Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 20 en 21                                                                       11 t/m 24 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tevens herdenken we alle gestorvenen als gevolg van oorlogssituaties en vredesmissies in de jaren daarna tot heden toe. Helaas vallen er heden ten dage nog vele slachtoffers als gevolg van oorlog en geweld. Dat wij op 4 mei hen mogen gedenken. Hierbij een mooi gedicht dat we vonden op de site van het nationaal comité van 4 en 5 mei.

 

Mauricio Plat

Welkom in mijn wereld.

Daar waar racisme niet bestaat,

waar liefde ademt in elk leven

en niemand iemand haat.

 

Waar geen conflicten zijn

en niemand het woord corruptie kent.

Waar alleen de kleuren van je hart

vertellen wie je echt bent.

 

 

Een wereld waarin

een twee minuten stilte

niet nodig is.

Waar een oorlog nooit geweest zou zijn

en niemand zijn dierbaren mist.

 

Mijn wereld is een wereld

die zich laat zien

in mijn dromen.

Waar geluk en vrede heerst

waar ieder mens in mag wonen

en niemand een ander zijn leven nog beheerst.

 

Welkom in een wereld

waar alles magisch lijkt

maar nog altijd een sprookje is

ver van de werkelijkheid.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hem toegewijd                                                           7e zondag van Pasen

 1. 12 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week van de Nederlandse Missionaris

 

Thema: Het hart vervuld                                                                             Pinksteren

 1. 18 mei 19.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week van de Nederlandse Missionaris

De communie wordt aan huis gebracht bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.

 

Eerste Pinksterdag is er geen viering

 

Thema: Het hart vervuld                                                                      2e Pinksterdag

 1. 20 mei 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 21 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Johan Hagedoorn

Bloemenhof, Tubbergen

* 15-10-1932                    ꝉ 01-05-2024

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 12 mei

Misintenties: Erna Maathuis, pastor Heuven en overl. fam., Sien Weusthuis-Haarhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Herman en Riek Oude Elberink, Johan Koopman, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Johan Hagedoorn.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 18 mei

Misintenties: Herman en Riek Oude Elberink, Cilia Weultjes

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 20 mei

Jaargedachtenis: Joop Perdaan

Misintenties: overl. pastores, Erna Maathuis, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, ouders Schuurman-Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Haarhuis Beld en fam., ouders Kroeze-Leemhuis en fam.,

Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Johan Koopman, Johan Hagedoorn.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 12 mei 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

Zaterdag 18 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Maandag 20 mei 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

Acoliet: M. Hesselink

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Parochievergadering

Dinsdag 23 april jl. heeft er een parochievergadering plaatsgevonden voor alle parochianen van Langeveen/Bruinehaar. Tijdens deze goed bezochte vergadering werd er een samenvatting gegeven van hetgeen het afgelopen jaar zoal is gebeurd aan speciale vieringen, activiteiten en jubilea. Tevens presenteerde de budgethouder het financiële verslag van het afgelopen jaar. Deze cijfers werden kort toegelicht en besproken. Daarna werd er uiteengezet wat de taken en bevoegdheden van een locatieraad zijn. Pastoor Hermens ging door middel van het presenteren van kaders in op de toekomst van onze kerk na sluiting en dus onttrekking aan de eredienst. Inmiddels zijn er gesprekken gaande tussen het Parochiebestuur, de locatieraad, de Dorpsraad, Stichting Oonze Keark en Maatschappelijk Vastgoed Langeveen betreffende deze toekomst. Vanuit deze groep zal een nieuwe werkgroep worden gevormd die zich bezig zal houden met het ontwikkelen van een breed gedragen plan voor het gebouw en de geloofsgemeenschap. Tenslotte was er een rondvraag, waarna Pastoor Hermens de vergadering afsloot door iedereen te bedanken voor de inbreng en hun aanwezigheid.

Voor aanmelden of nadere informatie betreffende de werkgroep kunt u contact opnemen via de mail secretaris.langeveen@hpancratius.nl of rode brievenbus pastorie t.a.v. Mariette Hesselink.

 

 

 

 

 

 

Bericht vanuit de vormselwerkgroep

In het najaar van 2024 zullen de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten hun H. Vormsel mogen doen. Het pastoresteam is samen met de werkgroep al begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Houdt u de berichtgeving via social media en Op en rond de essen in de gaten voor verdere informatie.

Zit uw kind nu in groep 7 dan zal hij/zij rond Pinksteren verdere informatie ontvangen over het traject richting het H. Vormsel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de H. Pancratius parochie in Tubbergen. Telefonisch: 06-33564002 of per e-mail: info@hpancratius.nl

 

Open Kerkendag Langeveen

Op 20 mei a.s, tweede Pinksterdag wordt de jaarlijkse Open Kerkendag georganiseerd. Op deze dag is er aandacht voor het culturele, historische en maatschappelijk belang van alle kerkgebouwen. Voor het tweede jaar zal de Pancratius kerk van Langeveen hier aan meedoen.

