Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 22 en 23                                                                 25 mei t/m 7 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pinksteren

Met Pasen begonnen we in de kerk met het aansteken van de paaskaars. Meestal gaat dat niet ineens. En zeker wanneer buiten de paaskaars wordt ontstoken en de wind krijgt er vat op, is het een moeizaam proces om de paaskaars brandend te houden. Maar toch wanneer het kleine haperende vuurtje brandt en wordt uitgedeeld is binnen een paar minuten de gehele kerk verlicht met allemaal kleine vlammetjes. Dit gebeurde in onze Pancratiusparochie tijdens de paasnacht, maar op talloze plekken over de gehele wereld. Miljoenen en miljoenen kleine vlammetjes die werden gedeeld over de gehele wereld. Het licht van Christus’ verrijzenis. Teer en zwak, maar toch overal aanwezig. Het Paasgeloof moet wortel schieten. Met Pasen was het voor de leerlingen van Jezus ook niet meteen ‘Alleluja de Heer Leeft’. We hebben de Geest van harte nodig om het paasgeloof te kunnen verstaan.

Met Pinksteren vieren we het geboortefeest van de kerk. Want met Pinksteren trekken de leerlingen van Jezus de wijde wereld in. En brengen voor het eerst de verrezen Heer bij alle mensen in herinnering. De beloofde Helper, de heilige Geest werd op die eerste Pinksterdag over de leerlingen en over de aanwezige vrouwen uitgestort.

De Geest maakt nieuw, geeft kracht en maakt wat is verhard weer zacht. In deze tijd van oorlog, terreur en geweld mogen we als gelovigen met meer aandrang bidden om de heilige Geest.

Met ons Doopsel en het Vormsel, hebben ook wij die Geest mogen ontvangen om tenslotte in ons doen en laten vrucht te dragen. Om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap.

Pinksteren is het feest van het optimisme. Het geloof dat niet de dood, de pijn, het kwaad het laatste woord heeft, maar Gods liefde die leven geeft in overvloed.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe.

Pastoor Hans Hermens,
mede namens onze pastoraal werkster Christianne Saris.

Thema: Eén in wezen                                                               Heilige Drie-eenheid

  1. 25 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Een nieuw verbond                                                              Sacramentsdag

  1. 2 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In de maand juni zijn er geen doordeweekse vieringen.

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marietje Koopman

Bloemenhof, Tubbergen

*16-10-1934               ꝉ 15-05-2024

Dat zij mag rusten in vrede

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 25 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Santje Hagedoorn-Groothuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, ouders Bertels en Jan, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Jan Bertels en ouders Bertels en ouders de Koning, Joop Perdaan, Ans Hekkink-Droste, ouders Droste-Derkink en fam. en Gerrit-Albers, Cilia Weultjes, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 2 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, ouders Plegt-Paus, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 25 mei 19.00 uur

Lector: J. Lescher, J. Pouwels, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Zondag  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Acoliet: M. Hesselink

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Op de koffie bij Maria

TWENTSE MARIAKAPELLENDAG

26 mei 2024

Overal in het Twentse landschap kom je ze tegen; Mariakapelletjes. Vaak in traditioneel Saksische bouwstijl. Het hele jaar door weten fietsers

en wandelaars ze te vinden. Om een kaarsje op te steken,

even te rusten; een moment van bezinning.

Mei is de maand waarin Maria centraal staat.

 

Op 26 mei zijn er speciale activiteiten op mooie locaties ter ere van Maria.

9.30 uur Mariagrot kerkplein Rossum

Thijplein 3, Rossum

Hier openen we de dag met een woord-communieviering in de plechelmuskerk, waarna we een groet brengen aan Maria in de prachtige grot op het kerkplein. Met medewerking van: Mevr. Agnes Punt & Mevr. Maria oude Maatman, het dames-herenkoor en de harmonie.

14.30 uur Mariakapel Loo Esch

Meijersweg 23, Geesteren

Uitgestrekte weilanden, groene bomen en een slingerend landweggetje langs ‘t Oale Hoes vormen een perfect decor voor een hulde aan Maria. (bij slecht weer zal de activiteit in het oale hoes, naast de kapel plaatsvinden) Met medewerking van: Koor Cantare. Pastoor Hermens, en Netty Fonteyn

 

 

 

 

 

18.00 uur Mariakapel Koppelsbrink

Koppelsbrink, Borne

Volgens velen 1 van de mooiste kapellen van Twente. Op het oog lijkt het een middeleeuws tempeltje, verscholen tussen de historische panden in Oud-Borne. Hier kan je deelnemen aan de slotviering. Met medewerking van pastor Jurgen Jansen

# Na elke activiteit is er koffie voor de bezoekers

 

Ontmoetingsviering in Saasveld

Op zondag 26 mei om 9.30 uur is er in de St. Plechelmuskerk van Saasveld een aangepaste viering. Deze modern vormgegeven viering is samengesteld door de groep koffiecatechese en heeft als thema ‘Ontmoeten: kies je kleur(en)’. Het koor da Capo heeft bij deze viering passende liedjes gezocht en zal de viering o.l.v. Resy Weernink muzikaal opluisteren. Tijdens deze ontmoetingsviering kunt u de creatieve verwerking van dit thema, gemaakt door de tuingroep, KVO, muziekvereniging St.-Ceacilia en de bloemendames bewonderen in de tuin achter de kerk.

De organisatie hoopt u met velen te begroeten tijdens deze bijzondere viering. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de tuin.

Twente viering Saasveld

Zaterdagavond 8 juni a.s. vindt er om 19.30 uur in Saasveld een dialectviering in de prachtige tuin achter R.K. Plechelmuskerk plaats. Bij slecht weer zal de viering in de kerk zijn.

De voorgangers zijn: Annette Kemerink op Schiphorst en Gerda de Lenne.

 

Een viering in de eigen moodersproake. Alles wat gezegd en gebeden kan worden, gebeurt in de streektaal. Het evangelie komt uit ‘de Biebel in de Twentse sproake’, de Bijbelvertaling van Anne van der Meiden. Voor een groot deel van de Saasveldse geloofsgemeenschap is het Twents de voertaal, de taal die dicht bij de mensen staat. Het dialect geeft een gevoel van verbondenheid. Een speciaal element in de viering is ‘de preek van een leek’, deze zal verzorgd worden door de dorpsondersteuner Jolanda Lammertink.

Heel bijzonder in deze viering is de muziek. Het heren- en dameskoor St.-Caecilia zal een gedeelte van de prachtige Deutsche Messe van Franz Schubert uitvoeren onder leiding van Dorothea van Linschoten en organist Jozef Kolmschot. De liederen zullen in het Twents worden gezongen.

Eenieder is van harte uitgenodigd om de Twentse viering bij te wonen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de tuin onder het genot van een kop koffie of thee met Twentse krentenwegge. Voor de kinderen is er ranja.