Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 46 en 47                                                                      11 t/m 24 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De kracht van gedenken

Begin november maken wij in onze katholieke kerk tijd om te gedenken.

We vieren traditiegetrouw Allerheiligen en Allerzielen, vieringen die ons heel na aan het hart liggen.

Met het feest van Allerheiligen staan we stil bij al die christenen die, naar het voorbeeld van Jezus, Gods liefde en licht op een bijzondere wijze naar voren hebben gebracht en voor altijd bij God zijn. Denk aan Maria, Theresia van Lisieux en Titus Brandsma, maar ook minder bekende mensen vallen hieronder.  Ze zijn een bron van inspiratie voor ons.

Met het feest van Allerzielen gedenken we onze geliefde overledenen die wij in ons hart met ons meedragen. In alle kerken in onze parochie en in het cultuurhoes in Albergen is er op deze dag een viering. We bidden voor onze dierbaren dat ze gelukkig mogen zijn en geborgen zijn in Gods liefde.

Het mooie is dat we samen gedenken. Dat voelt anders dan alleen. We voelen ons samen in het gemis, we zoeken samen naar kracht en vinden samen houvast in onze geloof. Dan voelen we de kracht van de geloofsgemeenschap.

Niet alleen op Allerheiligen en Allerzielen gedenken we samen. Dat doen we in iedere viering waar we samen komen. We gedenken dat we kinderen van God zijn en broers en zussen van elkaar. We gedenken Hem die ons de weg wil wijzen en mogen Hem nabij weten in het Heilig Brood. We mogen onze zorgen neerleggen bij God en nieuwe kracht ontvangen.

In deze donkere tijd van het jaar en in deze zorgelijke wereld, is het goed om te weten dat we er niet alleen voor staan. Weet dat u welkom bent!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema:

  1. 12 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Voor de parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

 

Thema:

  1. 18 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. R.K. Kerkgenootschap in Nederland

 

  1. 21 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Sonja Hamer-Boerrigter

Ossendijk 39A, Langeveen

*09-08-1969                       ꝉ 28-10-2023

Dat zij mag rusten in vrede

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 12 november

Jaargedachtenis: Steffanie Kroeze

Misintenties: Joop Plegt, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 18 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Joop Plegt, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Sonja Hamer- Boerrigter.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 12 november 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zaterdag 18 november 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, L. oude Nijeweeme, A. Schothuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

Dinsdag 21 november 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Synodale proces in RKK Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens

Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

 

 

Waar en waarover

Op 8 november ’s middags in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251. Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Over haar werk op het secretariaat. Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad. En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

 

Programma

13.45 inloop

14:00 lezing

pauze met koffie of thee

reactie op vragen en opmerkingen

Afsluiting rond 16:00

Zaal sluit rond 16:30

Iedereen is welkom. Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen. Opgave is niet nodig. De lezing is ook via livestream te volgen https://www.youtube.com/live/sWlK_Saza08?si=VlWFg30jZht_B8Ib

Wie nadere info wenst kan dat via email kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl

Senioren Bruinehaar en Langeveen

Op maandag 20 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

 

 

Diaconaal weekend op 25 en 26 november 2023: Van welke wereld dromen wij?

Dit jaar viert onze parochie het jaarlijks diaconaal weekend op 25 en 26 november, op het feest van Christus Koning.

Het diaconaal beraad van de parochie heeft als thema van de vieringen gekozen:  “Van welke wereld dromen wij?”

In de wereld van vandaag komen vele mensen nog tekort, wereldwijd

maar ook in Nederland. Door oorlogsgeweld, natuurrampen, droogte en armoede slaan mensen op de vlucht op zoek naar een veilig huis.

In ons land  is er een grote kloof tussen mensen die het goed hebben en die het minder goed hebben. Daarnaast krijgen kwetsbare mensen door gebrek aan zorg, vaak niet de aandacht die ze nodig hebben. Ze dreigen daardoor in een isolement te komen. Tot slot zien we dat steeds meer mensen op eilandjes leven die niet met elkaar verbonden zijn.

De samenleving heeft dan ook dringend behoefte aan verbinding.

Aan mensen met compassie, die bruggen slaan naar elkaar en anderen tekenen geven van geloof, hoop en liefde geven.

Leerkrachten en kinderen van de basisscholen van onze parochie werken aan dit weekend mee. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan over hun droom van de wereld en hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan. Het resultaat van de gesprekken wordt uitgedrukt op een doek dat in de kerken, de aula van Albergen en de Eeshof  komt te hangen en dat de scholen hebben gemaakt. Er is een speciaal boekje gemaakt voor de viering en de koren zingen passende liederen. Komt u het zien en bidt en viert u met ons mee? U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Met diep respect gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan:

Jan Oude Nijeweme

* 21-03-1936                      … 04-12-2022

Gerda Haarman-Spijker

* 22-04-1935                     … 19-12-2022

Mini Paus-Oude Weernink

* 01-10-1925                     … 16-02-2023

Riek Oude Elberink-Rikhof

* 11-09-1939                     … 21-02-2023

Henk Rikhof

* 13-09-1940                     … 23-02-2023

Johan Paus

* 19-06-1955                     … 26-02-2023

Nel van Duist-Nijkamp

* 24-04-1946                     … 28-04-2023

Carola Damhuis

* 09-12-1973                     … 13-05-2023

Marjo Oude Oosterik-Weersink

* 06-09-1957                     … 07-06-2023

Rikie Steggink-Janmaat

* 17-11-1940                     21-06-2023

Jan Rikhof

* 25-05-1945                     23-06-2023

Truus Oude Hendriksman-Snijders

* 31-12-1935                     23-07-2023

Greta Kuipers-Winkels

* 31-12-1942                     18-08-2023

Erna Maathuis-Wolkotte

* 07-10-1943                     27-09-2023

Henk Meijer

* 01-10-1953                     13-10-2023

 

Soms zijn dingen niet te begrijpen,

zijn er geen woorden voor het gevoel.

Soms mist alles in het leven

voor even elk en ieder doel.

 

Vele harten diep geraakt

door zoveel intens verdriet,

door alles wat men ziet en hoort.

Echt beseffen, lukt nog niet.

 

En alle woorden die men vindt,

lijken zinloos en te klein

om wat te doen aan het verdriet,

de onmacht en de pijn.

 

Zoveel geliefde naasten

weggenomen uit hun bestaan.

Heel veel sterkte aan iedereen,

Die zonder hen verder moet gaan.