Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr.   25 en 26                                                                     11 t/m 24 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”

De ontwikkeling van websites en apps als “Buienradar” en “Buienalarm” is een uitkomst gebleken voor menig Nederlander om een dagje uit of een activiteit te plannen, ook voor onze Pancratius parochie. Dagen ervóór, of op de ochtend zelf, raadpleegt menigeen deze sites of apps om te kijken of we het droog houden. Waar we vroeger omhoog keken naar de hemelluchten, kijken we nu naar ‘beneden’ op ons scherm, om het weer na te gaan.

Op Hemelvaartsdag werd in de lezingen het moment van Jezus’ Hemelvaart geschetst en werd tegen Zijn vrienden gezegd: “Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”. Voor de vrienden van Jezus betekende de ervaring van Hemelvaartsdag geen doodlopende weg, maar een ‘wake-up call’, een startsein voor een nieuw hoofdstuk in hun levensverhaal. Nu zijn zij aan de beurt! En om niet naar de hemel te blijven staren, om niet zitten te wachten tot donkere wolken zich dreigen samen te pakken, wordt hen daar op de berg iets overhandigd om verder te gaan. Er staat namelijk in het Evangelie: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

 

Het woord ‘macht’ klinkt in onze hedendaagse oren verdacht. Waarschijnlijk klonk het woord in de oren van Jezus’ tijdgenoten nóg verdachter! Wij hebben het voordeel van enkele eeuwen democratie. Via allerlei wetten proberen wij de macht binnen de grenzen te houden. Dat lukt niet altijd. Steeds weer horen wij over mensen die hun politieke, kerkelijke, financiële, fysieke, militaire of welke andere macht dan ook misbruiken. En op veel plaatsen is het erger dan bij ons. Op zoveel plaatsen in de wereld worden medemensen gemarteld, gegijzeld, opgerold, doodgeschoten of eenvoudigweg genegeerd, omdat ze niet, of juist wel, kunnen lezen of schrijven, omdat ze kunnen denken en redeneren, en daarom een gevaar vormen voor hen die macht hebben. Macht heeft een slechte naam. Iedere macht heeft dat. Daarom klinken Jezus’ woorden in onze oren als een bedreiging. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

Echter, Jezus’ macht was de geest van God in Hem. Dat ontdekten zijn tijdgenoten iedere keer weer in Hem. Ze stonden verbaasd over zijn wonderen: Hij beveelt zelfs de storm en de zee! Hij drijft boze geesten uit! Hij spreekt met zo’n gezag! Hij eet met zondaars, heeft interesse in melaatsen, spreekt met kinderen, respecteert vrouwen, heeft relaties met vreemdelingen! Hij gooit onze hele wereld overhoop! Hij ziet alles helemaal anders! Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders! Hij zegt dat de wereld moet uitgroeien tot één familie! Als iedereen zó zou leven, wat zou de wereld er anders uitzien! Het is die macht en dat leven dat Hij doorgeeft aan hun en aan ons. Het is een macht die ingaat tegen elke misbruik van welke macht dan ook. Het is de macht die er op gericht is deze wereld om te vormen tot Gods hemel op aarde.

Net als Jezus’ vrienden worden ook wij erop gewezen, niet naar de hemel en de wolken te blijven staren, niet kijken of wolken zich samenpakken boven ons leven, we mogen niet passief afwachten. We worden uitgedaagd – en zijn bij machte – onze handen uit de mouwen te steken, van geloven een werkwoord te maken en een stukje hemel op aarde te brengen.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Wijsheid van God                                                      Heilige Drie-eenheid     

  1. 11 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
    Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
    2. Pastorale zorg
  2. 14 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Danken en Delen                                                                   Sacramentsdag

  1. 19 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

 Overleden:  Santje Hagedoorn-Groothuis

Eeshof, Tubbergen

* 27-07-1926      ꝉ   26-05-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 11 juni

Jaargedachtenis: Trees Schröder-Meijer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Bennie Steggink, Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Jan Vrerink, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Santje Hagedoorn-Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 19 juni

Jaargedachtenis: Bennie ten Berge

Misintenties: Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis.

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 11 juni 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Zondag 19 juni 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

LOURDESBEDEVAART 19 – 26 SEPTEMBER 2022

UITNODIGING INFORMATIE-AVOND   

Zoals eerder al in de informatiebladen en media van onze parochie is meegedeeld gaan we dit jaar  weer naar Lourdes en wel van 19 – 26 september a.s. Na twee jaren van gedwongen stop vanwege corona  blijkt er veel belangstelling te zijn, ook heeft zich al een behoorlijk aantal personen aangemeld voor de reis, die we dit keer per vliegtuig zullen maken.

Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen – zieken zowel als gezonden – deze bedevaart naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek, mee te maken willen wij een informatieavond houden op woensdag 22 juni a.s. om 19.00 uur in de Eeshof te Tubbergen.

We beginnen deze avond met een Maria-viering in de kapel en aansluitend zullen wij u onder het genot van een kopje koffie  in het restaurant van de Eeshof uitvoerig informatie geven over deze 7-daagse bedevaart. Tevens zullen enkele jongeren uit onze parochie, die onlangs samen met een grote groep naar Lourdes zijn geweest aan de hand van foto’s verslag doen van hun bijzondere ervaringen daar, op die plek, aan de voet van de Pyreneeën, waar hemel en aarde elkaar raken.

Van harte welkom op de 22e juni a.s., eenieder die belangstelling heeft voor deze reis, maar nadrukkelijk ook allen die zich reeds hebben aangemeld.

Jonge mantelzorgers
Van 1 tot en met 7 juni 2022 vindt de Week van de Jonge Mantelzorger plaats. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus die een ziekte of beperking heeft. Jacobs sprak met zes jongeren die haar vertelden over hun ervaringen en hun thuissituatie.

Eén op de vier kinderen in Nederland is een jonge mantelzorger. Annet Jacobs schreef De Pizzabende voor al deze kinderen, én voor iedereen om hen heen.

Het boek ‘De Pizzabende’
Riff heeft een bijzonder zusje. Hij moet vaak thuisblijven om voor haar te zorgen. Daarom neemt Riff nooit vrienden mee naar huis.

Maar dan ontmoet hij Filoe. Zij heeft iets vreemds ontdekt. Samen bespioneren ze hun broers, die allebei pizzabezorger zijn en verdacht vaak pizza’s naar hetzelfde adres brengen. Wat gebeurt daar? Filoe vermomt zich als pizzabezorger. Ze verdwijnt in het huis en komt niet meer naar buiten… Kan Riff haar redden?

De schrijfster Annet Jacobs

Annet Jacobs ontmoet veel kinderen tijdens haar bezoeken aan scholen. Daardoor voelt ze haarscherp aan wat er leeft onder kinderen en waarover ze graag willen lezen. Zo schreef ze de afgelopen jaren Het slijmboek en De TikTok Challenge.

 

In De Pizzabende combineert Jacobs een spannend avontuur met een ontroerend verhaal over een jongen die voor zijn zieke zusje zorgt. Een verhaal dat laat zien wat het betekent wanneer je al op jonge leeftijd voor iemand anders klaarstaat.

 

Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum

naar Sacha Kripa in ‘t Roderveld.

Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats

vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te werken aan ‘BEWUSTWORDING’.

‘Hoe bewust zijn of doen we’

Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H. Plechelmuskerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets lekkers, waarna we met elkaar ons‘bewust zijn’ gaan oefenen.

Sacha Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.

Na plm. 1.5 uur  ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug naar de kerk.

We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk in Rossum.

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

 

 

Vormselviering in Langeveen staat op losse schroeven

Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging op school met kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de belangrijke informatieavond voor ouders, er was het vormselhalfuurtje.

Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig met de hulp van een werkgroep.

Langeveen heeft op dit moment geen vormselwerkgroep meer. Op de eerste oproep heeft niemand gereageerd.

Daarom deze hernieuwde oproep. Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Langeveen die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de andere geloofsgemeenschappen.

 

Jij kunt het tij nog keren

We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Langeveen die zich samen met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H. Vormsel in Langeveen vorm te geven.

Wat is de bedoeling? Je coördineert samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats op één zondag.

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog Vormselvieringen in de kerk in Langeveen plaatsvinden meld je dan aan als lid van de vormselwerkgroep.

Twee personen zijn al voldoende.

Wil je eerst meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:

06-20432661, b.huitink@hpancratius.nl