Artikelen door Secretariaat

Voorwoord informatiebladen – Een dubbel gevoel!

Beste parochianen, Een dubbel gevoel! Afgelopen week ging ik met een dubbel gevoel de parochie in, begin van de week was bekend gemaakt dat zes van onze kerken aan de eredienst worden onttrokken. Parochianen waren geraakt en dat hoorde ik aan verschillende reacties: de jus gaat eraf, het is afbraak, kom je straks als pastor […]

,

Prijswinnaars kleurwedstrijd jubileum H. Pancratius parochie

Prijswinnaars kleurwedstrijd bij jubileum H. Pancratius Parochie Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Pancratius Parochie is er een kleurplaat uitgereikt aan de kinderen in de basisschool leeftijd, waarmee ze een prijs konden winnen. Inmiddels zijn alle kleurplaten binnengekomen en heeft de werkgroep Pancratiusdag De mooiste kleurplaten uitgekozen. De winnaars zijn: Lynn Mollink uit […]

, , ,

Jeugdkerk – Nieuwsbrief

Hier is de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar. Wij hopen dat u met uw gezin een goede vakantieperiode heeft gehad en genoten heeft van de vrijheid. De werkgroep Jeugdkerk is weer gestart en wij hebben de 1e vergadering gehad. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het komende werkjaar. Wandelviering Zondag 27 september […]

Bestuursoverdracht (PCI) H. Pancratius Parochie

Vrijdag vier september jongstleden vond de bestuursoverdracht plaats van de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius parochie. Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest namen voorzitter Henny oude Geerdink en penningmeester Ronald Lenferink vier september afscheid van de PCI. Korte lijntjes en praktisch de zaken benaderen, direct handelen waar nodig; dit was de wijze waarop beide […]

,

Opening nieuwe werkjaar Rock Solid en Kinderkerk

Kinderkerk en Rock Solid H. Pancratius kerk openen het werkjaar. Een nieuw begin. Zo voelde het vrijdag 11 september en zondag 13 september bij de start van een nieuw werkjaar, na  een lange periode van Corona en na vakantie kwamen kinderen, jongeren en ouders weer samen. Het voelde fijn om weer samen te komen, het […]

GelovenNu op werkbezoek in Hezingen

Nadat de bijeenkomsten van GelovenNu een aantal maanden stil hadden gelegen vanwege de coronapandemie is donderdag 10 september jongstleden het nieuwe seizoen weer van start gegaan. De opening van het seizoen begon met een werkbezoek aan het melkveebedrijf van de familie Scholten Linde te Hezingen. We werden welkom geheten door Jan en Nicole met koffie […]

Pancratiusdag 2020 – Jubileumweekend

Terugblik tienjarig jubileum H. Pancratius Parochie                           Klik hier voor een foto -impressie van de viering Met veel voldoening kijkt de werkgroep Pancratiusdag en het pastoraal team terug op het afgelopen weekend waarin het tienjarig jubileum van de H. Pancratius Parochie is gevierd. Bij […]

Winnaar prijsvraag fietsroutes 10 jaar H. Pancratius parochie

Prijsvraag Aan de fietstochten die zijn uitgebracht t.g.v. 10 jaar H. Pancratius parochie was een prijsvraag gekoppeld. Deze prijsvraag was te vinden in het fietsrouteboekje. De antwoorden kon men onderweg tijdens de fietsroutes vinden. Vele mensen hebben hun oplossing ingestuurd, waarvoor dank. De oplossing is: 10 jaar Pancratius, de kracht van verbondenheid. Afgelopen donderdagmiddag heeft […]

Oecumenische Vredesbijeenkomst stopt

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men in Nederland begonnen met het organiseren van vredesbijeenkomsten. Er was toen in ons land veel discussie over de kernwapenwedloop. Er waren in het land grote demonstraties waaronder ook deelnemers uit Twente. Ook in de kerken hield deze thematiek veel mensen bezig. In het openluchttheater in […]