Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 31, 32,33,34                                                       30 juli t/m 26 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Hoogfeest van Maria ten hemelopneming.

Beste parochianen,

Midden in de zomervakantie vieren wij op 15 augustus als kerk het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. De werkelijke betekenis van de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven, vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven.
Haar toewijding en dienstbaarheid aan God, haar rol als echtgenoot en moeder van Jezus. Haar standvastigheid in moeilijke situaties. Het geloof in haar Zoon ook al begreep ze Hem niet altijd. Haar steun en betrokkenheid, het beroep dat de leerlingen van Jezus altijd op haar konden doen, ook na zijn dood.

Een gedicht van Toon Hermans verwoord prachtig hoe Maria vandaag de dag nog steeds een grote rol vervult in het leven van vele mensen:

‘Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, 
alsof gij zeggen wilt: 
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’. 
Men noemt u niet voor niets, 
de Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, 
laat ons niet alleen.’

 

Ik wens u allen een mooie feestdag toe op 15 augustus en wie op bedevaart gaat naar Lourdes in september, een goede voorbereiding en mooie bedevaart toegewenst.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

In het weekend van 30/31 juli is er geen viering

 

Thema: Uitzien naar                                                         19e zondag door het jaar

  1. 6 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Vuur!                                                                       20e zondag door het jaar

Za. 13 aug.      19.00 uur: Woord- en Communieviering
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Maria Tenhemelopneming                                                                             

  1. 15 aug. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema:

  1. 21 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

parochiËle kroniek:

Overleden:

Cilia Weultjes-Lenes.

Dennenhof 2, Langeveen

* 19-05-1937       ꝉ 03-07-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 6 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman, Gerard Nijkamp, Bernard vd Aast, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme, Bennie Steggink, Herman Hagedoorn.

Misintenties: Jan e Marie Bekhuis-Waaijer, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis en Herman Hagedoorn, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 15 augustus

Misintenties: Bennie Kienhuis

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 21 augustus

Misintenties: Santje Hagedoorn-Groothuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis, T. Rozenkamp

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

Maandag 15 augustus 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Zondag 21 augustus 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Collectanten: J. Rozenkamp, H. Mensen

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is, in verband met de vakantie, voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 augustus 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Wil jij net als Inge Kuiphuis bijdragen aan een rechtvaardige wereld?

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Inge Kuiphuis was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren, waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse gemeenschap in de Colombiaanse Amazone en onderzoek deed naar toerisme in de favela´s van Rio de Janeiro. Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega´s projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders. Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeenschap zorgde voor een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid, want het samenwerken aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers van de Week Nederlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en arbeidsrechten.

 

Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?

 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Het jongeren programma van WNM geeft jongeren tot ongeveer 30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van 3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen aan initiatieven rondom gerechtigheid.

Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren?

Neem vooral contact op met WNM:

Telefonisch: 06 15 14 2100

E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

 

Nog tot 12 augustus a.s. opgave voor bedevaart Kevelaer mogelijk

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart van de Broederschap Noord-Oost Twente naar Kevelaer plaats. De intentie van de bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken” In het kader van de viering van het 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij de bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis , pastor Kerkhof Jonkman, pastor van de Sman en pastoraal werker Christianne Saris.

De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden van het koor van Noord-Deurningen zullen mee zingen.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Deze wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten. Er zijn genoeg plaatsen in de hotels. Voor gasten die voorheen in het hotel de Golden Apfel  overnachtten, ( dat nu gesloten is) is er nu de mogelijkheid om in het Priesterhuis te overnachten.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart wordt een bijdrage van € 10 per persoon gevraagd voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw Y. Koggel                        telefoon 0546 – 63 27 9
mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
de heer Th. Maathuis                   telefoon 0541 – 55 14 73
Langeveen:        de heer J. Paus                               telefoon 0546 – 68 12 24
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen: de heer J. Bijen, Weerselo telefoon 06 – 23 99 79 06
Tubbergen:        mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse:                  mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 0541 – 62 56 71) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 0541 – 55 20 08)

U kunt zich nog tot 12 augustus opgeven.  Van harte welkom!