De speurtocht vindt plaats op zondagochtend 13 juni tussen 09.30 uur en 12.30 uur. We starten per gezin vanaf de Kroezeboom in Fleringen, een wandeling van ongeveer 2 km. U loopt als gezin rondom het bos van Herinckhave. U kunt zich aanmelden voor deze speurtocht via de mail van de Jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl Wilt u in […]

Na vier maanden in de Pancratius parochie gewerkt te hebben neem ik dankbaar afscheid. Ik ga weer aan het werk in de samenwerkende parochies De Goede Herder, Heilige Geest en Heilige Jacobus en Johannes. Het waren vier goede maanden waarin ik na bijna anderhalf jaar ziekteverlof weer pastorale taken op heb kunnen pakken. Het was fijn om weer voor te gaan in vieringen, deel te nemen aan de vergaderingen van het pastoraal team en aan andere bijeenkomsten, pastorale gesprekken te hebben, een ziekenzegen te geven en voor te gaan in een uitvaartviering. Ik maakte kennis met de uitdagingen van pastoraat in coronatijd: online vergaderingen (waarbij het handje dat je kunt opsteken heel handig is), vieringen zonder kerkgangers die gestreamd worden, het pincet om communie mee uit te delen, het askruisje uitstrooien op het hoofd, coronacoaches die alles in veilige banen leiden. Dankbaar ben ik voor de ontmoetingen met parochianen, voor hartelijke ontvangst door vrijwilligers en hun bereidheid om mij wegwijs te maken, voor de goede gesprekken over wat er leeft.

Tijdens deze maanden heb een kijkje in de keuken kunnen nemen van de Pancratius parochie: het indrukwekkende sluiten van de kerk in Albergen met de middag om afscheid te nemen van het kerkgebouw, de uitdaging om na een jaar het dopen, de eerste heilige communie en het vormsel weer op te pakken, vastenkalender en de paaspakkettenactie. Ik heb een parochie gezien, die deel uitmaakt van de samenleving en die daarin verbinding zoekt en samenwerking, die initiatieven ontplooit op diaconaal gebied en die investeert in kinderen en jongeren met aantrekkelijke en laagdrempelige activiteiten  met een aansprekende inhoud. Er worden wegen gezocht om samen te werken, wegen naar de toekomst ook wanneer kerken gesloten worden, wegen om ondanks verschil van opvattingen in gesprek te gaan en te blijven. Dat is bemoedigend en positief en biedt perspectief om met elkaar verbonden te blijven in het geloof in Jezus Christus die is opgestaan uit de dood en die ons samen met zijn Vader zijn Geest heeft gezonden als een helper op onze levensweg.

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar het parochiebestuur en het pastoraal team die mij de ruimte hebben gegeven om als pastor actief te zijn en zo mijn zelfvertrouwen weer op te bouwen. Met name pastor Jacqueline Meupelenberg en pastoor Casper Pikkemaat wil ik danken voor hun begeleiding en steun.

God zegene jullie!

Pastoraal werker Annet Zoet.

De laatste activiteit van dit seizoen is voor kids die nu in groep 6 en 7 zitten. Jullie zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de eigentijdse activiteiten van Rock Solid Junior op vrijdag 18 juni a.s. om 18.30 uur bij de basiliek te Tubbergen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je dan op via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl
Of voor meer informatie mag je ook contact opnemen met diaken Bert Huitink: 06-20432661

Opgave kan tot 11 juni a.s.

 

Op vrijdag 25 juni a.s. organiseert de H. Pancratius parochie een Maria-viering  in de pastorietuin van Langeveen. Deze viering zal helemaal in het teken staan van Lourdes.

De contactpersonen van het Lourdeswerk in de Pancratius parochie hebben dit initiatief genomen, omdat bedevaarten naar Lourdes ten gevolge van de coronacrisis al twee jaar niet meer mogelijk zijn. Van verschillende kanten bereiken de contactpersonen vragen om – zij het in het klein – toch aandacht te blijven geven aan Lourdes.

De pastorietuin van Langeveen leent zich bij uitstek voor een viering, met elementen die gebruikelijk zijn in een normale bedevaart naar Lourdes. Bovendien kunnen hier de geldende voorschriften met betrekking tot corona in acht worden genomen.

De viering  is vrij toegankelijk; iedereen is van harte welkom, bijzonder ook  al diegenen die al vaker naar Lourdes zijn geweest en het Lourdesgevoel toch weer even willen proeven. Maar ook voor allen die wel gedachten hebben om eens een keer mee te gaan met een bedevaart naar Lourdes zou dit een mooie opsteker kunnen zijn en vooral ook voor de pelgrims die zich vorig jaar al hadden ingeschreven voor een bedevaart naar het heiligdom in Zuid-Franrijk.

De viering begint om 19.00 uur en wordt geleid door diaken Bert Huitink. Het themakoor Courage uit Langeveen zal de viering met prachtige Marialiederen opluisteren.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen.

