Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr.  2 en 3                                                                              6 t/m 19 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: een licht voor allen                                          Openbaring van de Heer

  1. 7 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Carnavalsviering                                                                                                  

  1. 14 jan. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Eric Maathuis

Vasserdijk 4a, Manderveen

*04-03-1961                      ꝉ 24-12-2023

Dat hij mag rusten in vrede

 

parochiËle kroniek 2023:

Dopelingen  4

Vormelingen 4

Overledenen 15

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 januari

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof.

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Meijer, Joop Plegt, fam. Perdaan-Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 14 januari

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Pastoor Heuven en overl. fam., Henk Meijer, Joop Plegt.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 7 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, M. Hesselink, J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Zondag 14 januari 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

 

Dinsdag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Senioren Bruinehaar en Langeveen

Op maandag 15 januari wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag begint met de jaarvergadering waarna we gaan toosten op het nieuwe jaar.

Aansluitend spelen we een gezellige bingo.

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 14 januari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de negentiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Vriendschap’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Thijs, adjudant B-J en de hofdames Marloes en Marise. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – is een originele activiteit bedacht. Pastoor Hermens zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest De Haarschutters uit Kloosterhaar.

 

Iedereen is zondag 14 januari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen!

 

 

 

 

TERUGBLIK REVALIDATIEPROCES DIAKEN BERT HUITINK

Beste parochianen,

Graag wil ik mijn artikel beginnen om u een goed 2024 toe te wensen in goede gezondheid en veel geluk en liefde.

Aan het begin van dit werkjaar, dat was vorig jaar augustus, heb ik geschreven dat ik ging beginnen aan een revalidatieproces bij de pijnkliniek van het Roessingh in Enschede. Drie maanden mocht ik revalideren bij  de pijnpoli, de ene week was ik de gehele week in het Roessingh, de anderen week thuis. Ik ging daar naartoe met toenemende artrose klachten in mijn gehele lichaam. Vooraf aan de revalidatie wist ik: bij het Roessingh kan ik niet genezen van de artrose. Deze revalidatie was gericht om te leren omgaan met mijn beperkingen en pijnklachten die ik ondervind door de artrose. Revalideren om de regie van mijn leven in handen te blijven houden.

Als ik terugblik dan was het een intense revalidatieperiode. Het leren omgaan met beperkingen betekende anders leren leven en anders leren doen. Dat anders leren leven mocht ik mij eigen maken door mijn beperkte energie anders en beter te leren verdelen over de dag. Het “doen” in een lager tempo verrichten, niet meer alles “moeten” en niet meer moeten presteren. Middels verschillende therapieën heb ik hier hard aan gewerkt. Dat was voor mij en onze thuissituatie confronterend. Uiteindelijk heb ik stap voor stap mijn leven anders leren inrichten. Dit anders leren inrichten van mijn leven blijft een leerproces, je leven anders leren inrichten, anders dan je gewend was, gaat niet van de ene op de andere dag.

In deze revalidatieperiode ben ik mij bewust geworden dat ik niet voldoende energie heb om mijn pastorale werk op te pakken. De beperkte energie mag ik besteden aan mijn dagelijkse leven. Niet over voldoende energie beschikken voor mijn werk was teleurstellend. Binnen het revalidatieproces was daarvoor ruimte en ik kreeg daarin begeleiding hoe ik daar mee om moest gaan. Inmiddels heb ik mijn werk al langere periode naast mij neer moeten leggen. Ik mis mijn werk uiteraard, de vele contacten met mensen, de activiteiten met kinderen, jeugd en jongeren, het samen vieren, het dopen, uitvaarten verzorgen, het begeleidende aspect in mijn werk, Lourdes, SamenTop 2000 en nog veel meer. Gelukkig gaat het pastorale werk door, collega’s die het met beperkte tijd proberen voort te zetten, werkgroepen en vrijwilligers die er de schouders onder zetten.

Na mijn revalidatie periode kreeg ik de opdracht om stabiel te blijven, leren omgaan met mijn beperkingen en leren omgaan met de pijn die ik ervaar door de artrose. Mijn leven mag ik anders leren inrichten zoals ze dat mij in drie maanden hebben geleerd.

