Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 6 en 7                                                                             5 t/m 18 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof handen en voeten geven

 

Beste parochianen,

Vorige week mocht ik als jurylid de beschrijvingen van de ruim 20 projecten ontvangen die zijn genomineerd voor de diaconale Ariënsprijs 2022. Al deze projecten laten zien hoe je het geloof handen en voeten kunt geven in kerk en samenleving.

De projecten zijn zeer divers, van het inzamelen van kleding voor gevangenen tot de verjaardagsbox voor kinderen, van een rolwandelclub tot boodschappen voor gezinnen in de knel, van samen vieren en ontmoeten tot een soepcafe. En niet te vergeten de werkgroepen Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Binnenkort mag ik net als de andere juryleden een aantal van deze bijzondere projecten bezoeken. Mijn ervaring van drie jaar geleden is dat de genomineerden zeer enthousiast, betrokken en geïnspireerd zijn. En dit dragen zij over aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een goed concept en enthousiasme maakt dat vele projecten vaak al jarenlang succesvol zijn. Maar er zijn ook projecten die ten gevolge van de coronapandemie zijn ontstaan en onder andere een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en alleen zijn.

Nieuwe ideeën ontwikkelen, nadenken wat je aanspreekt en dit handen en voeten geven in navolging van de priester Alphons Ariëns en Jezus Christus. Dit is ten diepste kerk zijn, met en voor elkaar.

Je hoort steeds vaker zeggen: ‘Het gaat slecht met de kerk en de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het kerkbezoek is afgenomen.’ Als je alleen hier naar kijkt en het aantal kerkgangers als norm hanteert dan zit hier een kern van waarheid in. Maar als je kijkt naar wat er op diaconaal vlak allemaal gebeurt, ook in onze parochie dan groeit en bloeit de kerk volop. De nominaties voor de Ariënsprijs zijn hier een voorbeeld van. Maar je moet het wel willen zien. Met een diaconaal oog en hart kijken is anders kijken dan met het oog van alleen maar getallen en aantallen.

In oktober zullen er twee winnaars uit de bus komen maar eigenlijk zijn alle projecten winnaars omdat elk project laat zien hoe hierin het evangelie handen en voeten wordt geven in navolging van Jezus. En daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet zeker dat ik als jurylid weer geïnspireerd zal raken door al deze projecten en al die enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek. En het zal ook dit jaar weer moeilijk worden om uiteindelijk twee projecten te kiezen uit al die genomineerden.

Ik ga er mijn uiterste best voor doen.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Naar het diepe                                                      5e zondag door het jaar

  1. 6 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

  1. 8 febr. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat).

 

 

 

Thema: Gezegend                                                                6e zondag door het jaar

  1. 12 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Gerard Oude Hendriksman

Veldboersweg Langeveen

* 24-02-32                               ꝉ 25-01-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 12 februari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Pastoor Frans Janssen, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman, Riek Snijders-Eidhof, Jan ten Berge.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Bennie Steggink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  6 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: G. Olimulder, M. Pegge
Coronacoördinator: H. Flims, M. Pegge

 

 

Zaterdag 12 februari 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.

Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Actie Kerkbalans H. Pancratius parochie in april

Via de media hebt u wellicht gelezen en gehoord over de start van de landelijke actie Kerkbalans.

Met ingang van vorig jaar is besloten deze actie in onze parochie en geloofsgemeenschappen in de maand april te houden.

Binnenkort ontvangt u verdere informatie hierover.

Brigitte Holtschlag namens de centrale werkgroep actie Kerkbalans

 

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal  parochies Lumen Christi en H. Pancratius

Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

De  reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden, entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen plm. € 1700,– per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding  in overleg met de deelnemers dat vervoer regelen. Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com, tel.06-50251252.