Voor een goede organisatie is opgave voor deze Lourdesviering gewenst. Opgave is mogelijk via:
de website van de H. Pancratius parochie-Meevieren: https://meevieren.nl/pancratiusparochie/

Of via het centraal secretariaat:
e-mail: info@hpancratius.nl
tel. 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09:00 uur – 12:00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur
donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 25 juni, 12.00 uur.

De Nederlandse bisschoppen hebben verruimingen in de coronamaatregelen aangekondigd, nadat dit eerder al door de overheid was gedaan. Deze versoepelingen gaan in op zaterdag 5 juni a.s. en betreffen met name de maximale bezettingen in onze kerken.

Met ingang van de bovengenoemde datum, is maximaal 15% van de normale bezetting toegestaan, mits de gelovigen op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten en dit kerkgebouw meer dan 300 zitplaatsen bevat. Voor kerkgebouwen onder de 300 zitplaatsen is de maximale bezetting opgeschroefd naar 50 personen, mits ook zij op anderhalve meter plaats kunnen nemen van elkaar. Dit betekent voor de kerkgebouwen in onze parochie het volgende:

Locatie Aantal zitplaatsen
Fleringen 53
Geesteren 85
Langeveen 53
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 78
Vasse 68
Vriezenveen 38

Deze aantallen gelden voor alle weekendvieringen, doordeweekse vieringen, doopvieringen en andere liturgische vieringen in het kerkgebouw. Voor uitvaartvieringen is al langer een uitzondering van 100 personen, mits zij op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

De vraag is gesteld of met de toename aan versoepelingen ook Woord- en Communievieringen door parochiële vrijwilligers is toegestaan; dit is helaas nog niet mogelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben van meet af aan gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn en dat daardoor de maatregelen vrij nauwkeurig geformuleerd zijn, ook met betrekking tot het uitreiken van de communie. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de coronamaatregelen in vieringen ligt bij het pastoraal team, in het bijzonder ook bij de pastoor. Het Aartsbisdom Utrecht heeft dan ook aangegeven om de H. Communie vooralsnog alleen uit te reiken in vieringen, die door deze leden van het pastoraal team worden voorgegaan.

Nog steeds gelden de basisregels van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals vooraf reserveren, hygiëne en het dragen van mondkapjes. Daarbij hoort ook nog steeds het aantal koorzangers, die gesteld is op 4 personen (de verwachting is dat eind juni ook op dit terrein meer versoepeld kan worden); een uitzondering vormen nu de kinderkoren t/m 12-jarige leeftijd, daar zouden er meer kunnen zingen. Samenzang is vooralsnog niet toegestaan.

Voor nu zijn dit de versoepelingen en aandachtspunten; wanneer daar veranderingen in komen, zullen wij u hierover berichten.

Pastoraal team H. Pancratius parochie

 

Een aantal weken geleden heeft het pastoraal team het dopen weer hervat.

Vanwege het feit dat er nog geen fysieke doopvoorbereidingen plaats kon vinden, wordt er aan de ouders van de dopeling gevraagd om een geloofsbrief te schrijven, naar aanleiding van vragen die hen zijn toegestuurd. Voorafgaand aan de viering vindt hierover een gesprek plaats met de betreffende pastor.

De brieven geven een heel goed beeld van wat de kerk voor de jonge ouders betekent. Enkele citaten:  “Een plaats om tot rust te komen en om na te denken over bepaalde zaken in het leven”, “Verbondenheid met de geloofsgemeenschap en met elkaar bij bijzondere gebeurtenissen”, “Een gemeenschap van mensen die dezelfde christelijke waarden belangrijk vinden”, “Een plaats waar je troost en kracht kunt vinden en waar de waarden van het geloof worden doorgegeven”.

Daarnaast is het boeiend om te lezen wat de ouders hun kinderen willen meegeven:

“Geloof is iets waar je op moeilijke momenten steun uit kan halen”, “Geloven in God geeft houvast in het leven” ,“Dankbaarheid voor wat je hebt in het leven”, “Omzien naar elkaar en inzet voor de samenleving”, “Respect voor elke mens, vooral voor degenen die niet automatisch mee kunnen doen”, “Niet veroordelend zijn”.

Deze uitspraken zijn in feite eigentijdse geloofsbelijdenissen van jonge mensen. Zij geven aan dat Gods Geest nog steeds werkzaam is in ons midden. Zij geven hoop en moed dat geloven ook iets is van deze tijd.

Dat wij door deze ouders geïnspireerd mogen worden om verder te gaan op de weg van het geloof. Dat we ons door onze eigen doop verbonden mogen weten met God die ons kent en roept bij onze naam. Die ons vraagt om iets te doen of te zijn, wat alleen wij kunnen doen, omdat we allemaal uniek zijn. Dat we daarnaast verbonden blijven met elkaar als geloofsgemeenschap en creatief durven te zoeken naar nieuwe wegen op weg naar de toekomst.