Het leven gaat door, niet zoals het is geweest!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

 

 

Actie Kerkbalans 50 jaar: erepenning voor vrijwilliger(s)

Actie Kerkbalans bestaat in 2024 50 jaar. Omdat Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de actie in hun eigen lokale parochie of gemeente tot een succes maken, wil de organisatie in 2024 vooral hen in het zonnetje zetten. Daarom konden parochies tot 30 november een erepenning aanvragen voor hun vrijwilligers. “Waardering en erkenning voor hun inzet: dat is waar de erepenning symbool voor staat,” aldus de website van Kerkbalans.

 

In aanmerking kwamen vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor Actie Kerkbalans en daarmee voor de kerk van morgen. Maar de erepenning was ook voor beginnende vrijwilligers: wie met opvallend veel enthousiasme, creativiteit en een grote inzet zich sterk maakt voor Actie Kerkbalans, kon een erepenning krijgen bij wijze van aanmoediging.

 

Ook deze 50ste editie wijst de organisatie van Kerkbalans op het belang van deze geldwervingscampagne: “De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Doet u mee?”

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht

Bisdomblad ‘Op Tocht’ inspireert en informeert ook in 2024

‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil ‘Op Tocht’ inspiratie bieden. Het blad is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

 

Een greep uit de jaargang 2023: een interview met oorlogsverslaggever Daphne Wesdorp die vertelt over haar werk in Oekraïne, artikelen over de missionaire parochie, de bisdombedevaart naar Lourdes (en die naar Echternach), diaconale projecten in parochies, de succesvolle Wereldjongerendagen in Lissabon en natuurlijk veel aandacht voor de Bisschoppensynode in Rome waar mgr. Hoogenboom aan deelnam.

 

Redenen genoeg om een abonnement op ‘Op Tocht’ te nemen (of cadeau te doen). Een persoonlijk postabonnement kost slechts € 22,95 per jaar, opgeven kan via www.aartsbisdom.nl/webwinkel.

 

In veel gevallen is een abonnement via uw parochie (à € 12,95 per jaar) ook mogelijk: informeer bij het secretariaat van uw parochie.

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht

 

Boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag

In zijn boodschap voor de 57e Wereldvrededag op 1 januari 2024 gaat paus Franciscus in op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie in relatie tot vrede. De paus verheugd zich over de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie maar ziet ook risico’s.

Paus Franciscus noemt in zijn boodschap kunstmatige intelligentie ‘een melkwegstelsel van verschillende werkelijkheden’ en gaat er niet per definitie van uit dat de ontwikkeling ervan een ‘weldoende’ bijdrage levert aan de toekomst van de mensheid en de vrede tussen volken. ‘Een dergelijk positief resultaat zal alleen maar mogelijk zijn, als wij zullen tonen in staat te zijn op een verantwoordelijke wijze te handelen en fundamentele menselijke waarden als “inclusie, transparantie, veiligheid, gerechtigheid, discretie en betrouwbaarheid te respecteren”, schrijft de paus.

Gebed

Zijn gebed aan het begin van het nieuwe jaar is dat de snelle ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie niet de vele, in de wereld aanwezige ongelijkheden en ongerechtigheden doet toenemen, maar eraan bijdraagt een einde te maken aan oorlogen en conflicten en veel vormen van lijden die de menselijke familie teisteren. ‘Mogen de christelijke gelovigen, de gelovigen van verschillende godsdiensten en de mannen en vrouwen van goede wil in harmonie kunnen samenwerken om gelegenheden aan te grijpen om de door de digitale revolutie gestelde uitdagingen het hoofd bieden en de toekomstige generaties een meer solidaire, rechtvaardige en vreedzame wereld aan te reiken’, schrijft de paus.

Hij sluit af met het uitspreken van de hoop dat zijn boodschap ertoe aanmoedigt dat de vorderingen in de ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie uiteindelijk de zaak van de menselijke broederschap en de vrede dienen. ‘Het is niet de verantwoordelijkheid van weinigen, maar van heel de menselijke familie. De vrede is immers de vrucht van relaties die de ander erkennen en aanvaarden in zijn onvervreemdbare waardigheid, en van samenwerking en inzet bij het zoeken naar de integrale ontwikkeling van alle mensen en alle volken.’

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht