Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 4 en 5                                                                    20 jan. t/m 2 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Op weg naar vrede in 2024

We staan weer aan het begin van een nieuw kalenderjaar.

Wat wensen we daarvoor?

Liefde en geluk in het persoonlijke leven. Maar ik denk dat ook we allemaal verlangen naar meer vrede in de wereld.

Dat we daarvoor de ster mogen volgen die de herders en de drie wijzen ook hebben gevolgd. De ster die ons wijst naar het ware geluk voor onszelf en met elkaar. Die voorkomt dat we ten onder gaan in de waan van de dag of alleen oog hebben voor onze persoonlijke zorgen.

Als we open blijven staan voor die ster, dat teken van God, bewandelen we de weg van de verbondenheid en de gerechtigheid.

Want die ster brengt ons naar het kind dat de wereld wil verlichten.

Dan worden we één met Hem, en kunnen we zijn Geest in ons laten spreken.

Dan zien we elkaar als broeders en zusters, met ieder een geheel eigen verhaal,

waarvoor we respect mogen hebben.

Dan worden we gastvrij voor de mensen die op ons pad komen, hebben we oog en oor voor elkaar, voor de zorgen en vreugde in ieders leven. Met elkaar op weg zijn, maakt het leven uitnodigend en boeiend. En wanneer wij elkaar dragen, ontdekken we steeds de waarde van onszelf voor een ander. We kunnen ons dan geroepen voelen om er te zijn voor onze naaste, zoals God er is voor ons.

Wij kunnen licht en zout zijn voor elkaar en deze wereld.

Door te werken aan verbondenheid, dichtbij en wereldwijd.

Dat wij steeds meer mogen zien dat de weg die ons van Godswege bekend is gemaakt,  de weg naar vrede is voor alle mensen.

Dat wij dat samen zichtbaar mogen maken.

Een heel gelukkig, liefdevol en vredig 2024 gewenst!

Mede namens pastoor Hermens,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Volgt mij                                                                  3e zondag door het jaar

  1. 20 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Heilige Gods                                                           4e zondag door het jaar

  1. 27 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

* 21-02-47                         ꝉ 11-01-24

Vermolenweg 59, Langeveen

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 20 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Jan Schuurman, Truus Schröder-Busscher, Marie Kienhuis-Hoek.

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Joop Plegt, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, Bernard en Truus Schröder, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Marietje ter Braak-Vennegoor, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 27 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 20 januari 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 27 januari 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, A. Schothuis
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatiebladkunnen vóór donderdag 25 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door, in al onze kerken, in de aula van Albergen en in ’t Hart van Fleringen’ (de voormalige kerk), levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan naar de voedselbank die deze mensen voor korte of langere tijd ondersteunt.  Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

SAMEN TOP2000 – EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT

zesde editie op vrijdag 19 januari 2024

Organisatie en koren zijn alweer enige tijd bezig met de voorbereidingen van de inmiddels zesde editie van Samen Top2000. Elke editie staat garant voor een muzikaal hoogtepunt in onze parochie. Elke editie is een avond waarop aan tijdloze muziek uit de geschiedenis een diepere betekenis wordt gegeven. Door prachtige kooruitvoeringen van onze eigen talentvolle koren, die er gemeenschapszin en verbinding in onze parochie mee aanwakkeren.

 

De opzet heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Zes parochiële koren brengen elk drie liederen uit de Top 2000 van Radio 2. Elk lied heeft iets in zich dat mensen raakt en inspireert. Het geheel wordt ondersteund met foto’s, citaten en filmpjes op een groot scherm. Met als afsluiting een gezamenlijk slotlied.

Evenals vorig jaar is ook de komende editie van Samen Top2000 in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen.

Cantabilé uit Mariaparochie, Cantiamo uit Albergen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen en ‘nJoy uit Reutum/Fleringen zullen hun opwachting maken en ook Cantare uit Geesteren, dat dit jaar voor de eerste keer meedoet.

Samen Top2000 begint vrijdag 19 januari 2024 om 20:00 uur in ‘t Oale Roadhoes. De deuren openen om 19:30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn. De entree is vrij, er wordt een vrije gift gevraagd.

U bent van harte welkom!

