Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 10 en 11                                                         5 t/m 18 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd: op weg naar nieuw leven

Beste mensen,

Terwijl de paaseitjes al volop in de schappen liggen van de supermarkten, gaan we in ons christelijk geloof het Paasfeest eerst voorbereiden met de veertigdagentijd. Deze periode start op 2 maart met Aswoensdag. Het is een tijd van vasten en bezinning.

Misschien valt het ons dit jaar wel wat zwaar om hieraan te beginnen. Met de coronamaatregelen bijna achter de rug, hebben we al een hele tijd van soberheid en onthouding achter de rug. Door de sluiting van winkels, restaurants, bioscopen en theaters, en het niet samenkomen als vereniging of groep, zijn we lange tijd op onszelf teruggeworpen.  Hoe kunnen we de energie opbrengen om de veertigdagentijd in te gaan?

Misschien helpt het ons als we weten dat het in ons geloof gaat om het volle leven, om vrede en vreugde voor elke mens. Om licht aan de horizon, vooral voor mensen die in het donker zitten, ook als wij dat zelf zijn. Om toekomst voor deze wereld.

Wij worden in de veertigdagentijd uitgenodigd om te kijken waar dat licht nog niet schijnt in ons leven en dat van anderen.  Waar het ontbreekt aan relaties, aan liefde, aan verbinding. Maar ook waar teveel overvloed is, ten koste van anderen. Het gaat om balans, om evenwicht, in ons eigen leven, en dat van onze samenleving.

Veertig is een bijbels getal. En niet zonder reden. Een aanstaande moeder draagt een kind gemiddeld 40 dagen voor het ter wereld komt. Zo speelt veertig ook een rol in de geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid. Denk aan Mozes die met de Israëlieten 40 in veertig jaar naar het beloofde land trok. En aan Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef om daarna, geïnspireerd door de Heilige Geest, te beginnen aan zijn openbare leven in de wereld.

Wij mogen in de komende tijd nagaan wat er voor ons toe doet. En daar wat meer ruimte voor maken. Als wij te weinig mensen zien of spreken, worden we uitgenodigd daar meer werk van te maken. Als wij het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, eens tijd maken voor een telefoontje of een kaart aan iemand. Als wij het gevoel hebben, meer te kunnen delen, geld geven aan Vastenactie of doneren aan de voedselbank. Als wij behoefte hebben aan meer inspiratie, tijd nemen voor gebed en vieringen. Of de vastenkalender ter hand nemen van onze parochie. En kijken naar de digitale kruisweg op de website van onze parochie, vanaf vrijdag 5 maart.

In ons mag het nieuwe leven groeien en beginnen. Dan kan er nieuwe Geestkracht groeien ten behoeve aan de wereld. Dan maken we ruimte voor God in ons midden, de bron van ons leven, die ons wil laten opstaan uit alles wat ons terneergeslagen maakt. Dan wordt het pas echt Pasen.

Ik wens ons allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op proef gesteld                          1e zondag Veertigdagentijd

  1. 5 mrt 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                                                         1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bemoedigd                                                                                                    2e zondag Veertigdagentijd

  1. 12 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor.

Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Marie Tijink-Snijders, Jolanda Oude Booijink

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Jan Bertels, Gerard Oude Hendriksman, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis (Manderveen)

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 maart

Jaargedachtenis: Maria Bertels-Haarhuis.

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Maria Bertels-Haarhuis, Gerard Oude Hendriksman, Gerrit Albers en overl. fam. Droste.

 

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 5 maar 19.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Gastvrouw/heer: A. Saris

 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur

Lector: A. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Gastvrouw/heer: J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verdere versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Omdat de verplichting om anderhalve meter afstand te houden is vervallen, is er geen beperking meer met betrekking tot het maximaal aantal kerkgangers. Hierdoor komt ook het vooraf registreren te vervallen. Dit geldt ook voor uitvaarten. Het maximum aantal van 100 personen vervalt.

Koren mogen weer voltallig repeteren en zingen tijdens vieringen.

