Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 8 en 9                                                                     17 febr. t/m 1 mrt

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd, wat heeft deze tijd mij te bieden?

De  veertigdagentijd staat op het punt te beginnen. Een bijzondere tijd van voorbereiding en bezinning.

In onze tijd hoor je wel eens zeggen dat mensen meer en meer hun identiteit kwijt zijn geraakt en daardoor niet goed meer weten waar ze voor staan. Ook in ons geloof mag je de vraag stellen; wat maakt mij tot een gelovige christen? Bepaald christen zijn mijn identiteit als persoon?

 

‘’En door de Geest werd Jezus naar de woestijn gevoerd om door de Satan op de proef te worden gesteld.” Zo zullen we horen op de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Jezus openbare optreden moet nog beginnen. Zijn verblijf in de woestijn zou je kunnen zien als een voorbereidingstijd op zijn opdracht hier op aarde. Daar in de woestijn, in de grote stilte komt Jezus tot zichzelf, om zo gehoor te gaan geven aan de roepstem van zijn Vader. Daarin vindt Hij zijn gehele identiteit.

 

Voor een ieder die zijn roeping, zijn levensopdracht serieus neemt, hoort ook een periode van voorbereiding. Deze voorbereidingstijd is ook een zoektocht, zelfs een soort test waarin de vragen naar je eigen identiteit van belang zijn. Door de Geest gedreven ondergaat Jezus ook een soort zoektocht, een zoektocht naar zijn identiteit. En daar gaat Hij de woestijn voor in. De woestijn staat synoniem voor eenzaamheid, sleur en dood. En in het leven van alledag kunnen wij deze eenzaamheid, sleur en dood voelen. Op zulke momenten gaan wij dan ook de woestijn in. Ik denk aan die momenten wanneer je door de dood een dierbare moet missen, wanneer je te horen hebt gekregen dat je ernstig ziek bent. Dan dringt de woestijn in je leven binnen. Je voelt de leegte en de pijn in het leven. De vraag naar het waarom, wordt gesteld. Maar op deze vraag komt nooit antwoord. Pas dan word je teruggeworpen op je zelf en is de vraag naar je eigen identiteit van levensbelang.

 

In de woestijnervaringen van pijn en eenzaamheid kom je vaak jezelf tegen en ben je kwetsbaar. Het is niet voor niets dat juist de duivel de identiteit van Jezus in de woestijn dan ook ter discussie wil stellen.

De vraag naar wie ben ik ten diepste is een vraag die velen al in de pubertijd gesteld krijgen. Wat wil ik later gaan doen? Hoe benader ik mijn medemensen, waar liggen mijn idealen. Hoe word ik gelukkig? Wie ben ik eigenlijk? Waar geloof en vertrouw ik in?

Een antwoord geven op al dit soort vragen bepalen beetje bij beetje je identiteit. Hoe je bent als mens.

Zoeken naar je eigen identiteit hoort bij het bestaan van ieder mens. En hier heb je heel je leven voor nodig.

 

Terug uit de woestijn verkondigt Jezus de blijde boodschap. Dit kan Hij doen omdat zijn identiteit duidelijk voor Hem is. Jezus zelf wordt de blijde boodschap en Hij verbindt daarmee zijn gehele persoon, tot de dood toe, ja zelfs over de dood heen. Zijn identiteit vindt Hij in de liefde tot zijn Vader en in de liefde voor de mensen om Hem heen. Zo is Hij ten volle het gezicht van onze liefdevolle God.

Veertigdagentijd, mag het een periode zijn die ons kan helpen om te zoeken naar onze christelijke identiteit. In vertrouwen dat ook voor ons mag gelden dat leven en liefde sterker zijn dan pijn en dood. Immers na de veertigdagentijd wordt het Pasen.

 

Pastoor Hans Hermens

Thema:                                                                               1e zondag veertigdagentijd

 1. 17 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema:                                                                                2e zondag veertigdagentijd

 1. 24 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Tonny Oude Oosterik

*05-002-1950                  ꝉ 25-01-2024

Vermolenweg 49, Geesteren.

