Op zaterdag 24 november ontving Henk Hoefnagels uit Geesteren de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” voor zijn meer dan 50-jarige inzet als vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap Geesteren. Aan het einde van viering in de kerk werd hij zichtbaar emotioneel verrast door de eer die hem te beurt was gevallen.

Henk Hoefnagels is al sinds 1966 zeer actief in allerlei werkgroepen en functies binnen de geloofsgemeenschap van de H. Pancratius parochie, locatie Geesteren. Inmiddels dus meer dan 50 jaar. Hij is als persoon altijd zeer nauw betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap en was een voortrekker in allerlei zaken die met het uitdragen van het geloof van doen hadden. Zeer betrokken bij de jeugd met name, ingegeven vanuit zijn werk als onderwijzer op de basisschool van Geesteren, waar hij in de jaren 60 na de afronding  van zijn opleiding vanuit Dieren naar toe verhuisde. Henk Hoefnagels was altijd zeer betrokken bij het uitdragen van het katholieke geloof, zowel op school als ook daarbuiten. Dat vond zijn weerslag in tal van functies, zowel binnen de kerk als ook daarbuiten in de gemeenschap Geesteren. Daarnaast kunnen we Henk typeren als rechtvaardig en vooruitstrevend, steeds op zoek naar kansen en mogelijkheden, vastberaden, secuur en betrouwbaar. Henk kan slecht tegen onrecht en is zelf altijd op zoek naar het oplossen van meningsverschillen via de weg van het overleg. Samen komen tot oplossingen! Hij heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt, zoals het jongerenpastoraat, de inzet bij verschillende koren en liturgische werkgroepen – zoals zijn lange staat van dienst laat zien. Henk, van harte proficiat met deze bijzondere onderscheiding!

De pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia en Pontifice” kan worden uitgereikt aan katholieke gelovigen, die tenminste 45 jaar oud zijn en zich meer dan 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk en samenleving. Aan de onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” is een erekruis in goud, hangend aan een lint in de pauselijke kleuren geel-wit verbonden. Opvallend is de moderne vormgeving. Daarnaast ontvangt de decorandus een officieel document, met ondertekening van het Vaticaanse staatsecretariaat.