 

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat degene die communie uitreikt vooraf de handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.

Samen koffiedrinken na de viering is eveneens weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact. Wat is nog niet toegestaan:

* Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

* Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.

 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Met aandacht op weg naar Pasen

Beste parochianen,

op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode.

Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, Pasen.

De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Wij hopen dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven naar Pasen.

De kalender kunt u vanaf  24-02-22 downloaden via de website www.hpancratius.nl

Voor wie dit een probleem is, liggen er een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/ aula.

 

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een goede voorbereiding op Pasen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie. Ga naar www.hpancratius.nl en kies voor Kerk TV . Bij elke locatie te zien onder “herhaling”

 

Hierbij het programma:

Vrijdag 4 maart 2022: Inleiding op de kruisweg door pastoraal werker Christianne Saris. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede. Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER TAIZÉ

Donderdagmiddag 10 maart staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu.

Die middag zal het thema ‘Taizé’ zijn en Ds. Esther Scheer – Weijenberg, predikant van de Protestantse Kerk in Tubbergen zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door Broeder Roger gesticht werd. Vanaf de jaren ’50 werd de gemeenschap in toenemende mate door jongeren bezocht. De broeders doen veel diaconaal werk in en buiten Europa.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Parochiecentrum in Tubbergen, begint om 14.00 uur en wordt om ca. 16.00 uur beëindigd. Ter bestrijding van de onkosten wordt van de deelnemers een bijdrage van euro 2,50 gevraagd.

 

Permanente inzameling levensmiddelen

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen.

Deze inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen.
De ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht men rekenen op een volle auto.  Dank daarvoor.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta.

 

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen  o.v.v. boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat lig.

 

Door permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere werken van barmhartigheid.

 

Hartelijke groet,

 

Jacqueline Meupelenberg,

pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de RK-Kerk Heilige Pancratius te Geesteren

Op zaterdag 19 mrt. 2022 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit Geesteren (Ov).

Thema: Opbloeien

Verzamelen: tussen 09.15 en 9.30 uur in RK-Kerk Heilige Pancratius

aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in de kerk volgen we een mooie route door het open veld rondom Geesteren maar natuurlijk vergeten we ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Geesteren.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.

  1. de volgende wandeling staan gepland op 8 okt. 2022 vanuit Lonneker met als thema ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn’

en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen zomer-activiteit

 

 

Geef me de 5! 

(‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’)

Een avond voor mantelzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in autisme uit de gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Vind je het ook zo moeilijk om te zien dat mensen met autisme niet begrepen worden? Zit je vaak met je handen in je haar omdat je tegen allerlei problemen aanloopt? Dan zijn de lezingen van Geef me de 5 echt iets voor jou! Geef me de 5 helpt je verder.

De trainers van geef me de 5 zijn ware tolken voor mensen met autisme. Zij weten als geen ander wat iemand met autisme nodig heeft en vertalen dit direct naar toepasbare, praktische handvatten. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de neurobiologie wordt in het boek ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag’ duidelijk uitgelegd hoe de informatieverwerking van iemand met ASS verloopt.

Door eerst te kijken naar oorzaak leer je autisme begrijpen, net als het gedrag dat hierbij hoort. Met herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft de spreker je tijdens deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. Zo ga je tijdens deze lezing van probleem naar oplossing. Een lezing voor iedereen die dagelijks omgaat met iemand met autisme is dit een openbaring met handvatten die je daarna direct kunt inzetten.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een interessante en leerzame bijeenkomst voor mantelzorgers met gastspreker Anouk Prick, trainer van Geef me de 5! Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 in ’t Oale Roadhoes, Grote straat 60 in Tubbergen  Zaal is open om 19.00 uur, de koffie of thee staat dan klaar. In de voorstelling zit een korte pauze.

 

Aanmelden kun je doen vóór donderdag 5 april per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 of 06-38275388 (ook voor meer informatie). Wees er snel bij, vol is vol. Entree is 5 euro (contant te betalen) inclusief koffie of thee.

 

De sociaal werkers Mantelzorg bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.