 

Harry Voshaar

*04-05-1942                     ꝉ 03-02-2024

Steenstraat 20, Langeveen

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 17 februari

Jaargedachtenis: Mini Paus-Oude Weernink, Pastoor Frans Janssen, Gerard en Regina Oude Hendriksman, Jan Antonius Paus, José Damhuis-Pegge.

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Marie Oude Hendriksman, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, ouders Paus-Lohuis, Harrie Oude Voshaar.

Misintenties dinsdag 20 februari

Bernard van de Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 24 februari

Jaargedachtenis: Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Herman Oude Elberink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 17 februari 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 20 februari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Zaterdag 24 februari 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, A. Schothuis, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Basiliek open voor aanbidding van het Allerheiligste.

Op de vrijdagavonden van de veertigdagentijd is de basiliek, het eucharistisch centrum van onze parochie, van 19.00 uur tot en met 19.30 uur geopend voor alle parochianen en belangstellenden uit de gehele Pancratius parochie, voor stille aanbidding van het Allerheiligste. Even een half uur tijd voor bezinning, gebed, rust en stilte in deze soms zo drukke tijd. De veertigdagentijd leent zich in het bijzonder voor extra gebed en bezinning. De aanbidding vindt plaats in de dagkapel van de basiliek. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De eerste vrijdagavond wanneer de basiliek open is voor aanbidding is vrijdag 16 februari a.s. en de laatste vrijdagavond valt op vrijdag 22 maart a.s. Na de aanbidding is gedurende deze vrijdagavonden gelegenheid, om het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen ter voorbereiding op naderende Paasfeest.

Pastoor Hans Hermens

 

 

Vastenactie project 2024:

Betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala

In deze veertigdagentijd vragen we als parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

 

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

 

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk. Als u dat doet, kunnen wij als gezamenlijke parochie het opgehaalde geld uit al onze geloofsgemeenschappen overmaken, dat zou heel mooi zijn!  U kunt het geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. “betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala”.

 

Van harte aanbevolen!

 

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Leerhuis, Groeien in Geloof

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie. Afgelopen periode zijn we begonnen met een groep van acht personen. Zij hebben de zeven bijeenkomt met enthousiasme doorlopen. Hieronder kunt u lezen hoe de deelnemers deze bijeenkomsten hebben ervaren.

 

Terugblik door deelnemers Leerhuis, Groeien in Geloof:

 

Op 18 oktober 2023 kwamen wij met acht parochianen samen in het parochiecentrum in Tubbergen voor de eerste bijeenkomst van het Leerhuis, voor de cursus Groeien in Geloof.

 

Het leven is leren en groeien, zo stond er in de folder. Met vallen en opstaan. En welke betekenis daarbij heeft het geloof in Christus. Centraal in de cursus staat de ontmoeting met elkaar en in de uitwisseling van (geloofs)ervaringen van hoop, twijfel, vertrouwen en vragen.

 

Iedere avond begonnen wij om 17.30 uur met een eenvoudige maaltijd. De eerste keer verzorgd door pastor Saris en pastoor Hermens en de volgende keren zorgden wij om en om voor een maaltijd. Het is goed zo te beginnen. Gezellig en aangenaam en het verbindt. Hierbij hebben we gevarieerd en smakelijk gegeten: pizza, bami, stamppot bieten met kaas, soep, heerlijke toetjes, bovendien zorgde een van de deelnemers voor de wijn.

 

Daarna kwamen we aan de hand van het thema van de avond – en de uitleg daarbij van de pastores – met elkaar in gesprek over onze eigen geloofsleven.

 

Het delen van wat je ten diepste raakt als mens, als gelovige is heel waardevol. Woorden vinden was soms lastig en niet alles hoefde gedeeld te worden. Maar wat er gebeurt – door je gezamenlijke kern (je geloof in Christus) voel je een grote verbondenheid met elkaar en dat stemt tot dankbaarheid.