 

Communie aan huis

De communie kan tijdens de volgende data aan huis worden gebracht voor parochianen die niet naar de kerk kunnen komen:

Zondag 4 februari

Zondag 31 maart (1ste Paasdag)

Zondag 19 mei (1ste Pinksterdag)

Zondag 7 juli

Zondag 8 september (Nationale Ziekenzondag)

Zondag 3 november

Woensdag 25 december (1ste Kerstdag)

 

OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE LOURDESFONDS

Traditiegetrouw is er tijdens de vieringen met Kerstmis in de Pancratius parochie weer de kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

Als plaatselijke contactpersonen van dat Lourdesfonds doet het ons goed u te kunnen melden dat deze jaarlijkse collecte met Kerstmis in de geloofsgemeenschappen het mooie bedrag heeft opgeleverd van totaal € 2.120,46.

Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat.

Ook een hartelijk dankjewel aan alle collectanten die zich voor deze collecte hebben ingezet!

Met deze opbrengst hebt u ons in de gelegenheid gesteld parochianen die graag eens naar Lourdes willen, maar financieel niet in staat zijn de reis geheel te betalen, een steuntje in de rug te geven door middel van een financiële bijdrage uit het parochiële Lourdesfonds.

Het ligt in onze bedoeling om in 2025 weer een bedevaart vanuit de Pancratius parochie naar het genadeoord Lourdes te organiseren.

Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie via de infobladen en de sociale media.

Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Hun namen kunt u vinden op de site van de parochie.

Contactpersonen Lourdesfonds H. Pancratius parochie

 

10-DAAGSE VLIEGREIS NAAR NOORD MACEDONIE

VOORJAAR 2024

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Al vele jaren worden vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius inspiratiereizen georganiseerd. In het voorjaar van 2024 staat een bijzondere reis op het programma en wel naar Noord-Macedonië. Een prachtig land, gelegen op de Balkan, met een schitterende natuur en eeuwenoude cultuur. Macedonië is een ware culturele en historische schatkist , met eeuwenoude orthodoxe kerken en kloosters, iconen en fresco’s.

De reis wordt gehouden van 12 t/m 21 juni 2024.

In Macedonië zullen we met een luxe touringcar verschillende mooie en heel inspirerende plekken bezoeken. Zo brengen we een bezoek aan de stad Ohrid, met zijn karakteristieke architectuur en de vele Byzantijnse kerken, met prachtige iconen en  fresco’s. Ohrid wordt ook wel het Jeruzalem van de Balkan genoemd. Ook een boottocht op het meer van Ohrid staat op het programma.

Zo brengen we ook een bezoek aan het stadje Struga en het net daarbuiten gelegen Kalistra, een grotkerkje waar ooit monniken teruggetrokken  en afgesloten leefden.

In het programma is ook een bezoek aan de hoofdstad Skopje opgenomen. In deze stad met zijn vele bezienswaardigheden is de bekende Moeder Theresa geboren. We zullen hier ook het monument ter nagedachtenis aan haar bezoeken. Tijdens onze reis bezoeken we verder het Nationaal Park Mavrovo, het grootste park van de Balkan. Het programma bevat verder een bezoek per boot aan het bekende klooster van St. Naum en maken we een roeiboottocht langs de bronnen van de rivier Zwarte Drim.

Heel bijzonder in deze reis is een dagtocht naar buurland Albanië.  Tot voor kort was het niet mogelijk dit land te bezoeken. Op deze reis hebben we die mogelijkheid wel en kunnen we de verschillen tussen de beide landen zelf ervaren.

De reis wordt begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. Beiden hebben jarenlange ervaring in het organiseren van dit soort inspiratiereizen en hebben ook eerder Macedonië bezocht.

De deelnamekosten bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers, plm. € 1700,–.per persoon. In deze kosten zijn inbegrepen de vliegreis, het vervoer ter plaatse, verblijf in 3 en 4-sterren accommodaties, met ontbijt, diner en 6 lunches, alsmede excursie- en entreegelden en een Nederlands sprekende gids.

Hebt u belangstelling voor deze reis meld u dan aan via e-mail: ahvreeswijk @outlook.com.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met pastor Jan Kerkhof Jonkman, tel.06-57645245 of Arie Vreeswijk, tel