 

We starten ’s morgens om 9 uur met een Eucharistieviering waarin pastoor Hermens voorgaat. Het Liturgiekoor zal de viering muzikaal omlijsten.

 

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het parochiecentrum. Natuurlijk wordt er voor iets lekkers bij de koffie gezorgd!

 

Vanaf 10.45 uur start er een fietstocht ( 12 km.) door het mooie landschap van Itterbeck  naar de Wassermuhle Schonefeld in Wielen. De verschillende historische gebouwen rondom de watermolen zijn opengesteld voor bezoek en er worden demonstraties gegeven hoe er vroeger brood werd gebakken.

 

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn te fietsen, kan er vervoer worden geregeld.

 

U kunt zich aanmelden voor de fietstocht op de aanmeldlijst die achter in de kerk ligt. Ook kunt u zich via de mail opgeven. openkerkendaglangeveen@gmail.com

 

Voor vragen over het vervoer kunt u bellen met Danielle Reekers.                       Tel. 06-11514748

 

Vanaf 13.30 uur wordt u een drankje aangeboden bij cafe restaurant Waayer.

 

We hopen u te zien op tweede Pinksterdag!

Commissie Buurtkastje Langeveen

 

Herinnering Aktie Kerkbalans

In april 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans om een bijdrage voor onze kerk te Langeveen. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen.

 

Helaas hebben we nog niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Misschien ligt de brief nog ergens of denkt u nu, oh jee, die ben ik kwijt, lever de brief nog in of neem contact op via secretaris.langeveen@hpancratius.nl. Want geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het dus nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen!

Werkgroep Aktie Kerkbalans Langeveen

 

 

Sam’s kledingactie

Lever uw kleding in en geef toekomst aan kinderen in Ethiopië.

U kunt de kleding inleveren op zaterdag 11 mei bij de Mariaschool, Kerklaan 2 in Langeveen van 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missiewerker Fera is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met de hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor de mensen die het het moeilijkst hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse maakt zich vanuit de Communiteit van de Camillianen hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’ Fera en Maria zijn de gezichten van onze Pinksteractie in 2024.

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! Kijk voor meer informatie op www.weeknederlandsemissionaris.nl

Wilt u ook het missiewerk steunen? Dat kan via de collectebussen in de kerken of via  bankrekeningnummer NL30 RABO 0171211111 ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie.

 

 

 

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop

gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten

met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.  De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich uiterlijk tot en met maandag 13 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij pastoraal werker Christianne Saris via het nummer 06-20428594.

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

 

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

 

 

 

 

 

 

 

Administratief Medewerker
centraal secretariaat  van H. Pancratius parochie Tubbergen

12 uur binnen een klein en hecht team

 

De Heilige Pancratius parochie   

De Heilige Pancratius parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschapen, voornamelijk gelegen binnen de plattelandsgemeente Tubbergen in Noordoost Twente: Albergen,  Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en  Vriezenveen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een pastoraal werker en diaken.

 

De werkzaamheden 

Als administratief medewerker op het centrale secretariaat van de  H. Pancratius parochie heb je een zeer divers takenpakket waardoor het werk zeker niet als eentonig beschouwd kan worden. Jouw verantwoordelijkheden zijn naast administratieve werkzaamheden onder andere:

 • Verwerken van inkomend telefoon- en mailverkeer
 • Agendabeheer van de activiteiten binnen de parochie
 • Onderhouden van interne en externe contacten
 • Coördinatie weekwacht
 • Onderhouden van Website en social media
 • Archiefwerkzaamheden
 • Projectwerkzaamheden

 

Vaardigheden 

 • MBO werk- en denkniveau
 • Sociale en zelfstandige instelling
 • Goede administratieve en organisatorische vaardigheden
 • Integriteit, flexibele werkhouding die past bij de doelgroep
 • Affiniteit met ICT
 • Kerkelijke affiniteit is een pre

                                                                                                             

Wat bieden wij:

Een afwisselende en uitdagende functie in een leuk klein team samen met:

 • Een salaris conform de financiële regelingen van het aartsbisdom Utrecht
 • Mogelijkheid tot uitbreiding van de uren
 • Reiskostenvergoeding
 • Flexibele werktijden
 • Mogelijkheid tot thuiswerken

 

Sollicitaties:

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief naar

k.roelofs@hpancratius.nl. Voor meer vragen kun je bellen met Karin Roelofs nummer 06-83897776