 

De avonden duurden tot ongeveer 20.30 uur. Dat betekent toch op tijd thuis en dat is ook fijn.

 

De kerk – de parochie is een plaats waar je dingen leert, waar ontmoetingen plaatsvinden die je helpen om te groeien in geloof. In het leerhuis – in de cursus –  hebben we dankbaar ervaren hoe het is om elkaar deelgenoot te maken van wat ons als gelovigen zo treft – zo beroert.

Naast het samen vieren – samen zingen – samen vrijwilliger zijn in de kerk – is de geloofsuitwisseling heel verbindend.

Daarom voor iedereen: de cursus Groeien in geloof: van harte aanbevolen.

 

En verder namens de deelnemers: pastoor Hermens en pastor Saris:

Hartelijk dank voor de begeleiding.

 

En langzaam heb ik geleerd.

Geleerd wat ik ergens in mijn drukke, goedgeorganiseerde,

zo ‘nuttige’ leven was kwijtgeraakt.

Ik heb geleerd dat alles wat is,

een geschenk is van de God van Liefde.

Alles is genade.

Licht en water, onderdak en eten, werk en vrije tijd,

kinderen, ouders en grootouders,

geboorte en dood, alles wordt ons gegeven.

Met welk doel?

Opdat wij gracias – heb dank – kunnen zeggen:

aan God, aan elkaar, aan allen en iedereen.

 

Henri Nouwen

 

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

 

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten in het parochiecentrum van Tubbergen met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team.

Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen. We starten een nieuwe ronde met zeven bijeenkomsten waarbij u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Van harte welkom!!!

 

De zeven bijeenkomsten worden gehouden van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

Dinsdag 12 maart a.s.                  Kennismakingsbijeenkomst.

Donderdag 21 maart 2024                         God de Vader

Woensdag 10 april 2024                             God de Zoon- Jezus Christus

Donderdag 25 april 2024                            God de Heilige Geest

Dinsdag 7 mei 2024                       Bidden

Donderdag 23 mei 2024                              Eucharistie en andere sacramenten

Dinsdag 4 juni 2024                                       Diaconie

 

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden (06-33564002) of via e- mail: info@hpancratius.nl , tot vrijdag 9 maart a.s.

Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

 

Pastoraal team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature

 

 

Financieel Administratief Medewerker

16 uur binnen een klein en hecht team

 

De Heilige Pancratius parochie

De Heilig Pancratius parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschapen, voornamelijk gelegen binnen de plattelandsgemeente Tubbergen in Noord-Oost Twente: Albergen,

Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en

Vriezenveen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een pastoraal werker en diaken.

 

De werkzaamheden

Als financieel administratief medewerker bij de H. Pancratius Parochie heb je een zeer divers takenpakket waardoor het werk zeker niet als eentonig beschouwd kan worden. Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere:

– Verwerken bankmutaties in Exact

 • – Opstellen en versturen van facturen

– Bijhouden van de ledenadministratie

 • – Beheer begraafplaatsadministratie
 • – Beantwoorden vragen van parochianen
 • – Administratie Actie Kerkbalans

 

Vaardigheden

 • – MBO werk- en denkniveau
 • – Goede administratieve vaardigheden
 • – Ervaring met Excel en Word is een pré
 • – Kennis van financiële pakketten bijvoorbeeld Exact
 • – Flexibel, collegiaal
 • – Kerkelijke affiniteit is een pre

 

Wat bieden wij:

Een afwisselende en uitdagende functie in een leuk klein team samen met:

 • – Een salaris conform de financiële regelingen van het aartsbisdom Utrecht
 • – Reiskostenvergoeding
 • – Flexibele werktijden
 • – Mogelijkheid tot thuiswerken

 

Sollicitaties:

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met een korte introductie naar

k.roelofs@hpancratius.nl. Voor meer vragen kun je bellen met Bas Mensink nummer 06-83398672 of mail naar b.mensink@hpancratius.nl.
We ontvangen graag jouw sollicitatie uiterlijk vrijdag 1 maart 20