe.

Pastoor Hans Hermens, namens parochiebestuur en pastoraal team.

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Op woensdag 3 mei 2023, aan de vooravond van de dodenherdenking, speelt Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

 

In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde Karmeliet en mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

 

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

 

Waar: RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum

Wanneer: Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur.

Prijs: €10 (graag contant)    

Reservering vóór 30 april 2023, secretariaat@lumenchristi.nl  0541-353551(di t/m vr 9.00-12.00u).

 

U bent van harte uitgenodigd.

 

THEMACONCERT “VRIJHEID EN VREDE’’

ZONDAGMIDDAG 16 april 2023 geeft het koor Da Capo om 15.00 uur in de Plechelmuskerk te  Saasveld een concert met als thema:

VRIJHEID & VREDE

 

Begin april is het 78 jaar geleden dat Saasveld en omliggende plaatsen zijn bevrijd. Omdat vrijheid echt NIET vanzelfsprekend is, willen wij als koor hier extra aandacht aan schenken. Er zijn sinds de meidagen van 1945 nog vele oorlogen gevoerd en ook in Europa. En ook nu nog. Wanneer stopt het?

 

Rondom dit thema heeft Da Capo passende liederen uitgezocht met bijpassende teksten en beeldpresentatie.

Hierin zullen o.a interviews te zien zijn met plaatsgenoten die de oorlog van dichtbij hebben  meegemaakt.

De kinderen van de basisschool worden ook betrokken.

Wij zijn als koor druk bezig met de voorbereidingen om er een indrukwekkend en geslaagd concert van te maken.

Het geheel staat onder muzikale leiding van Resy Weernink

Piano : Josefien Havinga

Trompet: Bart Loohuis

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee of een drankje elkaar te ontmoeten. Het concert is gratis, maar een vrije gift is zeer welkom!

 

Wij hopen velen van u te ontmoeten!

DA CAPO

 

 

Senioren uitstapje Bruinehaar/Langeveen

Op woensdag 17 mei aanstaande wordt er een reisje naar de Orchideeën hoeve georganiseerd voor de senioren Bruinehaar/Langeveen.
Er zijn op dit moment nog een aantal plekken vrij mocht je zin hebben aan een gezellig dagje uit bel dan een van de bestuursleden voor vrijdag 12 mei

Programma
10.30 uur Vertrek vanaf Waayer
12.00 uur aankomt Luttelgeest Orchideeënhoeve
Ontvangst met koffietafel
Bezoek showtuinen, vlinder Vallei Lorituin kwekerij en winkel
Ter afsluiting koffie met cakegebak
15.30 uur vertrek huiswaarts
17.00 uur terug bij café-restaurant Waayer
Aansluitend diner

De kosten bedragen €60,00 p.p
Opgave bij
Elly Oude-Geerdink 06 39080279
Toos Leus telef 06 51973923
Sonja Wienen 06 22297360
Helma Schalkwijk 06 45421173
Ineke Eggengoor 06 3333397

 

 

Dankwoord Paasattenties

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen, supermarkt Plus Wallerbosch uit Geesteren en allen op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 195 Paasattenties. Ook hartelijk dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.