Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 27 en 28                                                                   25 juni t/m 8 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Toeval bestaat niet…..

Op zondag 12 juni mocht ik voorgaan in twee doopvieringen: in Mariaparochie en Geesteren. In beide vieringen hadden de ouders, onafhankelijk van elkaar, dezelfde evangelielezing gekozen. Het verhaal dat de mensen kinderen bij Jezus brengen met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Maar de leerlingen blijken de kinderen ruw terug te sturen. Jezus was hierover verontwaardigd en zei: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want voor mensen die zijn zoals deze kinderen is het Rijk Gods bedoeld.” Jezus hart ging speciaal uit naar degenen die er niet vanzelfsprekend bij hoorden in de samenleving en dat waren in die tijd, onder anderen, de kinderen.

In hetzelfde weekend van deze doopvieringen vond de “Special Olympics Nationale Spelen” in Twente plaats. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking uit heel Nederland dat in veertien Twentse gemeenten werd georganiseerd, onder andere in Tubbergen. Met de bedoeling om een podium te creëren waarop iedereen mag stralen! In de krant hebben we kunnen lezen wat voor feest dit is geweest voor de betrokkenen.

Als klap op de vuurpijl was er op 12 juni ook nog een concert in Almelo, van “Gelijkspel”. “Gelijkspel” is een cultuurproject over gelijke kansen en een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met het concert wilde men een feest creëren dat draait om wie we samen zijn. Met de boodschap dat het niet uitmaakt waar je wieg stond, waar je op school zit, met wie je werkt, dat het gaat om samen onszelf te zijn.

Wat een samenhang tussen de genoemde lezing en de evenementen in datzelfde weekend! Dat kan geen toeval meer zijn. We kunnen er een teken in zien, dat Gods Geest werkzaam is in ons midden. De H. Geest die ons helpt de samenleving ten goede te veranderen. Dat het ons mag bemoedigen op de weg van het geloof, de hoop en de liefde.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Vastberaden                                                       13e zondag door  het jaar

  1. 26 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                                    14e zondag door het jaar

  1. 2 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 5 juli 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 juni

Misintenties: Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 juli

Jaargedachtenis: Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Marietje ter Groot-Ophog, Marietje Boswerger-Tijink, Sante Hagedoorn-Groothuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 26 juni 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Rozenkamp, J. Pouwels

Zaterdag 2 juli 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag  6 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Bedankt lieve mensen!

Op 31 mei heb ik mijn 70 jarig professie feest mogen vieren. Het was een hele bijzondere dag die ik samen met mijn mede zusters en familie heb mogen vieren. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen! Het heeft mij erg geraakt dat er zoveel mensen zijn uit de geloofsgemeenschap Langeveen en daarbuiten, die zich nog steeds met mij verbonden voelen. Mijn hart ligt bij ú allen.
Nogmaals héél veel dank en alle goeds gewenst!

Hartelijke groet,
Zuster Benigna Bakker.

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

 

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u kunt lezen op de website van onze parochie onder het kopje nieuws.

www.hpancratius.nl

 

Woensdag 27 juli Pelgrimage

Van Zenderen naar Nijmegen,

Titus Brandsma Memorial

Titus, voorvechter voor vrede,

wat heeft hij ons te zeggen

 

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot

‘grootste Nijmegenaar aller tijden”

We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering

 

Programma

08:45    Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.

10:30    Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

10:40     Ontvangst met koffie.

11:00     Start rondwandeling in kleine groepjes

12:30    Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.

13:00     Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.

13:45     In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.

15:00     Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.

Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma

school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.

15:30     Afsluitende viering in de kerk.

16:00     Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.

18:00     Aankomst Zenderen (naar verwachting).

 

Aanmelding

Per mail naar:                  karmeltwente@karmel.nl  of 06 -20464520

Sluitingsdatum:               zondag 10 juli

Kosten:                                €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)

                                               Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel

                                               Twente o.v.v. Busreis 27 juli

Meer informatie:            u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd

 

Vrije gift

De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan

 we vooraf hebben begroot.

Vrije gift, voor wie kan, is zeer welkom

www.karmelcentra.nl/twente

Vooraankondiging Pancratiusdag

Het duurt nog een kleine drie maanden, maar hierbij laten we u vast weten dat de komende Pancratiusdag plaatsvindt op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur bij de Kroezeboom in Fleringen (in geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek in Tubbergen). Er zullen activiteiten zijn van de kinder- , jeugd- en jongerenkerk en het koor Cantiamo uit Albergen zal het stamkoor zijn in de viering.  Zij zullen bekende liederen zingen die makkelijk in het gehoor liggen. Leden van alle andere koren uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Ze zijn dan welkom op de repetitie op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de kerk van Mariaparochie, waar de liederen voor Pancratiusdag worden doorgenomen. Na afloop van de viering op Pancratiusdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Inzameling levensmiddelen broodnodig!

Beste parochianen,

Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen.

Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een  dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker  j.meupelenberg@hpancratius.nl of Tel. 06-20486904