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker

Waarschijnlijk denkt u – bij het lezen van de titel – onmiddellijk aan het carnavalsnummer van De Deurzakkers. Dat is ook zo, maar het doet mij ook herinneren aan de zogeheten Springprocessie in het Luxemburgse Echternach. Dit idyllische plaatsje vormt normaliter op de dinsdag na Pinksteren het centrum van een waar geloofsfeest; vanwege het corona virus is dit vanzelfsprekend opgeschort. In dit stadje ligt namelijk de eerste bisschop van Nederland, de heilige Willibrord, begraven. Hier stichtte hij een abdij, van waaruit hij zijn missie – de verkondiging van het geloof – gestalte kon geven. Sinds zijn overlijden in 739, krijgt deze heilige een bijzondere verering in deze stad, tot op de dag van vandaag.

Het belangrijkste onderdeel van deze bedevaart is dus de jaarlijkse Springprocessie: deelnemers uit Luxemburg, België, Duitsland, Frankrijk én Nederland zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Wanneer je eenmaal hieraan mee hebt gedaan, krijg je de melodie van de mars niet meer uit je hoofd! Oorspronkelijk werd er echter op een andere manier gesprongen; tot 1947 sprong men drie stappen vooruit en twee achteruit. Dit was natuurlijk een enorme krachtsinspanning, waar je een goede conditie voor moest hebben.

Deze oorspronkelijke springwijze is wellicht ook wel eens het beeld van ons geloven en onze kerk: drie stappen vooruit en twee achteruit. Op gedenkwaardige (levens)momenten kunnen we de aanwezigheid van God en de betrokkenheid op de kerk sterk ervaren, doet het ons goed en geeft het ons vertrouwen naar de toekomst. Op andere momenten – door tegenslagen, verdriet of teleurstellingen – lijkt het ons terug te werpen, om weer van voor af aan te beginnen. Het beeld van de Springprocessie laat echter zien dat er naast ons altijd iemand of Iemand (God) zal staan die ons bij de hand neemt (al is het contact maar zo flinterdun als door een wit zakdoekje) en verder doet gaan, als een reisgenoot.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Hoe trainingen aan vrouwen een verschil maken in Nueva Primavera

Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Lees hieronder haar laatste bericht:

CST-202105-Missie Guatamala

Wilt u meer weten over Inge Kuiphuis en Missie Guatamala?

Pinksteren staat voor de deur en dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben wij als Kinderkerk een online viering opgenomen in de dagkapel te Geesteren. Deze viering is te volgen via  https://hpancratius.nl/videoboodschap  en via Kerk TV herhaling – alle locaties https://hpancratius.nl/kerk-tv/

De foto’s die ingezonden zijn door ouders zijn verwerkt in een mooi filmpje. Kijken dus!

Aan het einde van het werkjaar zal er een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden. Hoe, wat en waar zal in de nieuwsbrief van begin juni komen te staan.

Werkgroep Kinderkerk

Beste parochianen,

Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Je gaat er voor. Het werkt ook aanstekelijk want anderen worden ook enthousiast en blij of raken geïnspireerd. En dat is prachtig om te zien.

Toen ik een aantal jaren geleden de vormelingen vroeg waarvoor of waardoor zij enthousiast konden raken, in vuur en vlam konden staan, zei een van hen: ‘De hele groep 8 is voor FC Twente maar ik ben voor PSV. De jongen straalde, wist alles van de voetballers en de club. Het maakte hem niet uit dat hij de enige was. Hij liep warm voor zijn club uit Brabant. ‘En u’ zei hij nog: ‘u bent toch van Heracles?’  ‘Ja’, zei ik, en dat ben ik nog steeds, ondanks dat ik geen wedstrijd heb kunnen zien dit seizoen.

Warm lopen voor iets, enthousiast zijn, ieder mens heeft dit nodig, omdat het je goed doet. Het geeft  je energie. Het zet krachten in beweging waarvan je niet kon vermoeden dat je die had.

Zo gaat het ook met de leerlingen van Jezus. Met behulp van Gods Geest, durven zij het weer aan. Durven ze weer naar buiten te treden, weg uit de donkere bovenkamer met gesloten luiken. Ze durven ze het leven na de dood van Jezus weer op te pakken. Zijn boodschap uit te dragen over de hele wereld, met hulp van de heilige Geest die hen inzicht, sterkte, wijsheid, eerbied voor God, raad, verstand en toewijding schenkt.

Deze gaven ontvangen ook wij met Pinksteren opdat ook wij hiermee ons geloof handen en voeten blijven geven.

Ik wens u allen een begeesterd Pinksteren toe.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.

Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is
openzetten voor een droom die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries over de aarde waait.

Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa