Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 26 en 27                                                                   24 juni t/m 7 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De schepping zingt ….

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen.
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Tekst Andries Goovaart ( uit het Liedboek: “ zingen en bidden in huis en kerk”)

Bovenstaande tekst past heel goed bij de zomer waarin we ons nu bevinden.  Wat is er veel te genieten in dit seizoen: de zingende vogels, de bloeiende struiken en bomen, de kleuren in alle schakeringen, de prachtige taferelen in de natuur, het zonlicht dat ons verwarmt en doet ontspannen. Het mag ons verwonderen en dankbaar maken. Zoveel moois, ons zomaar gegeven. We mogen er Gods hand in zien. In het scheppingsverhaal uit het boek Genesis, lezen we dat ook. God heeft in zijn oneindige creativiteit een prachtige wereld gemaakt , waarin hij ons thuis wil laten zijn. Bestond de aarde eerst uit chaos en duisternis,  God heeft orde gebracht en het licht de duisternis laten overwinnen. We mogen er vertrouwen uit putten en er dankbaar voor zijn.

Dat wij ons verbonden mogen weten met de Schepping en de Schepper. En niet onszelf in het centrum zetten en alles naar onze hand zetten. Dat we onze plaats leren kennen. Als deel van een geheel en behoeders van de aarde die ons is gegeven. Wie hier eens bij stil wil staan, verwijs ik naar de website laudato-si.nl. Ik wens ons allen een mooie zomer toe, waarin we ruimte maken voor verwondering, dankbaarheid en verbondenheid met God, de medemensen en de aarde.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

 

 

Thema: Niet bevreesd                                                     12e zondag door het jaar

  1. 25 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Gastvrij                                                                   13e zondag door het jaar

  1. 1 juli 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

  1. 4 juli 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Parochiële kroniek

Overleden:

Marjo Oude Oosterik- Weersink

Vermolenweg 49, Geesteren.

*06-09-1957                          07-06-2023

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 25 juni

Misintenties: Leo Scholten (Itterbeck), Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink.


jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 juli

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Johan Koopman, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 25 juni  09.00 uur

Lector: I. Scholten, T. Rozenkamp, A. Schothuis

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Zaterdag  1 juli 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 4 juli 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  29 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Vrijwilligersmorgen in oktober

De vrijwilligersmorgen van zondag 15 oktober is verplaatst naar zondag

8 oktober. Nader bericht volgt.

 

 

Vrijwilligers gezocht

We zijn in onze parochie op zoek naar een aantal vrijwilligers die op zaterdagavond een parochiaan in de auto willen meenemen naar de viering in de kerk. ( en natuurlijk ook weer naar huis).

 

Het zou mooi zijn, wanneer zich meerdere mensen aanmelden zodat we een soort van toerbeurtsysteem kunnen opzetten.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Monique  Pouwels 06-11 64 67 94

 

Dag voor Grootouders op 23 juli

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat sinds enkele jaren wel een kerkelijke feestdag is, is de Dag voor Grootouders.

 

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit jaar is dat op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma van Jezus.

 

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij alle grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

 

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de

‘De Zusters van Denekamp’

te Noord Deurningen met een rondleiding in het klooster.

ThemaKom en Zie’

 

Op woensdagavond 5 juli 2023 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit het Franciscus­huis gelegen op het terrein van het klooster

bij de ‘Zusters van Denekamp’ te Nrd. Deurningen.

 

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein (volg hiervoor de borden Parkeren Franciscus­huis) tussen 18.15 en 18.30 uur. Uiterlijk 18.30 uur wandelen we zo’n 5 km. door de bijzonder omgeving van het klooster, met af en toe enkele korte meditatieve momenten.

Na terugkomst, rond 19.45 uur, worden we verwend met koffie + iets lekkers, waarbij de zusters ons vertellen over hun kloosterleven. Daarna leiden ze ons rond in het klooster, de tuinen en de kapel. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 14 okt 2023

vanuit de RK kerk H.H. Simon en Judas te Lattrop-Breklenkamp

 

 

 

 

 

 

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

 

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere details worden later bekend gemaakt. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt het Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.”

 

 

Artikel uit diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldjongerendagen in Lissabon

 

De grote openluchtmis met paus Franciscus is zondag 6 augustus het hoogtepunt en tevens de afsluiting van de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. Het is dit jaar voor de 17de keer dat dit feest voor katholieke jongeren wordt gehouden. De eerste keer was in 1984 in Rome.

 

Sindsdien hebben de WJD om de paar jaar plaatsgevonden. Dit jaar is Lissabon in Portugal de plaats waar het geloofsfeest voor jongeren zich van 1 tot en met 6 augustus afspeelt. Ook vanuit Nederland nemen enkele honderden jongeren hieraan deel. Sommigen van hen vertrekken eind juli al vanuit Nederland om via Frankrijk en Noord-Spanje naar Lissabon te reizen. In de eerste dagen van augustus nemen ze deel aan een voorprogramma in een van de Portugese bisdommen. De WJD worden afgesloten met een grote nachtwake in de openlucht en op zondagmorgen de mis met de paus. Deze wordt door KRO-NCRV live op televisie uitgezonden. Ook op het platform www.katholiekleven.nl zijn voortdurend updates van de WJD te vinden.

 

Meer info op www.wjd.nl en op www.jongaartsbisdom.nl.

 

Artikel uit diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.